menu

Aanmelden nieuwsbrief

Foto's Palmzondag en 500 jaar Anna KapelHierbij de foto's van Palmzondag en van 500 jaar Anna Kapel

foto's van Palmzondag en 500 jaar Anna Kapel

Trefwoord(en):

Foto's week 10Hierbij de foto's van de presentatie van de communicanten.
Foto's week 10

Trefwoord(en):

foto'sHier een paar foto´s van het op orde brengen van de tuin van de Annakapel.

Klik hier voor de foto's

Trefwoord(en):

VluchtelingenZaterdag 17 december werd een groep vluchtelingen gastvrij ontvangen door de paters SVD en de Benedictijnen op park Zuiderhout met koffie en thee en cake.
De paters stelden zichzelf voor en vertelden in welke landen zij missionaris waren geweest. Ook de vluchtelingen stelden zich voor en vertelden van hun vlucht naar Nederland.
Pater Kees Maas vertelde over de SVD en diaken Vincent de Haas over park Zuiderhout. Na een rondleiding door het huis met de volwassenen, terwijl de kinderen bezig werden gehouden met kleurplaten en spelletjes, werd het bezoek afgesloten met samen bidden en zingen.
Hartelijk dank aan de paters voor hun gastvrijheid.

Klik hier voor nog twee foto's

Trefwoord(en):

Foto's week 36Hieronder enkele foto's van de Dorpssloop in Teteringen die plaats vond op zondag 28 september. Eerste foto is nog vóór de start en de overige foto's zijn de winnaars, die hun prijs ontvingen van diaken dr. V. de Haas.

Zomerprogramma Augustinusparochie

Sinds enkele jaren organiseren we in de Augustinusparochie het: ”Zomerprogramma”. Ook dit jaar start het zomerprogramma rond het begin van de schoolvakantie, met het parochie uitstapje.
Dit jaar was het reisdoel Hulst in Zeeuws Vlaanderen.
In de Willibrordusbasiliek was in het kader van Het Jaar van Barmhartigheid een tentoonstelling over de werken van Barmhartigheid, vertaald naar onze tijd.
Met een volle bus vertrokken we op 16 juli naar Hulst.
Behalve het bezoek aan de basiliek, maakten we ook een rondrit met de “Zonnetrein” door de omgeving van Hulst. Er was koffie met Barmhartigheidskoek en een lekkere lunch.
Van 17 tot 25 juli was er de Annanoveen, in de Annakapel. Dit in aanloop naar het feest van Moeder Anna op 26 juli. Er werd een bezoek gebracht aan de tuin van de Maria en Dympnakapel, gevolgd door een wandeling door het groene hart van de Haagse Beemden.
De Begijnhof werd bezocht, evenals het museum bij het Begijnhof.
3 augustus waren we te gast in de Willibrorduskerk in Teteringen, waar we door dhr. Jac van Haperen werden rondgeleid en die ons veel wetenswaardigheden over de oudste kerk van de Augustinusparochie wist te vertellen. 10 augustus werd er onder de bezielende leiding van Rikie Bansberg gezongen in de Michaelkerk. De week erop vierden we op maandagavond het feest van Maria ten Hemelopneming in de tuin van de Annakapel en op woensdagmiddag samen met de Bond van Ouderen uit Teteringen bij de Mariagrot in Meerseldreef.
Op 24 augustus was er een gezellige bingomiddag in de Franciscuskerk.
Het zomerprogramma eindigde op zondag 28 augustus - het feest van de H. Augustinus-, met een druk bezochte startviering. Hiermee zijn we traditiegetrouw het nieuwe werkjaar weer begonnen.
Klik hier voor de foto's van de Dorpssloop en van het Zomerprogramma

Foto's week 35
Foto's week 35

Trefwoord(en):

Foto's week 14, 2016Hieronder een foto van de communicanten 2016 en een aantal foto's van een bezoek van de Weilustschool in de Michael kerk.

Foto's week 14, 2016

Trefwoord(en):

Foto's week 11Hieronder wat foto's van afgelopen week.

Foto's week 11

Trefwoord(en):

Foto's week 4 Klik op onderstaande foto voor nog een foto van afgelopen zonder de oecumenische viering in de Michaelkerk.

Week 4 2016

Trefwoord(en):

Foto's week 52Hier de eerste foto´s van de viering in de Michael, kerstkribbe zegenen.
Tevens foto's die van het aanbieden van het nieuwe parochieblad, waarbij ook het persoonlijk overhandigen aan parochianen in Teteringen

Foto's week 52

Trefwoord(en):

Foto's week 48Dinsdagavond 24 november was de startavond van de Adventsactie in de Augustinusparochie. Hierbij wat foto's van deze avond.
Ook twee foto's aangestoken door koorleden en vormelingen, voor de viering in de Michael, waarbij we extra stilstonden bij het geweld in de wereld en de slachtoffers als gevolg daarvan.

Foto's week 48

Foto's week 47Hierbij foto's van het moment dat de Augustinusparochie Breda heeft stilgestaan bij de gevallen slachtoffers in Frankrijk.
Foto's week 47

Trefwoord(en):

Foto's week 45Hieronder enkele foto's van de Hubkeszegen bij Bakkerij de Jong in Teteringen en Breda, Dikke Mik in Breda en bakkerij Adank in Breda.

Week 45

Trefwoord(en):

Foto's week 39Hierbij nog een paar foto's van de brei club.
Donderdag 10 september was pastor Ben Hendriksen van de Fransiscus kern jarig.
Dat wilden we vieren met een gezellig samenzijn.
Een kopje koffie met iets lekkers .
Een glaasje wijn om te toosten en de wens dat dit nog vaak zal gebeuren.
Iedereen vond het voor herhaling vatbaar (zie de foto's).

Foto's week 39

Trefwoord(en):

Foto's week 36Hierbij de foto's van de "Startzondag".
Foto's week 36

Trefwoord(en):

Foto's week 35Klik op de afbeelding voor foto's over de Bingo.

Foto's week 35 Zomerprogramma

Trefwoord(en):

Foto's week 34Hieronder een vele mooie foto's van het parochie-uitstapje, Bloemschikken in de Franciscuskerk, muziek en zang met Rikie Bansberg en het tochtje naar Meerseldreef.
,br>
Foto's week 34

Trefwoord(en):

Foto's week 25 2015 Hierbij foto's van de tentoonstelling, terugkomviering en twee kindjes gedoopt in de Willibroruskerk te Teteringen

Foto's 2015 week 25

Trefwoord(en):

Foto's week 21Onder de foto met de 4 kaarsen die de Augustinusparochie voorstellen nog twee foto's met hun eigen kaars met foto zoals opgesteld stond in de Lucaskerk tijdens de viering op Hemelvaartsdag.
Een mooie opstelling van deze kaarsen tijdens een mooie viering met Vincent de Haas en Ben Hendriksen!

Foto's week 21 2015

Trefwoord(en):

Foto's week 20Zondag 26 april jongstleden heeft het koor Consonne zijn eerste CD gepresenteerd aan een bont gezelschap in Bovendonk, Hoeven. Mgr. J. Liesen heeft het eerste exemplaar ontvangen.

Foto's week 20 2015

Trefwoord(en):

Foto's week 18Hieronder enkele foto’s van de familiekatechese in het kader van de vormselvoorbereiding van afgelopen zondag.

Pastorale beroepskracht Jacqueline van Heel was aanwezig; zij spraak met vormelingen en ouders over haar werk in de gevangenis.
Tevens staan er foto's van de gastvrouwen/heren bijeenkomst van afgelopen maandag 13 april.

Foto's week 18

Foto's week 15 2015Hierbij nog foto's van Palmpasen uit Teteringen en een bezoek van de vormelingen aan Chemin Neuf (Paulusabdij in Oosterhout)

Foto's week 15

Foto's week 14 2015Klik hieronder op de foto om naar foto's te gaan van de Palmpasen uit de parochiekern Fransiscus en van de Palmpasenviering in de Michael.

Palmpasen 2015

Trefwoord(en):

Foto's week 13Hierbij foto's van de kinderzegeviering.

Foto's week 13 2015

Trefwoord(en):

Foto's week 8Hierbij een foto van de carnavalsviering in Teteringen van 14 februari en enkele foto’s van de familiekatechese in relatie met de Vormselvoorbereiding van zondag 15 februari.

Foto's week 7 2015

Trefwoord(en):

Foto's week 6 - 2015Hieronder op de link staan foto's van 31 januari.De eerste communicanten van de Bethlehem en Franciscus parochie kregen een rondleiding door de kerk en ook foto;'s van de presentatieviering afgelopen zondag van de communicanten in de Fransiscuskerk. Alle kinderen waren er van de gehele Augustinusparochie.
Op zondag 1 februari was er een kinderzegeviering in de Michaelkerk ook daar zijn foto's van.

foto's week 2015 - 3Afgelopen zondag heeft de eerste bijeenkomst met de Communicanten van 2015 plaatsgevonden.
Zie hier enkele foto's
Foto's 2015 week 3

Trefwoord(en):

foto's week 52 2014Hieronder foto's van het kerstconcert en kindje wiegen in de Willibroruduskerk

Kerst en kindje wiegen 2014

Trefwoord(en):

Foto's en boekje eucharistieviering afscheid pastoor Wiel WiertzOp 23 november heeft pastoor Wiel Wiertz – tijdens de eucharistieviering van half 11 in de Franciscuskerk aan het Belgiëplein – afscheid genomen van de Augustinusparochie.
Hieronder een kleine foto impressie van deze viering.
Helemaal onderaan staat als pdf de eucharistieviering.

Zondag 23 november 2014

foto's week 40 2014Hierbij foto's van de parochie-avond kern Bethlehem en foto's van de Aartsbisschop Nicolas Antiba uit Syrië. Hij was te gast in de Michaelkerk tijdens de Oecumenische Gebedsviering samen met de Markuskerk op zondag 28 september in de vredesweek.

29 september 2014

Trefwoord(en):

Foto's week 39 2014Hierbij foto's van de 60 ste verjaardag van Pastor Ben Hendriksen. Afgelopen 10 september vierde Ben Hendriksen zijn 60ste verjaardag. Na de ochtendviering van 9.30 uur hebben we dit feestelijk gebeuren gevierd in de ontmoetingsruimte van de Fransiscuskerk.

24 september 2014

Trefwoord(en):

Foto's week 36 2014Deze week foto's van de Maria Tenhemelopneming en foto's van de Annakapel.

Week 36 2014

Foto's week 37 2014Hierbij vele foto's van de Augustinus viering afgelopen zondag in de Franciscuskerk

Week 37

Trefwoord(en):

Foto's Agapè-bijeenkomstenHierbij de foto's van de eerste Agapè - bijeenkomst

Klik op onderstaande foto voor alle foto's

Foto's week 33 2014

Trefwoord(en):

Foto's week 33 2014Klik op onderstaande foto's voor nog meer foto's over de zomer afsluiting

Foto's weeK 33 2014

Trefwoord(en):

Foto's week 31 Op de eerste vrijdag van de maand van 17.30-21.00 uur organiseert pastor Ben Hendriksen de Agape bijeenkomst, in de parochiekern Franciscus. Wat betekend Agape:

Agape is een Grieks woord en betekent liefde. Deze liefde richt zich op de behoeften van de ander, zoekt naar wat het beste voor de ander is en laat de ander de vrije keus om die liefde te beantwoorden of niet. Het is het meest voorkomende soort liefde in de Bijbel en is de grondslag voor de lezing van Paulus aan de christenen van Korinthe ( 1 Korintiërs 13 )

We beginnen altijd met een opening in de kerk en gezamenlijk zingen. Dan begeven wij ons naar de ontmoetingsruimte voor ontvangst. De maaltijd bestaat uit voor, hoofd en nagerecht. De gerechten worden klaargemaakt door mensen die deelnemen aan de Agape bijeenkomst.
In iedere bijeenkomst staat een Thema centraal, afgelopen vrijdag was dat: Regels: Hulp of Rem.

Hier over gaan we in gesprek met elkaar in groepjes of gezamenlijk.

Er word muziek gemaakt, liederen gezongen gedichten / psalmen gelezen.

Foto's week 31

Trefwoord(en):

Foto's week 29Hierbij enkele foto's van zondag 13 juli. In Breda Noord was er BBQ. Het weer was niet zo best, maar dat heeft geen roet in het eten gegooid. Ze hebben het heel gezellig gehad en zijn uit eindelijk uitgeweken naar binnen naar de ontmoetingsruimte
Foto's week 29 2014

Trefwoord(en):

Foto's week 28 Een creatieve middag, deze middag, bezocht door 12 mensen zijn we na geluisterd te hebben naar een verhaal over Abraham, verteld door Marga aan de slag gegaan.
Monique van Dijk heeft uitleg gegeven over technieken van houtskool en daarna zijn we verder gegaan met verf, met mooie resultaten. Dit alles onder het genot van een kopje koffie/thee en iets lekkers hebben we weer een gezellige middag gehad.

Foto's week 28 2014

Trefwoord(en):

Foto's week 27 Hier enkele foto's van de afsluiting van het catecheseproject van de Weilustschool woensdag25 juni.

Foto's week 27 2014

Trefwoord(en):

Foto's week 24 2014Hier enkele foto's, van de viering van tweede Pinksterdag, voor de hele Augustinusparochie in de Michael.
Fotot's week 24 2014

Trefwoord(en):

Foto's Parochieweekend maart 2014Het ging hier om een weekend in de Abdij in Zundert met parochianen van de Augustinusparochie, dat jaarlijks wordt gehouden o.l.v. Vincent de Haas.
Het was goed, dank aan Vincent de Haas en Hanneke Oomen!!!

Foto's Parochieweekend Maart 2014

Trefwoord(en):

Foto's week 16 en 17 2014Hierbij foto's van het maken van palmpaasstokken op de zaterdagochtend en de viering van zondag in de Michael kerk en in de Willibrorduskerk te Teteringen. Tevens ook enkele foto’s van de Paasviering bij Thebe, waar de mensen van de beweging van Barmhartigheid hebben geholpen.

Week 16 en 17 2014

Trefwoord(en):

Foto's week 15 2014Hierbij foto's van de afgelopen bijeenkomst van de Grote Karavaan in de Annakapel

Foto's week 15 2014

Trefwoord(en):

Foto's week 14 Hierbij foto's van de viering waarin de vormelingen worden voorgesteld en de Vastenaktie.

Week 14

Trefwoord(en):

Foto's week 11 2014Hier enkele foto's van de overweging van zuster Elly tijdens de viering van 9 maart in de Michael, in het kader van de Vastenactie.

Foto's week 11 2014

Trefwoord(en):

Foto's week 12 2014Hierbij enkele foto's van afgelopen zondag en maandag avond. In de Franciscusker was er een theatervoorstelling, gespeeld door : De joseph Wresinski Cultuur Stichting.De voorstelling heet: De Omdenkers. (

Trefwoord(en):

foto's week 10 2014Hierbij foto's van de rondleiding met de communicanten en de carnavalsviering in de Franscisuskerk. Klik op de foto hieronder voor nog meer foto's

Foto's week 10

Trefwoord(en):

Foto's week 6 2014Vanuit diverse hoeken vanuit de parochie zijn er weer wat foto's aangeleverd. Heeft u ook foto's met betrekking tot een activiteit binnen de Augustinusparochie en wil u deze delen, stuur ze dan aan webmaster@augustinusparochiebreda.nll

Foto's week 6 2014

Trefwoord(en):

Foto's week 1 2014Hierbij een aantal foto's van de kerstviering en andere activiteiten met Kerst in de Willibrorduskerk te Teteringen.

Foto's week 1 2014

Trefwoord(en):

Foto's week 52 2013Hierbij foto's van de kerstsamenzang op zondag 22 december in de Fransicuskerk.

Foto's week 52 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 51 2013Hierbij foto's van het maken van de Kerstpakketten en van de advendsactie / infoavond gehouden op donderdag 12 december. Tevens ook wat foto's van het nieuwe Augustinus bestuur in druk overleg.

Foto's week 51 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 50 2013Deze week een paar foto's van Caeciliafeest van 23 november j.l.

Foto's week 50 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 49 2013Hierbij foto’s van de parochiekern Fransiscus.
Elkaar ontmoeten na de viering onder het genot van een kopje koffie / thee.

De voorbereidingen voor het maken van de kerstpakketten is in volle gang.
Op zaterdag 30 november van 14.00-16.00 uur zijn wij met 30 vrijwilligers bij elkaar gekomen om kerst kaarten en kerst kaarsen te maken.
Onder het genot van een kopje koffie / thee met iets lekkers is er die middag hard gewerkt.
Voor parochianen door parochianen.

Klik op onderstaande foto om nog meer leuke foto's te zien.
Foto's week 49 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 48 2013Woensdag 27 november was er een openbare parochievergadering in het New Man College. Klik hieronder op de foto om een indruk te krijgen van deze avond.
Foto's week 48 2013

Trefwoord(en):

Foto's 2013 - 45Hierbij diverse foto's van diverse Hubkes wijdingen in diverse bakkerijen in Breda en Teteringen. Ook nog twee foto's van het afscheid van Nicole de Waal zondag 27 oktober l.l."

Foto's week 45 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 43 2013Hierbij een aantal foto's ter voorbereiding op de laatste RKK viering en foto's van Fransiscuskerk Parochie informatie avond.
Foto's week 44 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 41 2013Klik hieronder op de foto om naar meer leuke foto's te gaan die gemaakt zijn tijdens de Bedevaart in Meerseldreef, een foto van het koor Consonne tijdens de repetitie en twee foto's van de schoonmaak van de Willibrorduskerk in Teteringen.

Foto's week 41 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 40Hierbij foto's van de eucharistieviering van RK Geloofsgemeenschap 'Semper Uni'. voorgangers: Mgr. Luis Secco, bisschop van Willemstad Mgr. Johannes Liesen, bisschop van Breda, Pastoor Wiel Wiertz, bisschoppelijk vicaris, Breda Pastoor Jan Bouman, voorganger van de Papiamentstalige viering in Breda en diaken Vincent de Haas.

Na deze Pontificale Mis werd een miniculturele show gehouden worden op de 'Plaza Michael' vóór de kerk met het optreden van een Curacaose draaiorgel en de folkloristische dansgroep 'Chi ku Cha'

Foto's week 40 2013

foto's week 39 2013Hierbij een paar foto's van de reis naar Frankrijk afgelopen week, er is onder andere een groepsfoto, een eucharistieviering in Chapelle Notre Dame de La Medaille Miraculeuse, waar in Jac Brooijmans en Vncent de Haas mee voorgaan, er is een foto van de rondvaart over de Seine en foto's van op het terras en in de bus

Foto's week 39 2013

Foto's week 38Vanmorgen om 8.00 is er een bus met 30 parochianen vertrokken voor de parochiereis naar Parijs en Chartres.

Foto's week 38 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 36 2013Afgelopen zondag was er weer een RKK viering in de Michael kerk, klik op de foto hieronder om meer foto's van deze viering te zien.

Foto's week 36 2013

Foto's week 35Hierbij foto's van de viering van afgelopen zondag in de Franciscuskerk waarbij alle parochiekernen aanwezig waren om voor het eerst het nieuwe Augustinus logo te mogen aanschouwen.
De Augustinusparochie is nu echt van start gegaan.
Klik op onderstaande afbeelding (logo)
Week 36 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 34 2013Hierbij wat foto’s van 15 augustus. De viering van Maria ten hemelopneming in de Annakapel
Foto's week 34 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 31 2013klik op de link voor foto's over de voorbereiding en het oefenen voor de RKK viering van 28 augustus en tevens foto's van de warme ontvangst op Schiphol. De WJD-gangers zijn na ruim twee weken weer terug uit Suriname en Rio. Vermoeid en allemaal vol van indrukken maar vooral gesterkt in hun geloof.

Foto's week 31 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 30 2013Hierbij foto's van het project Brabantpark breit, het resultaat van noeste arbeid en foto's van het begin van de wandeling (het Augustinuspad) langs alle kerken van onze Augustinusparochie.
Op 6 augustus wordt het Augustinuspad weer gelopen. Geeft u uzelf daarvoor op bij het secretariaat van een van onze parochiekernen?
foto's week 30 2013

Foto's week 26 2013Zaterdag 22 juni. Het Geloofsfeest van vicariaat Breda in de Franciscuskerk in Breda-Noord. De dag was goed bezocht, de Zandtovenaar was fantastisch, het buffet (een ieder had iets meegenomen) was heerlijk en de viering sfeervol. De meeste foto’s zijn van Ramon Mangold.

Foto's week 26 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 25 2013Misdienaar Jessica neemt, na jaren misdienaar te zijn geweest in de Michaelkerk, afscheid en gaat verhuizen naar Aruba. Ze vertelde hier al over in het kattebelletje van enige weken geleden. Jessica en haar moeder kregen van diaken Vincent de Haas de zegen voor een goede reis.

Klik hier om naar de foto's te gaan

Trefwoord(en):

Foto's week 24 2013Dinsdag 4 juni was een algemene parochievergadering in de Michaelparochie. Na het algemene gedeelte volgde een quiz met o.a. vragen over de vier parochies uit ons samenwerkingsverband. De winnares ontving een lekkere fles wijn.

Klik hier om naar de foto's te gaan

Foto's week 23 2013Op donderdag 30 mei van 00.00 uur tot 24.00 uur werd op wisselende plaatsen in het vicariaat Breda gebeden in tegenwoordigheid van het Sacrament. In verschillende kerken werd voor steeds een periode van twee uur inhoud gegeven aan dit doorgaande gebed. Onze pastoor had de Augustinusparochie i.o. ingedeeld voor de eerste uren (van 0.00 tot 6.00 uur) in de Michaelkerk. Om 13.00 uur luidden de klokken in het bisdom.

Foto's week 23 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 22 - 2013Hierbij foto's van afgelopen zondag toen de kinderen van de Michael parochie en de Willibrordus parochie in de kerk van Teteringen hun eerste Heilige Communie hebben gedaan.
Ook een foto van de lezing door prof dr Hans van der Ven op 23 mei in het parochiecentrum van de Michaelkerk in de cyclus Zingen is dubbel bidden
Foto's week 22 2013

Foto's week 21 2013Hierbij foto's gemaakt op 19 mei, 1e Pinksterdag in de Franciscuskerk. Voorgangers: pastor Jac Brooijmans, pastoor Wiel Wiertz en Jan Hopman. Het was een zeer mooie en sfeervolle viering, een gezellige ontmoeting na de viering en de middag in het gemeenschapshuis Biesdonk
Met dank aan de fotograaf: Truus Rütter.
Foto's week 21 2013

Foto's week 20 2013Hierbij weer foto’s ditmaal van het jaarlijkse uitje van het Willebrordkoor in Teteringen op 11 mei.
Eerst een boeiend bezoek aan imker Henk Joosen en daarna een heerlijk buffet bij de familie Wouters.
Klik hier om naar de foto's te gaan

Trefwoord(en):

Foto's week 18Hierbij weer foto's van gebeurtenissen van afgelopen week.

Klik hier om naar de foto's te gaan

Trefwoord(en):

Foto"s week 18Hierbij weer foto's van gebeurtenissen afgelopen week maar ook nog een aantal communiefoto's van zondag 21 april in de Bethlehemkerk te Breda. Vrijdag 26 april kwam de wethouder van Breda naar Teteringen om daar twee mede parochianen in het zonnetje te zetten namens de koningin. Jan Horsten ontving een lintje voor al zijn werkzaamheden die hij voor de Teteringse gemeenschap heeft gedaan. Met name het rijden voor allerlei groeperingen in Teteringen met zijn busje werden uitvoering beschreven. Iedereen wilde bij Jan Horsten in het busje want daar was het altijd gezellig. Verder doet Jan horsten veel bij de Ouderenbond, kruisvereniging en de parochie. Hij onderhoud het kerkhof en is ook altijd aanwezig bij vieringen en begrafenissen. Jan Spruit ontving ook een lintje voor al zijn verdiensten. Jan Spruit is voorzitter van Thebe extra, Zonnebloem, Kruisvereniging, AED, Zusters Diaconessen en lid van het Willibrorduskoor.

Klik hier om naar de foto's te gaan

Trefwoord(en):

Foto's week 17De communiewerkgroep Michaelparochie en Teteringen zijn druk bezig met de voorbereiding van de Eerste communie. Zie de foto's van deze bijeenkomst.
Zondag 14 april hebben ze in Breda Noord al hun Eerste Communie gedaan, ook hiervan hebben we een foto!

Klik hier om naar de foto's te gaan

Trefwoord(en):

Foto's week 16Hierbij nog foto's van afgelopen Pasen. De voorbereidingne voor de RKK viering en de Paaswake zelf.

Klik hier om naar de foto's te gaan

Trefwoord(en):

Foto's week 14 2013Ook deze week weer foto's vanuit de Augustinusparochie. Van witte donderdag, schoolbezoek aan de Michaelkerk tot de voorbereidingen RKK op zaterdag 30 maart en als klapper een mooie foto van fotograaf Ramon Mangold 's avonds buiten bij de RKK viering. klik op de afbeelding om naar nog meer foto's te gaan.
Foto's week 14 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 13 2013Deze week heel veel foto's met de Palmpasen vieringen in de diverse kerken, ook foto's van de rondleiding van de communicanten in de Willibrorduskerk te Teteringen na de Palmpasen viering. Voor meer informatie over de inhoud van deze rondleiding zie het PDF bestand hieronder als bijlage.
Foto's week 13 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 12 2013Hierbij weer heel veel foto's. Met name over de solidariteitsmaaltijd van 14 maart in de Michaelkerk.
Foto's van de 3e bijeenkomst van vanochtend. Een van de kinderen vanochtend aan Pastor Ben vroeg of hij de nieuwe paus was ? De bijeenkomst was weer leuk en erg geslaagd, mooie maaltijd bereid, geknutselde bloemen in vaasjes op tafel, communie ontvangen geoefend, verhaal verteld over laatste avondmaal en samen gegeten
Klik op de afbeelding voor meer foto's
Foto's week 12 2013

Foto's week 11 2013Hierbij heel veel foto's van afgelopen week.
- afbeeldingen van de vastenactie
- Foto's van de uitlegviering voor communicanten in de Fransiscuskerk
- Na de viering waren er hapjes in de Fransiscuskerk.
- De opbrengst van deze hapjes gaat naar het Vastenactieproject van Zr. Elly.
- Tot slot foto's van afgelopen zondag 10 maart in de Willibrorduskerk waar Jac van Haperen een pro ecclesia onderscheiding kreeg. Pro Ecclesia et Pontifice (Latijn, Voor Kerk en Paus) is een pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten aan de Rooms-Katholieke Kerk of het rooms-katholieke geloof
Voor meer foto's klik op de foto!
Foto's week 11 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 10 2013Zie hieronder foto's van afgelopen week betreffende de voorbereiding van de RKK viering en het voorstellen van de Vormelingen in de en presentatie Ben Hendriks in Breda Noord. Na het pensioen van Jan Hopman (half mei) zal Ben eerstaanspreekbare worden in breda-Noord.
Foto's week 10 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 9 2013Hierbij wat foto's van de lunch van afgelopen zondag na de viering in de Bethlehemkerk. Klik op de foto voor meer foto's
Foto's week 9 2013

Trefwoord(en):

Foto's 2e Kinderbijeenkomst Eerste CommunieHierbij weer een aantal foto's van zondag 24 februari waarop te zien is wat de kinderen zoal doen tijdens deze bijeenkomst. Klik op de foto hieronder om nog meer te zien!
2e Kinderbijeenkomst Eerste Communie

Trefwoord(en):

Foto's vastentijd 2013Hieronder ziet u alle foto's die betrekking hebben op de geschreven stukken in de vastanactietijd 2013
Foto's vastenactie 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 7 2013Deze week een paar foto's van de carnavalsviering in de Willibrorduskerk Teteringen. Klik op onderstaande foto om de andere foto´s ook te bekijken.
Foto's week 7 2013

Trefwoord(en):

Foto's 1e Kinderbijeenkomst Eerste CommunieKlik op onderstaande foto om nog meer foto's te bekijken!
Foto's Communie voorbereiding Michael- en Willibrordusparochie

Foto's week 6 2013Hierbij foto's van het Samen eten in de Michaelkerk.

Klik op onderstaande foto om naar nog meer foto's te gaan
Foto's week 6

Trefwoord(en):

Foto's week 5 2013Hierbij wat foto's van het voorstellen van de Communicanten in de Willibrorduskerk een paar foto's van het bezoek van de Augustinusparochie aan de landelijke parochiedag van het RKK in Hilversum en foto's van de voorbereiding van de RKK viering in de Michaelkerk afgelopen zondag, zeer vroeg arriveerde de grote tv wagens al om alles gereed te maken. Ook wordt voorafgaand aan de viering alles met betrekking tot de viering stap voor stap al geoefend en doorgenomen.
Foto's week 5 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 4 2013Klik hieronder op de foto om meer te zien van de processie rondom de Bethlehemkerk, stilstaande bij de Emmaüsgangers en bedevaart-ervaringen in Oec. Viering maar ook foto's van afgelopen zondag in de Willibrorduskerk van de Kinderzegenviering.
Foto's week 4 2013

Trefwoord(en):

Foto's week 3 2013Zie hier de foto's van 16 januari. Mgr. J. Liesen brengt met secretaris-generaal B. Hartmann en het vicariaat Breda een bezoek aan ons samenwerkingsverband

Foto's week 3 2013

Foto's week 2 2013Klik hier om naar de foto´s te gaan

Trefwoord(en):

Foto's 2012 - 52Klik hier om naar de foto´s te gaan

Trefwoord(en):

Foto's week 2012 - 47Klik hier om naar de foto's van week 47 te gaan

Trefwoord(en):
Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.