menu

Aanmelden nieuwsbrief

Gedachte 2018 - 38''Rust wanneer je vermoeid bent. Verfris en vernieuw je lichaam, je gedachten, je geest. Pak daarna het werk op.''

Ralph Marston

Trefwoord(en):

Informatie-Avond over reis naar RomeOp donderdag 7 april om 19.00 uur is er een informatieavond over de reis naar Rome in november 2016. We komen samen in de ontmoetingsruimte Franciscuskerk aan het Belgiëplein.

Graag geven wij u meer informatie over de mogelijkheid om mee te gaan naar de bijeenkomst van katholieke pelgrims bij gelegenheid van het Jaar van Barmhartigheid.

Op dinsdag 15 november 2016, vijf dagen vóór de afsluiting van het jubeljaar, is de ‘Nederlandse Dag in Rome’. De dag begint met een gezamenlijke viering van de eucharistie in de Sint-Pieter, waarin Nederlandse bisschoppen zullen voorgaan en waarbij paus Franciscus mogelijk zal aansluiten. Na de gezamenlijke lunch worden er diverse programma’s aangeboden, waarbij elk programma is aangepast aan de wensen van de verschillende groepen. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en verbondenheid. Iedereen mag zich daarbij welkom voelen. Het belooft daarom een unieke ervaring te worden.

De VNB organiseert in samenwerking met onder andere het bisdom Breda een vijfdaagse reis.

Graag zie ik u de zevende april in de ontmoetingsruimte van de Franciscuskerk.
Diaken Vincent de Haas

En dan nog even dit......2014 - 46… 'Ik vertel niet gauw iets over mezelf', zei ze toen we met elkaar spraken. 'Soms doe ik het wel, dan wordt er even geluisterd, maar al heel gauw is er weer een reden voor de ander om het verhaal naar zich toe te trekken'. Dat begint dan met zo'n zinnetje als: 'Dat heb ik ook meegemaakt', 'Daar kan ik nog een veel sterker verhaal over vertellen', 'Ik ken iemand die dat ook overkwam' en ga zo maar door. Al heel gauw lijkt het alsof jouw verhaal helemaal niet de moeite loont om te vertellen. En daar zit je dan. Met wat jou bezig houdt. Met wat jij de moeite waard vindt. Met waar jij trots op bent. Met wat jou zoveel verdriet doet. Met waar jij dag in dag uit aan denkt. En dan nog even dit ... misschien is het goed om je dit in herinnering te roepen als een ander jou iets vertelt ... misschien is het goed gewoon te luisteren naar de ander, als een ware tochtgenoot …
GHL X⚓©

En dan nog even dit......2014 - 45 … Aan den lijve voelen dat 'de Kerk van ons bisdom' in verandering is. Dat is wat er met ons dezer dagen gebeurt. Beweeg ik mee? Dat is de vraag die zich nu aan ieder van ons stelt. Hoe verhoud ik mij tot 'waar het om gaat'? De pastoor heeft 'ja' gezegd tegen de uitgestrektheid van de 'Kerk van ons bisdom' uitgerold over de drie parochies die samen heel Zeeuws Vlaanderen beslaan. Een nu door hem nog niet te overziene uitdaging die hij alleen maar met gelovig vertrouwen tegemoet durft te gaan. Inmiddels zijn de collega's samen met het parochiebestuur, met de teamondersteuners en de emeriti, volop in de weer haalbare en vitale lijnen naar de toekomst uit te zetten. De pastoor heeft daar veel waardering voor. Geen 'zak en as' maar 'de toekomst tegemoet'. En ook bij heel veel vrijwilligers voelt hij: kop op, ook wij hebben een opdracht: we gaan voort, met elkaar. Ik durf daar een vraag naast te leggen om over na te denken: als Augustinusparochie de toekomst tegemoet, samen met u, samen met jou. Wat is daarop jouw/uw antwoord? … GHL X⚓©

En dan nog even dit......2014 - 44EN DAN NOG EVEN DIT ... … Onze paus is een sterke mens. Een vrije mens. Hij luistert naar allen, hij weet wat hij wil. Los van alle praten tijdens de synode in Rome is er voortdurend de verschijning van zijn persoon. Als je hem ziet, op foto's en op film, als je ziet hoe vrij en zichzelf zijnde hij rondloopt, mensen de hand schudt, met mensen spreekt, dan zie je een mens die uitstraalt: ik heb hier plezier in. Het gaat naar wens. Ook zag ik een beeld van onze paus die helemaal alleen, zonder begeleiding, zonder bewaking, een straat inliep, een aktetas in de hand. We zagen hem op de rug en het ging door mij heen: Daar loopt een mens met een missie. Doelgericht. Natuurlijk gaat niet alles meteen op de schop. En misschien verandert er maar een beetje in de Kerk. Maar er is weer beweging. En als we al dachten dat alles alleen maar met woorden 'van binnenuit' bekeken en besproken kan worden, dan weten we nu weer dat het even zo goed ook anders kan. Meningen 'van buiten' tellen ook mee. Alleen dat al geeft ruimte. Ik hoop dat wij in de Augustinusparochie de veerkracht en het uithoudingsvermogen hebben om in die zin en vanuit die 'Geest' kerk te zijn en kerk te blijven. Met elkaar en met velen. De forumavond in het kader van '5 jaar Michaelkerk' op 20 november om 20.00 uur in de Michaelkerk, moge daar een teken van zijn. Weet dat u welkom bent. Iedereen telt!

GHL X⚓©

En dan nog even dit......2014 - 42......Bij mij thuis, in de keuken, hangen twee foto's van, in oranje geklede, geknielde gevangenen vlak voor hun onthoofding. U hebt de compositie van de foto's nu ongetwijfeld voor ogen. Op de foto van de als eerste onthoofde Engelsman trekt een detail voortdurend mijn aandacht. Een gebaar raakt mij iedere keer weer. De rechterhand van de beul rust vertrouwvol op de schouder van het slachtoffer. Als je niet beter zou weten zou je denken: niets aan de hand (....In de linkerhand van de beul dat mes....). Tegelijkertijd zie je ook de spanning in de hals van de geknielde man en droeve angst tekent zijn gezicht. Elke dag opnieuw kijk ik meer dan eens naar deze intense foto's. De mens is voor de mens als een wolf..... (Homo homini Lupus; Hobbes).

GHL

En dan nog even dit......2014 - 41......Af en toe nodigt de bisschop de beroepskrachten uit om te spreken over een actueel onderwerp. Onlangs waren we samen om met elkaar te spreken naar aanleiding van de 'Synode omtrent het gezin in deze tijd', die op 5 oktober in Rome is begonnen. Brechje Loenen hield daar een inleiding omtrent de initiatieven die zijzelf samen met anderen, in andere bisdommen, initieerde voor en rondom gezinnen, kinderen en jongeren. Op een gegeven moment haalde zij een onderzoek aan dat meldde dat zo'n 20 procent van de gelovige mensen al voor hun zesde levensjaar de keuze voor het geloof heeft gemaakt. En 60 procent maakt die keuze voor het dertiende levensjaar. Cijfers die 'bij me binnen kwamen'. Wat mij betreft wel herkenning. Hoe is dat bij u, bij jou? Die eerste levensjaren blijken heel kostbare jaren om de liefde van de ouders te verbinden met de liefde van God.
GHL

En dan nog even dit......2014 - 40......In de regionale krant kunnen we meedoen aan de verkiezing van de bijnaam voor het nieuwe station dat nog maar half klaar is. Ik dacht altijd dat een bijnaam spontaan de kop op steekt. Na zoveel pagina's en foto's in de krant kan het blijkbaar niet wachten..... . Die bijnaam is nu zo interessant dat al meteen geforceerd een 'toepasselijke' bijnaam moet worden gevonden. Hebt u het nieuwe station al gezien? Wat mij aan de buitenzijde van de noordzijde vooral opvalt is dat het zo groot is, zo langgerekt. Een beetje meer gebouw-met-station dan de maat van Breda zou doen verwachten. Maar eerst moet het maar eens gereed zijn. De zuidkant, de stadskant, moet ook nog. Misschien blijkt uiteindelijk de naam 'Big Spender' een toepasselijke bijnaam te zijn..... Er is altijd nog geld genoeg......

GHL

En dan nog even dit......2014 - 39......Geen mens verlaat voor zijn of haar plezier de vertrouwde omgeving, huis en haard, familie en vrienden. De omstandigheden om menswaardig en veilig te kunnen leven zijn voor veel te veel mensen op deze wereld niet aanwezig. Mensen vluchten, komen ook in Nederland terecht. We hebben er vele afspraken over gemaakt. Niet altijd is iedereen even welkom. Ook in Breda worden mensen opgevangen. Ze voelen zich ongetwijfeld vreemd en onzeker. Een comité met een breed draagvlak, dat ons aller steun verdient, wil op een hartelijke manier allen welkom heten in Breda. Iedere asielzoeker die zich door onze gezamenlijke inspanningen een beetje op zijn gemak mag voelen is er een. Misschien helpt het om ze wat sterker te maken. Ze hebben nog een hele weg te gaan in Nederland.

GHL

En dan nog even dit......2014 - 38… Van de hand van Mgr. Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, verscheen in de aanloop naar de 'Synode over het gezin' zijn 'Verwachtingen van een diocesane bisschop'. Hij wijst daarin op het grote belang van het eigen geweten van de mensen. Hij ziet ook dat de levens van vele mensen lang niet altijd precies zo verlopen als de Kerk hen als ideaal voorhoudt en zoals de Kerk van hen verwacht. Hij schrijft dat de mensen ernaar verlangen dat de Kerk ook dan tochtgenoot mag zijn op hun levensweg. Hij vraagt zich af of in de Kerk niet breder gesproken moet worden over belangrijke levensthema's en of het niet een wat ongelukkige loop van de geschiedenis is geweest dat belangrijke thema's steeds en naar het lijkt alleen maar op het hoogste kerkelijke niveau gekaderd kunnen worden. De bisschop roept op tot openheid en bespreekbaarheid …

GHL X⚓©

En dan nog even dit......2014 - 37......Voor wie erbij waren hoef ik het eigenlijk niet te zeggen. Zij mochten het mee-beleven. Een volle kerk heeft vol overtuiging gezongen tijdens de eucharistieviering waarmee wij het werkjaar zijn begonnen. Het was hartverwarmend zo de kracht van de Geest die ons met elkaar wil verbinden te ervaren. Velen voelden zich gesterkt. We hoorden: Houd de parochiekernen vitaal. Wat we als Augustinusparochie vieren en doen geeft extra glans. Zo gaan wij voort. Dag na dag.

GHL

En dan nog even dit......2014 - 36......Op 28 augustus vierden wij met de Kerk de feestdag van de heilige Augustinus tijdens de donderdagse eucharistieviering in Teteringen. Omdat hij de naamgever is van onze parochie hebben we op zondag 31 augustus het parochiefeest gevierd en daarbij tevens het startschot gegeven voor het nieuwe werkjaar. We begonnen samen vanuit onze parochiekernen aan het tweede jaar Augustinusparochie. Vanuit de viering op 28 augustus kregen we van Augustinus de woorden ter overdenking mee: 'Gij hebt ons naar U toe geschapen, en rusteloos is ons hart tot het rust vindt in U'. Je moet er even tijd voor nemen, even over durven nadenken. Het zijn interessante woorden voor ons, in deze tijd. Durft u de uitdaging aan er toch eens wat tijd aan te wagen? Of gaat u toch liever maar meteen weer over tot de orde van de dag. Want waarom dergelijke onzin overwegen...? Of toch....

GHL

En dan nog even dit......2014 - 35 ......Onze pijn en schaamte voor de zonden van sommige leden van de Kerk en ook voor die van ons, mogen ons niet al die christenen doen vergeten die in liefde hun leven geven: zij dragen zorg voor heel wat mensen, ze helpen mensen in vrede te sterven in onderbemande ziekenhuizen, ze begeleiden mensen die lijden onder allerlei vormen van verslaving in de meest arme plaatsen op aarde, ze zetten zich in voor de opvoeding van kinderen en jongeren, ze dragen zorg voor bejaarden, door iedereen verlaten, ze trachten waarden door te geven in middens die hen vijandig gezind zijn, ze tonen op vele manieren de grenzeloze liefde voor de mensheid waartoe God, die mens geworden, ons inspireert. Ik ben dankbaar voor het mooie voorbeeld van vele christenen die met vreugde hun leven en tijd geven. Dit getuigenis doet me goed en helpt me mijn egoïsme te overwinnen om er meer en meer te zijn voor anderen.....
(Paus Franciscus in 'De vreugde van het Evangelie')

GHL

En dan nog even dit......2014 - 34En dan nog even dit...... ......afgelopen week was ik met een grote groep pelgrims op bedevaart naar het Duitse Kevelaer. Voorafgaand, in een sacristie sprak ik met de kosteres. Een enthousiaste jonge vrouw die al enkele jaren een van de beroepskosters is in deze bedevaartplaats. 'Pelgrims en hun priesters ontmoeten is iedere keer een grote vreugde voor mij', zei ze tegen mij. 'Maar wanneer de bedevaart uit Breda komt ben ik altijd extra blij. Ik werk graag met jullie samen. Jullie zijn zo positief, zo vriendelijk en hartelijk. Jullie zijn zo gewoon. En altijd goed voorbereid en heel serieus bezig om gelovig en dichtbij de mensen goede vieringen te verzorgen. Het doet mij goed met en voor jullie te werken'. Ik keek er van op. Ik verwachtte zoveel mooie woorden niet. Ze had ze niet hoeven uitspreken. Ze deed het gewoon. 'Dankjewel', zei ik 'die goede woorden van jou nemen wij mee terug naar huis'.

GHL

En dan nog even dit......2014 - 33......Vroeger had ik daar bij mijn weten niet zo'n last van. Tegenwoordig zijn er heel wat programma's en films op televisie waar ik niet naar kijk. De titel, een intro, een onderwerp.... zonder ook maar even te kijken ga ik dan naar een andere zender. Afgelopen week bijvoorbeeld, een film over huiselijk geweld. Helaas is het voor te velen realiteit, het komt veel meer voor dan je zou denken. Maar naar zo'n televisiefilm kijken: ik kan het niet opbrengen. Ik heb er geen zin in. Slaan, minachten, vernederen, verwonden. Macht. Vreselijk vind ik het. Maar ook dat oeverloze praten over zware of zwaar gemaakte onderwerpen. Ik kan er niet meer naar luisteren. Steek ik mijn kop in het zand? Ben ik 'verzadigd'? Misschien is er zoveel zwaarte in de gewone realiteit van alledag dat voor mij 'nog eens extra porties op tv' nou net te veel van het goeie is.

GHL

En dan nog even dit......2014 - 32En dan nog even dit...... ...... Het kunnen verstaan van woorden van ons geloof verdwijnt als sneeuw voor de zon. Engel, hemel, Jezus. Het zijn woorden die nauwelijks nog raakvlakken hebben met het dagelijkse leven. Barmhartigheid, genade, verrijzenis, eeuwig leven. Waar heb je het dan over; dat is wat de meesten denken. In het laatste geloofsgesprek op TV vanuit ons bisdom zei priesterstudent Michael Magielse: 'In ons bisdom spreken we in relatie tot roeping over 'antwoord geven op wat God in je hart heeft gelegd, maar dat houdt wel in dat je kunt luisteren en de stem van God kunt onderscheiden en verstaan.......'

GHL

En dan nog even dit......2014 - 31En dan nog even dit...... ......opeens kan het zo maar gebeuren dat je getuige mag zijn van een bijzonder moment. U hebt dat soort van momenten beslist evenzo als ik. Tijdens de uitvaart van mijn neef sprak zijn echtgenote. Dat is op zich nog niet zo heel bijzonder. Nadat ze uitgesproken was startte de muziek. Een liefdeslied. Zij liep naar de baar met haar man, ging er naast staan, legde haar hand op de gesloten kist. Zo bleef ze staan, rustig, roerloos, kijkend naar het hoofdeind van de gesloten kist. Een heel lied lang. 'Dichterbij dan ooit' stond er boven de tekst van de rouwkaart. Dat straalde zij uit. Nadat het lied afgelopen was liep ze rustig terug naar haar plekje in de kerk. Sterk. Ze droeg hem zichtbaar mee in haar hart. Het was intens en bijzonder.

GHL

En dan nog even dit......2014 - 30En dan nog even dit..... ......Veel heb ik niet te melden. Toen ik op de autoradio op die donderdagmiddag de 17e juli hoorde van het vliegtuigongeluk begreep ik meteen: dit is intens. En zo was het in de dagen tot vandaag. Zo is het morgen, dag van nationale rouw, en zo zal het nog even zijn. Dat kan niet anders. Zoveel leed. Mensen zinloos uit hun leven weggerukt. Zoveel nabestaanden, soms eenzaam achter gebleven. Ook in onze parochie zijn doden te betreuren. Een gezin op weg naar mooie weken..... In hun huis aan de Herikaard zullen hun stemmen nooit meer klinken.... Dit alles is te groot en te ingrijpend om 'en dan nog even dit' te kunnen zijn. Daarom sluit ik in stilte af............................................

Velen leven mee. Velen hebben het condoleanceregister getekend. Een minuut stilte gehouden. De vlag half stok gehangen. Er is grote betrokkenheid vanuit de hele wereld. Heer geef hen de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hen. Dat zij mogen rusten in vrede.

GHL

En dan nog even dit......2014 - 29EN DAN NOG EVEN DIT ... ... Een hulpmiddel om te bidden voor een belangrijke intentie. Een negen dagen durend ritme van gebed. Samen komen, elke dag, negen dagen lang, op vaste tijden. De noveen. Van vroeger. Van alle tijden. Van nu. Voor de dertiende keer dit jaar in onze Annakapel. Samen bidden, samen zingen, samen vieren op de negen dagen voorafgaand aan de feestdag van Anna en Joachim. Volgens de overlevering waren zij de ouders van Maria, de moeder van Jezus. Iedere avond om 19.00 uur de eucharistieviering. Iedere middag van 14.00 tot 15.00 uur stille aanbidding van de sacramentele Christus. De noveen vindt plaats van 17 juli tot en met 25 juli. Op zaterdag 26 juli vieren wij het feest van moeder Anna. Op die dag om 12.00 uur de viering van de eucharistie. Daarna ontmoeting. Om te bidden: Heilige Moeder Anna, wij danken U voor plekken waar de hemel open is: een woord of beeld dat verder helpt, een gastvrije hand en een luisterend oor, een kapel langs de weg en een lied, een teken van nieuwheid en toekomst. Wij bidden om een hart dat open staat voor ons verlangen, om warmte voor een mens die geborgenheid zoekt, om mensen die Gods naam zichtbaar maken: "Ik ben er voor jou". Amen. Weet dat u welkom bent! …

GHL X⚓©

En dan nog even dit......2014 - 28 ......Tijdens mijn voorbereidingen kwam ik een tekstje tegen dat ik u niet wil onthouden. Het luidt als volgt: In de Middeleeuwen werd het meer en meer gewoonte dat de priester in zijn paaspreek de mensen met grappen aan het lachen maakte. Het 'paaslachen' drukte uit dat het leven en de liefde over alle verstarring en kou hadden gezegevierd. Iets om goede notie van te nemen.

GHL

En dan nog even dit......2014 - 27 ......Het is op zijn plaats hier al die vele jongens en meisjes te feliciteren die na hard werken hun opleiding hebben afgesloten. Geslaagd! Van harte! En nu wacht een heerlijke tijd van fuiven en van 'even doen waar je zin in hebt', waarna weer een nieuwe fase gaat beginnen. Maar daaraan hoeft nu nog even niet te worden gedacht. En als je niet geslaagd bent....succes met de hertentamens. Hopelijk lukt het. En ben je gezakt.....even getreurd, maar dan weer alle moed bij elkaar verzamelen en er weer tegen aan. En ga je van de basisschool naar het middelbaar: ook jij sluit een belangrijke periode af om straks aan iets nieuws te beginnen.

GHL

En dan nog even dit......2014 - 26 ......De afgelopen weken was de priester Julius Tengi uit Tanzania mijn gast. We hebben over veel onderwerpen met elkaar kunnen spreken. Zo ook over hoe priesters in Tanzania denken over de kerk in Nederland, voor zover men daar al iets van weet. Nederland behoort tot West Europa en daar is de Kerk op sterven na dood. Zo denkt men. In de weken dat hij hier mocht zijn en hier gehoord en gezien heeft hoe de mensen hier met hun geloof bezig zijn, hoe het geloof hen aanzet tot heel veel goede dingen, hoe er in het bisdom, ook door de bisschop, gesproken wordt over en gewerkt wordt aan de toekomst van de Kerk, in die weken is in hem de overtuiging gegroeid dat het geloof hier helemaal niet verdwenen is en dat de Kerk hier helemaal niet op sterven na dood is. 'Ik zie dat de Kerk is aan het veranderen is', zei hij. 'Van hoe het was groeit ze naar hoe het zal zijn. Jullie werken er allemaal zo hard voor, zei hij. Dat heb ik hier met eigen ogen kunnen zien. Dat zat ik vertellen in Tanzania'. Kunt u zich voorstellen dat ik het mooi vond dit te horen. Ik had hem er niet om gevraagd.

GHL

En dan nog even dit......2014 -25 ...... Hoe je ook heel anders kunt kijken werd mij duidelijk toen Julius Tengi, priester uit Tanzania, bij mij op bezoek, erg moest lachen omdat hij voor een zondagochtend uitgenodigd werd te gaan fietsen. 'En wanneer gaan we dan naar de mis?', had hij gevraagd. Voor of nadat we gaan fietsen. 'De mis hebben we voor die zondag niet ingepland', zei de man. Haha, moest Julius lachen. 'Een priester uitnodigen en er niet eens aan denken dat een priester op zondag naar de mis gaat. Trouwens, ook in Nederland is de zondagsplicht niet afgeschaft, dus ook hier gaat een katholiek net als in Tanzania op zondag toch gewoon eerst naar de kerk?', vroeg hij zich af. Daarna is er toch tijd genoeg om andere dingen te doen'. Haha, Julius moest lachen.

GHL

En dan nog even dit......2014 - 24 ......Even praten na afloop geeft vaak een rijke oogst. Iemand vertelde: 'De moeder van mijn echtgenote stierf. Altijd was mijn vrouw bij haar en net op dat moment van sterven niet. Mijn vrouw begreep het wel maar was die hele dag heel erg verdrietig. En toen gebeurde er iets. Mijn vrouw mocht in de nacht haar moeder 'zien' en 'horen'. 'Het is goed', waren de woorden van haar moeder die 'voorbij kwam'. 'Met mij gaat het goed, dat kom ik jou nu laten weten. Je hoeft niet meer verdrietig te zijn. Dankjewel voor alles'. 'Deze ontmoeting met haar overleden moeder, in de nacht na haar overlijden, heeft enorm veel voor mijn echtgenote betekend, heeft haar rust gebracht en op een bepaalde manier blij gemaakt', vertelde haar man mij. 'Tot op de dag van vandaag emotioneert het haar wanneer ze die mooie en intense ervaring vertelt'. Wij laten dit verhaal 'staan'. Met veel respect voor wat het waard is. Al een heel leven lang.

GHL

En dan nog even dit......2014 - 23 ......Op een warme zondagmiddag in mei zat ik rustig in de tuin in de zon. De ogen even gesloten. De buren waren samen in hun tuin aan het werk. Ik hoorde ze wel maar luisterde niet naar het kabbelen van hun woorden. Opeens klonk het helder en duidelijk, het geluid kwam uit de tuin van de achterburen, het stemmetje van een van de kinderen: 'Papa ik houd van jou'. En hij zei het nog een keertje: 'Papa ik houd van jou'. 'Hoorde je dat', hoorde ik de buurvrouw tegen haar man zeggen. Het was ook haar niet ontgaan. Zo gewoon en eenvoudig. Zo recht uit het hart. Zo bijzonder.

GHL

En dan nog even dit......2014 - 22 ......'De vrouw met de baard' is sinds het laatste Eurovisie Songfestival voor niemand een onbekende. Wat ik niet wist is dat er in onze Kerk streken zijn waar 'een vrouw met een baard' al eeuwenlang verering geniet. De heilige Wilgefortis. Het verhaal vertelt dat zij aan God een lichamelijke verandering vroeg om niet, door haar vader gedwongen, te hoeven trouwen. En zie daar, ze werd de volgende ochtend wakker met een volle baard. Dit maakte haar vader zo kwaad dat hij haar met touwen aan een kruis bond, zoals de Zoon van God, die Wilgefortis had aangeroepen. Wilgefortis wordt aangeroepen als voorspreekster vanwege haar standvastig geloof. Een mooi verhaal. GHL

En dan nog even dit......2014 -21...... Het is weer de tijd van de Eerste Heilige Communie. Na een periode van voorbereiding namen en nemen ook in onze parochie jongens en meisjes voor het eerst deel aan de eucharistie. Ik zeg bewust 'ook' omdat je ook vanuit parochies overal om ons heen over de eerste communie hoort spreken. Niet meer iedereen uit de klas doet mee, maar voor wie wel 'de communie doet' is het nog altijd een intense dag. Als je het aan de ouders vraagt, zoals wij dat doen tijdens de ouderavond in het voorbereidingstraject, dan komen toch al gauw een paar herinneringen boven. Het is te hopen dat ook onze 'communicantjes' mooie herinneringen houden aan 'hun' dag. Hopelijk was het een mooie viering en een mooie dag, hopelijk wordt het een mooie viering en een mooie dag. Voor wie de communie afgelopen zondag deed en voor wie de communie zondag doet: van harte proficiat!

GHL

En dan nog even dit......2014 - 19Helaas is er deze week geen: En dan nog even dit ......
We wachten in spanning af wat er volgende week dan allemaal komt!

En dan nog even dit......2014 - 18 ...... Het is onmogelijk al het werk dat in onze parochie (en in onze parochiekernen) gedaan moet worden en gedaan wordt, te doen zonder al die velen die overal, van binnenuit, antwoord geven op de roepstem die ze horen klinken. Er zijn veel talenten 'onder de mensen'. Altijd weer staat er iemand op die precies past bij wat er op dat moment nodig is. 'Lieve mensen van God' zei en zegt de vroegere Deken van het Markiezaat Peter de Rooij met regelmaat, 'fijn dat u met zo velen naar der kerk gekomen bent, jong en oud. God is blij dat wij er zijn, dat we doen wat we doen, aandacht geven aan Hem. Lieve mensen van God, het is geweldig dat er ook vandaag mensen zijn die alles voorbereid hebben en gereed gemaakt, om ons hier ons geloof te laten beleven en vieren'. Mooie ware woorden.

GHL

En dan nog even dit......2014 -17 ...... De goede herder waakt over alle schapen. De herder rust niet voordat al zijn schapen in veiligheid zijn. Jezus is vanaf het begin van de kerk de Goede Herder. Dat beeld van de goede herder past de kerk toe tot op de dag van vandaag. Ook al zijn we dan misschien niet meer zo vertrouwd met herders en kudden, het beeld van de goede herder wordt verstaan. Het raakt ons in het hart wanneer de herder die in Gods Naam zorg draagt voor zijn schapen die opdracht uit eigen belang met de voeten treedt. Onveiligheid veroorzaakt in plaats van veiligheid en vrede. De herder die zo handelt wijzen wij af. Dat kan geen herder zijn.

GHL

En dan nog even dit......2014 - 16...... Witte Donderdag, Goede Vrijdag, ........stille zaterdag........ de Paaswake - de Heer is waarlijk opgestaan.'Wie in Mij gelooft', heeft Jezus gezegd, 'zal in eeuwigheid niet sterven'. Het feest van Pasen. Geloof jij dit? Jij, ja inderdaad, ik bedoel jou. Zalig Paasfeest.

GHL

En dan nog even dit...... 2014-15 ...... Dezer dagen zei iemand: het is een prachtig verhaal. Ieder jaar opnieuw. Het verhaal van Jezus' lijden en sterven. Maar het moet wel goed verteld worden. Niet alle woorden op een monotone toon. Niet alsof het vertellen van dit cruciale verhaal om het even is. Er moet geloof in doorklinken, passie. Het moet overtuigen. Als dat zo is dat gaat het bij wie ernaar luistert, ook als zij of hij het verhaal kent, tot op het bot. Het verhaal wekt geloof. Het verhaal versterkt geloof. We staan in de parochie voor die bijzondere week. Jezus' leven, lijden, sterven en verrijzen naar nieuw leven worden herdacht en gevierd. Hopelijk gaat het tot op het bot.

GHL

En dan nog even dit......2014 - 14...... We zitten, vier collega's, aan een tafeltje wanneer een mevrouw ons aanspreekt. 'Zijn jullie priesters? Overal is er nood aan priesters, en hier zitten er zo maar vier bij elkaar. Ik zeg tegen mijn man: daar moet wel ergens een nest zijn. Zijn jullie katholiek? Ik heb afstand van de kerk genomen. Mijn beste vriendin is moeder-overste. Ik ken ook de bisschop van bij ons (in België) goed. Toen mijn vader vijftien jaar geleden plotseling ziek werd en vervolgens in korte tijd stierf, brak er iets in mij. Dat kan God toch niet laten gebeuren. Sindsdien speelt de kerk niet meer zo'n rol in mijn leven. Maar het blijft toch altijd aan je kleven, het geloof van je jeugd, het gevoel van de kerk. Het zit toch nog in me. En dat zal wel zo blijven. Fijn dat ik even met jullie kon praten. Ik zei tegen mijn man: ik doe het gewoon. Het zijn toch priesters.'

GHL

En dan nog even dit......2014 - 13 ...... De politieke kaarten zijn weer geschud. In de gemeenten. En ook landelijk. Misschien wordt er toch te veel gepraat. Als je hoort wat er aan woorden, gedachten, plannen, voornemens, beloften, en wat dies meer zij, dagelijks op ons af komt maar zeker in een tijd van verkiezingen, dan mag je misschien concluderen: het is te veel. Wat is democratie? Is dat praten, praten, praten? Het ging om de gemeentepolitiek. Het blijkt toch ook om de landspolitiek te gaan. Maar waar gaat het nou eigenlijk om? Het gaat om een gezegende toekomst voor onze stad, voor ons land, voor de wereld waarin wij leven. Allen veel wijsheid toegewenst. En zegen.

GhL

En dan nog even dit......2014 - 12 ...... Weet u wat in ieder geval een feit is: toen 'Poes' nog elke week zijn stukjes met ons deelde was het onderwerp meer 'bij de dag'. Ik heb de indruk dat we nu, in dit wekelijkse stukje, wat meer achter de feiten aan lopen. Deze week ook weer. Een jaar paus Franciscus, maar dat is alweer een week geleden. Op 13 maart vierden we de verjaardag van zijn pauskeuze. Door het terugtreden van paus Benedictus XVI (een historische gebeurtenis), konden de kardinalen uit hun midden tijdens het conclaaf Franciscus kiezen als de nieuwe paus. En rondom hem, die steeds weer wijst op Christus en op de 'minsten der mijnen', ontwikkelen gelovigen nieuwe verbondenheid en ontstaat nieuw enthousiasme. Het gelukte hem op eigen kracht (zoals het journaal het aan de vooravond van de verjaardag van de pauskeuze zei), in zijn eerste jaar het gebutste imago van de katholieke kerk op te krikken. 'Onze Kerk is een veldhospitaal voor gelovigen en niet-gelovigen', zei hij. Daaraan is behoefte en nood. Moge het hem gegeven zijn, zijn goede werk nog lang voort te zetten. Hij volgt Christus in woord en daad. Nu wij nog........

GhL

En dan nog even dit......2014 - 11 ...... Mag het nog een keer.... Met dank aan mijn collega's met dank aan allen voor het begrip, kon ik ook Aswoensdag buiten 'mijn' parochie vieren. Voor het eerst in vijfentwintig jaar..... Het was een waardige afsluiting van de 'vasteloavend' (carnaval) in Kerkrade (waar ik meevierde vanwege prins Jorren, mijn neef) en een ingetogen begin van de Veertigdagentijd. Het was goed om heel velen die zo van harte carnaval vierden en daarbinnen rollen vervulden op heel veel verschillende plekken, nu zonder hun officiële tenue of carnavalskostuum in de kerk te zien. Een laatste gedicht, de voorbede door de oud-prins. 'Mens gedenk dat gij stof zijt, en tot stof zult wederkeren'. Allen getekend met het askruisje. Wie je ook bent, hoe je ook schittert, bedenk dat alles vergankelijk is. Uiteindelijk zijn wij allen gelijk.

GhL

En dan nog even dit......2014 - 10 ...... Nu u dit leest zijn we alweer een paar dagen verder dan nu, nu ik dit schrijf. Nu kijk ik nog vooruit. Het wordt een bijzondere carnaval dit jaar. Dat is het eigenlijk al de hele tijd. Mijn neef(je) Jorren is de stadsprins van Kerkrade. Op allerlei officiële momenten mag onze hele familie er heel dicht bij zijn. En eerlijk gezegd: we vinden het geweldig. Natuurlijk ook omdat hij een heel goede prins carnaval is. Hij weet alle mensen erbij te betrekken. Hij heeft oog en aandacht voor iedereen. Trots ben ik wanneer anderen dat vol enthousiasme zeggen. Nu nog kijk ik naar de komende dagen uit. Prins Jorren aan het einde van de grote optocht. Nog even en dan is het allemaal weer voorbij. Alles is weer gewoon. De herinnering blijft.

GhL

En dan nog even dit ...2014 - 9 … Onlangs, op een zaterdagavond, de krant lezend, keek ik met een half oog naar een improvisatieshow op TV. Helemaal precies weet ik de woorden niet meer, (de app om terug te kijken zou ik moeten downloaden) maar het kwam er op neer dat Jamai een jongen speelde die door een priester werd 'afgewezen'. De medespelenden moesten achtereenvolgens, in de rol van de priester, op Jamai's introductiezin, het meest originele antwoord improviseren. Het was soms lekker ordinair, ze hadden een ontzettende lol, de presentatrice niet het minst. Moet kunnen, we moeten om alles kunnen lachen, dat vindt u toch ook?

GHL

En dan nog even dit...... 2014 - 8..... In de Lucaskerk branden tijdens de duur van de Olympische Winterspelen in Sotsji de lampen tijdens de nachtelijke uren. Door de veelkleurigheid van het glas is dit een zichtbare actie van solidariteit met allen die in Rusland (en op zoveel plekken in de wereld) gediscrimineerd en vervolgd worden omwille van hun seksuele geaardheid. Overigens, hoe staat u zelf tegenover homoseksualiteit? En tegenover de ingrijpende problematiek van de transgender, door Arie Boomsma op TV gedocumenteerd? En wist u dat het nog steeds in grote delen van de wereld 'not done' is om bijvoorbeeld 'blank' en 'donker' hand in hand te lopen, een relatie te hebben, te trouwen? Om over na te denken ...

GHL

En dan nog even dit......2014 - 7 .... Een beetje onhandig is het wel, alles wat rond het wel of niet uitnodigen van de paus via de pers tot ons gekomen is. Terwijl dit toch geen probleem had hoeven worden. Het is eigenlijk heel eenvoudig: één van hart en blij van zin, vol van verwachting, de paus uitnodigen. De paus zou in antwoord op de uitnodiging vervolgens zelf hebben kunnen reageren. Ik neem de uitnodiging aan. Of: ik neem de uitnodiging nu niet aan.

GHL

En dan nog even dit...... 2014 - 6...... Als je in de ochtend op het tijdstip dat jij dat wil, een keer naar het journaal op de radio luistert, dan heb je het nieuws van die dag wel gehoord, want wat je daarna hoort zijn vooral herhalingen van herhalingen. Het is helemaal nergens voor nodig de hele dag naar het laatste nieuws te luisteren. Die tijd kun je anders invullen. Zinvoller. Oké, misschien kun je 's avonds nog een keertje luisteren, maar zo heb je dan ook echt het nieuws van die dag in beeld. Woorden van Leo Fijen. Waarom zouden we ze meteen ter zijde schuiven?

GHL

En dan nog even dit...... 2014 - 5 Er is voor de meesten van ons op een dag maar weinig tijd om bij de Bron stil te staan. Om je in verbinding te weten met God. Om je de vraag te stellen: wat zou Jezus vinden van wat ik nou doe. We hebben het vaak druk en onze dagen gaan van het ene naar het andere. Toch zijn er elke dag van die momenten die we bewuster zouden kunnen invullen. Soms noodgedwongen momenten tussen het een en het ander. Wachtend voor het verkeerslicht, in een file, in de rij bij de kassa, op weg van het een naar het ander, bij de koffieautomaat, onder de douche. Tussenmomenten kunnen bewuste momenten worden. Stille momenten van verbinding. Er zijn nogal wat van die momenten op een dag.

GhL

En dan nog even dit...... 2014 - 4 Een van de foto's uit een overzicht van afgelopen jaar toonde hoe op een Braziliaans strand de mobiele eenheid in slagorde stond opgesteld. Tussen hen en de opstandelingen lagen een aantal zonaanbidders. Het bijschrift luidde: Er zijn mensen die in opstand komen tegen de gevestigde orde. Er zijn mensen die de gevestigde orde verdedigen. En er zijn mensen die onder alle omstandigheden zeggen: Ga eens uit mijn zon. Bij welke groep voelt u zich thuis?

GhL

En dan nog even dit...... 2014 - 3 ......Alweer een paar weken is deze rubriek een vast onderdeel in onze nieuwsbrief en bladen. En toen was er opeens 'En dan nog even dit......'. En het 'Kattebelletje' was zomaar verdwenen. Velen reageerden, sommigen vroegen me 'Is het 'Kattebelletje' er niet meer?' Inderdaad. Het is voorbij. Omdat Poes, de kat, er niet meer is. Na negentien jaren goed geleefd te hebben, hield zijn leven op. Anderhalve week van te voren werd dat duidelijk. Toen viel hij zo maar om. Zonder Poes kon het Kattebelletje niet meer. Nu is het met zoveel woorden gezegd. Dus in een andere vorm elke week zo'n kort verhaaltje. Tot genoegen.

GhL

Trefwoord(en):

En dan nog dit...... 2014 - 2......Schrijf eens per jaar een gedicht van zes regels over wat er op dat moment echt ten diepste in jou leeft. Bijvoorbeeld over wat je belangrijk vindt, over wat jou hoopvol stemt. Een gedicht misschien over wat je verdrietig maakt, over dat waarvoor je wil gaan, over wat jou onzeker maakt. Misschien zal het gedicht moeten gaan over wie je lief hebt, over wie je mist. Misschien schrijf je over jouw angst. Schrijf het gedicht zorgvuldig en bewaar het. Je zult zien dat het belangrijk voor jou wordt. Dat het je verder brengt. Een goede raad ooit gekregen, een goede raad die ik aan het begin van het nieuwe jaar graag doorgeef.

GhL

En dan nog dit......2014 - 1 ......We vierden als Augustinusparochie voor de eerste keer het Kerstfeest. In al onze kerken en kapellen zijn we samen geweest. Veel mensen hebben gehoor gegeven aan de vreugdevolle uitnodiging van het Kerstkind. Het is een sfeervol Kerstfeest geweest. Heel velen hebben een belangrijke bijdrage geleverd om dit mogelijk te maken. Rond de vieringen en van te voren. Het Kerstfeest kan niet slagen zonder de geweldige inzet van velen in de parochiekernen binnen onze parochie. Dat was al zo en dat is ook dit jaar zo geweest. Daarom nog dit: hartelijk dank.

GhL

Trefwoord(en):

En dan nog even dit......2013 - 52......Ooit zocht Nelson Mandela de blanke rechter op die hem tot de levenslange gevangenisstraf veroordeelde. Hij vergaf hem groots. In dit gebaar maakte hij zijn rechter klein. Ooit zat Nelson Mandela op de bank, samen met oud-president Botha, die het meedogenloze gezicht was van apartheid. Mandela legde zijn eigen hand op die van Botha en noemde zijn aartsrivaal 'hoffelijk, respectvol en vriendelijk'. Mandela, de jongen van het platteland die met zijn voeten in de koeienstront had gestaan. Nu is hij overleden. Nelson Mandela, wereldwijd chapeau!
GhL

En dan nog dit....... 2013 - 50 ...... Onlangs werd het pauselijk document 'Vreugde van het Evangelie' gepubliceerd. In de krant (BN deStem 30 nov) wordt een heel klein stukje daaruit als volgt vertaald: 'Priesters en bisschoppen moeten geen 'douane' zijn die een morele hefboom bedienen, want de eucharistie is niet een premie voor wie perfect is, maar een genereuze hulp en voedsel voor de zwakken'. Dat is wat onze parochie al vele jaren uitstraalt. 'Weet dat je welkom bent'. Gelukkig verstaan velen de diepe grond onder die uitnodiging elke keer weer.

GhL

En dan nog even dit......2013 - 51 ......Het mag je maar gegeven zijn. Vanuit jouw geloof, met jouw woorden, jouw aanpak, jouw 'zijn' aan de top van de Kerk, wereldwijd zoveel in beweging zetten. Het zijn altijd weer zijn kleine zinnetjes die ons aan het denken zetten. Zoals: 'Iedereen kan iedere dag opnieuw beginnen met het helpen van een ander, hoeveel fouten je ook gemaakt hebt'. Aan de leer doet hij niets af, maar hij zegt dat het bijstaan van de armen een hogere prioriteit heeft.

GhL

Trefwoord(en):

En dan nog dit....... 2013 - 49 .......de Nederlandse bisschoppen zijn in Rome.
Ze spreken er op allerlei momenten met verantwoordelijken binnen de curie over het eigen bisdom en over de kerkprovincie.
Ze spreken er samen en afzonderlijk. Het is de bedoeling dat ze ook met paus Franciscus spreken.
Waar hopen wij ondertussen op? Op een kerk met een meer menselijk gezicht? Op woorden van nabijheid?: 'Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe', bezong ooit Wim Kan (cabaretier) de politiek in Nederland. En hij vervolgde: 'Naar het oosten, naar het westen of naar de kerk in het midden....?'
Met de bisschoppen 'naar de kerk in het midden' gaan lijkt mij zo gek nog niet.......

Trefwoord(en):
Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.