menu

Aanmelden nieuwsbrief

Uit het pastoraal team 2019- 45 November…
De maand november kent van oudsher veel katholieke tradities.
1 november Allerheiligen
3 november het feest van de H. Hubertus; die dag worden bij de bakkers in onze parochie de Hubkes gezegend.
Een oud gebruik het gewijde brood moest mens en dier beschermen tegen ziektes.
11 november Sint Maarten. Was dit feest tot het begin van de vorige eeuw bedoeld als bedelfeest voor de armen, nu is het vooral een kinderfeest, waarbij kinderen met lampionnen langs de huizen gaan in de hoop wat lekkers te krijgen.
Maar de dag na het feest van Allerheiligen herdenken we in onze parochiekernen vooral onze dierbare overledenen.
2 november Allerzielen,
We gedenken speciaal de overleden parochianen van het afgelopen jaar. We noemen hun namen en steken een kaarsje aan en plaatsen dit samen met een bloemetje bij hun kruisje.
Maar we gedenken niet alleen de overleden parochianen van het afgelopen jaar, maar alle dierbaren die zijn overleden.
Het is een goede en mooie gewoonte.
We blijven hun namen noemen, telkens weer in verhalen bij bijzondere gebeurtenissen en zo leven ze voort bij ons en in onze herinnering.
Want, echt dood ben je pas, als iedereen je is vergeten.
Trudy Gerritsen–van Lin

Uit het pastoraal team 2019- 44Vorige week schreef Richard over missie en Maria maand oktober. Wij, mijn man Ed en ik waren in die week in Lourdes. Dichter bij Maria zou je voor mijn gevoel niet kunnen komen. Alles draait om haar.
Wij waren er 19 jaar geleden ook, maar toen met onze twee dochters van 8 en 5 jaar.
Beide keren was het indrukwekkend, maar beide keren ook weer heel anders. Het draaide beide keren om Maria, die voor mij en voor velen met mij, denk ik, moeder is. Ze heeft als moeder van Jezus alles meegemaakt, wat ook wij met onze kinderen meemaken. Vreugde en verdriet. Bij haar kun je terecht met je blijdschap, je zorgen en je verdriet.
Wat was er nu zo anders dan toen? Allereerst de mensen die er waren. Liepen we toen tijdens de lichtprocessie in een grote groep met allemaal Nederlandse pelgrims, nu hebben we geen enkele Nederlander gehoord. Het waren overwegend Aziatische, Zuid- en Oost- Europese mensen die meeliepen. Werd er toen in het Nederlands, Frans, Engels en Duits voorgebeden tijdens het rozenkransgebed, nu was het in het Frans, Spaans en andere talen, die ik niet kan benoemen. Het duurde even, maar het lukte toch om aan te sluiten en in onze eigen taal mee te bidden.
Nu waren met z’n tweetjes, toen met z’n vieren, waarbij het meebidden en zingen van onze kinderen ontroerend was. Die ontroering was er nu ook, maar anders.
Het grootste verschil was denk ik het zien van de devotie van de mensen die er waren. Tijdens het lopen van de kruisweg, zagen we veel mensen, ook kinderen die bij iedere statie knielden, baden en zongen. Ze beleefden het heel intens. Ik voelde me daar echt een nuchtere Nederlander. Het zette me aan het denken. Ben ik wel zo dicht bij Maria als ik dacht te zijn? Zijn die andere mensen dichterbij? Beleven ze het meer? Geloven ze dieper?
Het antwoord kreeg ik pas toen we terug waren. Ik vertelde tegen een andere parochiaan dat we in Lourdes geweest waren. Daaruit kwam een gesprek voort, waarbij ze mij haar aangrijpend verhaal vertelde. Allebei als moeder, hebben we gehuild om haar verhaal, dat ook het verhaal van Maria had kunnen zijn. Allebei als moeder, weten we dat ons geloof in haar, ons helpt. En ik weet dat het niet uitmaakt hoe je het daar ervaart en beleeft. Geloven doen we ieder op onze eigen wijze, met hulp van Maria. Altijd zal Maria mijn steun en toeverlaat zijn.

Namens het pastoraal team
Anja Wauben

Uit het pastoraal team 2019- 43Maria: gekozen voor een speciale taak
Wij zijn bijna aan het eind van de missie en Maria maand. Paar van onze kernen bidden doordeweeks het rozenkransgebed voor de viering. Ik hoorde pas gelden van mijn moeder dat in ons dorp, deze maand, iedere dag vele katholieke gezinnen samen komen om rozenkrans samen te bidden. Dat is een goede manier om gezinnen elkaar te brengen en ook met God te verbinden. Waarom speelt Maria een grotere rol in het leven van vele katholieken?
Maria de moeder van Jezus, leer ik in de bijbel kennen als een dappere, gelovige vrouw. Zij is door God gekozen voor een bijzondere taak. Maria krijgt als jonge vrouw de boodschap van de engel Gabriel die haar leven op zijn kop zet.
De boodschap was dat ze de moeder van Gods Zoon zal worden. De belofte van God is duidelijk, ‘ Ik ben met u. U bent gezegend onder de vrouwen.’ De reactie van Maria is zeer eenvoudig die van haar ware geloof komt. ‘Ik ben de dienstmaagd van de Heer, laat mij geburen wat u hebt gezegd.’ De belofte van God uit het oude testament wordt vervuld met de komst van Jezus Christus. Ik word geraakt door Maria’s eenvoud, geloof, vertrouwen en bescheidenheid. Maria geeft alle eer aan God in haar lofzang (Lucas 1:46-55). Dat confronteert me met mijn eigen trots en neiging te groot te denken van mezelf. Zij was een mens zoals wij maar ze is zeker een voorbeeld voor velen in hun verdriet en vreugde.
R. Lobo

Uit het pastoraal team 2019 - 42WIE BEN IK?
Mijn volledige naam is Marianus Supardi. En mijn roepnaam is Rian. Ik ben 34 jaar oud. Ik kom uit Flores, Indonesië. Flores is een eiland dat in het Oosten van Indonesië ligt. Ik kom uit een gezin met drie kinderen. Ik heb een broer en een zus, en ik ben de oudste. Mijn vader is rijstboer en mijn moeder is huisvrouw.
Mijn familie is heel toegewijd katholiek. Toen ik klein was, brachten mijn ouders mij naar de kerk. Daarom hield ik van de eucharistie. Heel vaak dacht ik tijdens de eucharistie dat ik ook, zoals de man die de mis gedaan had, zou willen worden. Dit gevoel was heel sterk. Sindsdien begon de roeping om priester te worden zich langzamerhand te ontwikkelen. Natuurlijk wist ik als kind nog niet zo goed wat het betekende priester te worden. Alle mensen in mijn dorp zijn ook katkoliek en dat heeft een sterke invloed op mij gehad om priester te willen worden.
Ik ging naar de basisschool in mijn klein dorpje. Na de basisschool ging ik naar een Klein Seminarie. Daar ben ik zes jaar geweest. Tegen het einde van mijn middelbare schoolopleiding heb ik mij gemeld het Gezelschap van Goddelijk Woord (SVD). Tot mijn grote vreugde werd ik aangenomen. Ik voelde mij aangetrokken tot de SVD om als priester en missionaris naar een ander land te mogen gaan.
Als kandidaat voor de SVD heb ik op drie verschillende plekken mijn opleiding gedaan. Mijn noviciaat – inleiding en proeftijd van twee jaar – heb ik mogen doen in de plaats Nenuk op West Timor. De periode mocht ik afsluiten met het afleggen van mijn eerste gelofte. Daarna ben ik teruggekeerd naar het eiland Flores om aan het SVD Groot Seminarie in Ledalero Filosofie en Theologie te studeren. Na ruim drie jaar werd mij de gelegenheid gegeven om mijn opleiding en studie voort te zetten in Melbourne Australië Natuurlijk was dat voor een grote uitdaging. Ik was nog nooit in een ander land geweest. In Australië moest ik mijn Engels verbeteren en vertrouwd raken met de Australische cultuur. Ik moest nieuwe vrienden maken en voor het eerst mocht ik ervaren wat het betekent in een internationale communiteit te leven. Het was echt wel moeilijk. Gelukkig hebben wij veel van elkaar kunnen leren.
Mijn verblijf in Australië heeft vier jaar geduurd en werd afgesloten met mijn priesterwijding op 31 oktober 2015. Nu ben ik drie jaar en fijf maanden in Nederland. Het is een nieuwe uitdaging om mij in te leven in weer een andere cultuur en weer een nieuwe taal te leren. Het Nederlands was voor mij totaal onbekend. Spoedig na mij aankomst ben ik vanuit mijn communiteit in Nieuwegein in Utrecht aan mijn studie van de Nederlandse taal begonnen. Ik heb veel geleerd, maar mijn Nederlands is nog bij verre niet zo perfect.
Ik blijf leren door mijn private studie, gesprek met mensen, luisteren naar tv, radio en andere akviteiten die ik op dit moment bezig ben. Voor ik in Breda kwam, woonde in Duivendrecht voor een jaar en vier maanden. Daar heb ik de vieringen en andere activiteiten in de Clara en Fransiscus parochie in Duivendrecht en Amsterdam Zuid- Oost gedaan. Ik ben ook betrokken geweest met Indonesische en Filipijnen gemeenchappen rond Utrecht en Amsterdam.
Persoonlijk ben ik heel blij om in de Augustinus parochie te Breda te werken. In deze parochie moet ik allereerst het gebied en de situatie wennen, en ook de mensen leren kennen. Maar ik geloof dat alles goed komt. Ik hoop dat ik jullie verwachten en ook mijn eigen verwachten in deze parochie kunnen waarmaken in de toekomst.

Rian Supardi SVD

Uit het pastoraal team 2019 -41 Het zal u niet ontgaan zijn, dat er de laatste tijd veel aandacht is voor eenzaamheid, of beter gezegd, wat kunnen we doen tegen de vereenzaming binnen onze samenleving.
Onze maatschappij is erg ik-gericht. Vroeger was de blik meer naar buiten gericht, meer oog voor de omgeving en de mensen om ons heen, maar…..
ook toen waren er eenzame mensen.
Schreef niet de overgrootmoeder van onze koning over haar leven: “Eenzaam maar niet alleen”
Eenzaamheid is van alle tijden, maar het aantal eenzame mensen neemt toe en we willen, ook als parochie, voorkomen dat mensen eenzaam worden.
We kennen binnen de Augustinusparochie meerdere initiatieven.
De inloophuizen in de Haagse Beemden en Breda-Noord.
De woensdagmorgen inloop in de Lucaskerk.
Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag staat om 10.00uur de koffie klaar in het parochiecentrum van de Michael-, de Franciscus- en de Willibrorduskerk.
Maar er kan meer.
Natuurlijk willen we oog houden op de mensen om ons heen, maar als de eenzaamheid eenmaal heeft toegeslagen, is het eigenlijk al te laat.
In Teteringen hebben vijf verenigingen de handen in een geslagen en hebben een nieuw initiatief ontwikkelt.
Deze vijf, de Augustinusparochie, Seniorenvereniging Teteringen, Vrouwen van Nu, de Kruisvereniging en de Zonnebloem zijn het huiskamerproject gestart.
Elke dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur staat de deur van het Web open om mensen te ontvangen, die behoefte hebben aan meer sociale contacten. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd, maar de hoofdzaak blijft, “elkaar ontmoeten”
Dit prachtige initiatief, dat de eerste keren al druk bezocht werd, verdient misschien wel navolging in de overige kernen van de Augustinusparochie.
Trudy Gerritsen-van Lin

Uit het pastoraal team 2019 - 40Kanselbericht H. Augustinusparochie
weekend 28 en 29 september 2019


Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van de H. Augustinusparochie wil ik u de volgende mededeling doen.

Sinds de start van de missionaire communiteit in 2017 is pater Edmund Owusu werkzaam in onze parochie. Zijn werk in onze parochie heeft hij altijd gecombineerd met een taak in Amsterdam voor de pastorale zorg aan mensen met aids of hiv. Op verzoek van de congregatie van de SVD gaat pater Owusu zich voltijds beschikbaar stellen voor deze taak in Amsterdam. Pater Owusu zal daarom afscheid nemen van de communiteit aan het Belgiëplein en verhuizen naar de communiteit in Amsterdam. Dat betekent ook dat de parochie afscheid moet nemen van pater Owusu. Al vanaf 1 oktober zal pater Owusu zijn werkzaamheden verleggen naar Amsterdam.
We zullen pater Edmund gaan missen in onze parochie, maar we gunnen hem dat hij zijn hart en zijn roeping mag volgen in Amsterdam.

Het afscheid van pater Owusu gaat al snel plaats vinden, maar gelukkig voor ons is ook zijn opvolging al op korte termijn mogelijk. Met ingang van 1 oktober wordt pater Rian Supardi door de bisschop van Breda benoemd tot parochievicaris en lid van het pastoraal team. Pater Supardi wordt lid van de missionaire communiteit. Deze dagen verhuist hij naar het Belgiëplein. De afgelopen jaren was pater Supardi werkzaam in de parochie de Graankorrel in Amsterdam Zuid-Oost, en woonde hij in de communiteit van de SVD in Duivendrecht.

We zijn blij dat met de komst van pater Supardi de bemensing van het pastoraal team in de parochie op sterkte blijft. Graag wensen we pater Supardi alle goeds in onze parochie.
Op zondag 13, oktober is er gelegenheid om afscheid en kennis te maken met pater Edmund en pater Rian tijdens en na de eucharistieviering in de Franciscuskerk om 10:30 uur.

Uit het pastoraal team 2019- 39De Milieubewuste parochie We zijn net terug van een zonnige vakantie in Duitsland. Een uitgestrekt land. Wij denken dan gelijk in mogelijkheden om groene stroom op te wekken.
In sommige delen, vooral in het zuiden van het land, zie je dan ook uitgestrekte velden met alleen maar zonnepanelen. In het noorden van het land zie je meer windmolens, waarvan sommige echt enorm groot zijn. Goed bezig dus. En hoe gaan we daar in onze parochie mee om? Als ik kijk naar de wijk rondom de Michaelkerk, zie ik dat er steeds meer huizen zijn waarvan de daken zijn voorzien van zonnepanelen, zowel huurhuizen als koophuizen doen mee. Ook hier in de wijk wordt groen gedacht. ,br> Maandagavond tijdens de PKC vergadering van de Michaelkerk, hoor ik tot mijn verbazing, dat na heel veel heen en weer praten er nu spijkers met koppen geslagen zijn, want er liggen maar liefst 59 zonnepanelen op het dak van de Michaelkerk. De opbrengst is gelijk heel hoog en met een beetje geluk, zijn we straks zelfvoorzienend wat de stroom betreft. De toekomst moet het leren, maar het zou heel mooi zijn.
Een groene kerk in een groene wijk. Onlangs hoorde ik ook dat het initiatief van Plogging (zwerfvuil inzamelen tijdens het joggen), ook een vervolg heeft gekregen. Afgelopen 7 april, is hier tijdens de Buurtrail een start meegemaakt en is de groep buurtbewoners vanuit de Michaelkerk voor de eerste keer gestart met Plogging.
Waar het kan zijn in onze vieringen ook de liturgieboekjes vervangen door een beamer die voor de projectie zorgt. We hopen zo bomen te sparen.
Zo zien we dat we met kleine stapjes op weg zijn om een helpende hand te bieden aan natuur. Dat is heel hard nodig, daar zijn we ons heel goed van bewust.
Helpt u ook mee?

Namens het pastoraal team
Anja Wauben

Uit het pastoraal team 2019- 38Vieren van traditie
Afgelopen zaterdag was ik in Frankfurt, Duitsland, om een speciaal feest- oogst feest en het feest van Maria geboorte te vieren. Voor heel veel mensen is het oogst feest een moment om in dankbaarheid terug te kijken naar hun arbeid. In het gebied waar ik vandaan kom, vieren wij het oogst feest samen met het feest van de geboorte van Maria. Er wordt een negendagen noveen gehouden waarin veel kinderen bloemen bij Maria brengen. Na de viering wordt er een bloemenhulde aan Maria gebracht. Als kind vond ik het fantastisch om bloemen te verzamelen van de velden samen met andere buurkinderen. Op 8 september ging iedereen naar de kerk om het feest te vieren en op die dag werd de nieuwe oogst gezegend meestal waren het rijst korrels. Het is een familie feest. Iedere familie neemt de gezegende rijst korrels mee naar huis. Als ze allemaal thuis zijn, houdt de familie een maaltijd als dank aan God en aan iedereen die hard gewerkt heeft voor de goede oogst. Op deze dag eten ze alleen maar de vegetarische gerechten. De gezegend graan korrel wordt in de melk gemengd en gedronken.
In de loop van de jaren zijn er heel veel mensen naar andere landen geëmigreerd. Maar de traditie gaat door. Het wordt gevierd overal waar mensen van deze streek wonen.
Zo ben ik naar Frankfurt gegaan om dit feest te vieren. Wat opvallend was, is dat er drie priester broers van dezelfde familie voor gingen in de eucharistieviering samen met andere priesters. Persoonlijk was het een fijn moment om met zo’n 150 mensen samen te zijn en de traditie levendig te vieren. Ik ben dankbaar dat ik dit mocht vieren en beleven.

Vredesweek
Deze week beginnen wij met aandacht voor vrede, met als thema; Vrede verbindt over grenzen’.

Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in hun eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich in voor een inclusieve samenleving. Kom in contact met andere mensen, met een andere omgeving. Ontmoet mensen van de overkant en luister naar hun ideeën. Zodat vrede ons verbindt, over grenzen heen. Tijdens de Vredesweek, en daarbuiten.< br>
Ik wens u een vreedzame week toe.
R. Lobo

Uit het pastoraal team 2019- 37 Naar de Overkant
Ons hele leven is een gaan naar de overkant.
Elke nieuwe dag hopen we die overkant te bereiken. Wat die overkant is en wat hij voor u of mij betekent hangt af van wat onze voornemens zijn en waar we naar toe op weg zijn.
Ons leven kent ook veel kleine, grote en grotere overkanten.
We proberen iets goeds van de dag te maken en hopen dan ´s avonds dat het gelukt is.
We beginnen aan een grote klus, niet alleen fysiek, maar ook mentaal.
Het opvoeden van kinderen, een huwelijk, je werk, een opleiding, vrijwilligerswerk, mantelzorg; u kunt er vast nog heel veel meer verzinnen.
Bij alles waar je onbewust of bewust aan begint is het doel de overkant te halen.

De afgelopen weken maakten we, met een aantal parochianen een bijzondere tocht naar Santiago de Compostela. We liepen kleine stukjes van de route, maar gingen een belangrijk stuk vanaf Pamplona. We waren er getuigen van, dat honderden pelgrims die te voet op weg waren, hun overkant, hun einddoel wilden behalen. Sommigen op de fiets, maar de meesten te voet. Heel veel jonge mensen, maar ook ouderen en uit de hele wereld. Indrukwekkend om te zien, om hen te spreken en deelgenoot te worden van hun ervaringen.

Ook wij behaalden de overkant op onze manier, maar wel op een hele bijzondere manier.
Aangekomen in Santiago hadden we in de kapel van het pelgrimshuis
- waar allen, die hun doel/hun overkant hadden bereikt, hun oorkonde ophaalden – een kleine viering met als thema: “de overkant”.
Uitgerekend aan het begin van deze viering hoorden we dat emeritus pastor Adri Verheijden was overleden en aan de Overkant was aangekomen.
We hebben hem herdacht en bij het aansteken van het kaarsje voor hem,
ons gerealiseerd, dat het hele leven een gaan is naar de Overkant, maar dat niet alleen het einddoel telt, maar zeer zeker ook de weg er naar toe.
Het gaf de viering een bijzondere lading.
Trudy Gerritsen van Lin

Uit het pastoraal team 2019 -36DE LIEFDE DOET ONS DANKBAAR GEDENKEN
Ons geloof is de verrijzenis. Onze hoop is het weerzien. De liefde is de gedachtenis”, moge dit citaat van de heilige Augustinus ons in deze week tot troost en bemoediging zijn.
Wij verlangen naar een leven vol vreugde, vol geluk en vol gezondheid. En toch leert de ervaring ons dat ons leven telkens weer doorkruist wordt, door leed en lijden, ziekte en op het einde de dood. Iets diep in ons, wij noemen dat onze christelijke geloof, roept ons op om telkens weer te zeggen: en toch…, is de dood niet het laatste! De dood is geen verwoesting maar een gedaanteverandering, een overgang naar de andere kant.
Als geloofsgemeenschap vertrouwen we Pastor Adri Verheijden aan God toe. Zonder dat het de pijn rond zijn overlijden kan wegnemen, kunnen wij elkaar troosten in het vertrouwen en de hoop dat God, die tijdens ons leven met ons mee is getrokken, ons ook door de dood heen zal vergezellen. Daarbij is onze verrezen Heer Jezus Christus ons grote voorbeeld: omwille van Zijn dood en verrijzenis, mogen wij vertrouwen dat God ook ons (in de toekomst) – en op vrijdag in het speciaal Pastor Adri Verheijden – zal thuisbrengen.
Elke uitvaart is van grote betekenis voor ons eigen geestelijk leven. Het is een kernelement in het beleven van leven en dood. Onze hoop vraagt om een weerzien, opnieuw beseffen dat wat samen beleefd werd, verder leeft en zin aan ons leven geeft in God.
De liefde doet ons dankbaar gedenken. Liefde is dankbaar gedenken wat samen met Pastor Adri Verheijden vooral in Teteringen opgebouwd werd. Die liefde heeft toekomst zelfs in dat gemis, want de liefde is niet definitief voorbij. Liefde is eeuwig! Ik kan de ware liefde alleen begrijpen als een eis om eeuwig te zijn! Men kan niet beminnen of bemind worden voor een tijdje…, liefde is sterker dan de dood.
Wilt u hem een kaars aansteken. Het eeuwig Licht moge hem verlichten
Edmund Owusu, SVD

Uit het pastoraal team 2019 -35Feest van Heilige Augustinus van Hippo
‘Gij (God) zet hem (de mens) aan om er vreugde in te vinden U te loven, want Gij hebt ons gemaakt naar U, en rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in U.’
(Heilige Augustinus in zijn boek Belijdenissen)

Wat een geweldige manier om een start te maken van het werkjaar. Op 25 augustus vierden wij samen als Augustinusparochie de eucharistie met een internationale kleur in de Franciscuskerk. Zo vierden wij onze verbondenheid met elkaar dat wij een parochie zijn. En op 28 augustus vieren wij het feest van patroon heilige van onze parochie; heilige Augustinus. Wij bestaan 6 jaar als parochie. Wat heeft deze heilige ons te bidden en wat kunnen wij van hem leren?
Augustinus heeft al eeuwenlang een sterke invloed op theologen, filosofen, juristen en politici. Zijn geleerdheid en zijn genuanceerde, aansprekende uitleg van de bijbel en het christelijk geloof maken hem tot autoriteit op het gebied van de leer van de kerk en de pastorale theologie. Maar met zijn visie op het wereldse leven hier en bij God, verwoord in de civitate dei, inspireerde ook filosofen als bijv. Thomas van Aquino, Johannes Calvijn of Martin Heidegger. Zijn Confessiones- belijdenissen waren een eye-opener voor de psychologen. Juristen en politici en sociologen gebruiken zijn werken als bron voor thema’s als rechtvaardige oorlog, armoede en rijkdom, omgaan met je medemensen.
Belangrijke begrippen in Augustinus werk zijn; de liefde tot God, de genade van God, de menselijke wil, de erfzonde, naastenliefde, bescheidenheid, gematigdheid, vriendschap.
Hier is een van zijn citaat:
Bemin en doe dan wat je wilt:
wil je zwijgen, zwijg uit liefde,
wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde,

wil je corrigeren, doe het uit liefde,
wil je vergeven, vergeef uit liefde.
Draag de bron van liefde in je hart,
want uit liefde kan alleen het goede voortkomen.
(citaat uit: Augustinus, preken op de Eerste brief van Johannes, preek 7,8)
Deze heilige kan ons een voorbeeld zijn om onze relatie met God en met mensen te verbeteren.
P. Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2019 -34 Thuiskomen
Inmiddels loopt de zomervakantie alweer op zijn einde. In onze regio zijn de scholen weer begonnen en in de andere regio’s hebben ze nog een of twee weken te gaan. In onze parochie hebben we het zomerprogramma ook weer afgesloten. De verschillende activiteiten zijn wisselend bezocht. De afsluitende bingo was zoals altijd weer een succes. En dan staan we aan het begin van het nieuwe werkjaar. Dat wordt traditiegetrouw geopend met de startviering, op 25 augustus in de Franciscuskerk. Alle gemeenschappen die in onze kerken regelmatig ook hun eigen viering hebben zijn hierbij uitgenodigd en betrokken.
Een internationale viering dus, met lezingen, zang en dans in alle talen, met Nederlandse en internationale hapjes na afloop. We zoeken elkaar steeds vaker op, gaan met elkaar in gesprek en we merken dat we het steeds fijner vinden om regelmatig ook samen te vieren. We worden blij van zo’n viering, omdat we zien dat iedereen zijn beste beentje voorzet om er iets moois van te maken. We leren van elkaars gebruiken en tradities en gaan dat steeds meer waarderen.
Met de komst van de paters van de SVD, werd een missionaire communiteit gesticht. Aandacht voor de mensen uit eigen parochie, maar ook voor mensen uit andere culturen die in onze parochie wonen. Proberen om elkaar te versterken. Langzaam zien we dag gebeuren. Het is nu al vanzelfsprekend, dat vrijwilligers uit bijvoorbeeld de Indonesische of Antilliaanse gemeenschap taken op zich nemen in de Nederlands talige vieringen. Het gaat met kleine stapjes, maar het groeit.
Als ik nu terugkijk op de afgelopen twee jaar, zie ik dat er eigenlijk al veel meer samenwerking is dan dat je zo op het eerste oog zou zeggen. Mooi om deze conclusie te mogen trekken.
Ik wens iedereen een mooie en sfeervolle startviering en een goede start van het nieuwe werkjaar. Zelf ben ik er niet bij. Wij zijn op vakantie in Duitsland, waar we onze Duitse vrienden weer zullen opzoeken. Een keer per jaar zien en spreken we elkaar en dan gaan we verder waar we vorige keer gestopt zijn, alsof dat gisteren was. Bij hen is het steeds weer thuiskomen, een mooi voorbeeld voor de zomeropdracht.

Namens het team.
Anja Wauben

Uit het pastoraal team 2019 -33HET FEEST MARIA TEN HEMELOPNEMING We kennen die strijd tussen goed en kwaad, tussen oorlog en vrede, tussen liefde en haat, niet alleen in de wereld, maar ook in onszelf. Want we zijn niet altijd zo liefdevol en zo vredevol als we zouden willen zijn, en als God van ons verlangt. Soms laten ook wij ons leiden door onvrede, door ruzie, door eigenbelang, door ons eigen groot gelijk. Het zijn de momenten waarop de draak in ons de bovenhand haalt op het voorbeeld dat Maria voor ons is.
De Ten Hemelopneming van Maria zou een feest moeten zijn dat ons zeer sterk aanspreekt. Want Maria is zo herkenbaar voor ons, en ze is ook een groot voorbeeld voor ons. En dat voorbeeld is dat zij ‘ja’ antwoordt op de vraag of zij de moeder wil worden van de Zoon van God. ‘Mij geschiede naar uw Woord,’ zegt ze.
“God met ons ”is de uitdrukking van het leven op aarde. God die dat “met ons” aanbiedt, Maria die erop ingaat, het zonder mitsen, Elisabeth die dat herkent en wij die dat geloven. Dat is precies wat we in dit feestviering; “God met ons”, “God met haar” wordt uiteindelijk “zij met God”. Haar consequent geloof tot in het onbegrijpelijke toe, liet haar als eerste gelovige de eeuwige glorie delen.
Op dit feest vieren we dat zij met God is gegaan de weg ten einde toe. Ze is een moeder die tot het bittere einde blijft. Zij laat haar kind niet in de steek. Laat het ons gegeven zijn de weg van Maria te volgen ten einde toe. Want zij is het heerlijke beeld van wat ons te wachten staat.
E. Owusu, SVD

Uit het pastoraal team 2019- 32Pelgrimeren of zoals het in de volksmond heet: “op bedevaart gaan”
Het lijkt een ouderwets gebruik, misschien klinkt het niet als van deze tijd, maar pelgrimeren is erg in.
Waarschijnlijk hebt u het artikel wel gelezen in de krant over de bedevaart naar Kevelaer, net over de grens in Duitsland. Dit jaar alweer voor de 300ste keer. En met nog meer bedevaartgangers als vorig jaar.
Ook andere bedevaartplaatsen worden druk bezocht. We kennen allemaal de bekende Maria bedevaartplaatsen zoals Lourdes, Fatima, en Beauraing en Scherpenheuvel.Misschien wat minder bekend is in Polen Jasna Góra de zwarte Madonna van Częstochowa. Grote en bekende oorden, maar ook de kleiner misschien minder bekende, niet voor een meerdaagse bedevaart, of een georganiseerde reis, maar wat dacht u van de Stille Omgang die jaarlijks door het centrum van Amsterdam trekt, de Bloedvaart in Boxmeer , de Heiligdomsvaart in Maastricht.
Een van de bekendste is de pelgrimstocht die jaarlijks duizenden mensen letterlijk en figuurlijk op de been brengt,de Camino naar Santiago de Compostela.
Er is veel onderzoek gedaan naar het waarom en de resultaten van deze onderzoeken zijn zowel verrassend als wel verbazingwekkend
Jaarlijks lopen vele tienduizenden mannen vrouwen, jong en oud naar Santiago over de vertrouwde oude wegen op zoek naar …….?
Ja naar wat? Op zoek naar “Waar de heilige de aarde raakt”, zoals Vicaris Wiel Wiertz het in het krantenartikel verwoordde? Of toch op zoek naar iets….anders?
Verrassend is de grote groep jongeren die deze route loopt en verbazingwekkend is het dat de meeste pelgrims de route alleen of hooguit met zijn tweeën doen.
Wat hopen en verwachten ze van deze pelgrimage. Zoals de redenen om te lopen zeer uiteenlopend zijn: sommigen religieus anderen gaan voor de cultuur en weer anderen voor het sportieve karakter van de tocht, vormen bij velen diepere motieven de achterliggende gedachte.
Verlies van baan en/of toekomstperspectief, echtscheiding, pensionering en vaak ook onverwerkt of vers verdriet. Wat hopen deze mensen te vinden in Santiago? Misschien is het niet zozeer het doel van de reis, maar vooral de weg er naar toe. Een tocht die hen behalve in contact brengt met de natuur en vele mensen op hun weg, vooral in contact brengt met zichzelf. De gesprekken die worden gevoerd met totaal vreemde medewandelaars, krijgen vaak direct diepgang. Alleen al het praten over je gevoelens en twijfels, helpt bij aan het verwerken, maar ook het totaal op jezelf teruggeworpen worden, lopend op de lange weg heeft een louterende werking.
Misschien ervaren daarom zoveel mensen een pelgrimage als louterend en worden ze geraakt door iets waarvoor ze geen naam hebben…..
Trudy Gerritsen

Uit het pastoraal team 2019- 31Stilte bewaren in de drukte
Wees stil en weet dat ik God ben (Psalm 46,11).
Deze paar woorden moeten we met ons meenemen in ons drukke leven. Wij zitten midden in de vakantie, een tijd van rust, bezinning en van genieten.
De woorden van de psalmist zetten ons aan het denken over het contrast tussen de stilte en het lawaai in de wereld.
Misschien leren die woorden ons om innerlijke stilte te bewaren terwijl we zaken doen, lesgeven, werken in de bouw, muziek maken of vergaderen.
Het is belangrijk om stilte te bewaren in de drukte. In die stilte kan God wonen en tot ons spreken.
Vanuit die stilte kunnen we op een helende manier spreken met iedereen die we in ons drukte bestaan ontmoeten.
Zonder stilte draaien we dol, en rennen we stuurloos rond.
Dankzij innerlijke stilte kan God ons liefdevol leiden in alles wat we denken, zeggen en doen.
Ik wens jullie allemaal de innerlijke stilte.
(Stukken genomen uit het boek Brood voor onderweg van Henri Nouwen)
Pater Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2019- 30 De zomervakanties zijn begonnen en met die vakanties is ook het zomerprogramma in onze parochie van start gegaan. We zijn begonnen met een lezing door Richard Lobo over zijn geboorteland India. Richard was uitgedost in feestelijke kleding uit zijn land. Het was indrukwekkend om de verhalen over India te horen. Als je hoort dat de provincie waar hij vandaan komt al acht keer zo groot is als Nederland, dat het land van noord naar zuid zo’n 5000 kilometer is, dan weet je dat wij ons daar geen voorstelling van kunnen maken. Het was leuk om te horen over de verschillende talen, religies en eetgewoonten.
Ook ontbraken de familie foto’s niet in de lezing. Aan het einde was er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog vragen te stellen wat ook volop gebeurde. Al met al een fijne en gezellige middag.
Inmiddels hebben we ook de filmmiddag gehad. Het was een mooie, maar soms ook grappige film met dit verhaal:
Als gevolg van een ongeval tijdens het paragliding moet Philippe, een rijke aristocraat, op zoek naar iemand om hem te helpen in het huis. Hij neemt Driss in dienst, een jongeman uit de voorsteden die net uit de gevangenis komt. Kortom, de minst geschikte persoon voor de job. Samen zullen ze een middenweg moeten vinden tussen Vivaldi en Earth Wind and Fire, tussen het kostuum en het trainingspak.
Helaas zat er na anderhalf uur een fout in de dvd waardoor we hem niet af konden kijken. Richard en Edmund hebben al hun technische kennis uit de kast gehaald om het euvel te verhelpen, maar het mocht niet baten. Daarom hebben de 24 juli een extra middag ingelast en de film alsnog afgekeken.
We hebben nog een aantal activiteiten op het programma staan, dat leest u in bij het stukje over het zomerprogramma. We hopen dat u bij onze activiteiten aanwezig zult zijn en ervan zult genieten.
Namens het team
Anja Wauben

Uit het pastoraal team 2019- 29HET FEEST VAN GROOTOUDERS,br> Feest van de heilige Joachim en Anna, grootouders van de Heer. Gedachtenis aan alle ouderen die hun geloof liefdevol verkondigen aan de jongeren – (26-07-2019).
De apostel Paulus herinnert ons eraan dat zelfs één ouder of grootouder grote invloed kan hebben op een gezin. Timotheüs had het voordeel dat hij van zijn moeder en grootmoeder het geloof van God leerde. Paulus herinnerde hem eraan: "Ik roep het ware geloof in u op, dat geloof dat eerst uw grootmoeder Loïs en uw moeder Eunice bezielde heeft en dat nu ook, daarvan ben ik overtuigd, leeft in u" (2 Timotheüs 1:5). Het is opmerkelijk dat alleen deze twee vrouwelijke verzorgers worden geprezen en erkend voor het uitstekende voorbeeld dat zij thuis aan de jonge Timotheüs hebben gegeven.
Zijn vader was een heiden en geen gelovige in Jezus Christus (Handelingen 16:1-3). Toch konden zij, te beginnen met Timotheus' grootmoeder Loïs en vervolgens op zijn moeder Eunice, een verschil maken in zijn opvoeding, waarna hij opgroeide tot een van de eerste predikanten van de kerk en een trouwe metgezel en medewerker naast Paulus.
Dit werd bereikt ondanks de negatieve invloeden van het leven in een heidense natie en in een huis met een ongelovige. De positieve keuzes die Loïs maakte kwamen haar nakomelingen zeker ten goede. In onze geseculariseerde wereld is ook niet makkelijk om je geloof te beleven.
In het kader van dit feest is er in de Annakapel negen dagen gebed en Eucharistieviering. Paus Johannes Paulus II leert ons, dat de heilige Joachim en Anna een voortdurende inspiratiebron zijn in het dagelijkse leven, in het leven van het gezin en de maatschappij. En hij spoorde aan: “Geef elkaar van geslacht op geslacht, samen met het gebed, heel het erfgoed van het christelijk leven door.”
Waarschijnlijk hebben ook wij de gave van het geloof ontvangen van onze vele voorouders, die deze als een schat hebben bewaard en overgeleverd. Tegelijkertijd hebben wij de dankbare plicht dit erfgoed te bewaren en aan anderen door te geven. Aan de ouders van Onze Lieve-Vrouw mogen wij gedurende deze negen dagen onze noden toevertrouwen, met name die welke betrekking hebben op de heiligheid van onze huisgezinnen.
Pater Edmund Owusu

Uit het pastoraal team 2019- 28Evangeliseren is....
Wij zijn niet aangesteld
als reizigers in religieuze artikelen,
die geloof aan de man brengen
zoals anderen stofzuigers.
We mogen niet zomaar ergens
onze voet tussen de deur zetten.
Wij moeten onze medemensen
de gelegenheid geven
om de deur in vrijheid voor ons open te doen.
We mogen niemand het geloof opdringen.
Evangeliseren is niet:
vanuit de hoogte
een drenkeling toespreken.
Het is:
de ene bedelaar die aan de andere verteld
waar brood te krijgen is.
Okke Jager
Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2019 -27Parochie uitstapje
Op zondag 30 juni vertrokken we met 33 parochianen en 3 zusters uit Nigeria naar Bergen op Zoom.
Deze dag trok de jaarlijkse Maria Ommegang voor de vijfenzeventigste keer door Bergen op Zoom. De ommegang is een ‘dankstoet’ ter ere van Maria en wordt jaarlijks gehouden uit dankbaarheid, omdat de stad groot oorlogsleed bespaard is gebleven. Deze editie had als thema: ‘Een belofte die doorgaat’. De stoet is qua vorm en samenstelling gebaseerd op een ommegang zoals die in de middeleeuwen door de straten van Bergen op Zoom trok.
Om 10.00 uur begon de Eucharistieviering in de Gertrudiskerk. Voorganger was vicaris Paul Verbeek, pastoor van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom. Het vocaal instrumentaal ensemble Hortus Musicus Religiosus (HMR) voerde De Paukenmess van J. Hadydn uit. Een prachtig ‘concert’ dienstbaar aan de H. Mis.
Na de eucharistieviering dronken we een kopje koffie of thee en daarna aten we een broodje in Den Engel.
Na de lunch was er alle tijd om de tentoonstelling van de Mariabeelden te bezoeken of rond te wandelen in het mooie centrum van Bergen op Zoom. Ook het Markiezenhof was een bezoekje waard.
Om 15.00 uur konden we op de Grote Markt onze stoelen opzoeken om de Maria Ommegang goed te kunnen zien. Het was zeer de moeite waard.
Het was een groot openluchtspektakel dat voorbij trok. De van oorsprong religieuze tocht, is in de loop van de jaren uitgebreid met verschillende onderdelen. Zo is er een historisch deel met allerlei heiligen, zoals Sint Gertrudis, Hubertus en Moeder Teresa. Het Oude en Nieuwe Testament en de bidtocht zijn nog altijd vaste waarden. Toch voert de organisatie jaarlijks, uiterst behoedzaam, nieuwe elementen toe. En de traditionele processie, die steevast aan het eind van de stoet volgt.

Veel indruk maakte de verrijzeniswagen. Die tijdens deze vijfenzeventigste jubileumeditie zijn debuut maakte. Het is een van de zes wagens die deel uitmaakte van de ommegang. Het beeldt het graf uit, van waaruit Jezus is opgestaan.

Na de sfeervolle afsluiting in de Gertrudiskerk vertrokken we voldaan weer huiswaarts.
Hanneke Oomen

Uit het pastoraal team 2019- 26DE ZON SCHIJNT ALWEER

Het jaar is alweer halverwege. De zon schijnt, zomer is begonnen en het is bijna zomervakantie. Een mooi moment om te evalueren hoe u ervoor staat en om buiten de waan va de dag terug te blikken en vooruit te kijken. Zoals Socrates ooit zei... “Een niet gereflecteerd leven is niet waard geleefd te worden.”
Vakantietijd, wie heeft er geen zin in. Meestal worden aan het eind van het vorige jaar alweer de nodige plannen gemaakt voor de zomervakantie van het jaar erop. Nu is het bijna zover. En zoals gewoonlijk heeft de parochie veel leuke activiteiten voorbereid om ons te helpen genieten van dit prachtige seizoen.

Beginnen met het Parochie uitstapje op zondag 30 juni tot en met de Startviering op zondag 25 augustus zijn er verschillende activiteiten die wij als gemeenschap ervan kunnen genieten. U bent van harte uitgenodigd om volledig deel te nemen aan onze zomerprogramma's.

Neem de zon mee in je hart en voel telkens de warmte en de vreugde van de zomertijd. Hoor de kinderstemmen, de golven van de zee het ruisen van de zachte wind. Neem de zomer mee zodat het je hart kan verwarmen in donkere koude tijden.
E. Owusu, SVD

Uit het pastoraal team 2019- 25Zoals elk jaar was ook dit jaar in de Goede Week de Chrismaviering, deze keer in de Willibrorduskerk in Teteringen, een van de kerken van de Augustinusparochie. In deze viering werden zoals de gewoonte is, goederen ingezameld voor de Voedselbank. Het was overweldigend en vrijwilligers van Caritas hebben vier auto’s vol naar de Voedselbank Breda kunnen brengen.
Er is ook geld ingezameld. De parochie waar de viering is, mag bepalen naar welk doel dit geld gaat. Wij hebben deze keer gekozen voor een doel dicht bij huis en bestemd voor kinderen. Daarom is er contact gezocht met het Amphia ziekenhuis met de vraag of wij iets konden betekenen voor de kinderafdeling in de nieuwbouw.
Al snel kwam men met het project voor de aankleding van de kinderkamers in de nieuwbouw. Hier een kort overzicht van het plan.
• Doel: het verblijf van kinderen op de kinderafdeling van het Amphia veraangenamen
• Dit willen we onder andere bereiken door:,br> Kinderen in hun patiëntenkamer op de kinderafdeling hun eigen ‘uitzicht’ tegenover het bed te laten maken • Dit doen we door tegenover het bed een wandprint (behang) te plaatsen die bestaat uit de voor Amphia ontworpen skyline “Stad in Beweging”
• Kinderen mogen voor of bij opname een figuur uitzoeken die zij zelf in deze skyline kunnen plakken
• Deze figuren op de wandprints zijn in stickervorm (hergebruik mogelijk)
• Realisatie van behangprint en sticker per éénpersoons patiëntenkamer bedraagt EUR 1.600,00 incl. btw
De inzameling heeft een bedrag van 3500 euro opgeleverd. Dit betekent, dus voldoende geld voor de aankleding van 2 kinderkamers. Maandag 17 juni hebben Richard Lobo, Jan Jonk en Anja Wauben het geld in het Amphia overhandigd aan Anja Vaassen, kinderarts en medisch manager van de kinderafdeling en aan mensen van Vrienden van Amphia.
Het was een mooie bijeenkomst waarbij we uitleg gekregen hebben over het belang van kindvriendelijke kamers in de nieuwbouw.
Men was zeer blij verrast over de hoogte van het bedrag, maar in het bijzonder over de betrokkenheid van de mensen uit ons bisdom die dit bedrag bij elkaar gebracht hebben.
Namens de mensen van het Amphia daarom ook: HARTELIJK DANK.

Anja Wauben

Uit het pastoraal team 2019 -24Een mens van liefde worden

Ik wil over je ademen
– zegt God –
en je mijn Geest schenken,
opdat je vurig en enthousiast
van Mij kunt getuigen
en kunt bouwen
aan een rechtvaardige
en mensvriendelijke wereld.

Ik wil je mijn zegen geven
opdat je zelf zegen mag worden
voor je medemensen.

Durf op zoek te gaan
naar de zending en de roeping
die Ik jou toevertrouw.

Riskeer het om heel je leven
af te stemmen op Mij
en op mijn droom van geluk
voor armen en kleinen
en je zult een mens van liefde worden.

Erwin Roosen

RicharD Lobo

Uit het pastoraal team 2019 -23Pinksteren. Het is het weekend van de Pinksteren. De meeste Nederlanders genieten van een extra vrije dag, maar weten niet de betekenis van Pinksteren. Pinksteren is gewoon verbasterd Grieks: Pentekoste betekent ‘de vijftigste’, de vijftigste dag van Pasen. Het is vandaag de vijftigste Paasdag. Deze telling van Pesach en dan zeven weken verder (zeven maal zeven dagen) is Joods. Met het Wekenfeest gedenkt en viert Israël het verbond met de Heer bij de berg Sinaï en het ontstaan van het volk van God, vijftig dagen na de uittocht uit Egypte.

Waarom de héilige Geest? Opdat je de Geest van God die in jou woont niet verontreinigt door met je gedachten een heel andere kant op te gaan! En je weet het en toch doe je het! Dat je de Geest niet ontwijdt door je te richten op wat met de Geest niet te verenigen valt! Dit wordt er bedoeld met ‘ de heilige Geest’ allereerst een opdracht: dat je de Geest heilig houdt. Een gezegend Pinkster feest.
Alpha.
Met de kracht van de heilige geest hebben wij begin van dit jaar de Alpha cursus gestart. Het was in het kader van parochievernieuwing dat wij deze cursus aan de mensen hebben aangeboden. Het was een zeer geslaagde cursus over het christelijke geloof. De cursus is nu afgelopen. Wij zijn zeer dankbaar voor allen die ons hebben geholpen: de inleiders voor hun inspirerende inleidingen, de kokers voor het heerlijk eten, de gespreksgroep leiders die de gesprekken goed hebben begeleid, de parochianen die ons steunden met het gebed en financiële middelen. Alle kleine beetjes helpen voor de groei van een gemeenschap. Wij willen graag volgend jaar weer met de cursus gaan beginnen. Als u denkt dat er iemand van uw kennissenkring naar christelijk geloof op zoek is, kunt u deze cursus aanraden.

Dank.
Pater Richard.

Uit het pastoraal team 2019 -22Zomerprogramma.
Als we naar buiten kijken is het vaak prachtig weer met een zonnetje en een strak blauwe lucht. Helaas is het in deze tijd van het jaar soms toch nog fris als we naar buiten lopen. Dat weerhoudt er ons, als pastoraal team, niet van om vooruit te kijken en al na te denken over het Zomerprogramma. Want die zomer komt er in ieder geval aan. Zoals voorgaande jaren willen we ook dit jaar in de periode van de schoolvakantie een programma maken voor de thuisblijvers. Op woensdagmiddag willen we dan verschillende activiteiten organiseren, zodat de thuisblijvers een gezellig middagje uit hebben, zeker als kinderen, kleinkinderen, buren en vrienden op vakantie zijn.
We beginnen ook dit jaar weer met het parochie-uitstapje. Dit keer niet zoals we gewend zijn op zaterdag, maar op zondag 30 juni. We gaan naar de Maria-Ommegang in Bergen op Zoom. Zet het vast in uw agenda, meer informatie volgt nog.
Verder hebben we nog meer dingen in de planning, zoals het samen kijken van een mooie film, een bezoek aan Meerseldreef, een rondleiding in de kerk van Teteringen en nog andere leuke dingen. We sluiten uiteraard weer af met onze traditionele bingo met soep.
Tegen het einde van het programma is het alweer eind augustus en starten we het nieuwe werkjaar met de Starviering op zondag 25 augustus in de Franciscuskerk.
Genoeg om naar uit te kijken dus. Wij verheugen ons erop, doet u met ons mee?
Namens het pastoraal team,
Anja Wauben

Uit het pastoraal team 2019 -21‘Wacht op de Geest’.
Wij bevinden ons niet alleen in de meimaand/Mariamaand, maar ook in tijd tussen Pasen en Pinksteren. Maria is het voorbeeld, dat de Kerk nodig heeft. Zij wordt ons ten voorbeeld gesteld. Wij mogen Haar aanroepen als de zorgzame Moeder, maar ook als degene die het initiatief neemt in de moeilijke momenten, zoals blijkt tussen Pasen en Pinksteren. Ook nu nog neemt Zij het initiatief om de Kerkgemeenschap samen te houden. Ook nu nog wijst Zij ons op onze plicht om het werk van Jezus voort te zetten.

Vaak zijn we geneigd om zelf te bedenken wat goed is om te doen. Maar God wil zo graag betrokken zijn bij ons leven. Ook uit de verhalen van de apostelen bleek dat zij soms een andere kant op wilden gaan, dan waar de Geest hen zond. Ze hadden gemakkelijk kunnen gaan dwalen, wanneer ze zélf zouden bedenken waar en hoe ze Gods Woord moesten verkondigen. Maar door elke dag te luisteren naar het zachte fluisteren van de Geest, kregen ze Gods wijsheid en leiding over elke volgende stap die ze moesten zetten.

In plaats van alles van tevoren te willen weten hoe het zou gaan, leerde de Geest hen ook om per dag te vertrouwen op Hem. ‘Wacht op de Geest’, geeft je geen zekerheid dat je nooit pijnlijke situaties meemaakt, maar het geeft je wel de zekerheid dat God wil dat je daar bent waar je bent, ook al begrijp je zelf niet waarom. Moge Maria met ons meegaan op onze levensweg. Dan zijn wij veilig.
Edmund Owusu

Uit het pastoraal team 2019- 20 Zoals u wellicht weet, bestaat het pastoraalteam van de Augustinusparochie behalve uit de pater Richard Lobo en pater Edmund Owusu ook uit enkele parochianen.
Zij vertegenwoordigende parochiekernen.
Namens de Michaelkern is dat Anja Wauben, de Bethlehemkern Ela Toebak en Ondergetekende namens de Willibrorduskern.
Helaas is de Franciscuskern al een aantal jaren niet meer vertegenwoordigd.
In het team praten we mee over alles wat de hele Augustinusparochie aangaat, maar kunnen ze ook voor allerlei zaken die in de kernen spelen aandacht vragen.
Omdat we openheid erg belangrijk vinden gaan Anja en ik een keer per maand iets schrijven over wat er in het team zoal besproken wordt.
U hoort van ons
Trudy Gerritsen

Uit het pastoraal team 2019- 18Beste parochianen,
Afgelopen week was ik bij een SriLankase familie op bezoek. Het is ons allemaal bekend wat in SriLanka gebeurt is. Wij leven met hun mee. Het is verschrikkelijk. Wij staan stil en bidden wij voor deze mensen. Jayantha die ik vanuit Den Haag ken, is nu bezig om de families te helpen. Als u denkt om financieel te ondersteunen dan kunt u dat doen. Hieronder is meer informatie. Van harte dank
P. Richard Lobo

Een serie gecoördineerde bomaanslagen deed Sri Lanka op Paaszondag 21 april op zijn grondvesten trillen. Ten minste 253 mensen (Sri Lankan en ook veel buitenlanders) werden gedood en 500 mensen raakten gewond.
De aanslagen waren de dodelijkste op het eiland sinds het einde van de burgeroorlog 10 jaar geleden en de doelwitten waren onder andere drie christelijke kerken en vier hotels in de hoofdstad Colombo.
De autoriteiten zeiden dat de aanvallen uitgevoerd werden door zelfmoord terroristen van twee weinig bekende moslim organisaties.
Ik kom naar u met een nederig verzoek voor financiële hulp om de levens van de getroffen mensen weder op te bouwen en om de getroffen kerken te herstellen.
Uw financiële bijdrage kunt u storten op nr: NL13INGB0002972060 tnv Stg Kindertehuizen Sri Lanka - Leidschendam ovv hulp paasbombardement
Ik dank u allen van harte. God zegene U.
Oprichter / Voorzitter
Jayantha Kapuwatte

Uit het pastorale team 2019 - 17Breda, 19 april 2019, Goede Vrijdag.
Geachte Pastoor, beste Richard,
De Chrismamis op woensdag 17 april 2Ol9 in de H. Willibrorduskerk van Teteringen behoort alweer tot de geschiedenis van ons bisdom.
Weken van intensieve voorbereiding zijn er aan vooraf gegaan.
Het is een zeer geslaagde diocesane viering en - ontmoeting geworden, met een grote opkomst uit het hele bisdom, onder de inspirerende leiding van onze Bisschop, Mgr. J. Liesen.
De sfeer van gastvrijheid was hartverwarmend !
De medewerking van het pastoraal team, van het parochiebestuur, van de parochiekern en van de vrijwilligers was voortreffelijk. Alles tot in de puntjes verzorgd.
Graag wil ik aIlen, mede namens mijn collega's van het bisdom, Leontine Antens, Hanneke Oomen, Frans van den Hurk en Norbert Schnell, zeer bedanken voor de geweldige ontvangst en medewerking die wij bij gelegenheid van de oliewijding hebben ondervonden.
Zowel de liturgie als de uitdeling van de H. OIiën en de ontvangst van de pelgrim-wandelaars en vele gelovigen vóór, tijdens en na afloop van de viering, in de Willibrorduskerk en in "De Dorpsherberg', zijn voorspoedig verlopen, dankzij de inzet van het team, het bestuur en van de vele vrijwilligers uit de parochie en de parochiekern: de caritas, het koor en zijn dirigente, de instrumentalisten, de lectrice, de kosters, de acolieten, zíj die de olie hebben aangedragen en de vrijwilligers die de olie in de flesjes hebben gedaan, degenen die hebben gezorgd voor de versiering van de kerk, en vele anderen.
Wij zouden het op prijs stellen als u onze grote en welgemeende dank nog eens aan al deze mensen zou willen overbrengen.
Graag wensen wij u allen een gezegende Paastijd toe.
Met hartelijke groeten,
Mgr. Harry Lommers,
vicaris-generaal.

Uit het pastoraal team 2019- 16Het graf is leeg

De steen was weggerold en het graf was leeg. Achter die woorden gaat een hele symboliek schuil. Het graf is het symbool van de dood.
De steen was weggerold. In die tijd gebruikte men als graf een rotsspelonk die men afsloot met een grote steen. Die steen hield a.h.w. de dode gevangen in het graf, maar Jezus was niet in de dood gevangen te houden. Alles in zijn optreden was gericht op leven, en daarom kon de dood hem niet binden aan het graf.
Met Goede Vrijdag leek alles afgelopen, voorbij, maar de grote paaservaring van zijn leerlingen was: het is niet afgelopen: wat hij begonnen is, gaat door. Dat was een geweldige en schokkende ervaring van zijn vrienden van het eerste uur de steen was weggerold, ook de steen in hun hart. Ontmoedigd, teleurgesteld, verdrietig zaten ze a.h.w zelf in een graf, gevangen in het graf van de moedeloosheid en de machteloosheid, van het niet begrijpen dat het zomaar voorbij was.
Maar toen zagen ze opeens licht, vol twijfels weliswaar maar toch: ze beseften dat hun Jezus niet dood te krijgen was, dat Hij doorging, dat zijn boodschap, zijn levenswerk doorging. Zo kwamen ze aarzelend, voetje voor voetje, blij en angstig tot het paasgeloof: Jezus leeft. Die ingrijpende paaservaring zette de leerlringen weer in beweging, ook zij moesten verrijzen uit het graf waarin ze op Goede Vrijdag terecht gekomen waren: het graf van bittere en vrlammende teleurstelling, van hoge verwachtingen die de bodem werden ingeslagen, van hoop die veranderde in wanhoop, van dromen die bedrog bleken te zijn.
En nu zijn we bijna 20 eeuwen verder en wat betekent Pasen voor ons? Zitten we misschien een beetje opgesloten in een graf van onmacht, van wel willen maar niet kunnen, zijn we misschien een beetje dood, als gelovige mensen. Moeten we wellicht eerst de steen ervoor wegrollen, de steen die vele namen kan dragen: de steen van sleur en gewenning, de steen van gemakszucht, de steen van teleurstellingen, teleurstellingen ook in die kerk van Jezus, misschien om zijn verstardheid, misschien om zijn vernieuwingen. Alleen als we die steen kunnen wegrollen, alleen dan wordt het echt Pasen. Dan alleen kunnen wij vandaag leven vieren, hoop, toekomst, vreugde. In deze zin wens ik u allen een zalig Paasfeest toe.

P. Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2019 - 15HET IS PALMPASEN!!!
“Alles wat komt, zal weer verdwijnen. Alles wat bloeit, zal weer verdorren. Elk uur wordt geslagen, geen steen blijft op de ander. Maar hier zijn groene takken die vertellen van een God die blijft. Het is Palmpasen!” Met 'Aswoensdag' zijn we begonnen aan onze tocht van veertigdagen richting Pasen. Het is een reis van mensen: vrouwen en mannen, jongens en meisjes, en ook voor kinderen. Vanaf Palmzondag speelde het leven van Jezus zich af in en rond Jeruzalem.

Groen is de kleur van het leven. De dag is genoemd naar de palmtakken waarmee de mensen van de straat zwaaiden toen jezus de stad Jeruzalem binnenkwam. De palmtak is een teken van kracht. Als wij die tak in ons huis halen, willen wij herinnerd worden aan de man op de ezel. Hij gaf niet toe aan moedeloosheid. Hij zei niet: ‘De wereld wordt alleen maar slechter’. Hij pakte mensen bij de hand en zei: ‘jij wordt beter. Je kunt beter. Als je gelooft, zult je daarvan opknappen’. Dus, de groene tak wil een teken in ons huis en in ons hart zijn dat wij de hoop niet verliezen. Dat er altijd hulp en dienstbaarheid nodig is in deze wereld. Dat er woorden zijn die kunnen genezen, handen die vrede stichten. En wij kunnen die woorden spreken, wij kunnen die vrede verspreiden.

Want God bouwt zijn stad door vrede te zaaien in de harten van de mensen, en dan gaan ze aan de slag. Zo bouwt God met ons aan zijn stad, generatie na generatie. Neem die groene tak mee. Teken van de eeuwige stad waaraan ook wij kunnen meewerken. Teken van hoop dat wij nooit tevergeefs het goede doen. Een teken voor onze kinderen dat wij hun meegeven in hun zoektocht naar de toekomst. We laten hen niet zomaar aan het lot van de toevalligheid over, maar moedigen hen aan door te vertellen van Gods droom, zoals onze ouders ook deden. ,br> ,br> We gaan vanaf nu de stille week in. We moeten ons daarin laten leiden door het verdriet van Jezus, de woede van Jezus en de vreugde over wat Jezus heeft gedaan.
Edmund Owuso

Uit het pastoraal team 2019 - 14Alpha “Voordat de Heer Jezus zijn apostelen verlaat en naar de hemel, naar Zijn Vader teruggaat, geeft Hij zijn leerlingen de opdracht om het evangelie over de hele wereld te verspreiden. ( Matheus 28:19). Die opdracht is geldig voor alle tijden”.

Wij zijn medio januari begonnen met de Alpha cursus. In het kader van parochie vernieuwing die ons vanuit het bisdom is aanbevolen. Zoekend naar nieuwe wegen om de blijde boodschap werkelijkheid te maken, zijn we met een stuurcommissie van vier personen Alpha gestart.
Alpha bestaat uit circa 10 interactieve bijeenkomsten waarin je open kunt praten over de basis van het christelijk geloof. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk! Met 18 enthousiaste deelnemers is de Alpha cursus bijna op de helft van de af te leggen weg. Door de inzet van verschillende inleiders hebben wij boeiende en diepgaande gesprekken gevoerd in twee groepen. Er zijn nog veel mensen die zich betrokken voelen. De kokers die heerlijk eten klaarmaken voor het begin van iedere bijeenkomst, de sponsors die door hun financiële inzet helpen, de parochianen die in de kerk of thuis voor de Alpha cursus bidden. Dit maakt de kerk levendig. Op deze wijze kunnen wij zeker Gods liefde zichtbaar maken.,br> P. Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2019- 13Oecumenische viering Lucaskerk 31 maart
Op een van de laatste schilderijen van Rembrandt zien we de jongste zoon terugkeren bij zijn vader die hem in de armen sluit. De eerste indruk is liefdevol en hartelijk. De zoon kruipt weg bij de vader, volledig doordrongen van zijn dwaling. Bij de vader verwachten we op grond van het verhaal grote blijdschap, maar als we goed kijken zien we ongemak. En we zien de oudste zoon groot terzijde. Kan dit zo bekende verhaal ons nog iets nieuws vertellen?
Na de viering ,stiltewandeling langs de Mark.
Het is vandaag Halfvasten. We zijn halverwege de vastentijd en mogen vooruitblikken op Pasen. Met een wandeling langs de Mark en door stil te staan op de poosplekken langs de route, raken we een andere snaar van beleving dan in onze vieringen. Iedereen mag om 13.15 aansluiten als wij vertrekken vanuit Mariëndal bij de Protestantse Kerk in Ginneken. Rond 15.00 sluiten wij de wandeling af met een laatste stiltemoment in de kerk en een kopje koffie of thee.

Vespers in de 40-dagentijd.
Iedere woensdagavond komen we weer samen om ons voor te bereiden op de waarde van Pasen. Het gaat nog om de data: 3 april; 10 april en 17 april. We beginnen om 19.30 uur.
De vierde vesper gaat over verlatenheid. Het is een fundamentele angst van ieder mens om verlaten te worden door wie hij liefheeft of verlaten te worden door God. Veel mensen hebben het gevoel dat God hen heeft verlaten, God is niet langer meer betrokken op mij. Omdat Jezus zich ook in de verlatenheid gedragen voelt door God, kan hij uitdrukking geven aan zijn gevoel van verlatenheid. Hij doet dit ook om in dit woord, onze angst -verlaten te worden- om te vormen tot vertrouwen.
B.Hendriksen

Uit het pastoraal team 2019- 12Een christelijk democratisch geluid?

De verkiezingen zijn voorbij. In de krant stond de kop te lezen dat Thierry Baudet de gevestigde politiek een ongekende draai om de oren heeft gegeven. Ja dat is waar, van 0 naar 10 zetels in de Eerste Kamer! Dat is een flinke dreun. Het CDA krijgt ook flinke klappen: van 12 naar 8 zetels. De reactie van voorman Sybrand Buma was: ‘We kunnen zien dat het politieke landschap in Nederland verschuift en dat het ook verder versplintert.’ Deze constatering is waarschijnlijk juist, maar is ook een wat zeurderig antwoord. Evenals zijn hele campagne trouwens.
Of je het nu eens bent met Thierry Baudet of niet of zijn analyses kloppen of niet, hij spreekt zich in ieder geval duidelijk uit. Dat is wat het CDA nu al vele jaren niet doet en daar hebben mensen tóch behoefte aan. Tijdens het televisiedebat kwam hij niet heel veel verder dan ándere partijen te vertellen dat zij vooral samenwerking moesten zoeken. Dat is prima natuurlijk, maar was er geen eigen prikkelend christelijk democratisch verhaal te vertellen? Zijn kleurloze optreden en kefferig gedrag heeft mij als christen in ieder geval niet enthousiast gemaakt of trots. Wederom een gemiste kans.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2019- 11Tocht met Jezus
Veertigdagentijd is een gelegenheid om met Jezus in zijn voetstappen te lopen.
Wij gaan met Jezus vanuit de woestijn (Eerste zondag) naar een berg in Galilea Tweede zondag) en trekken met hem verder naar de hoog gelegen stad Jeruzalem. Wij horen hoe hij reageert op de voorvallen van de dag (Derde zondag) en wat hij verteld over zijn omgang met tollenaars en zondaars (Vierde zondag). Hij wordt geconfronteerd met een vrouw die wordt aangeklaagd door Schriftgeleerden en Farizeeën (Vijfde zondag). Wij zijn met hem op Palmzondag wanneer hij, gezeten op een ezel, van langs de helling van de Olijfberg de stad binnentrekt, waar hij een aantal dagen later op de Calvarieberg gekruisigd wordt. Wanneer wij op de paasochtend bij het graf staan horen wij twee mannen zeggen: Waarom zoeken jullie de levende onder de doden? Hij is verrezen.
Op de tweede zondag vangen Petrus, Johannes en Jacobus al een glimp op van een getransfigureerde Jezus. Het is op deze tweede zondag al een beetje verrijzenis.
Wie op een berg staat, moet terug naar beneden. Terug naar het dal, waar wij niet mogen vergeten wat wij boven hebben gezien. We weten niet hoe de tocht verder verloopt, maar dat dit licht mag blijven schijnen. Wij moeten gewoon doorgaan in ons leven maar de kracht en aanwezigheid van Jezus in onze steunpilaar.

Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2019- 10Vastentijd

De Vastentijd is een bijzondere periode. Het is de voorbereiding op Pasen.
Pasen is het feest van de opstanding van Jezus tot nieuw leven. Opstaan tot nieuw leven is echter niet gemakkelijk. Het vraagt geloof van mensen, vertrouwen, moed, om in de wirwar van alledag vooruit te kijken, verder te zien dan wat we zien; een nieuw begin van leven te ontdekken of om persoonlijk een nieuw begin te maken
‘Kom, ga op weg’, zegt Jezus. ‘Ga altijd op weg. Blijf nooit zitten of liggen, anders sta je misschien nooit meer op en raak je ongemerkt bedekt door het stof dat cynisme heet of onverschilligheid. Dat maakt je bijziend, kleurenblind, humorloos, een zeur; niets nieuws zal dan nog gebeuren, geen wonder te zien.’
‘Kom, ga op weg’, zegt Jezus. Hij is ons daarin voorgegaan. Hij ging Zijn weg en vond Leven!
Wij moeten onze eigen weg gaan en leven vinden. Ga je eigen weg maar, ga hem in Zijn Geest en in vertrouwen op Hem en je zult leven vinden!
Daar gaat een voorbereiding aan vooraf, de Vastentijd. Een periode van 40 dagen. We gaan die weg van 40 dagen niet alleen, maar met velen. Sommigen onder die velen hebben het besluit genomen om daadwerkelijk te vasten, om bewust af te zien van de dagelijkse geneugten, om iedere keer te ‘weten’ dat christenzijn een opdracht is. Laten we die weg samen gaan, laten we samen vasten, in verbondenheid met elkaar. Ons matigen in spijs en drank, of om mee te doen met de solidariteitsmaaltijd.
Het zijn steuntjes voor onderweg, om in het spoor te blijven. ‘Kom, ga op weg’, zegt Jezus. ‘Blijf nooit zitten of liggen…….’

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2019 - 9HET IS WEER CARNAVAL! En het thema luidt: “Da Ziede Zo”

Zit je op je werk? Tijd voor een klein momentje carnaval. Het is wel de moeite waard om even een pauze in te roepen in het dagelijkse leven, om even stil te staan bij dingen die een glimlach op kunnen brengen.
Kerk en humor gaan niet altijd hand in hand. Lachen en vrolijkheid zijn vaak in verband gebracht met lichtzinnigheid. Om die reden werd het vroeger voor monniken niet passend gevonden om te lachen. Het leven en het geloof zijn immers ernstige zaken. En dat is natuurlijk ook zo. Maar het geloof kan mensen ook veel vreugde brengen. Christus preekt immers een Blijde Boodschap. En in het boek Prediker wordt aangekondigd dat er voor alles een tijd is, ook om te lachen.
Geloof en humor kunnen dus wel degelijk goed samen door één deur. Het is niet voor niets dat carnaval zich juist in katholieke gebieden heeft kunnen ontwikkelen. Het is goed om van tijd tot tijd stoom af te blazen en de betrekkelijkheid van alles onder ogen te zien. Wat zie jij er lekker uit, ga je mee? Dan bouwen we een feestje met z’n twee …
Want Carnaval is een gemeenschapsfeest. We vieren het samen. God heeft ons samen geschapen om er samen iets moois van te maken. Samen kunnen we dansen, lachen, gelukkig zijn. We genieten van het leven, dat God ons geeft van elkaars vriendschap, trouw en zorg.
Dit jaar vier ik mijn derde Carnaval. Wat ik wel begrijp is de noodzaak om van het leven te kunnen genieten, om in gezelschap van anderen een goed gevoel bij te hebben, om respect te hebben voor anderen. In deze dagen van Carnaval voelen mensen zich vrij: vrij om zich te kleden als zij het willen, vrij om andere, vreemden aan te spreken.
Ik hoop dat in deze dagen van vreugde en feesten kunnen wij ons gedragen worden als kinderen van de Eeuwige, dat wij in vreugde kunnen leven, vrede toejuichen en met elkaar het leven kunnen delen. Dat wij volstromen met levensadem. Dat we elkaar steeds weer een nieuwe kans geven en niet kwaad blijven op de ander, omdat het leven goed en heilig is. “Da Ziede Zo”. Met zo’n bijzondere thema, zullen wij door blijven gaan in onze zoektocht en nooit opgeven.
Edmund Owuso

Uit het pastoraal team 2019 - 8Dankbaar
Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. (1 Tes 5:16-18)

Dankbaar zijn voor al het goede dat er in je leven gebeurt is niet moeilijk. Maar dankbaar zijn voor heel je leven – voor goed en kwaad, blije en zorgelijke momenten, voor alles wat gelukt en mislukt is, voor wat beloond en niet beloond is – vergt geestelijke oefening. Dankbare mensen zijn we pas echt als we dank kunnen zeggen voor alles wat het leven ons gebracht heeft.

Zolang we ons leven verdelen in mensen en gebeurtenissen die we ons willen herinneren, en andere die we willen vergeten, accepteren we ons leven maar gedeeltelijk. Dan beschouwen we de volheid van ons wezen niet als een geschenk van God, als een leven om dankbaar voor te zijn. We hoeven niet bang te zijn om onder ogen te zien wat er in ons leven is gebeurd. Vertrouw erop dat je daarin al gauw Gods liefdevolle sturende hand zult ontdekken.

P. Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2019 - 6Geroepen?

1. Er loopt een rode draad door de lezingen van as zondag. Alle drie gaan ze over de roeping van mensen. Jesaja, Paulus en Petrus. Een vrome man, een kerkvervolger, een visser. Hun verhaal leert ons hoe God ook nu nog mensen aanspreekt en roept. Alle drie hebben zij God ontmoet op een bepaalde plaats
- Jesaja tijdens een grootse viering in de tempel.
- Paulus op de weg naar Damascus: op een dwaalweg
- Petrus bij de visvangst: bij het dagelijks werk.

2. Alle drie komen zij tot het besef dat ze onwaardig zijn voor die taak.
- Wee mij want ik ben verloren! Want ik ben een mens met onreine lippen.
- Het laatst is Jezus aan mij verschenen. Ik een misgeboorte. Ik ben niet waard apostel te worden.
- En Petrus viel Jezus te voet en zei: "Heer, ga van mij weg want ik ben een zondig mens".

Alle drie nemen zij hun taak op zich vanuit het besef: God roept mij.

Het eerste wat deze verhalen duidelijk maken is dat God op vele plaatsen de mens kan aanspreken. Gods roepstem laat zich op verschillende plaatsen horen. Voor Jesaja was het de tempel, voor Paulus onderweg, voor Petrus tijdens het vissen.

Het tweede dat mij opvalt is dat de 3 geroepenen uit de lezingen zich hoegenaamd niet als helden voelen. Integendeel: ze zijn er zich heel goed van bewust dat ze maar mensen zijn. Ja, zwakke mensen. De eer ligt helemaal niet aan hun kant. Er zijn heel veel mensen in onze wereld die zich geroepen voelen bij God. Die zetten hun krachten in om een betere maatschappij te creëren. In Gods rijk ligt de bron van onze mogelijkheden bij God, niet bij de mens. De diepste kracht van de geroepene ligt bij God. Het is goed dat wij ons dit steeds bewust blijven. Het spoort ons aan tot bescheidenheid, maar ook tot vertrouwen. Dank zij God ben ik tot meer in staat dan ik durf vermoeden.
R. Lobo

Uit het pastoraal team 2019 - 5BEDANKJE VAN SHIVA (Spiritualiteit hiv/aids)
In het kader van Adventsactie 2018 werd op zondag 16 december in alle kerken van de Augustinusparochie voor ShivA gecollecteerd. Het pastoraal team heeft een kaart met een bedankje ontvangen:
Wat gaat de tijd toch snel! De Adventsactie 2018 Hoop voor mensen in Nederland met hiv/aids lijkt nog maar net achter de rug en het is alweer februari. Maar het is nooit te laat om waardering te tonen.
Beste Parochieleden, Heel hartelijk dank dat u voor ShivA heeft gecollecteerd. We zijn zowel blij met het geld als ook met uw betrokkenheid. Met kleine bedragen kunnen we mensen laten voelen dat ze niet alleen staan en dat zullen we doen met het gegeven geld. ,br> Uw bijdragen zullen ShivA helpen in haar individuele begeleiding, groepsactiviteiten, expertise inbrengen, de werkvormen en activiteiten die we voor en met mensen met hiv bedenken en alle andere dingen die direct nodig zijn om dit werk te kunnen doen. Uiteindelijk zal het vooral mensen met hiv helpen in hun zoektocht naar een zinvol leven, naar levenskracht, naar richting. Met vriendelijke groeten,
Het ShivA bestuur, Inga, Edmund, Everdien, Liako en Annemarieke.

Uit het pastoraal team 2019 - 4Een dode letter komt tot leven

Zo kwam Jezus eens in Nazaret waar Hij volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge ging. Hij stond op om voor te lezen. Ze reikten Hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol op de plaats waar geschreven stond: ‘De Geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien: om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer.’ Daarop rolde Hij het boek dicht. In de synagoge waren aller ogen gespannen op Hem gevestigd. Toen begon Hij hen toe te spreken: ‘Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan.’ Jezus stelde zichzelf in dienst van God en zó werd een neergeschreven dode letter een levende realiteit!
In elke zondagsviering wordt de Schrift opengelegd, voorgelezen, uitgelegd en gevierd. Het is belangrijk dat het Boek geopend wordt, want een gesloten boek doet niets. Het Boek moet geopend worden, zodat de dode letters -eenmaal uitgesproken en gehoord door mij- tot leven komen.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2019- 03Op 15 januari vierde de kerk het feest van Heilige Arnold Janssen, de stichter van onze congregatie. Hieronder leest u zijn levensverhaal
Arnold Janssen werd geboren op 5 November 1837 in de Duitse plaats Goch, als tweede kind van de voerman Gerhard Janssen en zijn vrouw Anna Katherina. Hij groeide op met 5 broers en 2 zussen en studeerde mathematiek en natuurwetenschap in Münster en Bonn. Na zijn priesterwijding in 1861 werkte hij eerst als leraar aan een gymnasium in Bocholt.
Gevormd door zijn opvoeding in een diep religieus katholiek gezin voelde hij zich op een bijzondere wijze verbonden in en bewogen door gebed. Hij kwam in aanraking met het 'Apostolaat van het gebed' een missionaire beweging uit Frankrijk, die zich ten doel stelde de mensen in gebed tot levend geloof te brengen. Het contact met deze beweging bracht in deze eenvoudige, wat schuchtere priester, een ommekeer teweeg. Hij investeerde al zijn tijd, geld en creativiteit in de verbreiding van dit Apostolaat.
In 1875 stichtte hij in het Nederlandse dorpje Steyl een missiecongregatie voor mannen, de SVD (Societas Verbum Divini) "Het Gezelschap van het Goddelijk Woord". Samen met zuster Maria Helena Stollenwerk en zuster Josefa Hendrina Stenmans stichtte hij in 1889 de missiecongregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest, en later in 1896 de missiecongregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest van de eeuwigdurende aanbidding.
De congregaties groeiden enorm en breidden zich uit over alle werelddelen. 'Arnoldus familie' bestaat vandaag de dag uit meer dan 10.000 leden uit alle continenten. Arnold Janssen werd op 5 november 2003 door Paus Johannes II heiligverkaard tesamen met zijn medebroeder Josef Freinademetz, de eerste SVD Missionaris in China.
Zijn liefde voor Christus spoorde hem aan om nieuwe wegen te zoeken ondanks alle tegenslagen. Het waren de moeilijke tijden maar hij deed het gewoon alledaagse op een buitengewone manier. Zijn onwankelbaar Gods vertrouwen is voor velen een inspiratie.
Laat heilige Arnold Janssen onze voorspreker zijn.
. Pater Richard Lobo (SVD)

Uit het pastoraal team 2019 - 2OPENBARING DES HEREN: “Het middelpunt van Kerstmis.”
Dag na dag gaan wij weer op weg. Altijd zijn wij eigenlijk onderweg: kinderen worden geboren en groeien op; wij wisselen van beroep en zoeken een arbeidsplaats; wij worden zwakker en gaan met pensioen en sterven. Ons leven is een reis naar een thuiskomst bij God.
Openbaring des Heren is het feest van reizigers. Wij zijn allemaal mensen die door de boodschap van het licht geroepen worden om de ster te volgen. Wij als gelovigen zoeken naar God. Wij zijn op reis naar ons ideaal, een wereld beheerst door de boodschap van liefde van God, en we lopen achter onze ster.
Het is opnieuw een nieuw jaar, een jaar verlicht door goed nieuws. We kunnen het verleden naast ons neer leggen. We kunnen ons laten leiden door het verhaal van het evangelie en een reis maken naar de plaats waar de waarheid gevonden kan worden. Dit is een jaar voor mensen, die alles wat onze geest tegen houdt, los willen laten, opnieuw willen beginnen met een reis in de richting van degene, die ons een nieuwe visie geeft.
Binnenkort gooien we de kerstbomen weg, als we het al niet gedaan hebben. We ruimen het huis op en alles wordt weer “Normaal”. Hopelijk willen we wel zo voorzichtig zijn om niet te vergeten, “dat het middelpunt van Kerstmis is, dat God ons Jezus geeft, dat hij ons jezus openbaart.” We leven en geloven in de zekerheid dat de gave van God er altijd voor ons zal zijn, dat is de ster die ons leidt.
Wij hebben zijn ster 'aan de hemel' gezien. Wat aan de hemel te zien is, is zichtbaar voor iedereen. Mogen we ons oefenen in het vertrouwen dat in de ontmoeting met de andere - de andere mens, de andere traditie, de andere politieke partij, de andere geloofsovertuiging - nieuwe perspectieven oplichten.
Edmund Owuso

Uit het pastoraal team 2019- 1Nieuwjaar
Een gloednieuw jaar ligt vóór ons: 2019.
Een nieuw jaar: Het is nog even wennen aan het idee. Het oude -2018- kennen we inmiddels, met haar vreugden en verdriet, hoe het ging en toen het stokte. Het leven is grillig en voor een groot deel zijn we er aan overgeleverd, maar gelukkig niet helemaal. Wij mogen op een bescheiden wijze onze bijdrage leveren aan de dagelijkse gang van zaken en wij mogen het belang ervan zeker niet onderschatten! Het maakt voor de wereld al een heel groot verschil hoe je de dag begint. Als het je lukt om ‘s morgens met een opgewekt gemoed op te staan en als het je invalt om iemand in het voorbijgaan te groeten, dan heeft dat een enorme positieve gevolgen.
Ja, zelfs wereldwijd! Want als jij goed doet aan een ander, zal die ander misschien ook goed doen aan weer iemand anders en zo verder. Bescheiden weliswaar, maar van grote betekenis dus.
En zo ligt er een gloednieuw jaar vóór ons, een jaar waarin wij het verschil kunnen maken.
Ik wens het u en mezelf toe.
Een Zalig Nieuwjaar!

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2018- 52Wat is Kerst?
Het is mildheid voor het verleden
moed voor het heden en hoop voor de toekomst
Zalig kerstfeest
Gezegend Nieuwjaar

Pastoraal team en bestuur van de Augustinusparochie

Uit het pastoraal team 2018- 51KERSTMIS 2018
‘Baan voor de Heer een weg in de steppe, effen voor onze God een heerbaan in de woestijn, zodat Hij tot ons kan komen.’ Het zijn woorden die heel langgeleden uitgesproken werden door de profeet Jesaja, toen het volk Israel door een donkere tijd heen moest. Een weg in de steppe aanleggen of een heerbaan in de woestijn is geen gemakkelijke klus. In zulke onherbergzame streken moet je veel werk verzetten om dat voor elkaar te krijgen.
In onze donkere tijd wachtten wij op het Licht. Donker, omdat de dagen korter werden, donker, omdat er zoveel niet goed gaat in deze wereld. In deze tijd van Advent maakten wij ons op voor de komst van de Heer. Hij komt naar ons toe en wij, wij mogen Hem tegemoet gaan. Hoe komt Hij naar ons toe? In de gestalte van een kind! In het donker van onze wereld wordt een kind geboren, een lichtje, klein en kwetsbaar. En wij moeten ons er een weg naar toe banen om er bij te komen, om het kwetsbare kind te beschermen, om het lichtje niet uit te laten gaan. Geen gemakkelijke klus, velen zeggen: ‘Onbegonnen werk, ik begin er niet aan.’ En toch, in onze onherbergzame wereld, die bol staat van de spanning en dagelijkse terroristische gruwelijkheden; onze wereld, waarin velen nog amper het hoofd boven water kunnen houden, waar mensen eenzaam en moedeloos worden en alle hoop opgeven, mensen die door het leven realistisch geworden en verbitterd zijn geraakt, in zo’n wereld zeggen en gelóven en vasthouden aan de belofte dat God kómt en dat onze redding niet gelegen is in machtsvertoon, de grote bek of cynisme, maar in het kwetsbare licht van het kind van Bethlehem, dat voelt als een weg in de steppe aanleggen of een heerbaan in de woestijn. Met Kerstmis vieren wij de belofte dat God komt in het kwetsbare kind van Bethlehem en in al het kwetsbare in onze wereld. Aan ons om het te behoeden en het te beschermen en vooral het geloof en de hoop niet opgeven dat daarin onze redding ligt. Een moeilijke klus? Jazeker, maar niet ondoenlijk. Zalig Kerstmis!

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2018- 50MIDDEN IN DE ADVENT,br>
Dit wekend steken we de derde kaars aan. Het is dan de derde week van de Advent. Stap voor stap gaan we op weg naar het feest van de geboorte van het licht. De komst van God in het mensenbestaan brengt veel beweging op gang, uiterlijk en innerlijk. We worden uitgenodigd om het oude en versletene te verlaten, en weg te trekken naar nieuw leven. Dat kost wel moeite, en soms pijn. Maar de kansen die het oplevert zijn groot.

Door de aansteken van de derde advent kaars, komt er weer een beetje meer licht in de wereld en in ons hart. Met elke nieuwe kaars groeit het licht in de kerk, zo is dat ook de bedoeling in ons leven. Jezus Christus komt weer een paar stappen dichter bij ons. En hopelijk hebben wij de afgelopen twee weken ook een paar stappen in zijn richting gezet.

Midden in de advent kun je blijkbaar alleen maar juichen en blij zijn, kun je alleen maar jubelen en danken. Want de vreugde van de Advent straalt uit met een inspirerende boodschap van hoop en bemoediging die ons aanspoort om ons te verheugen en gelukkig te zijn omdat de Heer nabij is.
Edmund Owuso

Uit het pastoraal team 2018- 47CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL – HOOGFEEST
De Fransman Jacques Attali beweert dat we te veel met het ogenblik, het hier en nu, en met het onmiddellijke bezig zijn in plaats van aan de toekomst te denken. Waarheen zijn we onderweg? Wat gaat voorbij en wat blijft? Wat is het belangrijkste in ons leven? Dit hoogfeest helpt ons om er na te denken.
Nu is het een goede gelegenheid om weer eens na te gaan wat in ons leven de koningszetel bezet houdt. Wat is het belangrijkste in ons leven? Wat geven wij de meeste eer? Wat krijgt altijd voorrang? Waar gaat onze aandacht steeds naar uit? Wat blijft ons voortdurend boeien? Waar zetten we alles voor opzij? Waar kom ik mijn bed voor uit?
Is dat je vrouw of je man? Is dat je kind of kleinkind? Is dat je bedrijf, je werk, of juist je hobby? Is dat voetbal of hockey? Is dat uitgaan, dansen, lekker eten, film, een boek? Is dat iets voor jezelf of iets voor anderen, zoek je daarin je eigen geluk of het geluk van een ander?
Heel dat rijtje van belangrijke dingen in uw leven. Mag Hij daar koning over zijn? Als dat nodig is voor zijn koninkrijk? Als dat nodig is om de liefde op aarde te doen groeien? Als hij u en mij nodig heeft om het Evangelie te verkondigen? Mag Hij koning zijn over ons leven.
Pilatus hernam: ‘Gij zijt dus toch koning?’ Jezus antwoordde: ‘Ja, koning ben Ik.’ Wij hebben dus een koning. Laten we Hem koning zijn in ons leven.
Jezus zegt: ‘Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem’.
Laten wij dat dan doen: luisteren naar Hem en doen wat Hij vraagt.
Dan mogen wij – vanuit het perspectief van dié goddelijke waarheid – met vreugde belijden en vieren:
Christus is Koning van het heelal.
Edmund Owuso

Uit het pastoraal team 2018- 46Wanneer gij al deze dingen ziet, weet dan dat het einde nabij is, ja voor de deur staat. Marcus 13: 29
Ons geloof heeft in de eeuwen door heel veel spannende tijden meegemaakt. Toen Marcus zijn evangelieverhaal opschreef, was het een heel spannende tijd. De tempel was in het jaar 70 verwoest, met de grond gelijk gemaakt. Dat was een heel schokkende ervaring voor de joden, de tempel was immers het middelpunt van hun godsdienstbeleving. Maar ook voor de christenen was deze gebeurtenis schokkend, zeker ook omdat veel christenen van joodse afkomst waren. Op talloze plaatsen werden zij vervolgd, velen werden gemarteld om hun geloof, velen vonden de dood. Veel christenen vroegen zich angstig af: overleven we dit? We zijn nu bijna 20 eeuwen verder in de tijd. Het is een totaal andere tijd, toch is het ook nu best spannend. Voor veel gelovige mensen is deze tijd best spannend en leeft bij velen de vraag: overleven we dit? niet als individu maar als geloofsgemeenschap. Het gaat niet goed met de Kerk van Jezus, tenminste niet hier in Nederland en in heel West-Europa.
Het is best spannend en ik zou best willen weten hoe de Kerk van Jezus er over 50 jaar uit zal zien. En eigenlijk gaat het ook nu om de vraag: komt Jezus spoedig terug? Dezelfde vraag als bijna 20 eeuwen geleden maar wel met een heel andere inhoud. Toen dacht men aan het einde van de wereld en dan zou Jezus op de wolken verschijnen om alles te voltooien. In die zin verwacht niemand van ons de terugkomst van Jezus.
Misschien denkt u: is hij dan weggegaan? Hij is toch altijd bij ons gebleven in de kerk, in de sacramenten, in onze gebeden, in onze liederen. Dat klopt, voor ons tenminste, voor ons die nog regelmatig in de kerk komen. Maar hoeveel ouders leren hun kinderen nog verhalen over Jezus? Wat weten ze zelf nog van zijn boodschap? Hoeveel mensen verdiepen zich in de bijbelverhalen? Hoeveel mensen praten wel eens over hun gelovig zijn?
Het is best spannend. Zakt het geloof in Jezus helemaal weg in onze samenleving, of komt hij toch terug, raken mensen toch weer in Hem geïnteresseerd. Maar laten we wel bedenken: welke kant het opgaat, hangt voor een groot deel van ons af, hoe wij ons gelovig zijn beleven en zichtbaar maken, hoe ons leven anderen zal inspireren. Tegelijk mogen we ook de hoop hebben dat Jezus zijn Kerk ook in de toekomst blijft ondersteunen. Als die Kerk alleen maar mensenwerk was geweest, dan was ze allang over de kop gegaan.
Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2018- 45Een Blijde Boodschap
‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt de Blijde Boodschap aan heel de schepping.’
Deze opdracht gaf Jezus bij zijn heengaan aan zijn leerlingen mee. Op 7 november j.l. vierden wij het feest van de heilige Willibrordus, de patroon van de Nederlandse kerk. Hij voelde zich aangesproken en geroepen om aan het einde van de 7e eeuw dit bevrijdende geloof in onze streken te verkondigen. Maar niet alleen hij, vele missionarissen –mannen en vrouwen- hebben over de hele wereld getuigd van de Blijde Boodschap van Jezus van Nazaret. Een boodschap die een emancipatorische invloed had en gezorgd heeft dat de gezondheidszorg op gang kwam en onderwijs gegeven werd op plekken waar dit niet bestond. Een Blijde Boodschap waar liefde aan ten grondslag ligt en die mensen van alle rangen en standen verbindt.
Dit alles in schril contrast met wat er in Pakistan gebeurd rond christen Asia Bibi. Zij kwam in 2009 in het nieuws omdat zij vanwege haar geloof gevangen was gezet. Een aantal moslimvrouwen n.l. weigerde op 19 juni 2009 water te drinken uit de kom waar ook Asia uit gedronken zou hebben. Omdat de christen Asia het water aangeraakt had was het onrein geworden, volgens hen. Asia Bibi zei hierop: ‘Ik geloof in Jezus Christus, die voor de zonden van de mensheid is gestorven. Wat deed jullie profeet Mohammed ooit om de mensheid te redden?’ Op een aanklacht van de vrouwen en een moslim geestelijke werd zij in hechtenis genomen. Nu, na 9 jaar gevangenschap vanwege blasfemie, werd zij vrijgesproken, maar zij heeft de gevangenis nog niet kunnen verlaten, omdat een groep fanaten alsnog eist dat zij opgehangen wordt.
Een Blijde Boodschap die mensen wil bevrijden en verbinden, meer of minder is het niet. Hoe gruwelijk onvoorstelbaar, hoe mensen kunnen zijn!
Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2018- 44ALLER - HEILIGEN & ZIELEN
De kerk viert op 1 november het feest van Allerheiligen en de dag erna, 2 november, Allerzielen.
Met "Allerheiligen" worden al die overledenen bedoeld die op aarde de goede strijd gestreden hebben, en dus - naar de vaste overtuiging van de geloofsgemeenschap - bij God in de hemel zijn opgenomen. Het betreft hier juist die heiligen die door het jaar geen eigen feestdag hebben bv. omdat hun heiligheid alleen bij God bekend was en niet bij de mensen. Dus worden op die dag alle overledenen geëerd, of zij nu officieel heiligverklaard zijn of niet. Het belangrijkste is dat zij door hun manier van leven een voorbeeld werden voor alle mensen.
Laten we dus op die dag onze grote ouders, ouders, vrienden, partners, zussen en broers en kinderen die overleden zijn en die voor ons goed waren gedenken. Samen vormen zij de ontelbare menigte die Johannes beschrijft in Openbaringen 7:9.
Met “Allerzielen” (2 november) bieden we voor iedereen die gestorven is en nog niet voor altijd bij God is. De kerk viert dan tegelijk het uitzicht op de verrijzenis en de uiteindelijke overwinning van het Leven op de dood door iedereen. U bent uitgenodigd om samen in onze parochie deze twee bijzonder feestdagen te viering.

Uit het pastoraal team 2018- 43Jongeren, het geloof en het onderscheiden van de eigen roeping
De jongeren zijn een belangrijke deel van onze samenleving. Ook in onze wereld kerk spelen de jongeren een actieve rol. In Nederland zijn er jongeren overal te zien behalve in de kerk.
Van 3 tot en met 28 oktober verzamelt paus Franciscus bisschoppen, experts en jongeren rond het thema Jongeren, het geloof en het onderscheiden van de eigen roeping. Deze keuze is niet toevallig: jongeren liggen paus Franciscus nauw aan het hart. Er zijn zeven sleutelwoorden van het werkdocument van deze synode.
1. Luister: De jongeren willen met empathie beluisterd worden daar waar ze zijn, door mensen die delen in hun dagelijkse bestaan. Ze willen zich onderdeel voelen van het leven van de Kerk.
2. Begeleiding: Van spirituele en psychologische begeleiding tot vorming en gezins- en roepingenpastoraal, jongeren verwachten van de Kerk dat ze er is voor hen. Met als doel: het geweten en de vrijheid vormen, dromen cultiveren en concrete levenskeuzes maken.
3. Bekering: Enerzijds wordt de gedwongen bekering aangeklaagd in landen waar christenen een bedreigde minderheid vormen. Anderzijds vragen de jongeren precies dat ze in hun vorming aangesproken zouden worden op hun hele persoonlijkheid. Jongeren blijken ook erg gevoelig voor de ecologische bekering waartoe paus Franciscus oproept.
4. Onderscheiding: Onderscheiding is een spirituele dynamiek om de wil van God te herkennen en te ontvangen. Die methode moet de jongere generaties aangeboden worden zodat hun inspiratie niet wegebt.
5. Uitdagingen; Religieuze discriminatie, racisme, werkloosheid, armoede, verslaving, seksuele uitbuiting … De uitdagingen die ook jongeren treffen, zijn talrijk. Het document onderstreept de kwestie van jonge migranten, vaak slachtoffer van mensenhandel, voor wie meer bescherming en integratie gevraagd wordt. Gelukkig zijn er ook positieve uitdagingen, zoals muziek (socialiserende waarde), sport (zorg voor en discipline van het lichaam, gezonde competitie) en vriendschap.
6. Roeping: Veel jongeren hebben een vernauwd beeld van wat roeping betekent. Elke jongere heeft een roeping, die zich kan uiten op uiteenlopende domeinen: van gezin, studie, beroep tot politiek.
7. Heiligheid: Het werkdocument eindigt met een reflectie op heiligheid, want de jeugd is een tijd voor heiligheid. Hun leven moet jongeren vandaag toelaten om de hoop te cultiveren, zodat jongeren hun leven met moed in handen nemen, met het oog op de mooiste en diepste dingen en met een vrij hart.
Wij bidden dat de Heilige Geest onze kerk helpt om open te staan voor de nieuwe wegen.

Uit het pastoraal team 2018- 42Het liberale gedachtengoed
.
Volgens de vredesbeweging PAX is de ING Bank de grootste investeerder in kernwapenbedrijven. Deze bank investeerde een bedrag van €756 miljoen in 9 kernwapenproducenten! Weet u nog, de ING is dezelfde bank die meehielp aan witwaspraktijken van sommige van haar klanten. Daar heeft zij vervolgens een boete van €775 miljoen voor betaald, waarmee de schuld werd ingelost en zij weer met een schone lei kon beginnen.
Als gewone burger van dit land heb ik dan het gevoel van: ‘Ik stond erbij en keek er naar’. Dat heb ik overigens steeds vaker. Zou het te maken kunnen hebben met de steeds grotere invloed van het liberale gedachtengoed in ons land? U weet wel, ‘onbeperkte vrijheid voor ieder individu’, ‘het alles-moet-kunnen-gevoel’, ‘het recht van de sterkste’, ‘het wel of niet afschaffen van de dividendbelasting voor grote bedrijven als Shell en Unilever’ of ‘een versoepeling van het strenge bonusbeleid voor bankiers’ (nóg een ideetje van de VVD!).
‘Het liberale gedachtengoed.’ Klinkt mooi en voornaam, maar soms denk ik dat het niet meer of minder onze duistere gedachten zijn die ieder mens nu eenmaal heeft, maar die we in toom moeten houden om het samenleven tussen mensen niet uit de hand te laten lopen.
Het komt in de buurt van Jezus’ uitspraak over het dienen van God of de mammon. De mammon staat voor de geldzucht. Jezus zegt: ‘Niemand kan twee heren dienen; Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben of juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten.’
Het gaat om de vraag: Door wie of wat laat jij je leiden in je leven.
Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2018- 41“WEESGEGROET MARIA ….”
De oktobermaand, de tiende maand toegewijd aan Maria is de ideale maand om uw gebeden tot en met Maria te richten. In La Salette vraagt Maria om elke dag iedere morgen en avond 1 Onze Vader en 1 Weesgegroet te bidden. Dat is iets wat iedereen zeker kan vervullen.
Voor wie nu denken dat het bidden van de Rozenkrans iets van een ver verleden is, zal zich misschien verbazen dat ook in de Franciscuskerk regelmatig de Rozenkrans wordt gebeden. Iedere week wordt vanaf om 09:15 voorafgaand aan de viering om 09:30 uur op woensdag gezamenlijk de Rozenkrans gebeden.
Onze Paus Fransiscus roept veelvuldig op tot het bidden van de Rozenkrans. In een toespraak op 18 mei 2013 zei hij: “Iets wat mij alle dagen sterk maakt is het bidden van de Rozenkrans tot de Heilige Maagd. Ik voel zo’n grote kracht omdat deze van haar komt en ik voel me sterk.”
Bij het bidden van de Rozenkrans en het herhalen van het Onze Vader en het Weesgegroet, overwegen we ten eerste de belangrijkste passages en gebeurtenissen uit het Evangelie. Ten tweede spreken we Maria aan met haar grootste titel: “Moeder van God,” en vervolgens vertrouwen we op haar moederlijke voorspraak wanneer de twee belangrijkste ogenblikken van ons leven worden in dat gebed genoemd: ‘NU’ en in het ‘UUR’ van onze dood. Elke Weesgegroet die we bidden is als een roos die we aan Maria schenken. Doe mee om een roos aan Maria te schenken.
Edmund Owuso

Uit het pastoraal team 2018- 40Heilige Franciscus van Assisi- de natuurmysticus
Op 4 oktober gedenken wij Heilige Franciscus van Assisi. In vele plekken in Nederland vieren mensen deze dag als Dieren dag. Wat kunnen wij van deze heilige leren? Franciscus koesterde een ongekende liefde en genegenheid voor de natuur. Hij preekte tot de vogels. Hij had medelijden met dieren in gevangenschap. Een speciale voorkeur had hij voor die dieren die gelijkenis met Christus vertoonden.
De maan noemde hij zijn zuster en de zon zijn broeder. Ook tot de bloemen sprak hij alsof ze levende wezens waren.

Dieren voelden zich op hun gemak bij de heilige, hij was een dierenbeschermer. Franciscus verloste gevangen dieren uit een klem, gaf roodborstjes van zijn gebedeld brood en zette in de winter honing en wijn voor de bijenkorven. Maar dieren die gulzig waren, kon hij streng terechtwijzen.

Franciscus zocht in de wereld en de kosmos overal naar de voetsporen van God. Hij was een natuurmysticus. Al het geschapene kon voor hem een verwijzing zijn naar God en Christus. De werkelijkheid sprak voor hem als het ware een taal en hij zag de schoonheid van alle dingen. Hij voelde zich verwant met alle dingen en iedereen en kon hen broeder of zuster noemen.

Onze industriële beschaving berust op de macht van de mens over de natuur. Wanneer de mens rationeel en wreed de natuur te lijf gaat, verliest hij de diepere verbondenheid met de dingen, met zichzelf en anderen. De mens zal zich moeten verbroederen met de natuur. Het gaat niet alleen om gevoelig en mooi over de natuur te spreken, maar om werkelijk te natuur te ervaren en de wereld waarin alles onderling verbonden is.

Het voorbeeld van Franciscus kan ons allen leren om beter met de natuur te omgaan en dankbaar te zijn.

“Wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen,
vooral door mijnheer broeder zon
die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en straalt met grote pracht;
van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.”
Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2018- 39Vloeken in de kerk
Vorige week was het Vredesweek. Een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Immers het gaat over Vrede en die is nog niet bereikt en zolang dat zo is staan we er ieder jaar bij stil. Zo ook dit jaar, in de week van 15 t/m 23 september.
Vrede, daar gaat het dus over. Op woensdag 19 september in die week was er een interessante avond in de Lucaskerk, georganiseerd door de Augustinusparochie en de protestante gemeente Breda. Inleider was dhr. Erwin Bieri, docent aan de KMA (Koninklijke Militaire Academie) in Breda. Interessant, omdat wij als kerk iets met vrede (moeten) hebben, maar ook defensie heeft iets met vrede. Soms moet defensie naar oorlogsgebieden om die vrede ‘af te dwingen’, zeg maar. Het lijkt of er in de kerk en bij defensie verschillend over vrede wordt nagedacht, maar dankzij de vredesmissies komt het echte dilemma meer in beeld: hoe kun je werken aan vrede door te dreigen met geweld. Het blijkt lastig om militairen daarop persoonlijk te bevragen. Het werd een boeiend gesprek.
Het gaat vooral om de dreiging buiten onze eigen landsgrenzen en soms heel ver weg in de wereld, maar het is heel voorstelbaar dat in de komende jaren de dreiging dichterbij komt, in ons eigen land. Zijn wij daar op voorbereid? Moeten we dat overlaten aan ons beroepsleger of vraagt het om een andere visie hierop?
Onze kinderen zullen het moeten doen, maar de militaire dienstplicht is sinds 1 mei 1997 opgeschort. Is herinvoering een optie? Het gaat me niet zozeer om het idee dat zij onverhoopt ooit zullen moeten vechten, maar vooral dat zij zich gedurende twee jaar oefenen in betrokkenheid op en verantwoordelijkheid voor hun land. En vooral dat die komende generaties met verschillende achtergronden leren ook iets met elkaar te krijgen. Dat lijkt mij de grootste buffer tegen ieder geweld dat van buitenaf bij ons binnenkomt. Of is dat nu vloeken in de kerk?

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2018- 38GENERATIES VOOR VREDE!
We bidden al meer dan tweeduizend jaar om vrede. We bidden elke zondag om vrede in de kerk. Maar meer 2000 jaar na Jezus is er nog steeds geen vrede in de wereld. Dit jaar is het thema van de vredesweek: “Generaties voor vrede.” In de zaligsprekingen zegt Jezus: “Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.” (Mt 5,9) Wij worden allemaal opgeroepen vredestichters in onze generatie te zijn.
Ten opzichte van oorlogsgeweld buiten ons eigen land voelen wij ons vaak machteloos, maar toch staan wij niet met lege handen. Wij kunnen deze week bidden voor vrede in ons hart en voor een betere wereld en we kunnen ook organisaties ondersteunen. Bovendien kunnen we invloed uitoefenen op onze eigen overheid en kerk opdat zij bijdragen aan de vrede in de wereld en aan de bestrijding van het onrecht.
Bij de vredeswens op zondagen, geven wij niet zomaar een hand, uit beleefdheid, het is een heilig aanraken, het is als het ware de hand van Jezus Christus, die wij elkaar toesteken. Door dit gebal worden wij met elkaar verbonden om vredestichters te zijn.
Edmund Owuso

Uit het pastoraal team 2018- 36 Nepnieuws

Hoe moet het nu verder? Heeft paus Franciscus óók weggekeken toen hem werd verteld dat een belangrijke kardinaal in Amerika –mgr. McCarrick- jarenlang jonge en volwassen seminaristen seksueel heeft misbruikt?
Die beschuldiging komt van aartsbisschop Carlo Maria Virganò. Deze monseigneur blijkt te horen tot een groep hooggeplaatste leiders binnen de kerk. Zij vinden dat paus Franciscus te veel toegekeerd is naar de maatschappij en te modern. Bovendien is zijn interpretatie van de kerkelijke leer ketters. De katholieke leer is bij hem in verkeerde handen, zeggen zij. Hij zaait alleen maar verwarring.
Zij waren van het begin af niet blij met zijn benoeming tot paus. Zouden zij via het misbruikschandaal paus Franciscus zwart willen maken, om hem definitief onderuit te halen? Het zou zomaar kunnen. Het wordt dus menens de komende tijd in onze kerk. Het wachten is op paus Franciscus.
Een paar dagen geleden gaf hij een voorzichtige reactie en zei tijdens de preek in een eucharistieviering: ‘Tegenover leugens en schandaal passen alleen waardigheid en stilte. Die overwinnen, maar via het kruis.’
Paus Franciscus ging uit van het evangelie (Lucas 4, 16-30) waarin Jezus, teruggekeerd in Nazareth, met wantrouwen begroet wordt. ‘Ze brachten Hem naar de rand van een berg om Hem naar beneden te storten. Maar Hij ging tussen hen door, zijns weegs.’
Mensen die uit zijn op schandaal en verdeeldheid en dat binnen de eigen gelederen. Hoe moet het nu verder? Heeft paus Franciscus weggekeken of zijn zijn tegenstanders mensen die alleen maar schandaal, verdeeldheid en vernietiging zoeken? Hoewel ik er normaal gesproken ernstig tegen ben hoop ik dit keer dat het ‘nepnieuws’ is.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2018- 35Seksueel misbruik doet ons pijn

Wij hebben allemaal het schokkend nieuws over het seksueel misbruik van geestelijken in de VS in de krant gelezen en op televisie gezien .
Naar aanleiding daarvan publiceerde paus Franciscus een “Brief aan het Volk van God”, waarin hij harde woorden gebruikt.
Hij koppelde het seksueel misbruik aan machtsmisbruik.
Hieronder is een stukje vanuit de brief.
“‘Wanneer een deel lijdt, delen alle ledematen in het lijden.’ (1 Kor. 12, 26)
Deze woorden van Sint-Paulus weerklinken krachtig in mijn hart, als ik nogmaals het lijden vaststel dat vele minderjarigen ondergaan als gevolg van seksueel misbruik, machtsmisbruik en misbruik van geweten door een groot aantal geestelijken en godgewijde personen. Misdaden die diepe wonden van pijn en machteloosheid veroorzaken, voornamelijk onder de slachtoffers, maar ook bij hun familieleden en in de grotere gemeenschap van zowel gelovigen als niet-gelovigen.”

“Terugkijkend naar het verleden kan geen enkele poging om vergiffenis te vragen en te proberen de schade te herstellen ooit voldoende zijn”, schreef Franciscus. „Vooruitkijkend naar de toekomst moet geen inspanning gespaard worden om een cultuur te scheppen die voorkomt dat zulke situaties zich voordoen, maar ook de mogelijkheid voorkomt dat ze worden verdoezeld en voortgezet.”
Tijdens zijn bezoek aan Ierland heeft hij meermaals gezegd dat de misdaden pijn doen aan de kerk. Op een bijeenkomst in Ierland waarbij ook enkele misbruikslachtoffers aanwezig waren, noemde hij het terecht dat mensen boos zijn over het falen van de kerkelijke leiders om op de juiste manier te reageren op deze "weerzinwekkende misdaden".

Als Augustinusparochie voelen wij ook de pijn. Wij kunnen de klok niet terugdraaien. Wij voelen ons solidair met de slachtoffers. Als gemeenschap kunnen wij door gebed een steentje bijdragen aan hun verdriet en pijn. De paus schreef: “Door een houding van gebed en boetedoening stemmen we ons als individu en als gemeenschap af op deze oproep, zodat we groeien in de gave van mededogen, in rechtvaardigheid, preventie en herstel.”
Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2018- 34‘WILT OOK GIJ MISSCHIEN KOMEN?’
Misschien ben je verwonderd, maar die vraag is heel normaal, want kiezen moeten we elke dag, heel ons leven lang. Wij leven in een maatschappij waarin kiezen heel gewoon is of misschien beter heel gewoon geworden is. Van opstaan tot slapen gaan maken we keuzes.
We doen vaak dingen onbewust en uit gewoonte zodat we ons niet realiseren dat er een keuze aan ten grondslag ligt. Door de ontwikkelingen in de maatschappij kunnen we gemakkelijk over het hoofd zien, dat kiezen heel gewoon is, zo gewoon dat we het vaak niet opmerken dat we dag in dag uit en de hele dag door keuzes maken.
In de lezingen van dit weekend worden we voor keuzes gesteld, als de taal van Jezus te moeilijk wordt, of wij Hem nog willen volgen. Geloven is ook een kwestie van kiezen. Dat is het zeker geworden in de maatschappij van vandaag.
Op dit weekend vieren we dat we 5 jaar Augustinusparochie zijn. Bovendien, willen we ook aandacht vragen voor een landelijk evenement: “Back to Church:” kerkproeverij. Ik hoop dat u de beste keuze zult maken om op zondag in de kerk te zijn? Vergeet niet dan om iemand mee te nemen. We zullen dus meegaan met Petrus: Jezus, God tegemoet. Denk even na dat: “God laat je gaan, maar Hij laat je niet los”.
Edmund Owusu

Uit het pastoraal team 2018 -33Orka Tahlequah, die al meer dan twee weken in de Stille Oceaan zwom met haar dode jong op haar neus, heeft het kalf eindelijk losgelaten. Dit nieuws las ik pas geleden. De liefde van de moeder voor het jonge kalf was enorm.
Moeder Maria is ook een liefde voor velen. De meesten hebben een verering voor de manier waarop ze de opdracht van God tot werking bracht. Meeste van ons steken een kaars op bij het beeld van Maria.
In de volle zomer krijgen we het feest van O. L. Vrouw tenhemelopneming. Het is uiteraard een blij feest. Het voltooit en bekroont het leven van Maria. Het bekrachtigt de belofte, dat als ons aardse huis afgebroken wordt, de Heer ons een plaats voorbereidt om daar voorgoed te wonen. Dit feest is tevens het feest van onze eigen toekomst, die God ons schenken kan.
In de Bijbel vinden we niets over dit feest. De evangelisten zijn sober met hun vermelding over Maria. Lucas vertelt het meest over Maria, vooral in het kindheidsevangelie. In wat hij daar zegt ligt in de kern besloten wat later ontvouwd wordt. Maria wordt begroet als de begenadigde (Lc. 1,28) en is degene die zalig zal geprezen worden door alle geslachten (Lc.1,48).
Onze Lieve Vrouw van overal
In onze christelijke visie is Maria er omwille van Jezus. Wie en wat ze is, dankt zij aan Hem. In alles wat ze doet wijst ze naar Jezus. Een gezonde Mariaverering kan niet los staan van Jezus. Het feest van de tenhemelopneming brengt Maria bij haar verheerlijkte zoon.
Maria, de moeder van Jezus, ze is de Onze Lieve Vrouw van overal. De devotie van mensen kleedt en kleurt haar lokaal. Tot haar bidden mensen hun Ave zowel in tijden van oorlog als van vrede. Ze is niet alleen de moeder van Jezus maar van ons allemaal. De liefdevolle blik van Maria trekt velen bij haar te gaan. Ze laat ons niet in de steek.
Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2018- 32“HET BROOD DES LEVENS” Normaal gesproken lezen we dit jaar het Marcus-evangelie, maar deze maand, komt Johannes aan het woord. We lezen zijn versie van de broodvermenigvuldiging en we zullen in het vervolg horen dat Jezus dit spectaculaire teken een heel eigen betekenis geeft, namelijk, dat Hijzelf het levende Brood is dat uit de hemel is neergedaald.

Niet het broodwonder op zichzelf is belangrijk, wel het teken dat er schuil achter gaat, en dat is dat God leven geeft in overvloed, en dat niemand tekortkomt als we willen delen. De Eucharistie gaat over het ontvangen en door God gevoed worden, zodat we kracht en genade hebben om naar anderen toe te gaan om hen te voeden, te kleden, te huisvesten, te bezoeken en te begraven. Alle materie, alle producten die ons worden aangereikt, we kunnen er niet omheen … het maakt ons leven een stukje prettiger. Maar voedsel voor de ziel, voedsel voor de Geest, dat is wat ons werkelijk in leven houdt, wat zwaar op je drukt wordt dan wat makkelijker te dragen.
Het 'Brood des Levens'. Dat is een uitspraak met een dubbele betekenis: Ik ben er voor jullie; maar ook: Zoals Ik er ben voor jullie, zoals jullie leven van Mij, zo mogen jullie er ook zijn voor elkaar. En weet dan, als wij Brood met elkaar delen: dat wij met Johannes Jezus zelf mogen nazeggen: “Dit is het Brood om van te leven!”
Edmund Owuso

Uit het pastorale team 2018-31Uitstapje Augustinusparochie naar Steyl
Op zaterdagochtend 21 juli vertrokken we met een volle bus vanuit de Augustinusparochie naar Steyl.

Uit alle parochiekernen gingen parochianen mee, ook Engelstalige parochianen waren aanwezig, wat zorgde voor een speciale dynamiek en vitaliteit.Onderweg dronken we in een wegrestaurant koffie.
In Steyl aangekomen heette pater Richard ons officieel welkom en vertelde over zijn congregatie: Gezelschap van het Goddelijke Woord (Societas Verbi Divini) en was er een kort meditatief moment in de bijzondere benedenkerk. Deze kerk is in 1972 grondig gerenoveerd. De architectonische constructie is daarbij behouden, maar het interieur is aangepast aan die tijd door kunstenaar Will Horsten. Het altaar en alle andere delen van het priesterkoor zijn vervaardigd uit een aluminiumlegering. Het altaar lijkt op het offeraltaar uit het oude testament, de stele met het tabernakel stelt een druivenpers voor. Achterin de kerk staat de sarcofaag van de H. Arnold Janssen.
Tussen de middag genoten we in de aula van een heerlijke lunch.
Na de lunch hield pater Jan van As een inleiding over het leven van de H. Arnold Janssen. Hoe hij opgroeide in Duitsland, over het verdriet dat het schisma in Duitsland teweeg had gebracht over hoe zijn doelstelling, de Duitstalige katholieken aan het missiewerk van de kerk deel te laten nemen, hem uiteindelijk over de grens bracht naar Steyl en om daar eind 18e eeuw drie kloosters te bouwen: het Missiehuis St. Michael voor de missionarissen, het Klooster van het Heilig Hart, Moederhuis van de missiezusters en Het Heilige Geest-Klooster, Moederhuis van de Aanbiddingszusters. Hij vertrouwde op God en dat hielp hem om de blijde boodschap te verkondigen in alle continenten van onze wereld.

Pater Jan leidde ons rond door de benedenkerk en de bovenkerk die grotendeels precies zo behouden is als H. Arnold Janssen had ontworpen. Het rijk versierd hoogaltaar en de vijf koorvensters maakten veel indruk.

Pater Jan van As leidde ons ook rond in de tuin met de grotten: de Zeven Smartengrot, de Mariagrot en de Olijfberggrot. Vooral de laatste met de uitbeelding van de door doodsangst geplaagde, biddende Christus met zijn slapende discipelen en de troostende engel maakten veel indruk.Op het eind van de middag was er nog tijd om het Missiemuseum te bezoeken en even langs de Maas te lopen.Het was een prachtige dag, mooi om meer te weten te komen over de achtergrond van onze paters. Veel dank aan een ieder die meegeholpen heeft om deze dag tot een succes te maken.
Hanneke Oomen en Pater Richard.

Uit het pastoraal team 2018- 30 PATRONEN VAN GROOTOUDERS
Sint-Anna en Sint-Joachim zijn de beschermheiligen van grootouders. Anna en Joachim zijn de moeder en de vader van de Allerheiligste Maagd Maria en de grootouders van Onze-Lieve-Heer. Anna is al 20 jaar onvruchtbaar en bevalt op 40-jarige leeftijd de Heilige Maagd.
Het was in het huis van Joachim en Anna waar de Maagd Maria haar opleiding tot Moeder van God kreeg. De toewijding aan Anna en Joachim is dus een verlengstuk van de genegenheid die christenen altijd tegenover onze gezegende Moeder hebben betoond. Ook zijn wij dank verschuldigd aan onze ouders en grootouders voor hun hulp bij onze christelijke vorming. Dit feest valt midden in het zomerseizoen. Denk ook aan je ouders en grootouders, in wat je doet.

"O glorierijke Anna, u bent vervuld van mededogen voor degenen die u aanroepen en met liefde voor degenen die lijden! Zwaarbeladen met het gewicht van mijn problemen, werp ik mezelf aan uw voeten en nederig bedelen van u om de huidige intentie die ik u aanraden in uw speciale zorg te nemen…….

Aanbevolen aan uw dochter, de Allerheiligste Maagd Maria, en plaats het voor de troon van Jezus, zodat hij tot een gelukkige kwestie kan brengen. Blijf voor mij bemiddelen totdat mijn verzoek ingewilligd is. Maar bovenal, verkrijg voor mij op een dag de genade om mijn God van aangezicht tot aangezicht te zien, en met u en Maria en alle heiligen om Hem voor eeuwig te loven en te zegenen. Amen”
Edmund Owusu

Uit het pastoraal team 2018- 29Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je
Jesaja 43:4

Laat je innerlijke rumoer los

Iedereen heeft een innerlijk kind in zichzelf zitten. Het is een onbewuste, innerlijke, sterke kracht die van grote invloed is op al ons doen en laten. Hoe we denken, ons voelen en hoe we handelen. Als volwassenen staan we er misschien niet bij stil, maar het kind dat we ooit waren blijft steeds in ons bestaan. Denk maar aan je onschuldige speelsheid, je kwetsbaarheid en het verlangen naar liefde en acceptatie. Ook onze pijn en angsten zijn in het innerlijke kind opgeslagen.

Emoties
Misschien heb je nog last van oude emoties en wil je die emoties uit je kindertijd loslaten? Dan zou het heel goed eens helpen om je innerlijke kind los te laten en met dat gevoel een brief te schrijven. Je innerlijke kind is een deel van wat je zelf bent en wie jij vroeger was als kind. Diepe overtuigingen die onze identiteit nu bepalen, ontstaan in onze kindertijd. Door de dialoog aan te gaan met dat gekwetste kind kun je je gedrag en gevoel beter leren begrijpen en misschien ook wel veranderen.

Laat het kind in jezelf los
Niet alleen onze emoties hebben te maken met ons ‘innerlijke kind’. Het betekent ook de kleine jij. Tegenwoordig leven we allemaal zo serieus en in hokjes. In onze maatschappij moet alles sneller, beter en mooier. Een serieuze boel als je het ons vraagt. Als kind kon je op elk moment van de dag spelen maar als volwassenen komen die speelse momenten er niet meer. Ga eens iets leuks doen met collega’s of vrienden. En dan bedoel ik niet een kopje thee drinken, maar ga eens karten of stap met ze alle in bubble ballen en ga een potje voetballen! Doe iets spontaans en wat leuks! Daarna kan je weer helemaal vol energie aan de slag!

En wens jullie een gezegend zomer toe.
Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2018- 28NEEM DE ZON MEE IN JE HART
Het is zomervakantie. En zoals gewoonlijk, heeft de parochie veel leuke activiteiten voorbereid om ons te helpen genieten van dit prachtige seizoen. Vanaf 17 juli tot en met 26 augustus zijn er verschillende programma’s die wij als gemeenschap ervan kunnen genieten.
"Een man die zijn verwanten tot een feest roept, doet dat niet om hen van de honger te verlossen. Ze hebben allemaal eten in hun eigen huizen. Als we samenkomen in het zonlicht, is het niet vanwege de zon. Elke man kan het in zijn eigen terrein zien. We komen bij elkaar omdat het goed is om dat te doen. Laten we tijd vinden om fysiek bij elkaar te komen en te genieten van de kracht van saamhorigheid. Laten we niet glimlachen omdat we geen problemen hebben, maar omdat we sterker zijn dan de problemen.”
CHINUA ACHEBE
Neem dus de zon mee in je hart en voel telkens de warmte en de vreugde van de zomertijd. Hoor de kinderstemmen, de golven van de zee het ruisen van de zachte wind. Neem de zomer mee zodat het je hart kan verwarmen in donkere koude tijden.
Edmund Ewuso

Uit het pastoraal team 2018- 27Vakantie.....tijd om stilte

Het is vakantie tijd. De zon schijnt volop met zijn volle kracht. Ook voelen wij de zomerse warmte in ons land. Vakantie is een tijd om de accu op te laden, samen met familie ergens heen te gaan of tijd te nemen voor zelf of voor elkaar. Het is ook een tijd om tot bezinning te komen, weg van alle commotie en stress en genieten van natuur en stille. Het is ons allemaal bekend dat de werkdruk in onze samenleving ontzettend groot is. Omdat de lonen zo hoog zijn wordt er het eerst bezuinigd op personeel en moeten de werknemers steeds meer gaan presteren.
Is er in de gezinnen nog tijd om samen te eten? Of eet ieder op eigen gelegenheid?
Hoe vaak moeten we niet tegen onszelf en anderen zeggen: "Ik heb geen tijd"
. We hebben daarom allemaal behoefte aan momenten van rust. Even lekker niets doen. Niets moeten, geen gezeur aan onze kop. Hoe drukker we het hebben, hoe meer we momenten van stilte moeten nemen. Dan werken we daarna veel geconcentreerder en dus efficiënter. In de bijbel lees je dat Jezus vaak tijd nam om in stilte te zijn en te bidden.
Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. (Lucas 6:12) Als jij verlangt om op Jezus te lijken, hoe vaak doe jij dit? Hoe vaak zoek jij een eenzame plaats op? Jezus laat door het hele Evangelie heen zien dat dit telkens belangrijk is voor Hem. Hij zoekt, midden in de hectiek van Zijn bediening telkens weer de eenzaamheid op. Hij doet dat niet op zijn bed in het huis waar Hij verbleef, maar Hij ging er midden in de nacht voor naar een eenzame plaats om in de stilte te spreken met Zijn Vader.
Als je naar de dagplanning van Jezus kijkt, zou je zeggen dat er voor deze stilte momenten helemaal geen tijd was. Rust kreeg Hij bijna niet, maar Hij nam het wel. Rusteloos is ons hart, tot het rust vindt in God!
Ik wens jullie allen een fijne vakantie tijd en ook veel momenten van stilte.
Pater Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2018- 26Elke week staat er in de nieuwsbrief een stukje van het pastoraalteam geschreven door een van de beroepskrachten. Deze keer is aan de teamondersteuners gevraagd of zij ook een stukje willen schrijven. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om iets te schrijven over hoe wij als breiclub van de Augustinusparochie op onze manier invulling geven aan kerk zijn. Afgelopen jaar hadden we twee projecten. We hebben babyspullen gemaakt voor de Stichtingbabyspullen. Deze stichting maakt pakketten voor ouders die een kindje verwachten en het financieel moeilijk hebben.
Daarnaast hebben we zo’n 80 sneeuwmannetjes gebreid die we rond de kerst als attentie gegeven hebben aan mensen die hun partner verloren hebben. Ook hebben we ze in de kerstpakketten gedaan, die we ieder jaar weer maken voor parochianen die dat goed kunnen gebruiken. We nemen ook de vluchtelingen in onze parochie hierin mee. Dit jaar zijn we ook weer aan de slag gegaan en maken we cactussen voor de attenties en kerstpakketten. Ondertussen worden er ook nog dekentjes gebreid voor bovengenoemde stichting.
Waarom doen we dit? Omdat we het leuk vinden om te handwerken, omdat we samen elke woensdagochtend gezellig bij elkaar zijn en ook met elkaar lief en leed delen en er zijn vol elkaar als dat nodig is. Maar ook omdat we graag op deze manier ook iets voor een ander willen betekenen. We zetten onze hobby in voor het goede doel. En is dat niet waar het in ons geloof en in de kerk om draait, er zijn voor de ander en je eigen mogelijkheden inzetten om de ander te helpen op welke manier dan ook.
Wij gaan met veel plezier verder en proberen op deze manier kerk te zijn.

Anja Wauben
Teamondersteuner.

Uit het pastoraal team 2018 -25Zorg voor onze moederaarde.
Afgelopen week las ik in de krant het nieuws over het smelten van het ijs op Antarctica. Naar aanleiding daarvan dacht ik om dit stukje te schrijven.
De natuur verbaast door haar schoonheid, maar verrast eveneens door haar geweld. Aardbevingen, orkanen, tsunami’s, uitbarsting van vulkanen; ze wijzen op de onrust in de natuur en hebben hun weerslag op de mensen. Vervuiling van de oceaan, overbevissing, klimaatverandering, milieuproblemen, uitstervende diersoorten. Het is allemaal nog maar een fractie van alle problemen die dagelijks voorbij komen op nieuwswebsites en in kranten. Soms lijkt het alsof we worden doodgegooid met dit soort berichten; op het gevaar af dat we onverschillig worden. We zijn soms geneigd om te denken dat we ons er niet zo druk om hoeven te maken. Onze tijd op aarde is toch maar beperkt en als Jezus terugkomt, zal alles vernieuwd worden, ook de aarde. Dus als de aarde tijdelijk is, waarom zouden we ons dan nu druk maken om die milieuvervuiling? Toen God aarde schiep, zag hij dat het goed was. Zou hij vandaag treuren over zijn schepping? Paus Franciscus schrijf in Laudato si, “Deze zuster huilt omwille van de schade die we haar hebben toegebracht door ons onverantwoord gebruik en misbruik van de goederen die God haar geschonken heeft”
God heeft ons gemaakt en de opdracht gegeven om te heersen over zijn schepping. De allereerste opdracht van mensen op aarde was dus om voor de aarde te zorgen. Om te zorgen voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht, voor de kruipende dieren, voor de hele aarde. (Gen 1:26-29)We zijn nog steeds de beheerders die God heeft aangesteld om te zorgen voor zijn schepping en we hebben nog steeds de verantwoordelijkheid om daar op een goede manier mee om te gaan. Maar hoe dragen wij zorg voor de aarde? We horen zoveel verschillende adviezen in de media. Weinig vlees eten, veganistisch leven, biologisch leven. De auto laten staan, alleen reizen met het OV, of niet meer met goedkope vliegtuigen reizen. Geen zeep of cosmetica meer gebruiken, minder plastic en papier...Maar hoe dan? Hoe kunnen we in de maatschappij van tegenwoordig nog echt goed met de aarde omgaan, zonder wereldvreemde kluizenaars te worden?
Laten we tenminste samen proberen om bewust om te gaan met Gods schepping. Proberen om binnen onze mogelijkheden onze taak als beheerders van de aarde serieus te nemen. Laten we samen proberen om zo goed mogelijk met de aarde om te gaan, om te letten op kleine dingen die we kunnen doen om een verschil te maken. Al zijn het kleine dingen, het is altijd iets.
Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2018 - 24WAAR STAAN WIJ?
Als we het journaal van deze dagen serieus bekijken, heb je ook de indruk dat we leven in een tijd van meer macht, meer succes, meer winst, groter inkomen, grotere auto, meer vakantie, meer dit en groter dat. Voetbalspelers die honderdduizend euro per maand verdienen, bedrijfsleiders die daar dik boven zitten, bankiers die zichzelf op meer dan een miljard trakteren. Alles meer, alles groter, het kan niet meer stuk.
Hoe anders klinken de lezingen van dit weekend. ‘Ik zal een twijgje plukken en het op een berg planten’, zegt God de Heer bij monde van de profeet Ezechiël. En dat kleine twijgje zal een boom worden waarin alle vogels kunnen nestelen. Er is dus geen sprake van meer en groter, maar van dienstbaarheid en hulp. Die boom is er niet voor zichzelf, maar om aan anderen plaats en schaduw te bieden. In het evangelie vertelt Jezus juist hetzelfde in zijn parabel van het mosterdzaadje.
Waar staan wij en waar staat onze Kerk in deze prachtige parabels? Eeuwenlang heeft onze Kerk gestreefd naar rijkdom en naar macht, en is ze vergeten het twijgje en het zaadje te zijn in de handen van God. Vandaag zegt onze goede paus Franciscus: ‘Ik droom van een Kerk die moeder is en tegelijk herderin.’ Geen rijke, machtige en trotse dame, maar een goede moeder die er wil zijn voor iedereen, zeker voor de kleinen, de armen, de mensen in nood. Helemaal naar het voorbeeld van Jezus. En wij? Waar staan wij in die parabels van Jezus? Proberen ook wij rust te bieden aan medemensen die met moeite door het leven gaan? En zijn wij nederigheid genoeg om onze kleinheid te herkennen en niet altijd voor groter en meer te gaan? Moge de Heer, moge Jezus ons daarbij helpen.
Edmund Owuso

Uit het pastoraal team 2018- 22De Engelstalige gemeenschap in de Augustinusparochie is één jaar.
De internationale Engels-katholieke gemeenschap vierde hun eerste verjaardag op Pinksteren 20 mei j.l met de bisschop als de voorganger. Het thema was:
“DE HOOP WORDT NIET TELEURGESTELD, WANT GODS LIEFDE IS IN ONS HART UITGESTORT DOOR DE HEILIGE GEEST DIE ONS WERD GESCHONKEN.” – ROMEINEN 5:5
De gemeenschap begon op 5 maart 2017, op de eerste zondag van de viertigdagentijd. Op die eerste dag, waren er 15 gelovigen aanwezig, maar dat was voor de gemeenschap een echt teken van hoop. De gemeenschap heeft sindsdien om 13uur op elke zondag in de Michaelkerk ontmoet voor de eucharistieviering.Na de afloop van de viering gaf Dhr. Brendan Catlow een woord van waardering names de gemeenschap: "vandaag, geven we glorie aan God voor zijn liefde en genade als de gemeenschap haar eerste verjaardag viert." We willen van deze gelegenheid gebruik maken om de bisschop, Mgr. Jan Liesen, en alle priesters die ons tijdens deze genade vol jaar begeleid hebben te bedanken.
Ook aan het parochiebestuur, het pastorale team, het kern comité van de Michaelkerk en de hele parochianen zeggen we dank u allen voor de warmte ontvangst.
Ten slotte willen we alle andere individuen, Kosters, vrijwilligers en iedereen hier aanwezig en afwezig die hard gewerkt hebben voor het onderhoud en de groei van deze gemeenschap bedanken. "
Edmund Owusu

Uit het pastoraal team 2018- 21Een Pinksterervaring

Hebt u ooit van de Roparun gehoord? Ik tot voor kort ook niet, maar nu wel. De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer –oorspronkelijk van Rotterdam naar Parijs of Bremen (maar nu andersom, van Bremen/Parijs naar Rotterdam)- om geld in te zamelen voor mensen met kanker. Het wordt ook wel een avontuur voor het leven genoemd: ‘Leven toevoegen aan de dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.’
Een aangetrouwd familielid maakte ons er op attent en stelde meteen ook de vraag of wij -familie en vrienden- mee zouden willen doen. We wisten niet wat het inhield, maar zeiden toch maar ‘ja’. En zo begon een jaar van voorbereiding. Er moest getraind worden, gelopen en gefietst, er moesten sponsors gevonden worden, acties bedacht worden om geld in te zamelen en met regelmaat vergaderd worden. Een intensief jaar! Mijn taak werd het om de verzorgingsbus te besturen.
En toen, met Pinksteren was het zover. Wij togen naar Bremen (Duitsland) om aan de estafetteloop te beginnen. We waren niet de enigen, duizenden mensen vertrokken uit Parijs of Bremen richting Rotterdam. Een ware uittocht van kleurig geklede teams die dag én nacht voortgingen met het goede doel voor ogen. En hoe verder we kwamen, hoe meer we elkaar beter leerden kennen en waarderen. Aan slapen kwamen de meesten niet toe en zo arriveerden wij laat op 2e Pinksterdag in Rotterdam. Laat, maar gelukkig toch nog op tijd!
Het eindpunt was bereikt, het doel gehaald en –wat heel bijzonder was- we waren één nieuwe familie geworden van verschillende mensen die elkaar verstonden. Een soort hedendaagse Pinksterervaring. Misschien volgend jaar weer!
Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2018- 20aIn moderne termen heeft iemand dat zo gezegd:
Plicht zonder liefde maakt humeurig.
Verantwoordelijkheid zonder liefde maakt onbesuisd.
Rechtvaardigheid zonder liefde maakt hard.
Waarheid zonder liefde maakt verslaafd aan kritiek.
Opvoeding zonder liefde maakt ongezeglijk.
Schranderheid zonder liefde maat sluw.
Vriendelijkheid zonder liefde maakt huichelachtig.
Ordening zonder liefde maakt bekrompen
Kennis zonder liefde maakt betweterig.
Macht zonder liefde maakt gewelddadig.
Eer zonder liefde maakt hoogmoedig.
Bezit zonder liefde maakt gierig.
Geloof zonder liefde maakt fanatiek.

Echte liefde, zegt Paulus, is : geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je zelf bent, je zelf niet belangrijker vinden dan de ander. Liefde is de ander niet beledigen, niet alleen aan je zelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde is blij worden van het goede dat er gebeurt. Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen in de ander ondanks alles. Door de liefde blijf je altijd volhouden en strijden voor het geluk van de anderen…
Dat het Pinksterfeest ons moge helpen te groeien in deze manier van de liefde beleven in ons dagelijkse leven.
p. Bert Wooning svd

Uit het pastoraal team 2018- 20 pinksterenMei 2018 : Pinksteren: Feest van de Geest van Liefde,br> Voor vele mensen zijn de twee Pinksterdagen een aangename onderbreking van hun dagelijkse doen en laten. Maar wanneer we aan hen zouden vragen wat de betekenis is van deze dag, dan zullen velen het antwoord schuldig blijven. Enkele mensen kunnen wellicht zeggen dat op Pinksteren de Hl. Geest verschenen is aan de Apostelen maar veel verder komen ze w. s. l. ook niet.
Toch bekleedt de Hl. Geest een belangrijke rol in de Hl. Schrift. We horen we dat door zijn kracht de wereld werd geschapen, de Profeten zijn Kracht ontvingen om het Woord van God te verkondigen. Jezus werd in alles door Hem geïnspireerd en zijn Geest gaf de Apostelen de Kracht om hun vrees achter zich te laten en moedig de Boodschap van Jezus te verkondigen in een hen vijandige wereld.
Door de zalving in het Doopsel en het Vormsel ontvangen we de Hl. Geest om de betekenis van de woorden van Jezus te begrijpen en ze in ons dagelijks leven in praktijk te brengen. In het bijzonder geeft Hij de Kracht om lief te hebben. Hij wordt niet voor niets de Geest van de Liefde genoemd.
Liefde is een veel gehoord maar jammer genoeg ook veel misbruikt woord. We zijn er bijna doof voor geworden. Alles wat er in de Bijbel over liefde wordt gezegd zou je als volgt kunnen samenvatten: de ander op de gelijke hoogte stellen als jezelf, de ander behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden of: zo goed voor de ander zorgen als dat je voor je zelf zorgt of ook: meewerken aan het geluk van anderen.
Paulus vindt de liefde zo belangrijk dat hij zegt: “Als ik de liefde niet heb, dan ben ik niets. Ik kan nog zoveel geld aan de armen geven maar als ik dat zonder liefde doe, dan heeft dat absoluut geen betekenis. Ik kan nog zoveel geloven en bidden, maar wanneer ik dat zonder liefde doe, dan heeft dat geen betekenis.
Zelfs al zou ik sterven voor de ander maar ik doe dat zonder liefde, dan heeft dat geen betekenis”.

Uit het pastoraal team 2018- 19Moederdag.
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. Spreuken 31:10
Deze week vieren wij Moederdag. Moederdag is een dag om onze moeders te eren. Het moederschap is een verantwoordelijke en zeer belangrijke rol.

Traditioneel wordt Moederdag op de tweede zondag in mei gevierd. In 2018 is dat op zondag 13 mei. Dit is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het vieren van Moederdag op de tweede zondag van mei is traditie in o.a. Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Italië, Turkije, Australië en Amerika.
Naar Amerikaans voorbeeld wordt deze dag in Nederland sinds ongeveer 1925 gevierd. De achterliggende gedachte, in haar meest algemene vorm, is dat de moeders, die het hele jaar het gezinsleven draaiend hebben gehouden en het leeuwendeel van de zorgtaken hebben vervuld, op deze ene dag daarvan vrijgesteld zijn en op een voetstuk geplaatst worden. Als meest sprekend symbool van het omgekeerde rolpatroon geldt wel het door de kinderen gemaakte ontbijt op bed. Daarna krijgt moeder het door de kleinere kinderen al lang van tevoren op school gemaakte cadeautje en verder een bloemetje of een ander geschenk, bijvoorbeeld een zeepje of, met een financiële bijdrage van vader, een nieuw huishoudelijk apparaat. Op hun beurt gaan volwassen vrouwen dikwijls op bezoek bij hun moeder, inmiddels grootmoeder, eveneens met een kleine attentie.
De moeder doet meer dan huishoudelijke zaken. De bijbel citaat uit het boek spreuken is een prachtige beeld van een vrouw die haar leven toegewijd heeft voor het gezin.
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. Spreuken 31:10
Het beeld van een vrouw die vertrouwen uitstraalt, de dingen oppakt die van haar verwacht worden; waarvan ze vindt dat ze die moet doen. Die haar gezin bijeenhoudt. Een vrouw die man en kinderen een veilig gevoel geeft. Die een thuis weet te creëren.
Anders gezegd: een vrouw die vertrouwen heeft in het Leven, in zichzelf en in de mensen om haar heen. Zij is de Hoeksteen van het gezin. Het is mooi om te zien dat dat beeld werkelijkheid kan zijn. Misschien herkent u zelf in je leven een sterke vrouw.
Ik wens u allen een fijne Moederdag toe.
Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2018- 18Op Weg Naar Hemelvaart en Pinksteren.
We gaan met grote spoed op weg naar Hemelvaart en Pinksteren, en in dit wekend in de lezingen komen we de Geest tegen. Hemelvaart is het feest van het wachten. Wij hebben de verhalen gehoord, de woorden begrepen en net als de leerlingen wachten wij. “Het wachten maakt dat de daad op het juiste ogenblik komt, dat ze in de juiste omgeving wordt geplaatst, dat ze haar volle kracht heeft en haar doel bereikt….
Het zijn de wegen naar de diepe, stille innerlijke kracht.” (Romano Guardini) De jezus die wij kennen uit de evangelieverhalen is er niet meer. De ma die zo nabij was, mensen bij de hand nam, brood uitdeelde en nieuwe hoop verspreidde, die man is op Hemelvaart weg. Maar de bedoeling daarvan zou kunnen zijn, dat er dan ruimte ontstaat voor de Heilige Geest.
Het is de Geest die zijn goede gaven geeft aan Gods kinderen. En zijn gaven zijn erop gericht op de gemeente van Christus op te bouwen en te versterken (1 Korintiërs 12:4-7). Door de gaven van de Geest, kunnen we allemaal op ons eigen manier iets bijdragen aan de groei van Gods koninkrijk en daarvan onze parochie. En door die verschillende gaven leren wij om samen te werken met elkaar. Niemand kan alles, zodat je altijd afhankelijk bent van de mensen om je heen. God wil eenheid en wij mogen in liefde met elkaar samenwerken, geleid door de heilige Geest, zodat we samen zullen leven ter eer en glorie van Gods heilige Naam. En als wij leren om te wachten op de Geest, zoals ook Jezus’ leerlingen dat deden, dan zullen we vrucht dragen – omdat de Geest in ons zijn vrucht wil laten groeien!
Edmund Owuso

Uit het pastoraal team 2018- 17Christen: Kers op de taart!

Vorige week vierden wij Roepingenzondag. Vieren?
Wij gelovigen vieren dat wij geroepen zijn om goede herders te worden, in het voetspoor van onze herder en voorganger Jezus Christus. Hij, de steen die door de leiders en oudsten van het volk niets waard werd geacht, maar die de hoeksteen werd van een beweging van gelovigen die er niet vandoor gaan, maar blijven en vechten voor degenen die het in onze samenleving niet redden en ten onder dreigen te gaan. Gelovigen, wij allen dus, priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en gewone gelovigen. Niet alleen priesters en diakens -die vergissing wordt nogal eens gemaakt- maar wij allemaal!
Geroepen, om eerst en vooral de mens te worden die wij moeten worden en die God voor ogen had nog voordat wij werden geboren. Gewoon die man of die vrouw dus, met dit of dat talent, met die of deze onhebbelijkheid, met dat humeurige of juist zonnige karakter. Eerst gewoon mens dus en daarnaast geroepen om christen te zijn, priester, diaken, pastoraal werk(st)er of gelovige, zeg maar als kers op de taart. Mensen, mannen en vrouwen, vrije individuen, die mee willen doen met die wereldwijde beweging –de kerk. Een beweging die de allereerste Goede Herder in gang heeft gezet om uitgeputte, vermoeide, verlamde, verstomde mensen weer op de been te helpen, zodat ze hun weg weer kunnen vervolgen. Kerk als veldhospitaal, om de gewonden van het alledaagse samenleven te verzorgen en te sterken.
Dat is moeilijk, het gaat soms tegen je natuur in, het vecht. Maar juist dáár gaat het om bij roeping! Dat je tegen je natuur in, kiest voor degene die jouw hulp nodig heeft. Dat je over je grenzen gaat en werkelijk van betekenis wordt. En dat is niet slechts voor enkelen weggelegd. Nee, wij worden allemaal geroepen! Alle reden om dat te vieren.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2018- 16Bijbel- en Gespreksgroepen
De tijden zijn allang voorbij dat de pastoor en de kapelaan “alles van het geloof en de Bijbel wisten” en bij wie je te rade kon gaan om een oplossing te krijgen voor je vragen en problemen. Tegenwoordig gaan we veel meer bij elkaar te rade om over levens- of geloofsvragen te spreken. Dit is een goede ontwikkeling. Immers, niet voor niets wordt er in de Hl. Schrift gezegd “dat alle gedoopten de Geest hebben ontvangen die ons de wijsheid geeft om het Woord van God te verstaan en daarin anderen te laten delen”.
Vanuit deze gedachte zijn er in de loop van de jaren verschillende bijbel- en gespreksgroepen in onze Augustinus parochie ontstaan. Zo komt sinds 13 jaar een groep van bijna 20 personen elke maand samen om onder begeleiding van Fer v. Assche en Marga de Ridder de Bijbelteksten te bestuderen en hun betekenis voor ons christenen in 2018.
Vanuit dezelfde gedachte bestaan er in onze Augustinus Parochie verschillende gespreksgroepen namelijk in de Michaëlkerk voor ouderen en in de Franciscuskerk voor andere geïnteresseerden.
Sinds het begin van dit jaar is er een gespreksgroep van zo’n 10 mensen gevormd die onder begeleiding van Anja Wouben en een van de missionarissen van het Goddelijk Woord met elkaar van gedachten wisselen over de problemen van ons dagelijkse leven vanuit het perspectief van ons christelijk geloof. De leden van deze groep bepalen zelf welk thema ze willen bespreken. Ze komen elke tweede dinsdag van de maand ’s avonds om 19.30 tot 21.30 uur samen in het huis van de Missionarissen van het Goddelijk Woord. Tot nu toe zijn er zijn thema’s besproken zoals: hoe staan we tegenover ziekte, lijden en dood in ons leven, wat is de betekenis van de Vastentijd in onze tijd en welke is de noodzaak van begeleiding van ernstig zieke mensen?
Door samen over deze thema’s en levensvragen van gedachten te wisselen drukken we uit dat we samen kerk zijn en dat we door de Geest geïnspireerd, elkaar willen verrijken en helpen om beter te weten hoe wij als christenen in deze tijd onze roeping als christen kunnen beleven.
Iedereen is welkom bij een van deze groepen. Mocht iemand daarvoor belangstelling hebben, dan kunt U zich opgeven voor de Bijbelgroep bij Fer v. Assche en/of Marga de Ridder, voor de gespreksgroepen bij Anna Wouben of een van de Missionarissen van het Goddelijk Woord. We hebben er vertrouwen in dat we op deze manier elkaar kunnen helpen om beter te verstaan wat ons christen zijn in deze tijd van veel veranderingen concreet betekent.
p. Bert Wooning svd

Uit het pastoraal team 2018- 15Shalom…
Het eerste woord dat de verrezen Heer spreekt is: Vrede zij u. Ik wens je vrede. Deze groet horen wij heel vaak in de Pasentijd. We spreken elkaar zo vaak, vooral bij iedere Eucharistie of woord en communie viering, het woord SHALOM toe maar wat betekent het eigenlijk en wat zeggen we elkaar daarmee ! Shalom wordt vertaald met vrede. Het woord is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord sh-l-m (uitspraak: shalem) wat de volgende betekenissen heeft: compleet, vol, geheel, gaaf, gezond, heel, vervuld, onverdeeld zijn.
. Vrede – ‘sjaloom (Shalom)’ is in de Bijbel meer dan afwezigheid van oorlog of rustpauze tussen twee oorlogen. Maar Bijbels gezien is het mogelijk, dat er geen oorlog is, terwijl toch de vrede ontbreekt. De basisgedachte van shalom is volledigheid, en dat komt er op neer dat je leeft in volledige harmonie met je omgeving: in gezondheid, zonder zorgen over je bestaan, in vrede en veiligheid, niet getroffen door tegenspoed of rampen van welke aard dan ook. Daarom vraag je bij een ontmoeting altijd eerst naar iemands shalom (zijn welzijn), en wens je hem bij het afscheid opnieuw shalom (voorspoed) toe. Wie zich onterecht zorgen maakt, stel je gerust met ‘leef maar in shalom’ (wees maar gerust, maak je geen zorgen). Dat brengt ons tot de kern: de ultieme shalom is het hervinden van de harmonie met God (Is 54:10). Ik neem dit verbond nog verder dat wij ook harmonie bewaren in onze binnenste, met de medemensen en met de natuur.
Vrede wens ik je, niet om voor jezelf te houden, maar om door te geven aan allen. Shalom…
RicharD Lobo .

Uit het pastoraal team 2018- 14Het is Pasen!
Het verhaal van God en de mensen is altijd een verrassingsverhaal, een verhaal van de wereld omgekeerd. Pasen is hét grote verrassingsverhaal van God. God keert om: wat machtig is en vol betekenis in het oog van mensen is klein voor God.
Wij leven in een wereld waarin van ons wordt verwacht dat we bewijs leveren ter ondersteuning van wat we ervaren. Maar er is van de verrijzenis geen sluitend bewijsmateriaal. Behalve de doorbraak die zich bij de leerlingen heeft doorgezet. We hebben niet meer "bewijs" van de verrijzenis dan de beminde leerling, die naar het lege graf keek, zag en geloofde.
De liefde beweegt ook onze harten en die liefde heeft ons de kans gegeven te geloven dat Christus is verrezen en voor ons leeft. En om die reden zijn er mensen die geloven, die hun kind laten dopen, die er wat voor over hebben om anderen gelukkig te maken. Om die reden zijn ook mensen die opstaan en verdergaan, die verlangen naar dat Rijk van God.
Het is Pasen! Probeer het maar niet aan anderen uit te leggen, want dat lukt niet. Dat is Pasen. Wat niet lijkt te kunnen, wat niet te begrijpen is, gebeurt toch. Dat is geloven, dat is zien dat God echt leeft en met ons bezig is. Pasen hoeven we niet te snappen, maar het is geloven dat we op de goede weg zijn.
Zalig Pasen! Edmund Owusu

Uit het pasoraal team 2018- 13 PasenGoede Week
Met het feest van Palmzondag beginnen we de Goede Week. ‘Goed’ om alles wat er uit is voortgekomen. ‘Goed’ ondanks de ervaringen van ‘Hosanna’ en van ‘Kruisigt Hem!’

Deze tegenstrijdigheid hoort wezenlijk bij ons geloof; het geloof omvat immers ons hele bestaan. In de weg die Jezus zal gaan –van bejubeld worden en van verguisd worden- gaat Hij de weg van iedere mens, de weg die dus ook de dood omvat. Niets menselijks is onze God vreemd. De dood die tot ons wezen hoort kunnen wij niet uit de weg gaan. Een uitgestoken hand moet ons redden.

We staan als christenen in een lange, vruchtbare traditie. Wij bouwen verder op de fundamenten die eens gelegd zijn: het leven, het lijden, de dood en het ‘verder dan de dood’ van Jezus de Christus. Maar ook dit Pasen van de Heer heeft zijn wortels: de geloofservaringen van een lange traditie van mensen vóór ons.

Er zijn tegenwoordig heel veel mensen die over het gewone dagelijkse leven nadenken en tot de bittere conclusie komen: ‘Er is geen God.’ Over zulke mensen is de psalmist heel helder en beslist: ‘Als je dát zegt, dan ben je een dwaas’! Het menselijke denken reikt niet ver genoeg om het mysterie van de opstanding in haar volheid te doorgronden, maar is het daarom niet waar?! Doordenking schiet tekort, misschien is het eerder een kwestie van overgave.

Ik wens u Zalig Pasen!
Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2018- 12Sterven om leven te geven ( Goede Week)
In deze weken kunnen we zien hoe de krokussen, narcissen en andere bolplanten opkomen en beginnen te bloeien. Wanneer we over enkele maanden in de grond graven, zullen we zien dat van de oorspronkelijke bol waaruit die prachtige bloemen gegroeid zijn, praktisch niets meer over zal zijn. Wellicht zijn een aantal kleine bollen er voor in de plaats gekomen.
We zouden kunnen zeggen dat de oorspronkelijke bol zichzelf heeft “opgeofferd” om leven te geven aan prachtige bloemen en nieuwe bollen. Jezus heeft dit ook gezien en vandaar dat hij zegt: “Als het graan dat in de aarde valt, sterft zal het veel vrucht kunnen dragen…”. Hij betrekt deze realiteit van de natuur op de eerste plaats op zichzelf: Hij heeft zich in zijn leven helemaal gegeven om de taak die Hij gekregen had: de Blijde Boodschap aan de mensen verkondigen, zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij heeft Hij zichzelf niet ontzien. Integendeel : Hij heeft zichzelf tot het laatste toe opgeofferd ondanks dat Hij daardoor veel tegenwerking en lijden ondervond en voorvoelde dat dit Hem weleens zijn leven zou kunnen kosten. Maar Hij ging stug door tot het bittere einde toe.
In de Goede Week vieren we dit mysterie van het lijden en sterven van Jezus met als gelukkig sluitstuk: zijn Verrijzenis: God de Vader beloonde Hem met nieuw leven voor zijn bereidheid om tot het uiterste te gaan om zijn taak die Hij ontvangen had zo goed mogelijk te volbrengen. Op die manier bracht hij werkelijk vruchten voort.
In deze dagen horen we Jezus ook zeggen:” Wie mijn volgeling wil zijn, moet zijn/haar dagelijks kruis opnemen… Dan zal hij/zij veel vruchten kunnen voortbrengen”. Alsook : “Degene die teveel aan zichzelf denkt, teveel bezorgd is voor zijn eigen gezondheid of welzijn of teveel bezorgd is voor zijn inkomsten of bezittingen en daardoor geen oog heeft voor het welzijn en lijden van anderen, zal geen vruchten dragen en zal het werkelijke geluk in zijn/haar leven niet vinden”.
Dat de Viering van de Goede Week ons moge inspireren om te groeien in de houding die Hij ons heeft voorgeleefd : ons leven geven om de taak die we gekregen hebben, zo goed mogelijk te vervullen: door proberen te leven zoals Hij ons heeft voorgeleefd en in het bijzonder door mee te leven met het lijden van de mensen en ons weg te cijferen ( te “sterven”) voor anderen. Dan zullen we vruchten dragen zoals de Verrezen Heer van ons vraagt. Dan kunnen wij met recht Pasen vieren en zullen we zelf ook gelukkiger leven en anderen gelukkig weten te maken.
p. Bert Wooning svd

Uit het pastoraal team 2018- 11ALS DE GRAANKORREL...
Als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar. Maar hij moet sterven; alleen dan brengt hij rijke vruchten voort'.
Het leven is een vreemd geheim. Het ontluikt uit het sterven van het zaad.
Inde winter zijn de velden uitgestrekte lege vlakten. Maar in de stille, bijna doodse grond bevinden zich ontelbare graankorrels die aan het afsterven zijn. De akkers liggen er kaal bij. Het is de tijd waarin het graan sterft. Geheimzinnig ontspringen er nieuwe krachten. Het zaad ontkiemt. Een wonderlijk proces sterven om to leven. Dat was ook het leven van Jezus. Hij stierf en dat leek Zijn einde, maar nu draagt Zijn dood veel vrucht door zijn verijzenis want miljoenen mensen hebben hun geloof gebouwd op Hem . Hoezeer zal de verheerlijkte Heer zelf ernaar verlangen, dat Hij ook in de harten van de mensen van onze tijd mag sterven en verrijzen en vruchten voortbrengen die blijvend zijn. Hij zal vruchten in ons bewerken: vrede, vreugde, barmhartigheid, geduld, hoop, liefde... Eén van de grootste en meest blijvende vrucht is wel ons Godsvertrouwen.
Vertrouwen op de toekomst van onze Kerk: het vertrouwen dat wij persoonlijk en gemeenschappelijk geborgen zijn in de goedheid en de trouw van God de Vader. “Ik heb u uitgekozen en heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.” (Joh 15,16). Op onze tocht door het leven zijn we dus geroepen blijvende vruchten voort te brengen.

Richard Lobo.

Uit het pastoraal team 2018- 9Spiritueel leven
We verlangen naar God maar weten ons gehinderd door de zorgen en bezigheden van elke dag. Een spiritueel mens zei eens: ‘Als je een hart hebt, kun je gered worden'.
Hij bedoelt dat het wezenlijke erin bestaat dat we een hart hebben dat kan meeleven, ontroeren, liefhebben. Zo’n hart kan de foute kant opgaan, maar het kan ook weer geraakt worden door God.
Vroomheid die het hart niet volgt, is vergeefs. Veel mensen denken dat onze dagelijkse wereld waarin we leven, een hinderpaal is voor de ontmoeting met God, een kooi waaruit je moet ontsnappen. Ze denken dat de geest moet loskomen van het lichaam en al het materiële. Dat is de bedoeling niet.
God is niet in een stukje van mij (het vrome) geïnteresseerd. Hij is niet op zoek naar engelen. Hij heeft mij op het oog: een mens van vlees en bloed, met gedachten en gevoelens. Zo heeft Hij mij geschapen, zo ben ik bedoeld.
Wij zijn geen ongelukjes en de wereld waarin wij leven is niet minderwaardig.
Integendeel, het is de plaats van de grote ontmoeting. In onze wereld wil God ons ontmoeten.
Spiritueel leven is God in al die ‘lichamelijke’ en ‘psychische’ domeinen van mijn bestaan toelaten. Wanneer dat gebeurt, worden we ‘voltooide mensen’. Die omvorming gebeurt beetje bij beetje en alleen als wij er mee instemmen. Ze is de diepe zin van ons leven en van de geschiedenis.
Zelfontkenning en zelfontstijging zijn vergissingen die niet veel met het christelijk geloof vandoen hebben. God wordt geëerd in de levende mens. Je ontplooien als mens en naar God toegroeien, horen samen.
God wil mij hier en nu ontmoeten. Ik mag de plaats van afspraak niet missen: mijn gezin, mijn werk, ontmoetingen, de gewone dingen van elke dag. Alles dus wat op het eerste zicht niet spiritueel is.
Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2018 8aDe Viering van de Gedaanteverandering van de Heer op de Thabor nodigt ons uit ons af te vragen of wij onze visie op de Heer niet moeten bijstellen en of wij als navolgers van Jezus bereid zijn om zijn leven en woorden serieus te nemen in ons dagelijkse leven met alles wat dat ten gevolge voor ons heeft.
De Veertigdagentijd is een bijzondere gelegenheid hiervoor en betekent bovendien een goede voorbereiding op het komende Paasfeest.
Bert Wooning svd

Uit het pastoraal team 2018- 8Gedaanteverandering van de Heer op de Thabor Het kan je soms overkomen dat door een bepaalde gebeurtenis of ontmoeting je een heel andere visie krijgt op een persoon of situatie. Dat zien we bijvoorbeeld in ons eigen leven: over verschillende dingen denken we nu heel anders dan twintig of dertig jaar geleden.
Iets dergelijks hebben de Apostelen meegemaakt op de Thabor. Tot dan toe zagen zij Jezus als vele andere mensen van hun tijd: de Messias als een machtig iemand die zich aan het hoofd van hun leger zou zetten om de gehate Romeinen het land uit te zetten en daarvan weer een machtig onafhankelijk rijk zou maken. En natuurlijk: zij zouden daar de belangrijkste posten in bekleden.
Op de Thabor echter zagen ze een andere Jezus: niet als een groot militair die zich aan het hoofd van hun leger zou zetten als wel als een persoon die heel dicht bij God zijn Vader stond, een Vader die zei: ”Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem”.
Luisteren naar Jezus is zo belangrijk aangezien zijn manier van denken en handelen die van God de Vader is. Jezus zegt op een andere plaats van het Evangelie: “Wie Mij ziet de Vader, wie mij hoort, hoort de Vader…”. M. a. w. : Zoals ik ben, zo is God de Vader. Wie God wil leren kennen, moet naar Jezus kijken.
Alsook : “Ik ben de weg, de waarheid en het leven..”. Wie een leven probeert te leiden zoals God dat wil of dat aangenaam is aan God, laat hij/zij dan de weg van Jezus volgen.. Dan zal die persoon God vinden, dan zal hij/zij het ware geluk vinden. Door de gedaanteverandering op Thabor kregen de Apostelen een heel andere kijk op Jezus. Dat wordt nog duidelijker wanneer Jezus, na dit visioen op de Thabor, voorspelt dat Hij veel zal moeten lijden en dat Hij op een schandelijke manier ter dood gebracht zal worden: Iets dat voor de Apostelen onbestaanbaar was en volledig tegen de ideeën inging die zij van de Messias hadden. En Hij gaat nog verder door te zeggen: ”Wie mijn leerling wil zijn, moet zijn dagelijks kruis opnemen en Mij volgen”.
Jezus navolgen betekent inderdaad niet alleen maar mooie momenten meemaken in het dagelijkse leven maar ook minder aangename dingen ondervinden zoals bijvoorbeeld het lijden. Ook is het niet gemakkelijk om in het dagelijkse leven de ander op de eerste plaats te zetten en dan pas ons zelf, het is niet eenvoudig om altijd oprecht te zijn en niet onze toevlucht te zoeken in hele of halve waarheden om ons “hachje te redden”. Het is niet eenvoudig om altijd eerlijk te zijn en zo wellicht minder geld te verdienen als wanneer je het niet zo nauw neemt met de waarheid. Allemaal manieren van leven waartoe de navolging van Jezus ons uitdaagt en die lijden en kruis kunnen betekenen.

Uit het pastoraal team 2018- 7De periode van de Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen.
Het is een bekeringstijd. Zich bekeren is: zich weer (meer) wenden tot God en zich afwenden van alles wat ons van God afhoudt. De drie oefeningen die Jezus in het evangelie van Matheus noemt, vrijgevig zijn, bidden en vasten, zie ik als een soort conditietraining. Deze drie uitingen van godsdienstigheid spelen ook in de islam en in andere religies een belangrijke rol. Vrijgevigheid helpt gelovigen los te komen van hebzucht, die hen naar beneden trekt. Het bidden onderhoudt het contact met de bron en het einddoel van hun leven.
Het vasten reinigt hun geestelijke zintuigen en bevrijdt hun lichaam van overtollige ballast, zodat ze hun juiste vlieggewicht krijgen. Over heel de wereld, maar vooral in de oosterse kerken, zijn er talloze christenen die de Vastenperiode zorgvuldig in acht nemen. Ook dichtbij, in onze eigen parochie, zoeken mensen naar een zinvolle invulling van de Veertigdagentijd. Sommigen doen mee aan de sober maaltijd . Anderen besluiten zes weken lang vegetarisch te eten. Er zijn ook mensen die vanaf vandaag tot Pasen elke dag na het eten een psalm bidden of elke avond een stukje uit het evangelie lezen om dichter bij God te zijn. Er zullen mensen aan vastenwandeling deelnemen. Op die manier kunnen wij voor het feest van Pasen voorbereiden.
Ik wens u allen een gezegend tijd toe.
Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2018- 6"Bij ons gaat uw lampje niet uit"
Zit je op je werk? Tijd voor een klein momentje carnaval. Paus Johannes XXIII ging een keer op bezoek in het door kloosterzusters geleide ziekenhuis ‘In de Heilige Geest’ in Rome. De overste stelde zich aan de paus voor met de woorden: “Heilige Vader, ik ben de overste van de Heilige Geest.” Waarop de paus zei; “Dan heeft u geluk. Ik ben maar de plaatsvervanger van Christus.” Johannes XXIII stond bekend om zijn humor. Het was zijn manier om de harten van mensen te winnen.
Kerk en humor gaan niet altijd hand in hand. Lachen en vrolijkheid zijn vaak in verband gebracht met lichtzinnigheid. Om die reden werd het vroeger voor monniken niet passend gevonden om te lachen. Het leven en het geloof zijn immers ernstige zaken. En dat is natuurlijk ook zo. Maar het geloof kan mensen ook veel vreugde brengen. Christus preekt immers een Blijde Boodschap. En in het boek Prediker wordt aangekondigd dat er voor alles een tijd is, ook om te lachen. Geloof en humor kunnen dus wel degelijk goed samen door één deur. Het is niet voor niets dat carnaval zich juist in katholieke gebieden heeft kunnen ontwikkelen. Het is goed om van tijd tot tijd stoom af te blazen en de betrekkelijkheid van alles onder ogen te zien.
In dat verband zijn er op aanstaande zondag weer carnaval vieringen in onze parochie maar vooral in de Willibrorduskerk, Teteringen en in de Franciscuskerk met een bijzonder thema: “Bij Ons Gaat Uw lampje Niet Uit”. Met zo’n bijzondere thema, willen wij door blijven gaan in onze zoektocht en nooit opgeven.
Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2018- 5Een rots in de branding

Het is inmiddels nagenoeg bekend dat we dit jaar het 500 jarig bestaan van de Annakapel vieren. Op 21 januari j.l. heeft dhr. Jan Joosen daar een interessante lezing over gehouden in de Annakapel, die door velen –parochianen van de Augustinusparochie en belangstellenden uit de wijk Heusdenhout- werd bijgewoond.
De Annakapel, zo vertelde hij, vond haar oorsprong in het verlangen van gelovigen in die tijd om een kerkplek dichterbij te hebben dan de toenmalige parochiekerk in het veel verder gelegen Ginneken. Voor de gelovigen was het min of meer gewoon dat zij de moeite namen om enkele kilometers te lopen om deel te kunnen nemen aan de H. Mis op zondag. Maar zelfs voor hen werd het steeds lastiger. De vraag werd bij het bisdom neergelegd, de financiën en materialen ervoor vrijgemaakt en zo kon aan het verlangen naar een bedehuis worden voldaan.
Sindsdien is er veel gebeurd. Met de op- en neergang van de godsdienstigheid in die jaren, veranderde bij tijd en wijle ook de functie van de kapel. Van godshuis tot opslagplaats, van openbare lagere school tot beestenstal. Van katholiek naar protestants, maar ook altijd weer tot een huis van gebed.
De tijd verandert steeds weer en ook de behoefte aan godsdienst, maar niet het verlangen naar God. Het lijkt wel of God afwezig is. Maar als je goed kijkt is dat niet zo. Iets anders heeft Zijn plaats ingenomen. Iets of iemand anders die op de goddelijke troon plaatsneemt, iets wat op dat moment de mensen volledig in beslag neemt . Daarmee wordt iets relatiefs verabsoluteerd en dat is niet helemaal zonder gevaar, want mensen die stoppen met geloven in God, gaan vaak van alles en nog wat geloven.
Maar de Annakapel heeft dit al vaker meegemaakt, zij staat als een rots in de branding van de tijd en opent gastvrij haar deuren als mensen in de stilte zoeken naar de bron van hun bestaan, naar dat wat hen te boven gaat.
Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2018- 4Wanneer spreek jij met gezag?
Als je echt wat te zeggen hebt of als je aangesteld bent om leiding te geven of leraar te zijn? Als je recht uit je hart spreekt? Als je uit doorleefde ervaring spreekt en als die ander hoort dat het echt en eerlijk is wat je zegt?
Toehoorders hier en leerlingen op school merken direct of je met gezag spreekt! Velen van de oudere generatie zijn anti-autoritair opgevoed, ze zijn heel huiverig voor gezags-hebbers met macht. Ze zetten hun stekels op als iemand zegt dat of dat moet je doen. Gezag gebaseerd op een machtspositie maakt weinig indruk meer. Dat begint al in het gezin, dat zie je op school, in de samenleving, in de Kerk. Kinderen vragen al heel vroeg aan hun ouders die hun iets opleggen: waarom moet ik dat, of waarom mag ik dat niet? En een antwoord als: omdat ik het wil, wordt niet zomaar geaccepteerd. Datzelfde gebeurt ook in de kerken: mensen zijn veel mondiger geworden, ze weten veel meer dan vroeger en nemen niet zomaar alles meer aan. En zeker als het gaat om geboden en verboden zijn velen allergisch geworden voor het gezag van boven af, en dat is ook zeker een reactie op het overdreven strenge van vroeger. Bij velen is de reactie: ze kunnen me nog meer vertellen, ik maak zelf wel uit dat ik wel of niet doe, hoe ik leef. Toch hebben we in het leven, in de samenleving, gezag nodig, mensen met gezag, mensen die spreken met gezag, niet op grond van hun positie, maar van de overtuiging die zij uitstralen. Dat was ook precies het gezag van Jezus. Jezus straalt blijkbaar een vanzelfsprekende autoriteit uit. De eerste leerlingen van Jezus zijn zo onder de indruk van Jezus’ gezag, dat ze hun netten daar aan de oever van het meer in de steek laten en hem volgen.
‘De mensen waren diep onder de indruk’, staat er. Jezus spreekt verstaanbare taal dus. Het zijn gewone mensen, die daar zoals altijd op de sabbat bijeen zijn in die synagoge. Er is natuurlijk een voorzanger en een koster, er zijn vissers en bakkers en boeren, vrouwen en kinderen en ook de rare man uit het dorp, die een beetje gek is.
Hij bracht zijn boodschap op een heel andere manier, hij sprak hun taal, taal die ze verstonden, hij raakte zijn toehoorders in hun hart, hij wist ze aan het denken te zetten. Hij maakte ze enthousiast voor zijn boodschap. Er waren, juist als tegenwoordig, ook uitzonderingen, mensen die hem zagen als een nieuwlichter, als een bedreiging, er waren er ook die fel protesteerden tegen zijn opvattingen.
Het gezag van nu, zouden zich meer moeten laten leiden door die Jezus. Ze zouden minder zaken moeten opleggen, ze moeten weten te inspireren en motiveren, ze moeten weten te bezielen en als ze dat doen met overtuiging dat straalt daar hun gezag uit, dan spreken ze mensen ook aan. Maar voorwaarde is en blijft: dat wij en anderen wel naar hen willen luisteren, want anders kan niemand je inspireren.
Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2018 - 3aAandacht maakt alles mooier is de reclamezin van Ikea. Voor ons allemaal zou dit moeten gelden. Als wij aandacht aan het woord van de Bijbel schenken, zou het ons zeker helpen om onze aandacht te richten op onze kerk, op onze parochianen en op onze omgeving. Deze aandacht zou het leven van iedereen mooier maken. Er zijn heel veel redenen om te klagen, er zijn er ook een paar dat ik een virus zou willen noemen, namelijk zij die altijd klagen en gemeenschappen kapot maken met hun roddels. Er zijn duizend redenen om blij te zijn. Wij kunnen samen de blijde boodschap met anderen delen en dat zou erg aantrekkelijk zijn. De eerste Christengemeenschap deelde de blijde boodschap; dat maakte mensen nieuwsgierig om uiteindelijk volgeling van Jezus te worden. Ik denk dat de eerste christengemeenschap ons voorbeeld zou moeten zijn. Laten wij de waarden van de eerste christenen - gebed, diaconie, aandacht en samenwerking - meenemen en laten wij ons best doen om toch vurig Jezus’ ideeën met elkaar te delen. Bid voor mij a.u.b. en voor ons team, zodat wij allemaal samen deze kerk kunnen opbouwen.

Uit het pasoraal team 2018- 3Installatie toespraak van Pater Richard Lobo
Beste allen, Ik verwelkom u allen, in het bijzonder bisschop Liesen en de genodigden uit Hoorn, Amsterdam, Den Haag, Schiedam, en vertegenwoordigers van verschillende Christelijke kerken en vertegenwoordigers van verschillende instellingen. Ik ben medio september aarzelend, maar met goede hoop uit Den Haag vertrokken; ik heb het Haagse bakje verruild voor het Brabantse borreltje. Ik was blij met mijn werk in Den Haag waar ik mijn pastorale werk nog maar net had opgebouwd. Toen kwam er een verzoek van de provinciaal en zijn raad dat ik naar Breda moest gaan om het team te versterken. Ik wist dat het een leuke uitdaging zou zijn. En terecht, nu krijg ik immers als parochieadministrator extra verantwoordelijkheid. Daar heb ik niet om gevraagd en ik heb er ook nooit van durven dromen in Nederland die taak op mijn schouders te nemen. Wij hebben hier het afgelopen jaar onze nieuwe SVD-communiteit van priesters uit verschillende landen gesticht. Onze stichter Arnold Janssen had een droom om het Woord aan de mensen te verkondigen. Hij heeft ons een voorbeeld gegeven om de tekenen van de tijd te verstaan. Daarom is het niet de bedoeling dat wij de opengevallen gaten van de Nederlandse priesters gaan vullen, maar vooral missionair in onze maatschappij bezig zijn. Wij zijn blij dat wij deze kans gekregen hebben om hier in onze buurt iets te kunnen betekenen. Zeker geven wij voldoende aandacht aan de opbouw van de Augustinusparochie. Ik ben dankbaar voor de inbreng van bestuursleden, teamleden, teamondersteuners, kerncommissiegroepen en tal van vrijwilligers die dag en nacht hun krachten inzetten voor de opbouw van onze gemeenschap. Speciale en hartelijke dank aan Bert Wooning voor zijn inzet gedurende de afgelopen anderhalf jaar.
In onze gemeenschappen merken wij diversiteit door de komst van migranten. Er zijn er velen die hier al regelmatig diensten komen vieren. Wij creëren een thuisgevoel voor deze mensen en kunnen ook hun krachten en wijsheid inzetten voor de opbouw van onze gemeenschap, als vrijwilligers. Een speciaal verzoek richt ik tot de parochianen van buitenlandse afkomst: gebruik uw kracht en zet haar voor de gemeenschap in. Wij willen als pastors meer tijd besteden aan de diaconie en het bezoek aan mensen en minder tijd achter het bureau doorbrengen. Daarvoor zullen wij binnenkort nieuwe leden voor de kerncommissies gaan benoemen. Wij kunnen niet zonder vrijwilligers de kerk opbouwen.

Uit het pastoraal team 2018 - 2“WIJ HEBBEN ZIJN STER ‘AAN DE HEMEL’ GEZIEN”. Wat aan de hemel te zien is, is zichtbaar voor iedereen. We zijn net klaar met de feestdagen. Het is opnieuw een nieuwjaar, verlicht door goed nieuws. We kunnen het verleden naast ons neer leggen. We kunnen ons laten leiden door het verhaal van de kerst en een reis maken naar de plaats waar de waarheid gevonden kan worden. We mogen dit jaar proberen om alles wat onze geest tegen houdt, los willen laten, opnieuw willen beginnen met een reis in de richting van degene, die ons een nieuwe visie geeft. De wijzen waren slim en realistisch genoeg om de juiste wegen en omwegen te vinden. Ze volgden het licht van een ster die verscheen en verdween en weer verscheen. Zo gaat dat in elk leven, met soms dagen zonder zin, zonder doel en dan weer dagen die nieuw perspectief openen. Laten we het, zoals die wijzen, nooit opgeven te blijven zoeken naar die juiste weg. Normaal zijn de kerstbomen al weg gegooid. Het huis is opgeruimd en alles wordt weer “Normaal”. Hopelijk willen we wel zo voorzichtig zijn om het “kindje” niet weg van ons leven, ons hart te gooien. Want het middelpunt van Kerstmis is, dat God ons Jezus geeft, dat hij ons jezus openbaart. We leven en geloven in de zekerheid dat de gave van God er altijd voor ons zal zijn. Want Hij is de ster die ons leidt.

Uit het pastorale team 2018 - 1bZoals al een aantal jaren gebruikelijk werd het zomerprogramma georganiseerd, dat ook dit jaar bestond uit een gezellig parochie-uitstapje naar onder andere het Peerke Donderspark in Tilburg. Op de woensdagmiddagen gedurende de zomer vakantie werden er verschillende activiteiten georganiseerd, die door gemiddeld 15 tot 25 mensen werden bezocht.
Op 16 augustus was er traditiegetrouw de Maria Hemelvaart viering in Meerseldreef, waar we aansloten bij de Teteringse bond van ouderen en waar veel parochianen van de Augustinusparochie aanwezig waren. De afsluiting was op woensdag 23 augustus in de Franciscus met een Bingo en soep.

Op zondag 27 augustus, vierden we het feest van de Heilige Augustinus, in de Franciscuskerk tevens de startviering van het nieuwe werkjaar. Zonder pater Edmund Owuzu, die zijn vakantie naar zijn vaderland wegens droevige familie omstandigheden had verzet en ook nog zonder pater Richard Lobo die zijn werkzaamheden pas half september zou starten. Jammer genoeg moesten we in deze viering afscheid nemen van Ellen Hoefeijzers die vanaf het begin van de samenvoeging van de vier parochiekernen als teamondersteunster namens de Franciscuskern veel werk heeft verzet. Deze goed bezochte viering was een klankrijke en sfeervolle viering.
Velen bleven na afloop om na te praten, elkaar te ontmoeten en een glas te drinken op het nieuwe werkjaar dat we weer vol vertrouwen tegemoet gingen.

In september vierden we de 90ste verjaardag van de Willibrorduskerk en in oktober het 50 jarig bestaan van de Franciscuskerk. Ook werd een begin gemaakt met de feestelijkheden op weg naar het 500 jarig bestaan van de Annakapel in 2018. Zo kwam het eind van het jaar alweer in zicht en kunnen we
terugkijken op mooie feestelijke Kerstvieringen aangevuld met op weg naar Kerstmis de Adventsactie voor Malawi,de kerstpakkettenactie, ‘n sfeervol Kerstconcert, Lessons and Carols en voor de eerste keer in samenwerking met de Antilliaanse gemeenschap een Kerstnoveen. Deze noveen die gehouden werd in de Michaelkerk bracht ondanks het vroege uur, (elke morgen om 6 uur) gemiddeld 20 tot 30 gelovigen bijeen die in een feestelijke samenkomst in het Papiamento en het Nederlands deze aurora vieringen kleur en diepgang gaven.
,br> 14 januari zal pater Richard Lobo in een feestelijke viering in de Franciscuskerk door Bisschop Liesen benoemd worden tot parochieel administrator en zal hij hiermee pater Bert Wooning opvolgen die het dan wat rustiger aan kan gaan doen, maar nog wel in de communiteit en als lid van het team aanwezig zal blijven. We hopen ook dat we binnen de Franciscuskern iemand zullen vinden die de taak als teamondersteuner op zich kan en wil nemen, waardoor het pastoraalteam weer op volle sterkte zal zijn en we met een sterk team en gesteund door het parochiebestuur verder kunnen gaan bouwen een bloeiende parochie . We blijven dat doen door regelmatig gezamenlijke Augustinusvieringen te houden. We zoeken elkaar op over de grenzen van de eigen parochiekern heen. Ook komend jaar zullen we daaraan verder bouwen. We willen samen verder, een open deur voor iedereen, een helpende hand waar nodig, troostende woorden spreken in tijden van verdriet, samen blij zijn bij vreugdevolle gebeurtenissen, want dat is samen kerk zijn.

Samen beginnen we aan een nieuw jaar en we hopen dat het in alle opzichten voor de Augustinusparochie een heel gezegend nieuwjaar mag worden.
Dat is onze wens voor u allen in 2018.

Uit het pastoraal team 2018 - 1aHet is een goede gewoonte om aan het eind van het jaar terug te blikken op het voorbije jaar en stil te staan bij hoogte en diepte punten waar we als parochie het afgelopen jaar mee te maken hebben gehad.
We hebben het afgelopen jaar in de vier parochiekernen afscheid genomen van 110 medeparochianen. Jong en oud, ze laten allemaal een grote leegte achter. Onder hen waren ook een aantal zeer betrokken vrijwilligers, Wij zullen hen ook in onze parochiekernen ontzettend missen.
Gelukkig waren er ook feestelijke momenten.
Er werden 45 kinderen gedoopt en er werden 2 kerkelijke huwelijken gesloten. In april en mei waren de feestelijke vieringen in de Franciscus en de Willibrorduskerk waarin 54 kinderen hun Eerste Heilige Communie deden. Op 2 juni de vrijdag voor Pinksteren werden er 22 jongeren in de Willibrorduskerk voor vicaris Paul Verbeek gevormd .

Het afgelopen jaar stond in het teken van de komst van de nieuwe missionaire communiteit. Met hulp van veel vrijwilligers was ondertussen de pastorie bij de Franciscuskerk omgebouwd en ingericht tot woonruimte voor de paters.
Op 15 januari werden pater Bert Wooning en pater Edmund Owusu door Bisschop Liesen aan de parochie gepresenteerd. In september werd pater Richard Lobo aan het team toegevoegd en inmiddels is ook pater Gilbert Razon woonachtig in de communiteit.
Zij zijn hun werkzaamheden met veel enthousiasme begonnen, met de wekelijks Engelstalige vieringen in de Michaelkerk en maandelijks met de Antilliaanse en Indonesische gemeenschap. Zij zullen hun parochiële werkzaamheden de komende jaren niet alleen uit breiden, maar zich ook meer en meer toeleggen op hun missionaire taken.

Op zaterdag 4 februari hebben we in een sfeervolle Taizéviering afscheid genomen van diaken Vincent de Haas, die met de komst van de missionaire communiteit een andere functie binnen het bisdom had aanvaard.
Op 26 maart vierden we het heuglijke feit dat Ben Hendriksen 25 jaar diaken is binnen ons bisdom waarvan al weer 12 jaar binnen onze parochiegrenzen.

De Vastenactie was dit jaar voor een project in San Salvador. Aan de hand van het thema: “Eilanden van Hoop” is er in de 4 parochiekernen door de vastenactie werkgroepen weer veel gedaan om een mooi bedrag binnen te halen, waarbij vooral het geld dat door de scholen bijeen is gebracht een mooi totaal liet zien.

Uit het pastoraal team 2017- 52Driekoningen ( “Zij kwamen van verre…”)
Het sluitstuk van Kerstmis is het feest van Driekoningen. In de Oosterse Kerk wordt dit feest Epiphanie genoemd, dat wil zeggen : openbaring van de Heer. De diepere betekenis van de komst van de Heer voor ons mensen wordt daar op een bijzondere manier gevierd.
Voor de Joden van die tijd was dit iets ongehoords: buitenlanders die naar Israël kwamen om de Messias te aanbidden. Zij beschouwden zichzelf als de ware gelovigen en ze zagen neer op de mensen van buiten Israël die ze geringschattend ongelovigen of heidenen noemden. En juist deze heidenen uit het buitenland kwamen om de Messias te vereren. Ongehoord voor de Joden van die tijd. Niet voor niets waren ze geschokt en ontsteld.
In onze tijd gebeurt er iets dat een klein beetje hiermee te vergelijken is. Men berekent dat er op dit moment in ons land zo’n 2.000.000 mensen zijn van buitenlandse afkomst. Een miljoen van hen belijden de Islam. Van hen horen we het meest aangezien er een aantal mensen in ons land zijn die dat als een bedreiging ervaren voor de toekomst. Dikwijls wordt echter vergeten dat er ook ongeveer een miljoen mensen van buitenlandse afkomst zijn die de christelijke godsdienst belijden. Op vele plaatsen en dikwijls ook in kerkgebouwen komen ze bij elkaar om hun vieringen te houden: vieringen die dikwijls heel levendig zijn en een sterk muzikaal karakter hebben. Een manier van vieren waar wij hier in Nederland nog veel van kunnen leren. Er zijn onder ons soms mensen die dit maar “niets” vinden en van mening zijn dat deze mensen zich moeten “aanpassen” en aan onze vieringen deelnemen.
Echter van de ene kant is het goed dat deze mensen op sommige momenten zich kunnen uitdrukken op een manier waarin ze zich het best thuis voelen. Van de andere kant is het ook waar dat het goed is dat deze mensen zich langzamerhand in de grote christengemeenschap “inbedden”. Daarvoor is het echter nodig dat ze zich welkom voelen alsook dat er binnen de vieringen van de “grote christengemeenschap” hen mogelijkheden worden geboden om daarin hun manier van vieren ook tot uitdrukking te brengen. Om dit te bereiken is een houding van welkom, openheid, respect voor elkaar alsook bereidheid om van elkaar te leren noodzakelijk. Wanneer die bestaan, kan er een goede wederzijdse bevruchting en verrijking plaats hebben. Dan zullen we ontdekken dat we veel van elkaar kunnen leren zowel in onze Vieringen maar ook in de beleving van onze christelijke godsdienst in het algemeen.
Op deze manier kan de “verering van de Heer” door mensen die uit het buitenland komen, een grote verrijking betekenen voor onze Nederlandse kerkgemeenschap.
Bert Wooning svd

Uit het pastoraal team 2017- KerstDat er licht mag zijn
Ieder jaar opnieuw worden met Kerstmis, vaak op uitbundige wijze, de huizen versierd, feestdiners voorbereid, bomen opgetuigd en kerstwensen verstuurd. Dat hoort erbij omdat wij de geboorte van Jezus willen vieren met elkaar. En we gaan naar de kerk, de nachtmis, want die hoort er bij – zonder nachtmis is het immers niet echt Kerstmis. Mensen zoeken met velen de stal van Bethlehem.
Waarom doen we dat? Wat zoeken we, met welke verlangens gaan wij, u en ik, naar de kerk? Met welke verwachtingen, wat voor dromen, en wat hopen we te horen, u en ik, als we het vertrouwde verhaal horen waarin via het kind in een voederbak ook tot ons door een engel wordt gezegd: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen!’
We leven in een wereld waarin wij allemaal verlangen naar een wereld van vrede en harmonie, van geborgenheid, ontspanning, rust en veiligheid, van licht en van liefde. De stal van Bethlehem is ook deze nacht weer het symbool daarvan, van alles waar we naar verlangen. En daar begint het deze nacht voor ons, in de nacht dus. In deze nacht schijnt het licht.
Ik bid dat er licht mag zijn:
• licht in onze ogen: dat we elkaar zullen zien zo goed als nieuw,
• licht in onze harten: dat we ruimte scheppen, plaats maken voor velen,
• licht in onze gedachten: dat we komen tot nadenken en eerlijke besluiten,
• licht in onze huizen: dat er vriendschap en gastvrijheid zullen heersen,
• licht in onze omgang: dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar,
• licht op onze wegen: dat we niet dwalen en elkaar tot doolhof zijn,
• licht in alle uithoeken: dat we nergens het kleine vergeten, verdonkeremanen,
• licht in onze kerken: om elkaar bij te lichten, elkaar toe te schijnen met geloof in Hem die eens geroepen heeft: "Ik ben het licht van de wereld."
Namens het bestuur en het pastorale team wens ik u een zalig Kerstfeest.
Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2017- 51Het is nu de tweede helft van december. De dagen zijn kort en de nachten lang, en we wachten en hopen. Donkerte verdringt het licht, de natuur staat stil, het jaar loopt naar zijn einde. Een periode waarin mensen zich wel eens in zichzelf willen terugplooien, waarin wat meer wordt nagedacht, en waarin vanuit de donkerte, de stilstand en de bezinning nieuw verlangen groeit. Op een of andere manier hopen we immers altijd dat het nieuwe iets goeds, iets beters zal brengen.
Onze verlangens lijken oneindig, maar vaak krijgen we ook de indruk dat we nergens rust vinden. We zoeken naar iets dat de moeite waard is, maar vinden het niet. De aardse goederen stillen de dorst van het menselijk hart niet. Er is een diepe onrust in het hart van de mens. Zou Augustinus gelijk hebben gehad toen hij bad "Gij hebt ons voor Uzelf geschapen en ons hart is rusteloos tot het rust gevonden heeft in U?”
Ga! Het is Advent. Het is de tijd voor de tocht naar binnen en met elke nieuwe kaars in de Adventskrans groeit het licht in de kerk, zo is dat ook de bedoeling in ons leven. Iedere week brand er een meer totdat we in het volle licht staan rondom de kribbe, waar we rust kunnen vinden.
Pater Edmund Owusu

Uit het pastoraal team 2017- 50Verheugen jullie je nog op het Kerstfeest? En als jullie dat doen, waarover verheugen jullie je dan? Wij verheugen ons omdat Christus geboren wordt; omdat God zelf dan mens wordt; omdat door de geboorte van Jezus de liefde van God zichtbaar is geworden. De tijd van advent is en gelegenheid dat wij met hoop voorbereiden voor de geboorte van Jezus. Het is ook een moment waarin wij even stil kunnen staan door de noden van mensen die weinig hebben om zich te verheugen bij de geboorte van Jesus. Dit jaar willen wij helpen mensen in Malawi.
,br> Malawi wordt geteisterd door hiv/aids en ondervoeding. Ruim tien procent van de bevolking is besmet met het hiv-virus. Daarnaast beleeft dit land in zuidelijk Afrika momenteel de ernstigste voedselcrisis sinds jaren, als gevolg van droogte en overstromingen. Vooral bij zwangere en pas bevallen vrouwen met hiv en hun kinderen dreigt gevaar voor ondervoeding. In dit tweede projectjaar richt Sant’Egidio, een christelijke lekengemeenschap, zich op het verbeteren van de gezondheid van moeders en kinderen met hiv.

Op 14 december is er een informatieavond in de Michaelkerk. Een lid van Sant’Egidio, die recent teruggekeerd is uit Malawi zal ons dan komen vertellen over het project. De avond begint om 19.30uur met koffie of thee en om 20.00uur start de presentatie. De Caritascollecte voor het adventsproject is op zondag 17 december, u kunt u bijdrage ook overmaken of in de spaarpot van de adventsactie achter in de kerk doen.
,br> Wij willen graag onze blijheid van Kerst delen met anderen die weinig hebben.

Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2017- 49Advent De kerk bereidt het komende kerstfeest voor in de binnenkort te beginnen tijd van de Advent, een woord afkomstig van het Latijn wat “komst” betekent. Gedurende vier Zondagen in december wordt er in de Liturgie gesproken over de Komst van de Heer. Hij wordt betiteld als het Licht dat ons door zijn leven en woord verlicht, als de Redder die ons zal helpen om het betere in ons naar boven te laten komen en als Degene die ons de weg naar het ware geluk zal wijzen.
Op de eerste plaats refereert de Liturgie aan de komst van de Heer in die sobere sfeer van Bethlehem toen God liet zien dat Hij te vinden is in het kleine en eenvoudige van het dagelijkse leven.
Maar de Liturgie spreekt ook over de komst van de Heer op het einde van de tijden wanneer Hij zal laten zien hoe God de wereld bij zijn schepping eigenlijk bedoeld had. Dan zullen we zien hoeveel mensen op een goede manier hieraan hebben meegewerkt om dat doel te bereiken alsook een aantal mensen jammer genoeg niet. Hij zal al het goede dat de mensen gedaan hebben in de loop van de tijden tot voltooing brengen.,br. De Liturgie spreekt ook over de komst van de Heer wanneer Hij ons persoonlijk zal komen halen op het einde van ons leven om ons naar zijn eeuwig geluk te voeren.
Tenslotte laat de Liturgie ons voelen dat we die Heer niet al te ver weg moeten zoeken aangezien Hij ons in het dagelijkse leven op allerlei manieren tegemoet komt, in het bijzonder in de mensen die aan de onderkant van de maatschappij leven. In de Liturgie van de Advent komt voortdurend de tekst naar voren: ”Bereidt u voor op de komst van de Heer, want Hij komt op een moment waarop u het ’t minst verwacht”. Hem opwachten, in afwachting van Hem zijn, voorbereid zijn op zijn komst: dat zijn belangrijke elementen in de Advent.
Hoe kunnen wij ons op zijn komst voorbereiden? Om deze vraag te beantwoorden kunnen we wellicht het beste bij Johannes de Doper te rade gaan. Verschillende mensen van zijn tijd vroegen hem hoe ze dat moesten doen. Hij antwoordde: ”Degene die twee kledingstukken heeft, geef er een aan degene die er geen heeft”. Aan de ambtenaren die hem deze vraag stelden, zei hij: ”Wees eerlijk, pers de mensen niet af en voer je taken zo goed en eerlijk mogelijk uit”. Aan de soldaten die hem vroegen wat ze moesten doen om de komst van de Messias voor te bereiden antwoordde hij: ”Gebruik geen geweld, misbruik je positie niet, weest niet onrechtvaardig en wees tevreden met je soldij”.,br>

Uit het pastoraal team 2017 - 49aWat kunnen wij doen om het komende feest van Kerstmis voor te bereiden behalve het optuigen van de kerstboom, de kerststal wellicht klaarmaken en de nodige inkopen doen? Wat denkt u van het antwoord van Johannes de Doper die spreekt over solidair zijn met mensen aan de onderkant van de maatschappij? Over eerlijk en rechtvaardig zijn in ons dagelijks werk en over ons dienstbaar op stellen eerder dan zoveel mogelijk geld verdienen? Over tevreden zijn met wat we hebben? Over geen geweld gebruiken in onze dagelijkse omgang met elkaar noch in onze woorden noch in onze houding van de een tot de ander? Over elkander respecteren en het beste in de ander naar boven laten komen door onze hoogachting voor hem of haar?
P. Bert Wooning svd

Uit het pastoraal team 2017- 48 Christus, Koning van het heelal

'Christus, Koning van het heelal’, ("Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex" in het Latijn) zo heet het feest dat we deze week vieren. In de kerk is het (zondag) al Oudejaarsdag. Volgende week beginnen we aan een nieuw kerkelijk jaar. Met de eerste zondag van de advent komen we als kerk in blijde verwachting van het nieuwe begin. Maar Christus Koning is de afsluiting van het kerkelijk jaar.
Het feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicaea. Pius XI wijdde de encycliek Quas Primas aan dit feest dat telkens het kerkelijk jaar afsluit.
‘Christus, Koning van het heelal’. En dat heelal, dat is niet niets. Het gaat om alles wat om de aarde is, om de miljarden sterren, kometen, planeten, zonnestelsels en weet ik wat nog meer. Het is miljarden jaren oud, en miljarden vierkante kilometers groot. Van dat heelal is Christus de Koning, Hij die goed 2000 jaar geleden op onze aarde leefde. Maar Hij die ook is de menswording van onze ene God, de Schepper van het al, dus ook van het heelal. Dat vieren we vandaag.
Maar vandaag is ook de laatste zondag van het liturgisch jaar. Bij die ‘laatste zondag’ mogen we zeker niet denken dat we het eindpunt bereikt hebben, dat we de boeken kunnen sluiten en kunnen zeggen: We zijn er. Nee, we zijn er nooit. Niet als mens, niet als Kerk. Altijd opnieuw blijft de kernvraag wáár we zijn, anders gezegd: wat we terechtbrengen van Jezus’ woorden en daden. Het hele jaar door hebben we het Jezus gehoord. Vandaag, op deze laatste zondag van dit liturgische jaar, houdt Hij ons in dit opzicht een spiegel voor, en vraagt Hij: Wat heb je met mijn woorden gedaan? Wat heb je ervan terechtgebracht?
Dat zijn dus de vragen die we onszelf moeten stellen, vandaag en alle dagen van ons leven: Wat doen we met Jezus’ woorden? Wat brengen we ervan terecht?

Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2017- 47 “Wees Wijs En Alert.” >
In deze periode is er elk jaar aandacht voor het oordeel en het hiernamaals. Wat hebben we gedaan om er het beste van te maken? Hebben we geprobeerd om te leven naar Jezus’ woorden en daden? God is liefde, zegt Jezus en Hij is ons aller Vader. Maar Hij leert ons ook dat God ook oordeel is, en dat we waakzaam moeten zijn. Dat we ons dus moeten inzetten voor zijn Koninkrijk van liefde, vrede en vreugde.
De parabel van de 32e zondag sluit nauw aan bij de tijd van het jaar. De dagen krimpen, de nacht wordt lang, de natuur gaat in rust of sterft af. Meer dan anders denken we aan de dood, en wellicht rijst daarbij de vraag: En daarna? Voor velen, wellicht voor de meesten, is het antwoord eenvoudig: ‘Geen probleem, want de dood is het einde, en dan volgt het niets. Geen oordeel, geen hemel, geen hel. Alleen maar het niets.’

Maar voor ons, christenen, is de mens geen product met een vervaldatum. Wij geloven niet in het niets, wij kijken verder dan deze wereld, en reiken over het zichtbare heen naar het Onzichtbare, naar God. Want wij gaan de weg van Jezus, en die weg gaat over de dood heen naar eeuwig leven. Gelukkig staan we er daarbij niet alleen. Jezus is ons altijd nabij. “Wie vroeg voor wijsheid opstaat, hoeft zich niet moe te maken, want hij vindt haar zitten aan zijn deur”, (Wijsh. 6:14). En die wijsheid aan onze deur is Jezus, want Hij is ‘de weg, de waarheid en het leven.’ Is Hij de weg die we proberen te gaan? Is Hij de waarheid en het licht in ons leven? Dan kunnen wij op het huwelijksfeest binnen.
Pater Edmund Owuzu

Uit het pastoraal team 2017- 46Gewoon en legaal Wat wordt er toch een hoop onthuld wat voordien verhuld was, vind u ook niet?
#Metoo en Paradise papers, we blijken veel menselijker te zijn dan we dachten. Er is veel wat niet lijkt te zijn wat het is en in minder dan enkele dagen storten glanzende carrières in en vallen hooggeplaatste personen van hun voetstukken af. Mensen met een voorbeeldfunctie, Multinationals die een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben ontduiken op grote schaal hun belastingverplichtingen. Het blijkt heel gewoon te zijn en legaal en je bent een dief van je eigen portemonnee als je het niet doet. Zelfs in de plaatselijke politiek is er al het gevaar dat de onderwereld infiltreert in de bovenwereld (over dieven gesproken). Wel moord en brand schreeuwen om ‘meer blauw’ op straat, omdat het zo verkeerd gaat met het morele gedrag van gewone mensen, maar zelf in het geniep de zaak ook flessen.
‘Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden; en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen.
Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere.’
Woorden van iemand die 2000 jaar geleden leefde en het onrecht en de hypocrisie in zijn tijd aanklaagde. Ze zijn nog steeds heel actueel!
Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2017- 45a Het wijst ook op het Laatste Avondmaal toen Hij brood nam, het zegende en het aan zijn leerlingen uitdeelde zodat zij het ware leven konden ontvangen, het leven dat werkelijk gelukkig maakt. In dat zegeningsgebed wordt gevraagd dat door onze levende relatie met Jezus, het Levende Brood, onze echte honger mag gestild worden, dat we sterk mogen staan om te kiezen voor alles wat Hij van ons verlangt en dat we beschermd mogen zijn tegen alles wat ons kwaad kan doen. In dat gebed wordt ook gevraagd dat we niet alleen voor onszelf zouden leven maar ook delende mensen mogen zijn door onze solidariteit en meeleven met andere mensen in het bijzonder degenen die het moeilijk hebben. Moge de traditie van het zegenen van het brood op het feest van St. Hubertus ons deze evangelische waarden in herinnering brengen en ons helpen daarnaar te leven.
P. Bert Wooning svd

Uit het pastoraal team 2017- 45 HEILIGE HUBERTUS - ZEGENING VAN BROOD
Op veel plaatsen in België en Nederland wordt begin november de Heilige Hubertus gevierd. De heilige Hubertus leefde in de zevende eeuw. Vooral het verhaal wat aan zijn bekering verbonden is, spreekt tot de verbeelding. De adellijke jonge kerel leidt aanvankelijk een heel werelds leven. Zelfs op Goede Vrijdag, een dag waarop iedereen denkt aan het lijden en de dood van onze Heer Jezus Christus, ging Hubertus jagen. Hij kwam een groot hert op het spoor en ging er achteraan met zijn honden. Net op het moment dat hij het dier wilde neerschieten, keerde het dier zich naar hem toe en zag hij een lichtend kruis tussen het gewei van het hert. Hij hoorde een stem die hem zei: “Hubertus, waarom verdoe je je tijd met dit soort bezigheden? Van nu af zal je niet meer dieren vangen maar mensen”. De stem zei hem naar de heilige Lambertus van Maastricht te gaan.
Het zou het begin zijn van een compleet nieuw leven. Hubertus zal uiteindelijk zijn leven omkeren, hij zal priester en bisschop worden van Maastricht. Hij zal de geschiedenisboeken ingaan als de bisschop die de bisschopszetel van Maastricht naar Luik heeft gebracht. Hij verkondigde het geloof in Brabant en in de Ardennen, in het zuiden van Nederland en in België dragen heel wat kerken zijn naam. Wat er precies waar is van dit verhaal weten we niet. Maar de centrale boodschap ervan is dat op sommige momenten van ons leven ons iets kan gebeuren, wat het dan ook is, dat een andere wending aan ons leven kan geven : een leven meer overeenkomstig de menselijke waarden en die van het Evangelie. Dat overkwam St. Paulus. Dat gebeurde met Ignatius van Loyola, alsook met Bisschop Romero van Sto. Domingo of met Moeder Theresa van Calcutta. Kennen wij wellicht ook van die momenten in ons leven en hoe hebben we daar op gereageerd?
In onze streken is het een oud gebruik om brood te zegenen op het feest van de heilige bisschop Hubertus. Het verhaal gaat terug op een legende dat de heilige Hubertus eens een kluizenaar had genezen van hondsdolheid door hem een brood te geven. Het brood wat gezegend werd op de feestdag van de Heilige Hubertus aten mensen om die gevreesde ziekte niet op te lopen of allerlei andere aanslagen op hun gezondheid. Sommigen zullen dit zien als een soort bijgeloof, anderen zullen zich afvragen of dat nog iets is voor deze tijd. Het zegeningsgebed over het brood dat op het feest van St. Hubertus wordt uitgesproken, wijst ons naar Jezus die brood vermenigvuldigde en het aan duizenden mensen liet uitdelen. ,br.

Uit het pastorale team 2017-44Allerheiligen en Allerzielen
Op woensdag 1 november, 19.00 uur vieren we in de Michaelkerk Allerheiligen.
We vieren ons geloof met hen die de grens van de dood zijn overgegaan: alle heiligen die in de hemel leven. En we vieren onze eigen identiteit. God noemt allen heilig die het evangelie horen, vieren en doen; en er zijn tot troost en vreugde van alle anderen.
Op 2 november is het Allerzielen.
Afscheid nemen van een geliefde roept altijd een gemis op. Nooit kan je meer zeggen: hallo. Of: weet je wat ik heb meegemaakt. Nooit hoor je meer zeggen: hoe was het vandaag? Er blijft een leegte achter die niet zomaar gevuld wordt. Het gemis kan dan soms groot en pijnlijk zijn en blijven. Bijzonder is wel altijd dat we de verbondenheid blijven vieren over de grenzen van de dood heen. Er is een tekst van de heilige Augustinus die ons daarbij kan helpen, luidt: ‘Wat we voor elkaar waren, zijn we nog steeds. Noem me zoals je me steeds genoemd hebt. Spreek tegen me zoals vroeger. Lach om wat ons samen heeft doen lachen. Bid, glimlach, denk aan mij, bid met mij. Spreek mijn naam uit thuis, zoals je altijd gedaan hebt. Het leven is wat het altijd geweest is. De draad is niet gebroken.’ Op 2 november gedenken we al die mensen die van ons heen zijn gegaan sinds 31 oktober 2015. Daar nodigen we de nabestaanden bij uit. Wij nodigen natuurlijk iedereen uit die de gedachtenis wil vieren. Moge geloof, hoop en liefde ons daarin dragen en sterken.

Uit het pastoraal team 2017- 43 WERELD MISSIE ZONDAG!
Wereld Missie zondag is een jaarlijkse terugkerende dag waarop de katholieke kerk de missionaire geest bevordert . De parochies en kloostergemeenschappen staan die dag speciaal stil bij de zendingsopdracht van de Kerk om getuige te zijn van Jezus Christus. Het was paus Pius XI die Wereldmissiedag in 1926 instelde “ter bevordering van gebed en propaganda voor de missie”. De noodzaak voor dit verzoek werd duidelijk gesteld: "De dag moet begrip kweken voor het belang van de missionaire taak en de ijver van geestelijkheid en bevolking doen toenemen,” aldus de paus.
Het heeft vijf hoofddoelstellingen. Namelijk; Vurig tot de Heer om zijn regering in de wereld gebed te bespoedigen, maak duidelijk aan alle gelovigen missionaris formidabele probleem, het stimuleren van de missionaire ijver van de priesters en de gelovigen, bewustwording van de Maatschappij voor de Voortplanting van het Geloof, en een aanvraag voor financiële steun voor de missies. Vandaag de dag is het nog steeds nodig om missionarissen voor de mensheid te worden. De missie die Jezus Christus aan zijn Kerk toevertrouwde, is meer dan ooit urgent. Het is de diepste betekenis van Wereldmissiedag: zich verbonden weten met de ander om samen Jezus achterna te gaan en zijn getuige te zijn voor wie er voor open wil staan waar ook ter wereld. Ondanks een andere taal en een andere cultuur zijn alle deelnemers aan die mis één.

Elk jaar wordt tijdens de Wereldmissizondag een bepaald land centraal gesteld, dat kan bijdragen aan het gevoel van wereldwijde verbondenheid met elkaar. Dit jaar is dat Burkina Faso die boven mijn eigen land, Ghana ligt. Steun de katholieke gelovigen in Burkina Faso en geef aan de collecte op Missiezondag 22 oktober.

Uit het pastoraal team 2017- 42 Een oprecht hart wordt altijd beantwoord
Het heersende beeld bij veel mensen als ze aan Missiezondag denken, is dat van geld inzamelen voor arme landen. Misschien spelen ook herinneringen aan vroeger nog wel mee. Herinneringen aan een pater uit de missie die kwam bedelen om geld voor de arme mensen.
Volgens Nouwen is geld inzamelen geen bedelen. Geld inzamelen en geld geven is een heel concrete manier om het koninkrijk van God naderbij te brengen. Het schept gemeenschap. Wanneer je geld inzamelt, fondsen werft dan nodig je mensen uit om te delen in jouw visie.
Op Missiezondag zamelt MISSIO juist daarom geld in: om gemeenschap te scheppen. Om ons te realiseren dat we een wereldkerk zijn. MISSIO nodigt uit om te delen in haar visie: “In de voetsporen van Jezus de ander tegemoet gaan en samen zoeken naar wegen om Gods rijk van gerechtigheid, vrede en welzijn te bespoedigen.”
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm.
Daarom is op 22 oktober een speciale collecte gehouden om mensen te helpen in Burkina Faso. Hartelijk dank alvast.
Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2017- 41 aAbusievelijk is er in het parochiebulletin verschenen dat P. Richard nu al mijn taken zal overnemen. Dat is nog niet het geval. Dat zal pas gebeuren op zondag 14 januari 2018. Dan zal de Bisschop van Breda in een gezamenlijke parochieviering in de Franciscuskerk de taak van administrator van de St. Augustinus parochie plechtig overdragen aan P. Richard Lobo. In de tijd van nu tot aan die datum zal ik de taak van administrator van de Augustinus parochie nog blijven vervullen. Op dit moment leeft er bij ons samen in de communiteit nog een ander lid van onze congregatie. Hij is afkomstig uit de Filippijnen en in de maand april hiernaartoe gekomen. Hij heet P. Gilbert Razón. Hij is hier om de Nederlandse taal te leren en we zijn heel dankbaar dat verschillende vrijwilligers van onze parochie hem daarbij helpen.
In de komende weken en maanden zullen we als missionaire svd gemeenschap gaan zien wat onze communiteit , behalve de pastorale hulp in deze parochie, voor U op andere gebieden kunnen betekenen. We zullen U op de hoogte houden van de voortgang daarvan. Wij zijn blij en U bij voorbaat dankbaar voor welke suggestie dan ook die U ons hierbij kunt geven.
P. Bert Wooning svd

Uit het pastoraal team 2017- 41Artikel voor Parochienieuws van 3 oktober 2017
Zoals U hebt kunnen lezen, heeft P. Richard Lobo zich sinds 17 september bij onze communiteit gevoegd. In de nieuwsbrief van vorige week heeft hij zich voorgesteld. We zijn heel blij met zijn komst. Eindelijk zijn we nu als missionaire gemeenschap voltallig zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Nu kunnen we beginnen met de planning en de invulling op de vraag: ”Wat kan onze missionaire svd communiteit voor de Augustinus Parochie betekenen?”.
Wellicht hebben sommige mensen zich afgevraagd: wat doen die “nieuwe paters” nu eigenlijk?”. Ze hadden zich misschien voorgesteld dat er onmiddellijk veel nieuwe dingen zouden gaan gebeuren. Dat was echter niet mogelijk aangezien we niet voltallig waren. Integendeel: gedurende de maanden juni, juli en augustus was ik de enigste aanwezige pastor van de svd communiteit. Gelukkig hebben de overige leden van het pastorale team hard gewerkt zodat we elkaar goed konden aanvullen. P. Jaques Brooymans en verschillende andere priesters van het Missiehuis in Teteringen hebben ook goed geholpen zodat we hebben kunnen zorgen dat het pastorale werk in onze Augustinus Parochie min of meer normaal door is kunnen gaan. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt! Soms is het wel eens fout gegaan zoals bij de Weekvieringen in Teteringen waarvoor onze oprechte verontschuldiging.
Bij de laatste vergadering van het pastorale team waarbij P. Richard en P. Edmund aanwezig waren hebben we een groot gedeelte van de pastorale taken onder elkaar verdeeld. Het resultaat hiervan zal binnenkort aan U bekend gemaakt worden. Wel kan ik U al zeggen wie de eerst verantwoordelijke pastores voor de verschillende parochiekernen of kerkplekken zullen zijn. Om verschillende redenen hebben we voor de eerst verantwoordelijke pastor gekozen én voor zijn assistent. We hebben de volgende verdeling gemaakt: Pastor Ben Hendrix voor de Franciscus ( als tweede : P. Richard), voor de Willibrord in Teteringen P. Bert Wooning ( als tweede : P. Richard Lobo), voor de Michaël P. Richard Lobo ( als tweede P. Bert Wooning) en voor de Lucas : P. Edmund Owusu( als tweede P. Ben Hendrix).

Uit het pastoraal team 2017- 40a Na mijn taalstudie en Nederlandse kerkelijke ervaring ben ik vanuit Nieuwegein naar Schiedam verhuisd. In 2015 kreeg ik mijn eerste benoeming in Den- Haag zuid. Na twee jaar en 8 maanden in de parochie in dienst te hebben gedaan, ben ik door mijn provinciaal gevraagd de Augustinusparochie in Breda te gaan verstrekken. Ik heb veel in Den Haag geleerd vooral om samen te werken met verschillende groepen in de parochie. Vanuit Haagse bakje of Schiedamse jenever ga ik naar de Brabantse borrel biertje. Ik moet nu de zachte 'g' gaan leren en moet ik een beetje carnaval leren vieren.Maar het allerbelangrijkste is de liefde en de boodschap van Jezus daadwerkelijk te maken. Het wordt een leuke uitdaging met prachtige ervaringen. Wij gaan samen op weg, met elkaar hand in hand door het geloof van Jezus voor ons in het leven zichtbaar te maken. Ik heb er zin in.
Richard Lobo

Uit het pastoraal team 2016 -40Iedere afscheid is een nieuw begin. Dat waren de woorden die verschenen op de orde van de dienst: “Afscheid Richard Lobo en de presentatie van Klemens Hayon”. Op 17 september nam ik afscheid van de parochie de vier evangelisten Den Haag zuid en tijdens diezelfde viering is mijn opvolger Klemens Hayon gepresenteerd.Mijn naam is Richard Lobo. Ik ben in 1981 geboren in Zuid India (bisdom Mangalore) in een Katholiek gezin met acht kinderen – zeven jongens en een meisje. Ik ben de vijfde in het gezin. Mijn op een na oudste broer is priester in het bisdom Jamshedpur (Noord-India). Een andere broer is afgelopen jaar December tot priester gewijd. Hij is bestemd voor de Gujarat Jezuïet provincie. Mijn vader is tien jaar geleden overleden. Mijn moeder woont bij een van mijn broers.In mijn jeugd ging ik bijna elke dag naar de kerk, samen met mijn broers of buurkinderen. Het bidden van de rozenkrans en het lezen van Bijbel was dagelijkse gewoonte. Dit heeft mij geholpen om meer vertrouwd te geraken met Jezus en met de Bijbel. Als misdienaar en lector leerde ik dienen. Bovendien was ik betrokken bij verschillende activiteiten van de geloofsgemeenschap.Onze maatschappij in India en in mijn geboortestreek is heel divers op het gebied van Godsdiensten. Het heeft een rol gespeeld in mijn geloofsontwikkeling dat ik ben opgegroeid in een omgeving met Islam en Hindoeïsme. Mijn opvoeding heeft mij dus meerdere kansen gegeven om in het geloof te groeien en mij voor te bereiden op het seminarie.Op 2 mei 2011 ben ik tot priester gewijd en werd toen formeel priester in de Congregatie van het Goddelijk Woord (SVD). 6 maanden na mijn priesterwijding ben ik vanuit mijn thuisland India naar dit voor mij vreemde land, Nederland, vertrokken. Tot nu toe is het een goede en grote uitdaging geweest. De Congregatie heeft mij bestemd om hier in Nederland te getuigen van mijn geloof en de Blijde Boodschap te verkondigen. Nooit van mijn leven had ik gedroomd dat ik ooit nog eens in Nederland terecht zou komen. In vergelijking met India was het in het begin voor mij hier alles vreemd.

Uit het pastoraal team 2017 - 39Namens het pastorale team zal ik de langverwachte pater Richard Lobo in de Augustinus parochie verwelkomen. Dit werd bekend gemaakt sinds 15 januari 2017 tijdens de presentatieviering van de eerste twee SVD-paters namelijk; Bert en Edmund. Pater Richard arriveerde maandag 18 september om 15 uur in de SVD-gemeenschap in Breda Noord. U bent hartelijk welkom pater Richard en wij wensen u een gelukkig verblijf en Gods zegeningen op uw inspanningen.
Aangezien we deze week nog steeds aan vrede denken, wil ik graag besluiten met het gezegde; “Een vogel die je vrijgeeft opnieuw kan worden gevangen. Maar een word dat je lippen ontkomt, komt niet terug. Het effect ervan is blijvend. Uw woorden kunnen bouwen of vernietigen. Uw woorden kunnen genezen of wonden.”
Als wij deze week over het thema ‘de kracht van de verbeelding’ reflecteren, moge de goede Heer ons het hart geven om altijd woorden van zegeningen te spreken en mag hij onze stappen voortzetten. Want vrede is dus veel meer dan de afwezigheid van oorlog, het gaat vele stappen verder. Vrede is het, als de verhouding goed zijn, als mensen er mogen zijn van zichzelf en van elkaar, als de verbondenheid actief worden beleefd, wordt gezocht en wordt bewaard. Deze droom, dit perspectief, wordt alleen niet vanzelf gerealiseerd. Daar zijn wij of vredestichters voor nodig. En vrede stichten, dat kan alleen als je oog hebt voor de realiteit, “de kracht van de verbeelding.”
Elke grote verandering begint met een kleine stap. Laten wij dan in elk geval telkens proberen die kleine stap te zetten. Het is weer vredesweek. Groet wie u niet groeten, nodig uit wie u niet uitnodigen, wens vrede die u geen vredewensen. Omdat de wereld gemaakt is met het oog op de Shalom en Shalom, vrede, zal er zijn!

Uit het pastoraal team 2017 - 38De kracht van de verbeelding
Op zaterdag 16 september a.s. begint de jaarlijkse Vredesweek. Het thema is: De kracht van de verbeelding. Een uitdagende titel!
Verbeelden is een creatieve activiteit, het is een vorm geven aan een gedachte. Welbeschouwd is dat heel bijzonder! Een gedachte is een onzichtbare werkelijkheid. Een gedachte begint in het menselijke hart en vormt zinnen in het hoofd. Die zinnen creëren een werkelijkheid die daarvoor nog niet bestond. Het is vervolgens aan de denker om er een zichtbare vorm aan te geven, zodat we het met anderen kunnen delen. Hoe adequater de vorm hoe herkenbaarder het voor een ander is. Kunstenaars zijn vaak originele en adequate verbeelders. Dat is echter niet iedereen gegeven. Toch is elk mens in zekere zin kunstenaar. Iedere dag en op ieder moment komen er immers mooie en ook niet-mooie gedachten op in ons hart, die in ons hoofd zinnen vormen en vervolgens een daarvoor nog niet bestaande werkelijkheid creëren. Ook wij moeten er vervolgens vorm aan geven om het met anderen te kunnen delen. Dat heet communiceren. En dat doen we voortdurend.
Vrede maken is een kwestie van communiceren. Het begint voor iedereen met het hartsverlangen naar rust en tevredenheid. Maar de niet-mooie gedachten -die ook opkomen in ons hart- verhinderen dat we onbekommerd naar elkaar luisteren. De oordelen en vooroordelen wantrouwen de ander in zijn of haar eerlijke bedoelingen. Onze argwaan wint het vervolgens van ons verlangen naar vrede en oorlog is ons deel.
Toch komt de wens naar vrede steeds weer op in ons hart. Maar om niet in herhaling te vallen hebben we de verbeelding hard nodig! De verbeelding inspireert om andere mogelijkheden te bedenken en nieuwe wegen te gaan om met elkaar de vrede te communiceren. De kracht van de verbeelding. Wat een uitdaging!

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2017 - 37Op het einde van de Startviering van de Augustinus Parochie op 27 augustus j. l. waarover Diaken Ben Hendriks de vorige week sprak werden twee belangrijke mededelingen gedaan waarop ik nog eens wil terugkomen.
De eerste hiervan was die over de Uitvaarten. In vroegere tijden werden die bijna uitsluitend gedaan door priesters diakens of pastorale werkers. Maar zoals elders in ons bisdom en in andere bisdommen, gaan nu nog al eens daartoe opgeleide leken voor in een uitvaartdienst.
Dit zal steeds meer de praktijk worden. Om die reden heeft het pastorale team in samenwerking met het parochiebestuur daartoe bekwame mannen en vrouwen uitgezocht waarvan sommigen hier al ervaring in hadden terwijl anderen in hun vrijwilligerswerk voor de parochie blijk hadden gegeven van hun ervaring en deskundigheid en bereid waren om zich daarin te bekwamen.
Deze laatsten zullen aanvankelijk als assistent meedoen in deze Uitvaarten om zich op de manier voor te bereiden op deze belangrijke taak.
De uitvaartdiensten zullen in beginsel een woord en gebedsdienst zijn die in overleg met de betrokken families een persoonlijke invulling krijgt. We zullen er alles aan doen en er zorg voor dragen dat een waardig afscheid van onze overleden dierbaren nu en in de toekomst gegarandeerd blijft.
De tweede mededeling ging over het streven van het kerkbestuur en het pastoraal team van de Augustinus parochie dat onze parochiegemeenschap nog meer zal aansluiten bij het hedendaagse levensgevoel van de mensen en op die manier een meer sociaal- maatschappelijke functie vervult. Samenkomen in de kerk op zondagmorgen is niet voldoende.
Als christen- en parochiegemeenschap moeten we meer zichtbaar worden in de maatschappij. Op die manier kan de kerk van betekenis zijn voor mens en maatschappij. Dat betekent dat we niet alleen moeten bezig zijn met liturgie en parochiële activiteiten maar ook activiteiten moeten ontwikkelen die een breder maatschappelijk doel hebben zoals lezingen of gespreksavonden over opvoeden, ouder worden of andere belangrijke thema’s van ons dagelijks leven. We denken aan gespreksgroepen die over deze thema’s van gedachten onder elkaar kunnen wisselen.
We zullen heel dankbaar zijn wanneer van uw kant er mensen zijn die ideeën hiervoor willen aandragen want uiteindelijk zullen díe activiteiten het meeste “succes” hebben die vanuit de basis naar boven komen. Op onze steun kunt U in ieder geval rekenen. Uit naam van het pastorale team nodig ik U van harte uit om hierover na te denken en met ons hierover in contact te treden.
P. Bert Wooning svd

Uit het pastoraal team 2017- 36Op zondag 27 augustus j.l waren wij met zo’n 300 parochianen bijeen in de Franciscuskerk. Die dag vierden de start van het nieuwe kerkelijke werkjaar in de Augustinusparochie. Het thema was: Binden en ontbinden. In de lezingen van die zondag ging het over de sleuteloverdracht. In het evangelie ging het heel uitdrukkelijk over de sleuteloverdracht van Jezus op Petrus. Jezus zei: ‘Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen. Wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn’ (Mt. 16, 18-19). Binden en ontbinden, dat is de opdracht die Petrus krijgt en die ook wij krijgen.
Mensen kunnen gebonden zijn aan van alles en nog wat. Of het nu om een ‘duivel’ gaat of om ziekte of armoede of onderdrukking. Het kan van alles zijn. En het is helemaal in de Geest van God dat mensen hiervan bevrijdt worden. Ontbinden. Ook kunnen mensen door omstandigheden hopeloos verdeeld geraakt zijn van zichzelf of van anderen of het spoor bijster zijn. Het is dan de bedoeling om mensen tot eenheid te bewegen of weer nieuw perspectief te bieden. Zeg maar: Binden.
De sleutel om dat te kunnen is de liefde. Liefde bindt en ontbindt. Daarom moet Jezus’ kerk een dienende kerk zijn. Dat is de sleutel die Jezus geeft aan Petrus en vervolgens ook aan ons, de sleutel die het geheim van het echte leven ontsluit.
Een feestelijke viering was het, waarin het Augustinuskoor o.l.v. Rikie Bansberg stemmige liederen zong die geheel in het kader stonden van het thema. En ook de dames die de zorg droegen voor de versiering, hadden met hun bloemen invulling gegeven aan het thema; twee afzonderlijke vazen vol bont gekleurde bloemen, die door het rode lint van de liefde verbonden werden. Bijzonder mooi en fraai allemaal. Alles met heel veel zorg gedaan.
Een bijzondere viering aan het begin van een nieuw kerkelijk werkjaar!

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2017 - 35Startviering

Liefde bindt en verbindt
Op zondag 27 augustus vangt met de startviering het nieuwe kerkelijke werkjaar 2017/2018 aan. We kijken vooruit en zien nieuwe kansen en mogelijkheden om Kerk te zijn in deze veranderende wereld. De lezingen van die dag nodigen ons daar heel uitdrukkelijk toe uit en geven kort en bondig weer wat van ons –Godgelovigen- verwacht mag worden. Jezus geeft Petrus de opdracht Zijn kerk te bouwen en voegt eraan toe: ‘Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen. Wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ Losmaken wat vastgebonden ligt en verbinden wat is losgeraakt. En dit alles met de liefde als sleutel.
Soms gebeurt het door omstandigheden buiten jezelf, dat je sprakeloos wordt en je willoos laat meevoeren met wat sterker is dan jijzelf of dat je het zicht op jouw juiste weg kwijt bent geraakt en losgeslagen alle kanten op rent.
Binden en ontbinden dus, dat is onze taak. Dat is de taak en de betekenis van de Kerk voor onze wereld. Een plek en een gemeenschap te zijn waar je op adem mag komen, waar men genadig is, vergeving geschonken wordt en je weer nieuwe kansen krijgt. In het nieuwe kerkelijke werkjaar krijgen we weer volop kansen om zo bevrijdend kerk te zijn.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2017 - 34Werkelijke waarden van ons leven
Kortgeleden konden we lezen dat een bekende nog vrij jonge zanger een einde had gemaakt aan zijn leven. Een tijd geleden hoorden we van een dame die in heel de wereld bekend was omdat ze zo knap was, zelfmoord had gepleegd “aangezien ze”, zoals ze schreef in een brief die ze had achtergelaten, ”het niet meer de moeite waard vond om verder te leven, nu ze ouder werd en door steeds minder mensen bewonderd werd”. Veel van deze persoonlijkheden hadden blijkbaar al hun “kaarten gezet” op hun schoonheid of lichamelijke, intellectuele of muzikale kwaliteiten. En op het moment dat ze hier niet meer mee naar buiten konden komen, vonden ze het niet meer de moeite waard om nog verder te leven. Daarbij: we horen nog al eens na de dood van personen die in de wereld om een of andere reden beroemd waren, in hun privé leven diep ongelukkig blijken te zijn geweest. Blijkbaar had hun beroemd zijn in de wereld hen toch geen geluk gebracht.
Deze gebeurtenissen zijn voor ons de aanleiding om ons af te vragen welke de werkelijke waarden zijn in ons leven, wat maakt het de moeite van het leven waard of wat maakt ons werkelijk gelukkig?
Ik ken een groot zakenman die veel geld verdiende maar die op een dag ernstig ziek werd. Hij moest in het ziekenhuis opgenomen worden waar hij eerst na zo’n drie maanden uit werd ontslagen. Na deze ervaring vertelde hij me :”Vele waarden in mijn leven zijn sinds mijn ziekte veranderd: wat vroeger veel waarde voor mij had, heeft plaats gemaakt voor andere die ik vroeger niet erg waardeerde. Nu vind ik het veel belangrijker om een liefdevolle echtgenoot en een goede vader voor mijn kinderen te zijn dan zoveel mogelijk geld verdienen en succes in mijn zaken te hebben”.
Sportslieden die beroemd zijn in heel de wereld vanwege hun fysieke prestaties komen vroeg of laat in hun leven op een moment dat ze ervaren dat hun fysieke krachten en behendigheid minder worden. Voor sommigen van hen betekent dat ze dan in een grote crisis belanden aangezien ze daar alleen maar voor geleefd hadden, anderen hadden gelukkig bijtijds ingezien dat sport niet de hoogste waarde in iemands leven kan/mag zijn om gelukkig te worden maar dat er andere veel belangrijker waarden zijn om gelukkig te worden in het leven.
Hopelijk hebben wij in ons leven ontdekt dat die waarden ons meestal gelukkig maken die gericht zijn op het gelukkig maken van anderen. Zoals iemand schreef: ”We zullen gelukkig zijn in ons leven in de mate dat we anderen weten gelukkig te maken”.
Wat zijn voor mij de hoogste waarden in mijn leven?
P. Bert Wooning svd

Uit het pastoraal team 2017 - 33Gedaanteverandering van de Heer Afgelopen zondag hebben we het feest gevierd van de gedaanteverandering van Jezus op een berg. “Hij veranderde als sneeuw”, zegt de Evangelietekst, “er straalde een groot licht vanuit zijn gestalte en Hij sprak met Mozes en Elias over zijn komend lijden, dood en overwinning op de dood”.
Wat betekent deze tekst voor ons nu?
De Apostelen hadden een soort visioen waarin zij “zagen” hoe Jezus achter zijn menselijke figuur ook bovennatuurlijke trekken had, dat Hij iets van God in zich had. Dat had Hij trouwens op andere plaatsen in het Evangelie al gezegd: ”Wie mij ziet, ziet de Vader, zoals Ik ben zo is God mijn en uw Vader”. We zullen God beter leren kennen in de mate dat we Jezus beter kennen. Deze ervaring van de Apostelen van de Persoon van Jezus heeft hen als het ware “vleugels” gegeven, heeft hen kracht gegeven om, zoals Hij, de moeilijkheden van hun tijd te trotseren en moedig verder te gaan in hun leven gelovend in de uiteindelijke overwinning.
Van Martin Luther King, een diep gelovig iemand, die in de jaren zestig heel veel gedaan heeft voor de verdediging van de rechten van de Afro Amerikaanse bevolking in de Verenigde Staten, is bekend dat hij zijn “ups” en “downs” had: soms wilde hij zijn strijd staken wanneer hij weer eens heel veel laster over zich heen kreeg en tegenwerking ondervond. “Maar”, zo vertelt hij zelf, “dan kreeg hij weer een soort visioen waarin de Heer hem verscheen en hem bemoedigde zeggende dat Hij zelf ook veel geleden had, maar dat Hij uiteindelijk overwonnen had door zijn Verrijzenis”. Geïnspireerd en gesterkt daardoor ging Martin Luther King dan weer verder in zijn strijd gelovend in de uiteindelijke overwinning. Een overwinning, tussen haakjes die hij zelf nooit heeft mogen beleven.
Wellicht hebben wij ook van die ups en downs in ons eigen leven, momenten waarop we het niet meer zien zitten en alles willen opgeven. Maar wellicht zijn we ook in staat om niet alleen maar de negatieve dingen in ons dagelijkse leven te zien maar ook de vele positieve momenten: mensen om ons heen die als vrijwilliger veel goeds doen, mensen die succesvol bezig zijn om de sfeer in de buurt te verbeteren, vluchtelingen die succesvol zijn in hun integratie in onze maatschappij of jongeren die door een goede opleiding of omscholing weer aan het werk kunnen. Die positieve blik op de gebeurtenissen in de wereld en in ons eigen leven kunnen we wellicht versterken wanneer we zien hoe vele mensen in de loop van de eeuwen heel veel gedaan hebben voor de mensheid en de wereld geïnspireerd als ze waren door het lijden, sterven maar ook de uiteindelijke overwinning van de Persoon van Jezus.
Pater Bert Wooning svd

Uit het pastoraal team 2017-32Geduld Sommigen kennen wellicht nog het spreekwoord: ”Geduld is een schone zaak…”. Maar dit lijkt voor onze tijd niet meer op te gaan: een app moet onmiddellijk beantwoord worden en wanneer je een mail ontvangt en die niet onmiddellijk beantwoord, krijg je al gauw de vraag: ”Heb je mijn e mail niet ontvangen?”.
De natuur is in dit opzicht heel anders: die heeft haar tijd nodig om zich te ontwikkelen: de planten bijvoorbeeld om te ontkiemen, wortel te schieten, te groeien, te bloeien en uiteindelijk vrucht te dragen respectievelijk zaad te krijgen. Bij de ontwikkeling van de mens eveneens: tussen het ontkiemen in de moederschoot en het uiteindelijk tot vrouw of man ontwikkeld zijn ligt een lange tijdspanne: dat is een proces dat tijd nodig heeft en waar de mens geduld voor moet opbrengen. Dat proces kun je niet ongestraft verhaasten.
Ditzelfde geldt voor de situatie in de wereld en haar geschiedenis. Vele processen hebben haar tijd en rust nodig zodat de
Die noodzakelijke tijd en rust lijken te komen van Degene die de schepping en de mensen daarin geschapen heeft. We weten van de wetenschap dat de aarde en het heelal miljoenen jaren heeft nodig gehad om zich te ontwikkelen tot wat die nu zijn. De tijdspanne van de laatste 4000 jaar waarin we de menselijke ontwikkeling wat beter kennen, is daarbij vergeleken bijna niets.
Veel van die menselijke geschiedenis zouden we wellicht willen verhaasten of tenminste ontdoen van de negatieve elementen ervan. Echter: ”De molen van God maalt langzaam..”. Hij heeft geduld, Hij grijpt niet in, Hij respecteert de schepping zoals Hij die geschapen heeft, Hij verhaast de ontwikkeling van de geschiedenis niet, zodat die zich rustig kan ontwikkelen met haar goede en in onze ogen wellicht minder goede elementen eigen aan de groei.
Daar kunnen wij wellicht iets van leren in de zin van ons wat meer te “onthaasten” in ons leven zodat we iets van Gods rustige benadering van de schepping in ons eigen leven waar kunnen maken.
Pater Bert Wooning svd

Uit het pastorale team 2017-31Zoeken naar de zin van ons leven Degene die zin weet te geven aan zijn/haar leven zal gemakkelijker een crisis doorkomen dan degene die deze niet bezit. Het zoeken van de zin van het leven in het maximaliseren van het eigen ik is een sterke tendens in onze tijd. Emancipatie wordt dikwijls gezien als een proces waarin de mens bewuster wordt van zichzelf en zich onderscheidt van zijn omgeving. Het aantal cursussen en boeken over dit thema is bijna niet te tellen: we moeten bewust worden van onze eigen waarde en ons eigen ik zoveel mogelijk ontwikkelen.
Enerzijds heeft deze tendens haar goede kanten : die heeft mensen veel bewuster gemaakt van hun eigen waarde en talenten en geholpen bij hun inspanningen deze verder te ontwikkelen
Maar in de laatste tijd is deze gedachten gang ook op haar grenzen gestoten en begint men in te zien dat deze, tot het uiterste doorgevoerd, niet de laatste zin van ons leven kan zijn en soms zelfs kan leiden tot een overdreven individualisme en zelfverheerlijking.
Men begint in te zien dat de mens hierin niet zijn/haar laatste zin kan vinden als wel in het feit dat hij/zij een relationeel wezen is dat hij/zij zich ontwikkelen in en door zijn/haar relatie met de medemensen. Hoe meer we in contact staan met de ander hoe meer ons mens zijn zich zal ontwikkelen tot een echte menselijke persoon. Dat begint al bij de geboorte van een mens, dat ziet men bij de ontwikkeling van een puber naar een mens van middelbare leeftijd. Dat geldt zelfs voor mensen op hoge leeftijd.
Dat blijft gelden voor heel ons leven : hoe meer we onze persoonlijke relaties ontwikkelen, des te meer zullen we groeien als persoon en werkelijk gelukkig zijn. We worden pas een echt menselijke persoon in de mate dat we onze goede relaties met anderen koesteren: geloof in de kracht van het samenzijn, geloof dat niemand een eiland op zichzelf vormt maar dat we als mensen deel uitmaken van een gemeenschap
P. Bert Wooning svd

Uit het pastoraal team 2017- 30500 jaar ANNAKAPEL!
Op 26 juli 2018 bestaat de Annakapel 500 jaar! Dat is een memorabele leeftijd. Zozeer, dat de Augustinusparochie daar feestelijk bij stil wil staan.
De Annakapel is in die 500 jaar van grote betekenis geweest voor het buurtschap en de wijk Heusdenhout en haar inwoners. Ooit is het uit behoefte aan een bedehuis op loopafstand begonnen en dat is altijd ook haar belangrijkste functie geweest: samenkomen in geloof in God. Maar er waren ook tijden dat de geloofsijver tanende was en de Annakapel voor andere doeleinden werd gebruikt. Van oorsprong is het een plek waar de katholieke eredienst gehouden werd, maar ook de protestante gemeente heeft er gekerkt. Zij heeft ruimte geboden aan een openbare school om onderwijs te geven aan kinderen uit de buurt. Zij is opslagplaats geweest en schuur en ooit in verval geraakt, kortom een gebouw met een rijke historie.
Dat bijzondere verleden van de Annakapel zal het komende jaar vanuit verschillende hoeken belicht worden. Er zullen tentoonstellingen zijn, inleidingen en activiteiten, niet alleen voor de vaste parochianen van de kapel, maar voor alle bewoners van de wijk Heusdenhout, groot en klein. Een feestelijk jaar waarin we terugblikken, maar ook vooruit willen zien: Welke rol en betekenis zal zij mogelijk in de komende jaren te vervullen krijgen? Dat weten we natuurlijk op voorhand niet, maar dat zij van betekenis zal blijven voor de wijk en haar bewoners, dat staat wel vast.
Wij hopen dat u het komende jaar -500 jaar Annakapel- met ons mee viert!
Pastor Ben Hendriksen Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2017- 28 Angst en Vertrouwen
In de Heilige Schrift komen we heel wat keren de zinnen tegen: ”Hebt geen angst, vreest niet, vertrouwt op Mij…”. Blijkbaar is dat gevoel van angst niet alleen iets van deze tijd maar iets eigens aan de mensen van alle tijden. Op verschillende manieren o.a. door middel van verhalen laat de Hl. Schrift zien dat we niet bang hoeven te zijn omdat God met ons meegaat in ons dagelijkse leven, onze zorgen begrijpt en met ons meevoelt en lijdt.
Maar ook dat Hij ons hoogacht als personen en dat we in zijn ogen allemaal gelijkwaardig zijn, dat Hij ons niet beoordeelt om wat we hebben of presteren als wel om wat en hoe we zijn en dat we daarom niet wanhopig of angstig hoeven te worden wanneer we niet die hoogte behalen die de maatschappij van ons verwacht.
Voor Hem is het veel belangrijker hoe je als mens bent uitgegroeid en of je bereid bent iets voor de anderen te betekenen , in het bijzonder de meest zwakken in je omgeving.
Wanneer we dat werkelijk kunnen geloven, valt er wellicht een last van ons af, kunnen we de angst van ons afzetten en kunnen we ons gemakkelijker overgeven aan wat het leven ons te bieden heeft en vertrouwen hebben in de toekomst.
Dan zullen we ook met de beperkte krachten die we hebben, iets tot stand kunnen brengen om onze wereld meer leefbaar te maken en meer overeenkomstig met wat God met onze wereld voor heeft.
Bert Wooning svd

Uit het pastoraal team 2017- 27Angst en vertrouwen
Angst kan een negatieve invloed hebben op ons dagelijkse leven en kan ons a.h.w. verlammen en tot niets doen brengen.
Angst kan ook ons leven zuur en/of onaangenaam maken: vóór een operatie bijvoorbeeld maak je een onaangename tijd door met de vraag: ”Hoe zal het aflopen?” of : ”Zal ik niet te veel pijn hebben..?”. Het spreekwoord zegt niet voor niets: ”Je lijd het meest door het lijden dat je vreest”.
In de laatste jaren is om verschillende redenen de angst in onze westerse wereld gegroeid: angst dat de zorg onbetaalbaar zal worden, angst voor onze bestaanszekerheid, angst voor onze baan, angst voor aanslagen, angst dat er teveel vluchtelingen of migranten ons land binnen komen en we daardoor wellicht iets van onze welvaart zullen moeten afstaan, angst voor de toekomst van onze kinderen en/of kleinkinderen.
Een grote oorzaak van angst en zorg van vele mensen is ook het feit dat in de huidige maatschappij de idee bestaat dat je zoveel waard bent als wat je presteert en/of wat je bezit. Om die reden zijn vele mensen bijna wanhopig bezig om hun leven te “maken”, om zoveel mogelijk te presteren of om zoveel mogelijk bezit te vergaren. En degenen die daar niet in slagen worden dikwijls als “loosers” beschouwd, mensen die het niet gemaakt hebben en zich dus niet als volwaardige mensen kunnen beschouwen. De angst om in die categorie te vallen, jaagt ook vele mensen op en veroorzaakt een gevoel van angst in hun leven.
Bert Wooning svd

Uit het pastoraal team 2017- 26Bestaat de hemel?
Een misschien wat confronterende, maar toch hoogst actuele vraag: Bestaat de hemel? Theoloog en predikant Frits de Lange meent van niet of liever, het accent moet volgens hem eerder op het hier en nu liggen dan op een eventueel hierna.
Dat is natuurlijk helemaal waar. Het moet onze allereerste zorg zijn hoe wij gelukkig met elkaar kunnen worden op deze gegeven plek –de aarde- en hoe wij op een verantwoorde wijze zorg dragen voor die plek. Maar daarnaast is er over die plek nog veel meer te zeggen. Deze aarde waar wij mogen zijn en mogen genieten, omringd door schitterende wateren en bossen, vogels en vissen en zovele kleurrijke mensen, is de verschijningsvorm van een uniek samenspel van eiwitten en enzymen, die van eenvoudige cellen opklommen tot een enorme variëteit van leven. Maar er is meer. Dát wat deze variëteit van eiwitten en enzymen tot leven brengt en inhoud geeft is van een andere orde. Een onzichtbare oneindige werkelijkheid die de materie aanstuurt en beweegt. ‘Ziel’ noemden wij dat vroeger. En die is van een andere orde. De kinderlijk ruimtelijke voorstelling van de hemel als een zaal vol met samengestroomde vromen rond de troon van God, is een naïeve en al te menselijke voorstelling en die lijkt mij niet te bestaan. Maar ‘hemel’ als voltooiing bij God, bij Degene die alles omvat –deze orde en de andere orde- dat lijkt mij zeer aannemelijk.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2017 - 25
Alvorens met het liturgische jaar verder te gaan wil ik opnieuw stilstaan bij een ander aspect van het Pinksterfeest: In de Bijbel staat geschreven dat na het ontvangen van de Geest iedereen het Blijde Nieuws kon verstaan in zijn eigen taal. Iedereen werd uitgenodigd om mee te doen want iedereen is waardevol. En inderdaad: vanaf het begin sloten duizenden mensen uit verschillende landen en culturen zich bij de Apostelen en hun leerlingen aan. Dat gaf soms wel spanningen en problemen maar door de inspiratie en kracht van de Geest wisten ze die op te lossen of, tenminste, ermee te leven. Daar zouden we heden ten dage nog wel van kunnen leren….!
Je kunt nog al eens iemand horen zeggen dat het ideaal van de multiculturele maatschappij is mislukt. Volgens mij is het hier, zoals dikwijls, kwestie vanuit welke hoek men het bekijkt. Inderdaad, er zijn genoeg voorbeelden om aan te geven dat de multiculturele maatschappij gebreken vertoont en die worden ons zo dikwijls voorgeschoteld dat je de indruk kunt krijgen dat die multiculturele maatschappij inderdaad mislukt is. Maar er zijn ook heel wat positieve beelden en gebeurtenissen van multiculturele aard die niet op de televisie of in de kranten verschijnen.
Is het geen positief teken dat vele mensen met een migratieachtergrond werkzaam zijn in allerlei takken van onze samenleving? Is het geen succes van de multiculturele maatschappij dat we zien dat vele bestuurders en conducteurs van trams, treinen en bussen een migrantenafkomst hebben? Is het geen succes van de multiculturele maatschappij dat een behoorlijk aantal televisiepresentatoren, wetenschappers, politieagenten, toneelspelers een migratieachtergrond hebben? Is het geen positief teken dat vele jongeren van beide geslacht met elkaar omgaan zonder dat ze moeite lijken te hebben dat hun partner of vriendin niet uit hetzelfde land of cultuur komen? En wat zou het Nederlandse voetbal betekenen zonder spelers die een migratieachtergrond hebben?
Wanneer we dat alles zien, waarom dan zo gemakkelijk zeggen dat de multiculturele maatschappij mislukt is? Natuurlijk, er valt nog veel te verbeteren en te leren : aan beide kanten. Het is immers niet alleen :”Zij moeten zich aanpassen aan ons”, maar ook :”Wij moeten ons aanpassen aan hen en bereid zijn van hen te leren”. En dat is een inspanning van “lange adem”. Maar geen hopeloze taak, integendeel : dat kan heel verrijkend zijn voor ons beiden. Dat behalve de aangename herinnering aan de afgelopen vrije dagen van Pinksteren, ook deze gedachte ons moge bijblijven gedurende de rest van dit jaar!
Bert Wooning svd

Uit het pastoraalteam 2017 - 24Redden

Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn Zoon heeft gegeven; Niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is het christelijk geloof niet iets dat onderdrukt of beknelt, maar juist bevrijdt. Het hoort tot haar wezen en haar grootste taak dat zij vergeving schenkt als mensen gebukt gaan onder schuld. Hier gaat het ten diepste om: Vergeven. Vergeving geeft lucht en schept leven.
‘We zaten met een groepje bij elkaar. Iemand nam het woord en getuigde dat christenen moeten opkomen voor het leven en dan met name voor het ongeboren leven. En terwijl zij heel bevlogen haar pleidooi vóór het leven en tegen de cultuur van de dood vervolgde, stond er achterin een jonge vrouw op die heel stilletjes de ruimte verliet.’
Pastor Ben Hendriksen

Uit het pasoraal team 2017- 23Pinksteren<
Het feest van Pinksteren heeft zijn oorsprong in het Joodse feest van de afkondiging van de Wet of duidelijker gezegd: het Woord van God. Dat was reden om feest te vieren en God daarvoor te danken. De christenen hebben dit feest overgenomen en er een eigen betekenis aangegeven: de resultaten van het leven en de woorden van Jezus worden geoogst. Zijn leerlingen begonnen, na zijn heengaan en geïnspireerd en gesterkt door de Geest, zijn woorden en leven te verkondigen. Duizenden mensen sloten zich bij hen aan en lieten zich dopen. Door de kracht van zijn Geest die Jezus gedurende zijn leven herhaaldelijk had beloofd, lieten zijn leerlingen de angst varen die zij hadden vanwege de vervolging door de Joden. Door Hem herinnerden ze zich nu goed de betekenis van zijn woorden en zijn leven en vertaalden die naar de mensen toe die zij voor zich hadden.
Ook nu in onze tijd blijft die Geest van Jezus werken. Velen erkennen bijvoorbeeld dat het II Vaticaans Concilie die een broodnodige hervorming van de kerk in beweging zette, werk van de Geest was. Menselijkerwijs gesproken zat deze vernieuwing er niet in.. Integendeel… Velen herkennen in het optreden van indertijd Paus Johannes XXIII en nu van Paus Franciscus die een “frisse wind” door de kerk laten waaien, als werk van die Geest. Maar ook het optreden van een Martin Luther King of andere voorvechters van gelijkheid van burgerrechten voor alle mensen, kunnen we zien als uitingen van die Geest. En zelfs het optreden van enkele rechtschapen leiders die tegen de stroom van de heersende mening in, het opnemen voor de zwakkeren in de maatschappij, kunnen we zien als uitingen van die Geest.
Ook wij hebben die Geest ontvangen bij ons Doopsel en Vormsel en blijven die ontvangen wanneer we ons voor Hem openstellen. Met de hulp van die Geest zullen we in staat zijn om ons steentje bij te dragen aan een menswaardiger maatschappij in onze stad , in onze buurt, een wereld waarin iedereen als gelijke wordt erkend. Kortom : een wereld meer overeenkomstig het visioen dat God met die wereld voorheeft.
Dat het vieren van het Pinksterfeest ons moge helpen om deze taak van ons in herinnering te houden en tot uitvoer te brengen.
P. Bert Wooning svd

Uit het pastoraal team 2017 - 22
Veertig dagen na Pasen en tien dagen voor Pinksteren vieren wij Hemelvaart. De kern van het verhaal lezen wij in de Handelingen van de Apostelen (1,1-14). Nadat de verrezen Jezus meerdere keren is verschenen aan zijn leerlingen, wordt hij voor hun ogen opgenomen in de hemel. Een periode van onderricht en verdieping van geloof wordt dus afgerond en een nieuwe missionaire opdracht wordt aangekondigd. Vlak voor zijn afscheid zegt Jezus: “Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.” Hierna bereiden de leerlingen zich voor op hun zendingswerk door trouw en eensgezind in gebed te blijven. Op die manier heeft Jezus de weg naar de hemel bekend gemaakt. De weg is ons leven, onder leiding van zijn Geest.
Leven met Christus is leven vanuit de hemel Vanuit Efez. 1 en Kol. 3 mag je zeggen: de hemelvaart van Christus is ook mijn hemelvaart. God heeft ons een plaats gegeven in de hemelsferen. Zoals je met Christus gestorven en opgestaan bent, zo ben je met hem naar de hemel gegaan. Wat betekent dat praktisch? Vanuit Openbaring kun je dingen zeggen over hoe het in de hemel is. Zo wil God het ook laten zijn in je leven: God in het middelpunt, heilig en zuiver, vol blijdschap in de Heer, en met vooruitzicht naar wat komt.
Ik wil hier iedereen bedanken voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, fijne brieven en kaarten die ik mocht ontvangen na het overlijden van mijn jongere zus, Francisca Martha Owusu Akpo-Agbovi. De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. Op 7 juni ga ik drie maanden op vakantie naar Ghana. Ik vind het een goed moment om bij mijn familie eventjes te zijn. In uw vieringen mogen jullie voor mijn zus Francisca Martha Owusu Akpo-Agbovi en mijn familie in gedachten houden.
Edmund Owusu

Uit het pasoraal team 2017- 21Hemelvaart Op de 40ste dag naar Pasen vieren wij Hemelvaartsdag. Het verhaal waarin dit beschreven wordt gaat als volgt:
‘Toen Jezus uitgesproken was, werd Hij voor de ogen van zijn apostelen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden: ”Mannen van Galilea wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Hand.1.9-11)

Een zeer ruimtelijke voorstelling van zaken. Je ziet het bijna voor je ogen gebeuren, maar het gaat wel helemaal tegen alle natuurwetenschappelijke logica in. Hoe dat kan? In de tijd dat de schrijver Lucas dit schreef, had men een andere voorstelling van de werkelijkheid dan nu. De aarde was een platte schijf, -zo dacht men,- die op zuilen boven het oerwater gedragen werd. De hemel, dat waren de wolken en de horizon. Als je naar God ging, dan moest je naar boven naar de hemel, de plaats van God. Maar zo ruimtelijk kunnen we het vandaag niet meer verstaan.

De hemelvaart van Jezus is het terugkeren naar de Vader en dat is niet persé ‘boven’. De Vader naar wie Jezus ging, is niet aan een plaats of afstand gebonden. De hemel is daar, waar wij God ontmoeten. ‘Hemel’ is dus niet zozeer een of andere plaats, maar een andere wijze van zijn.
De ‘hemel’ begint zelfs al op aarde. Het is daar waar wij God ontmoeten en bij Hem zijn. Hemel staat in onze taal symbool voor al het goede en het mooie, voor vrijheid, liefde en geluk. Hemel gebeurt overal, waar wij liefde, gerechtigheid, vreugde en geluk brengen en ervaren. Het laatste en volkomen geluk is er nog niet helemaal, maar we mogen er al iets van meemaken.
Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2017 - 19MARIAMAAND – GA NAAR MARIA TOE Mei is bekend in onze traditie als de Marianmaand. Naast belangrijke dagen als Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinkteren staat Maria centraal in de kerk. De meimaand toegewijd aan MARIA is de ideale maand om onze gebeden tot Maria te richten. Bij het begin van de meimaand wil ik bij dat mooie gebed “Weesgegroet Maria’ even stilstaan.
Het eerste gedeelte van dat gebed zijn enkele heel belangrijke Bijbelzinnen die we uitspreken. (Lucas 1:28) “Weesgegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U”. Dat zijn de woorden die de Engel Gabriel sprak toen hij de boodschap aan Maria bracht dat zij de Moeder van Gods Zoon zou worden. Na de boodschap van de Engel ging Maria naar haar nicht Elisabeth, die ook zwanger was. Elisabeth begroet Maria als de gezegende omdat uit haar de Redder zal geboren worden. “Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot”, (Lucas 1:42).
Na die twee Bijbelse zinnen, eindigen wij met het gebed: “Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood”.
Hier, spreken we Maria aan met haar grootste titel: “Moeder van God”. Dan noemen we onszelf in het ‘Weesgegroet’ met onze kleinste titel “zondaars”, mensen die zo dikwijls tekortschieten. We vragen aan Maria dat ze voor ons bidt. Want Jezus heeft ons op het kruis Zijn Moeder als onze Moeder gegeven – (Joh.19:26-27). Toen heeft Jezus aan Maria de moederlijke taak gegeven voor ons te bidden en na haar ontslapen is Maria ten hemel opgenomen. Als gelovigen, vertrouwen we dus op haar moederlijke voorspraak.
Ook worden in dit gebed de twee belangrijkste ogenblikken van ons leven genoemd: “nu en in het uur van onze dood”. In die momenten mag Maria bijzonder voor ons ten beste spreken in de Hemel. Die twee momenten zijn heel belangrijk. Het nu is belangrijk. Niemand kan zijn verleden veranderen en wat de toekomst brengen zal, dat weten we ook niet. Nu moeten wij er iets van maken, nu moeten we Jezus toelaten in ons leven, nu moeten we ons hart openstellen voor Gods Plan met ons en vooral in onze Augustinus parochie. We vragen Maria ook dat ze voor ons bidt in het uur van onze dood, in die momenten dat ons lichaam het begeeft en we de Heer zullen ontmoeten. Ze mag voor ons bidden opdat we ook dan niet bezwijken in onze keuze voor haar Zoon, Jezus Christus. Shalom!
Pater Edmund Owusu

Uit het pastoraal team 2017 - 18Gedenken en vieren Straks, op 4 en 5 mei herdenken wij de doden uit de 2e Wereldoorlog en vieren wij de bevrijding. De oorlog en de bevrijding, het is alweer even geleden. Doden-herdenken en het leven vieren, wij doen dat alweer 72 jaar lang. Is dat belangrijk? Het lijkt mij wel, want daarmee houd je de band met de gestorvenen levend en vorm je een continue lijn tussen levenden en doden. Je hoeft het ook níet te doen, maar ik vind het een verarming. Dan is het net of je even kwam leven hier op aarde en na een bepaalde tijd weer weg bent, alsof jouw aanwezigheid van geen of slechts geringe waarde was. Gedenken en vieren is beseffen dat je een keten vormt met degenen die in het verleden hebben geleefd, in het heden leven en in de toekomst zullen leven. We zijn één grote familie. Gedenken en vieren is belangrijk, omdat dat ook het wezenlijke kenmerk is van ons gelovige leven. Iedere keer als wij in de kerk bijeenkomen gedenken wij het lijden en de dood van Jezus, maar vieren wij ook Zijn verrijzenis, het nieuwe Leven. Al meer dan 2000 jaar doen wij dat! En ook de doden doen gewoon mee. Wekelijks noemen wij hen bij name, omdat wij geloven dat niemand vergeefs of onopgemerkt hier was. Ieder mens is van waarde, gewild en van betekenis. Een troostrijke gedachte, dat wij deel uitmaken van een groot geheel, in verbinding staan met elkaar en leven uit en in Gods hand!
Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2017-17Missionaire gemeenschap 3 maanden later…. Na 15 januari hebben we allereerst aandacht besteed aan de vorming van het leven van onze communiteit. We hebben de dagorde proberen in te vullen, in het bijzonder de gebedsmomenten, die uiteindelijk toch de inspiratiebron moeten zijn voor onze missionaire arbeid.

Het is opvallend hoeveel mensen moeite hebben met de uitdrukking “missionaire gemeenschap” Men associeert “missionair” nog vaak met de missie in verre landen waar wij vroeger postzegels en zilverpapier voor gespaard hebben. MISSIE heeft tegenwoordig een andere betekenis. Het heeft te maken met het antwoord geven op missionaire uitdagingen. Sommigen reageren hier begrijpend en instemmend op, anderen blijven er toch moeite mee houden. Bij een nieuw begin geldt als vuistregel dat je niet moet oordelen of veroordelen, maar vooral kijken naar, observeren en meedoen met wat er gaande is om zo de situatie te leren kennen en alles te inventariseren.
De eerste maanden hebben we meegedaan aan alle activiteiten van de parochie en woonden we heel veel (soms misschien wel teveel) vergaderingen bij. Opvallend daarbij was voor ons wel de betrokkenheid van vele leken die als vrijwilliger meedoen.
Een van de kern organen van de parochie is ons pastorale team: een diaken en wij als de twee SVD’ers ondersteund door vier dames die als vrijwilliger aan dit pastorale team deelnemen. Bewonderenswaardig hoe zij, voor ons pastores, het pad naar de mensen toe effenen en handvatten aan ons dagelijkse pastorale werk geven. In een van de vele bijeenkomsten hebben we de taken verdeeld. Spontaan werden de diaconale/missionaire taken aan ons toebedeeld.
Ook bij het parochiebestuur vinden we een aandachtig en gewillig oor voor onze missionaire doelstellingen en idealen. Zij hopen dat met onze komst het pastoraat een nieuwe missionaire impuls krijgt.

De bisschop heeft Edmund verzocht wekelijks een Engelstalige eucharistieviering te houden voor de vele Engelssprekende studenten in de stad. Met behulp van flyers, via facebook en door mensen persoonlijk te benaderen geeft hij hier bekendheid aan. Zo hopen we ook meer contact te krijgen met jongeren om uiteindelijk te komen tot een jongerenpastoraat en een internationaal studentenpastoraat.
We zijn zeer hoopvol gestemd. Veel mensen zien welwillend en belangstellend uit naar ons werk en verwachten er veel van. Over enkele maanden gaan we een beleidsplan voor de korte termijn opstellen, waarin we de onmiddellijke doelstellingen van onze aanwezigheid willen bepalen en de manieren hoe dit te verwezenlijken. Wij houden u op de hoogte.
Pater Bert Wooning en pater Edmund Owusu

Uit het pastoraal team 2017-16De week naar Pasen Met 'Aswoensdag' zijn we begonnen aan onze tocht van veertigdagen en nachten richting Pasen. Het is een tocht van mensen: vrouwen en mannen, jongens en meisjes, en ook voor kinderen. Op weg naar Pasen kunnen wij ons vooral bezinnen op de verhouding met onze diepste grond en ons hoogste goed.
Het verhaal over het verraad, het lijden en de dood van Jezus dat wij deze week vaak horen lijkt alleen maar veraf en ondenkbaar, want in werkelijkheid is het heel gewoon en van alle tijden, ook van onze tijd. We zien het elke dag gebeuren: mensen die vermoord worden omdat ze anders denken en anders geloven. Mensen die gemarteld en vermoord worden omdat ze, net als Jezus, goed willen zijn, goed willen doen, anderen willen helpen, zoeken naar vrede en gerechtigheid. Mensen die gemarteld en vermoord worden omdat ze in Jezus geloven. We horen het elke dag, en we kunnen alleen maar hopen dat het leven van al deze gemartelde en vermoorde mensen, net als dat van Jezus, zal blijven leven in het leven van anderen. Van mensen die ook goed willen zijn en vredevol, en eerlijk en barmhartig.
In december kwamen al 29 Kopten om bij een aanslag op de Koptische Kathedraal in Cairo, de grootste kerk in het Midden-Oosten. Bij de aanslagen van afgelopen zondag zijn ongeveer 40 doden gevallen. Deze aanslagen kwamen aan het begin van de ‘Goede Week’ in de aanloop naar Pasen en slechts weken voor het bezoek van paus Franciscus. Mogen wij in deze week om vrede van de wereld bidden en laten ook we bidden om religieuze eenheid, met name in Egypte en het Midden-Oosten. Eind april zal paus Franciscus een tweedaags bezoek brengen aan Egypte. Hij hoopt dat zijn bezoek een nieuwe impuls te geven aan de interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims.
Het is Goede Week, en wij mogen zeggen: God laat ons niet weglopen van uw liefde, herstel in ons die kracht om waardig mens, om medemens te zijn. Geef ons een goede verhouding met de ziel van ons leven, met de grond van ons bestaan en met uw levende liefde in de wereld en in ons midden.
Pater Edmund Owusu

Uit het pastoraal team 2017- 15Maria, een vrouw met goddelijke allure

In Museum Catharijneconvent in Utrecht is een grote tentoonstelling te zien over Maria, de meest afgebeelde vrouw ter wereld. Met een grote variëteit aan objecten wordt het verhaal verteld van Maria, de moeder van Jezus. Een beeldend verhaal van haar veelbewogen leven, haar tenhemelopneming en haar wereldwijde verschijningen in vele gedaanten. Maria is voor vele kunstenaars door de eeuwen heen een grote inspiratiebron geweest, vanaf het begin van het christendom tot nu toe.
Maria heeft altijd een bijzondere plaats ingenomen in het leven van gelovige mensen. Zij was een vrouw, zoals wij -uit mensen geboren- en toch anders.
En kleinmenselijke gevoelens-waar wij van tijd tot tijd allemaal mee te kampen hebben- wist zij met ogenschijnlijk gemak de baas te blijven. Kortom, Maria, een vrouw met goddelijke allure.
Tot op de dag van vandaag komen mensen wereldwijd bij haar op verhaal en steken ze een kaarsje aan, want hoe groot en volwassen we ook worden, in wezen blijven we kinderen die op zoek zijn naar troost, kracht en bemoediging. Toch merk ik dat Maria anders geworden is of misschien ben ik wel anders geworden? Ik weet het niet en daarom ga ik binnenkort naar haar tentoonstelling in Utrecht. Wat het me zal doen weet ik natuurlijk nog niet, maar ik hou u graag op de hoogte.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2017-12Gedenken en vieren Straks, op 4 en 5 mei herdenken wij de doden uit de 2e Wereldoorlog en vieren wij de bevrijding. De oorlog en de bevrijding, het is alweer even geleden. Doden-herdenken en het leven vieren, wij doen dat alweer 72 jaar lang. Is dat belangrijk? Het lijkt mij wel, want daarmee houd je de band met de gestorvenen levend en vorm je een continue lijn tussen levenden en doden. Je hoeft het ook níet te doen, maar ik vind het een verarming. Dan is het net of je even kwam leven hier op aarde en na een bepaalde tijd weer weg bent, alsof jouw aanwezigheid van geen of slechts geringe waarde was. Gedenken en vieren is beseffen dat je een keten vormt met degenen die in het verleden hebben geleefd, in het heden leven en in de toekomst zullen leven. We zijn één grote familie. Gedenken en vieren is belangrijk, omdat dat ook het wezenlijke kenmerk is van ons gelovige leven. Iedere keer als wij in de kerk bijeenkomen gedenken wij het lijden en de dood van Jezus, maar vieren wij ook Zijn verrijzenis, het nieuwe Leven. Al meer dan 2000 jaar doen wij dat! En ook de doden doen gewoon mee. Wekelijks noemen wij hen bij name, omdat wij geloven dat niemand vergeefs of onopgemerkt hier was. Ieder mens is van waarde, gewild en van betekenis. Een troostrijke gedachte, dat wij deel uitmaken van een groot geheel, in verbinding staan met elkaar en leven uit en in Gods hand! Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2017- 14Op 26 maart 2017 werden de gebruikelijke geluiden van de kerkklokken in de Augustines parochie niet gehoord, alleen in de Franciscuskerk. De Willibrorduskerk was stil, de Michaelkerk was stil en de Lukaskerk was ook stil. Bijna elke beweging werd gericht op Franciscuskerk.
Wat was de reden?
Het was feest: ‘25 jaar diakenwijding, jubileumviering van Ben Hendriksen’. 25 jaar diakenwijding en 8 jaar bezig in de Augustinusparochie; dat was de reden voor een feestje. Het was ook de reden voor de prachtige gezamenlijke Eucharistieviering die in de Franciscuskerk gevierd werd.
Het was echt een hele mooie viering
Ten behoeve van de pastoraal team wil ik alle mensen bedanken die door hun aanwezigheid, gebed of op een andere manier de dag mooier maakten vooral het project koor en de organisatoren. We zullen ons best doen om Ben te geven, dat de zending die hij 25 jaar geleden kreeg, zoveel vruchten zal blijven opleveren. Ook daarvoor blijft uw biddende steun onmisbaar.
Ik wil je, Ben, bij deze toch proficiat wensen met je jubileum. Wij wensen jou een jaar met elke dag veel zon en alleen maar positieve dingen en we wensen ook jou veel gezondheid, liefde en geluk in alles wat je doet.
We zitten nu midden in de veertigdagentijd. De lezingen van deze week kunnen opnieuw de ogen doen openen om te laten zien waar het in het leven echt om gaat. Moge wij weg naar Pasen, samen met de blindgeborene, in Christus opnieuw geboren worden en opstaan tot nieuw en waarachtig leven. Juist! “De Heer is mijn herder. Het zal mij voortaan aan niets meer ontbreken.” Namens het pastorale team pater Edmund Owusu

Uit het pastoraal team 2017 - 10Iemand echt aandacht geven is leven, de ander brengen bij zijn eigen wezenskern. Het is het beste in hem of haar wakker roepen. Aan iemand denken en zijn naam weten, brengt zomaar geluk in iemands leven. Geen mens wil een nummer zijn, verdwijnen in anonimiteit, de grauwe massa. Om je te kunnen ontplooien, de unieke mens te zijn die je bent, verlang je naar aandacht, verlang je ernaar eens geprezen, bewierookt te worden. Uit de verhalen weten wij, dat Jezus aandacht had juist voor mensen, die onopgemerkt bleven, weggedrukt of over het hoofd gezien werden. Zijn aandacht hoefden zij niet te trekken: Hij zag hen. Allen kennen we het menselijk verlangen naar aandacht een we kennen ook mensen die onze aandacht nodig hebben. Mogen wij in deze veertigdagentijd tijd nemen om aandacht te besteden aan onszelf, ons leven en ook aan de mensen die onze aandacht graag willen hebben. Meer nog dan anders wordt ons in de veertigdagentijd gevraagd dat de oude mens, Adam, in ons sterft, en de nieuwe mens, Christus, in ons opstaat.

Namens het pastorale team pater Edmund Owusu

Uit het pastoraal team 2017 - 9HET IS WEER CARNAVAL
Het is carnaval, Het is een groot feest en iedereen is blij, ik ook. Omdat ik veel van dit feest gehoord heb maar nooit heb ik zelf meegevierd. Ik heb deze week veel over het feest gelezen en geleerd. Wat ik nu weet is dat Carnaval het feest is dat voorafgaat aan de veertigdaagse vastentijd, de voorbereidingstijd op Pasen. Ik hoop dat we het feest niet vieren omdat het op de kalender staat of het gewoon een traditie is, want op carnaval geeft God dus goede raad en Hij maakt geen onderscheid tussen de mensen. Het is vanzelfsprekend dat het feest van carnaval mensen leut brengt en dat iedereen blij en tevreden wordt. Maar ik vraag me of als geluk niet voor alle dagen is? Zou het niet komen door die flinke neut, dat grenzen tussen mensen nu, tijdens het feest vervagen? Want Gods liefde is geweldig, onbegrensd Aswoensdag, na het feest, wordt iedereen verwacht: het askruisje krijgen christenen tezamen. Zorg zo dat onze God dan weer eens lacht.

Deze veertigdagentijd mag voor ons vruchtbaar zijn op veel manieren. Dat wij oog krijgen voor de nood van de naaste in de materiële, morele en spirituele ellende. De veertigdagentijd is een uitgelezen kans om ons hiervoor weer meer in te zetten. Een van die vormen is de vastenactie. Daarvoor moeten wij zelf vrij worden van eigenbelang, zodat wij hen oprecht en eerlijk nabij kunnen zijn. Om dat te kunnen doen, moeten we tijd voor de ander maken, moeten we iets van onszelf geven, moeten we armer van het hart worden. En dan krijgt God de ruimte om ons op zijn manier rijk te maken.
E. Owusu

Uit het pastoraal team 2017 - 8Verkiezingen

De verkiezingen komen eraan. Op 15 maart 2017 mogen wij weer naar de stembus om een nieuwe regering te kiezen. De heren en dames politici lopen zich warm om zich zoveel mogelijk in de media te laten zien en ons binnen te halen met verleidelijke slogans en genereuze beloften. Tja, was het maar waar dat alles wat zij ons beloven ook daadwerkelijk zal gebeuren. De problemen voor de gedupeerden in de provincie Groningen worden nu met veel ophef ‘opgelost’, omdat journalisten met camera’s -als vliegen- de politici achtervolgen met lastige vragen en omdat wij er in onze huiskamers direct getuige van zijn. Zijn de journalisten met hun camera’s er niet, dan is de kans groot dat er niets gebeurt. Dit lijkt de huidige democratie te zijn geworden: Niet een significant probleem wordt aangepakt, maar een slim gebruik van de media wordt beloond.
Zo ook de opkomst van de vele splinterpartijtjes in ons land. Een partij voor gepensioneerden, voor dieren, voor mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond, voor mensen die boos zijn. Het zijn allemaal deelbelangen, voor een enkele groep. En allemaal willen ze hun ‘sporen’ neerzetten voor een korte tijdsperiode van 4 jaar, in beeld zijn, de media halen, zodat ze de volgende verkiezingen wéér gekozen zullen worden. Het grotere landsbelang is niet interessant meer of een visie op Nederland over een langere periode.
Het is vloeken in de kerk, maar je zou toch bijna weer terugverlangen naar de ‘grijze saaie middenpartijen’ met hun spruitjeslucht, maar ook met grotere idealen.

Pastor Ben Hendriksen

Vervolg uit het pastoraal team 7aMaar te veel zout, te veel licht is niet goed; te weinig ook niet. Dat kleine beetje zout tussen duim en wijsvinger is genoeg om het leven smakelijk en dragelijk te maken. Wanneer het leven donker wordt, verdwijnen alle kleuren. Wij kunnen licht zijn voor elkaar, kleur geven aan het bestaan. Niet te veel, want dan verblinden we elkaar met te grote woorden en te felle emoties. Het kleine vlammetje op de paaskaars is het licht van Christus. Voldoende om in de donkere uren van ons bestaan ons geloof vast te houden, de hoop aan elkaar door te geven en elkaar met liefde te genezen.
Edmund Owusu

Uit het pastoraal team 2017 - 7ZOUT EN LICHT Ik vind het zinvol dat we eventjes over het thema van afgelopen zondag na kunnen denken. Zout en licht ... het zijn op zich maar kleine dingen. En toch belangrijk. Zout heeft te maken met duurzaamheid en kwaliteit. Zout heeft smaak en geeft smaak. Zo is het gemaakt. Wanneer het zijn smaak verliest, dan wordt het weggegooid. Zo zijn ook wij, als volgelingen van Jezus, gemaakt om kwaliteit en smaak te brengen in onze omgeving. Daarmee kunnen we anderen helpen. Licht is net zo onmisbaar als zout. Wanneer wij Jezus Christus volgen zijn we in deze wereld een licht. Het wijst de weg en het is zichtbaar voor iedereen. De vraag is dan: zijn wij, als Christenen, zichtbaar voor iedereen?
In november vorig jaar, bezocht ik een moslimman in Amsterdam. Toen ontdekte ik dat hij zeer tevreden met mijn bezoek was, omdat hij nooit verwachtte dat ik "een priester" hem "moslim" kon bezoeken. Bovendien hadden wij elkaar nog nooit eerder ontmoet.. Hij vertelde me dat hij in vier jaar, nooit een bezoek kreeg. Hij is altijd alleen geweest in het midden van een dergelijke internationale stad, waar miljoenen mensen elke dag rondlopen. Deze ontmoeting met die eenzame man heeft mij geleerd hoe je als een christen, zout en licht in het leven van andere mensen kan zijn, ongeacht hun nationaliteit, religieuze overtuiging en hun manier van denken.
Er zijn zoveel mensen die de smaak in het leven verloren hebben. Het leven lijkt voor hen geen zin meer te hebben omdat ze die zin misschien te veel zochten in het materiële of in een of andere verslaving en het daar niet vonden. Wij kunnen hen een andere schat aanbieden.
Er is veel duisternis in onze samenleving. De duisternis van de eenzaamheid, de duisternis van ziekte, ouderdom en dood. Die duisternis kunnen we uiteraard niet oplossen, maar we kunnen enkel een lichtje van hoop zijn dat zich aanbiedt. Er ligt hier voor ons een enorme uitdaging.
Zout en licht zijn er dus voor de omgeving. En dan is het niet onduidelijk hoe de smaak van het zout moet zijn: het moet naar Jezus smaken! En het is ook duidelijk welke kleur het licht moet hebben: het moet de glans van Christus verspreiden! Het gaat erom, dat de mensen dwars door onze daden, door heel ons leven heen zien wie Gód is. Door zó te schijnen in deze wereld ontdekt men hét Licht: God.

Uit het pastoraal team 2017 - 6Niets nieuws onder de zon

Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat sinds Donald Trump president van de Verenigde Staten is, hij nog geen moment uit het nieuws is geweest. Ook onze media berichten dagelijks over hem. Duizenden mensen weet hij op de been te brengen –onbedoeld wellicht- die tegen hem demonstreren. Volgens mij is dit bij nog geen andere president gebeurd.
‘Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten’, zegt het spreekwoord. Trump doet ferme uitspraken en hij zet schijnbaar met het grootste gemak zijn handtekening onder door hemzelf genomen besluiten die eerdere afspraken teniet doen. Hij jaagt schrik aan en brengt mensen in onzekerheid, maar iets opmerkelijks gebeurt óók: Mensen staan op, de vrouwen het eerst en laten zich niet zomaar opzij zetten. Sterker nog, wereldwijd komen mensen in beweging en worden zich bewust van wat zich voor hun ogen afspeelt. Het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, maar een zekere parallel zie ik toch wel. Ik bedoel dat het eigenlijk heel bijbels is wat er gebeurt. Want ook het joodse volk kreeg in haar bestaan steeds weer te maken machthebbers in binnen en buitenland, die het volk bedreigden en overheersten en onrechtvaardig behandelden. En steeds weer stonden er profeten op die deze machthebbers de wacht aanzegden en die het volk namens God een hart onder de riem stak en het bemoedigde om op te staan en zich niet bij wat er gebeurde zomaar neer te leggen. Niets nieuws onder de zon dus. Het is van alle tijden. Laten we met vertrouwen de toekomst bezien. Het komt altijd goed.

Pastor Ben Hendriksen

Vervolg Uit het pastoraal team 2017 - 4bIn juli 2006 begon ik mijn noviciaat in het Gezelschap van het Goddelijk Woord (SVD) in Nkwatia Kwahu, in het oosten van Ghana. Na mijn eerste geloften op 20 juli 2008 en de eeuwige gelofte op 15 augustus 2012, werd ik op 17 augustus tot priester gewijd en kreeg ik een missie benoeming voor de Nederlands-Belgische kerkprovincie. Voor ik naar Nederland vertrok was ik 1 jaar werkzaam in de parochie Onze Lieve-Vrouw van Goede Raad en op de middelbare school St. Joseph in Kwahu Tafo, in het oosten van Ghana.

Op 3 mei 2014 ben ik naar Nederland gekomen en werd ik lid van de Missionaire Leefgroep SVD in Nieuwegein, Utrecht. Van daaruit heb ik mijn studie van de Nederlandse taal gedaan in Utrecht. Vanaf 1 november 2015 t/m 30 april 2016 deed ik pastorale inburgering in de Vredeskerk en de Rozenkranskerk in Amsterdam. Het was de bedoeling dat ik door middel van participatie kennis maakte met de Nederlandse kerk, cultuur, de samenleving en de dagelijkse werkpraktijk in de typisch Nederlandse context en hoe die eruitziet. Het is de bedoeling dat ik voldoende ervaringen opgedaan heb om adequaat te kunnen functioneren in mijn nieuwe werkomgeving. Het blijft vervolgens wel zaak om het aangeleerde zoveel mogelijk in de praktijk toe te passen om tot verdere verbetering, verdieping en verfijning te komen. Dus ik heb iedere steun nodig om dit te bereiken. “Alles is mogelijk met de genade en kracht van de Heilige Geest”, (H. Arnold Janssen, stichter van het Gezelschap van het Goddelijk Woord -SVD-).
Ik heb vanaf mei afgelopen jaar tot dit jaar in de RK parochie Amsterdam Oost/Watergraafsmeer/Zuidoost – Diemen en Duivendrecht als priester assistent gewerkt. Ik ben ook sinds september afgelopen jaar werkzaam bij stichting ShivA – (Spiritualiteit hiv Aids) als geestelijk verzorger.

Als SVD-missionarissen en verkondigers van het Woord Gods heeft de Bijbel een centrale plaats in ons leven en missie. Wij zien het als ons ideaal om in de context van de lokale kerk en de huidige maatschappij een dialoog aan te gaan en te bevorderen met armen en kansloze mensen van andere culturen, mensen die niet tot een geloofsgemeenschap behoren en die op zoek zijn naar geloof in God en ook mensen van andere religieuze tradities en seculiere ideologieën. Het is mijn gebed dat ik een bijdrage aan de Nederlandse geloofsgemeenschap en samenleving kan leveren, vooral in deze Augustinusparochie, Breda.

“Ik zeg dank aan Hem die mij gesterkt heeft, Christus onze Heer, omdat Hij mij vertrouwen heeft geschonken, door mij in zijn dienst te nemen,” (1Timoteüs 1:12).
Edmund Owusu SVD

Uit het pastoraal team 2017 - 3 Laat je kennen!
De Augustinusparochie houdt de adresgegevens van haar parochianen graag actueel.

Bijvoorbeeld, als iemand nieuw in onze parochie komt wonen of als iemand gaat verhuizen naar een verzorgingshuis. En ook, als iemand overlijdt, weet uw parochie dit en zal zij hen geen brieven of Parochieblad meer sturen.

Omdat te kunnen maakt de Augustinusparochie gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie). SILA werkt samen met Basis Registratie Personen (BRP) van de overheid. De overheid wil dat niet meer en het lijkt of zij kerk en geloof nog meer terug wil dringen uit de samenleving. In de Tweede Kamer is hier al een voorstel over aangenomen, maar het is nog niet te laat! U kunt uw mening hierover geven via de internetconsultatie.

Ga op internet en vul de internetconsultatie in. Doe het snel, want reageren kan maar tot 3 februari 2017.

Meedoen is eenvoudig. Via de internetconsultatie kunt u uw mening onder de aandacht brengen bij de overheid. Daarom vragen wij u: Vul hem in. U helpt er uw parochie mee, want we vinden het belangrijk dat u in beeld bent bij ons.

Hoe kunt u reageren?

Ga naar https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen/reageren

Geef aan waarom u vindt dat de basisregistratie personen (BRP) gegevens met blijven doorgeven aan SILA, zodat mensen in beeld blijven bij de Augustinusparochie. Vul daarna uw naam in; deze wordt niet gepubliceerd tenzij u toestemming geeft.

Wij willen u nu reeds bedanken voor de moeite die u wilt nemen om mee te doen!
Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2017 - 2De Kerstvieringen zijn voorbij. Oud en Nieuw hebben we achter de rug. We hebben weer veel mensen gezien en gesproken. Samen hebben we ons geloof gevierd dat God het Licht en de Liefde in ons leven heeft gegeven. Veel mensen hebben zich ingespannen: voor de kerststallen, voor de kerstversiering, voor de zang, voor het schoonmaken, als koster, voor zoveel klussen. Het is en blijft geweldig om zo Kerst en Oud en Nieuw te vieren met elkaar. En wie weet, wie er nog meer gedaan heeft. Zonder al mensen zou de parochie niet functioneren. Wat is het goed om met zulke goede mensen die zich zo inzetten, weer 2017 in te gaan. Zij zijn de stabiele en de drijvende krachten achter de coulissen. Nooit op de voorgrond, en altijd bezig. Wat is het goed om zo met elkaar een parochie te vormen. We gaan een nieuw jaar in. Moge de parochie met de nieuwe communiteit, het nieuwe pastoraal team, het bestuur en de parochiekerncommissies het elan vinden en vasthouden om samen bevlogen aan de toekomst te bouwen, en wel in wederzijds vertrouwen en met wederzijdse steun. Moge God ons allen daarmee zegenen. Laten we ook een zegen voor elkaar. Laten we er samen een goed jaar van maken voor de parochie en voor al onze kerken en kernen.
Diaken Vincent de Haas.

Uit het pastoraal team 2017- 1De Kerstviering zijn voorbij. De Kersttijd nog niet. Onze kerken zaten weer vol. Dat is mooi. Kerst blijft een aansprekend feest voor alle mensen. Een moeder met een baby vroeg of ze mee mocht doen met Kindje Wiegen. Natuurlijk. Een priesterkoor vol met kinderen aan de voet van het orgel. Het is en blijft geweldig om zo Kerst te vieren met elkaar. Zoals ook de gezinsvieringen van Kerstavond. Zo’n koor dat zomaar weer op komt draven, en geweldig zingt. Of al die bouwgroepen die de Kerststallen in onze kerk bouwen. En dan de mensen die de bloemversiering voor hun rekening nemen. De mensen die de glühwein, de koffie en de thee hebben geschonken, of het kerstbrood hebben gesneden en uitgedeeld. Zij die de kerstpakketten hebben samengesteld en verdeeld. Zij die het Kerstdiner op Eerste Kerstdag hebben verzorgd voor al die mensen die niet zo goed raad weten met Eerste Kerstdag. En wie weet, wie er nog meer gedaan heeft. Zonder al mensen zou de parochie niet functioneren. Wat is het goed om met zulke goede mensen die zich zo inzetten, weer 2017 in te gaan. Zij zijn de stabiele en de drijvende krachten achter de coulissen. Nooit op de voorgrond, en altijd bezig. We gaan een nieuw jaar in. Moge de parochie met de nieuwe communiteit en het nieuwe pastoraal team weer nieuw elan vinden om samen aan de toekomst te bouwen, en wel in wederzijds vertrouwen en met wederzijdse steun. Laten we er samen een goed jaar van maken voor de parochie en voor al onze kerken.
Diaken Vincent de Haas.

Uit het pastoraal team 2016 - 52Het zal vreemd worden. Na elf jaar werkzaam te zijn geweest in de Augustinusparochie krijg ik een andere taak. In de parochie komen drie paters SVD werken. Zij zijn de inzet van een nieuwe dynamiek in de parochie, en zullen weer de vaste gezichten worden die in alle kerken te vinden zijn. Met mijn beperkte tijd kon ik niet datgene bieden wat de parochie nodig heeft. Met de nieuwe communiteit ontstaan er meer mogelijkheden om daaraan gehoor te geven, en vooral gezicht. Ik blijf mijn werk voor de Katholieke Bijbelstichting doen. U weet wel die Stichting die de Willibrordvertaling uitgeeft. Zo zal Willibrord nooit ver van me vandaan zijn. Ook blijf ik werken voor de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Het blijft een bijzondere taak om mannen te mogen begeleiden en opleiden die priester of diaken willen worden in onze Kerk. En ze komen uit heel Nederland, en twee bisdommen van Vlaanderen. De derde taak die ik krijg is die van algemeen bestuurder van de congregatie Franciscanessen Alles voor Allen. Een totaal andere uitdaging die de nodige aandacht zal vragen om leiding te geven aan een groep zusters die weten dat ze in de herfst van hun leven zijn. Ik blijf in Teteringen wonen. We zullen elkaar nog genoeg tegen komen. Bent u er ook op 1 januari in de viering in onze kerk? Dan zullen we elkaar de hand schudden.
Tot ziens, diaken Vincent de Haas.

Uit het pastoraal team 2016 - 51Nog anderhalve week en dat is het Kerstavond. Maar de voorbereidingen op alle terrein zijn al heel lang volop bezig. Al sinds de zomer hoor ik mensen spreken over kerst- en nieuwjaarskaarten; en niet veel later over het kerstdiner; en ja, natuurlijk, over kerstliederen en kerstconcerten. Nu hoor ik – net na Sint Nicolaas – overal, maar dan ook overal kerstmuziek. En tussendoor hoor ik allerlei moeilijke verhalen, die mij aan het twijfelen brengen: wordt het ooit echt Kerst? Maar ik weet tegelijk dat ook God zelf naar deze wereld kijkt. Hij ziet het, en komt niet met bliksem en donder, maar Hij roept mensen om vanuit de liefde aan de slag te gaan. Liefde, trouw en barmhartigheid die samen veel kunnen doen, waar ook ter wereld. God roept ons. God daagt ons uit. Kijk goed naar je zelf; werk goed samen; werk altijd vanuit de liefde. Nee, dat valt niet altijd mee. Van sommige verhalen en van sommige acties wordt een mens goed boos. En is dan in staat tot eigen boze dingen. Het evangelie houdt ons van dag tot dag een spiegel voor. ’t Is zoals iemand laatste tegen me: wees goed bewust van hoe jezelf in elkaar zit. Het geeft je de basis om die liefde een betere plek te geven, en met die liefde steeds aan de slag te gaan. Moge die goddelijke liefde ons helpen op weg naar Kerst.
Vincent de Haas, diaken.

Uit het pastoraal team 2016 - 50Een weldadige warmte.
Op zondag 20 november heeft paus Franciscus de heilige deur van de Sint-Pieter in Rome gesloten. Daarmee kwam een einde aan het z.g. jaar van Barmhartigheid dat vorig jaar november begon. Nog net op tijd zijn de bijna tweeduizend Nederlandse pelgrims, die op dat moment in Rome verbleven, door de heilige deur de Sint-Pieter binnengegaan. Voor paus Franciscus is barmhartigheid is een belangrijk thema. Het heeft te maken met waar het in het christendom om uiteindelijk gaat: vergeving en verzoening. Zonder de ernst van zoiets als een abortus weg te nemen, heeft hij vanuit de gedachte van christelijke barmhartigheid, tegen alle priesters in de kerk gezegd dat zij vrouwen die hiervan spijt hebben en hieronder lijden, namens God vergeving te schenken. Er zijn mensen die dit paus Franciscus bijzonder kwalijk nemen , omdat zoiets nu eenmaal onvergeeflijk is. Maar ook Jezus werd eens geconfronteerd met een situatie over een vrouw, die in de ogen van het volk iets onvergeeflijks had gedaan en daarvoor gestenigd diende te worden. ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. De wet schrijft voor zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt U?’ Hij zei niets, maar toen ze op een antwoord bleven aandringen zei Hij: ‘Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen.’ Toen trokken zij weg, de een na de ander, totdat Hij alleen achterbleef met de vrouw. ‘Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Nee, Heer, niemand’, antwoordde ze. Waarop Jezus zei: ‘Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer.’ Een warme aanraking, die de koude en verkilde wetgeving doet ontdooien, toen en nu.
Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2016 - 49Advent is een mooie tijd. Kinderen zingen: de mooiste tijd van het jaar. Of ze zingen: het is weer zover; het is weer Advent; het eerste kaarsje brandt (enzovoorts). We leven met Sint Nicolaas en anderen naar Kerstmis toe. Een tijd om je te bezinnen: hoe kijk ik uit naar de komst van het Kerstkind? Sint Jan de Doper zal u vragen: en heeft u ook uw leven op orde? Advent een nieuw kerkelijk jaar begint; een nieuw burgerlijk jaar staat te beginnen. In de mail komen allerlei aanbiedingen voorbij wat je kan eten, of wat je kan cadeau geven. Zoveel stemmen die roepen. Voor mezelf is het ook een tijd van stilte en inkeer. Zeker als het wat kouder wordt, nodigt ook de natuur je uit om stil te worden in jezelf. Waar kijk ik nu naar uit? Het nieuwe jaar zal veel nieuwe dingen brengen. Allemaal verrassingen die de toekomst nog verborgen houdt. Veel uitdagingen die je blij maken; veel uitdagingen ook die je wat huiverig maken. Advent is een echte voorbereidingstijd om te kunnen ontvangen wat er komt. Om te kunnen ontvangen wat het Kerstkind ons wil geven. En u, hoe bereidt u zich voor?
Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2016 - 48Christus Koning.,br> Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt het feest van Christus Koning gevierd, een feest dat door Paus Pius XI in 1929 werd ingesteld om daarmee aan te geven dat niet de wereldlijke machten als wel Christus het Hoofd is van hemel en aarde. Een gedachte die wellicht door verschillende van ons in de huidige tijd als achterhaald wordt beschouwd. Koningen hebben in ons huidig staatsbestel weinig of niets meer te betekenen. Enkele mensen zouden zelfs het koningschap liever afschaffen.
Heeft daarmee dit feest haar zin voor ons verloren? Wanneer we de verschillende lezingen van de Liturgie van deze feestdag tot ons laten doordringen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat we ontdekken dat de essentie van dit feest ook voor ons, navolgers van Jezus in deze tijd, nog haar betekenis kan hebben. Die spreken namelijk niet zozeer van wereldlijke macht of de kracht van legers als wel van de nabijheid van Jezus aan ons allen, zijn zorg en bezorgdheid voor ons mensen, zijn solidariteit en vergevingsgezindheid.
Wanneer Pilatus aan Jezus vraagt of dat Hij Koning is, antwoordt Hij bevestigend maar voegt daar onmiddellijk aan toe: ‘Maar mijn Rijk is niet van deze wereld’. Inderdaad, welke koning staat terecht en moet zich verantwoorden voor zijn woorden en daden? Welke koning hangt aan het kruis onschuldig veroordeeld? Jezus Koning echter is de mensen nabij, bezorgd als Hij is voor de meest kleine en lijdende mens en als zodanig laat Hij zien hoe God, zijn en onze Vader, ons altijd nabij is. Op het kruis, terwijl Hij zelf zo verschrikkelijk lijdt, geeft Hij gehoor aan een van de misdadigers die met Hem gekruisigd is en belooft hem dat hij met Hem zal zijn in het eeuwig Paradijs omdat deze man erkent dat hij slecht gedaan heeft en andere mensen kwaad berokkend. Wie van ons is in staat aan het lijden van anderen te denken wanneer hij/zij zelf met ziekte, pijn of tegenslagen te kampen heeft? Jezus als lijdende Koning inspireert ons om ons voor anderen in te zetten, in het bijzonder degenen die het moeilijk hebben en/of aan de onderkant van de maatschappij leven. Hij inspireert ons om op deze manier iets van Gods medelijden en barmhartigheid aan onze medemensen in onze buurt te laten zien en, zoals Jezus, iets van Gods mededogen en medelijden aan de wereld te laten zien en zo mee te werken aan de groei van het Rijk van God in de wereld en in ons midden.
Pater Bert Wooning svd, waarnemend pastoor.

Uit het pastoraal team 2016 - 47Verpopularisering
De wereldpolitiek verpopulariseert in een snel tempo. Vorige week maakten velen tot hun verbazing mee dat Donald Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten (en baas van de wereld) werd. Niemand het serieus voor mogelijk gehouden, dat deze man op die belangrijke stoel plaats zou nemen. Maar het gebeurde toch maar.
Maar ook in de landen die samen het hedendaagse Europa vormen is de politiek aan het verpopulariseren. In Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Polen, Hongarije, enz. komen steeds meer politici en partijen naar voren die ons in simpele one-liners oplossingen voor de problemen in de wereld voorschotelen. En iedereen heeft een mening en velen daarvan krijgen in de populaire praatprogramma’s een gemakkelijk podium hiervoor.
Het lijkt allemaal heel onschuldig, maar het samenleven verloedert alsmaar verder. Vrijheid van meningsuiting, de Alles-moet-toch-kunnen mentaliteit, we hebben een wereld gekregen waar steeds meer mensen met korte lontjes de boventoon voeren. Misschien in het een onvermijdelijk proces dat doorgaat en niet meer terug te draaien is, omdat te lang niet naar de angsten en frustraties van velen is geluisterd. Misschien móet het gewoon gebeuren, maar stijlvoller en gezelliger wordt het er niet op. Vasthouden aan je eigen goede smaak en inzichten, dat lijkt mij op dit moment nog het allerbeste. Voor de rest is het vooral met verbazing gadeslaan wat er allemaal de revue passeert.

pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2016 - 46Er is een nieuwe tekst van het gebed Onze Vader. Zoals u al uit de krant of uit een andere nieuwsbron heeft vernomen, is er door de bisschoppenconferenties van België en Nederland besloten om een nieuwe tekst voor het Onze Vader te maken. Op de eerste Adventszondag zal die tekst in de liturgie worden ingevoerd. Vanaf zondag 27 november dus bidden we het Onze Vader net even anders dan we tot nu toe deden. De redenen om dit te doen zijn eenvoudig. Men wilde graag een tekst van het gebed des Heren dat gelijk was in Vlaanderen en in Nederland. Daar voegde zich bij dat men al jaren worstelde met de bede ‘ leid ons niet bekoring’. Bekoort God ons? Of anders: verleid God ons? Door voortaan te bidden: ‘breng ons niet in beproeving’ is men er in geslaagd om uit deze impasse te komen. Beproeving is als een test. Test God ons dan? Nee, maar we worden genoeg op de proef gesteld. Dat voelen we met onze klompen aan. We worden beproefd door eigen lijden, door lijden dat we om ons heen zien; door moeilijkheden die we op onze weg tegen komen. Soms zijn beproevingen zo moeizaam dat we geen uitweg zien. Daarom bidden we vanaf 27 november: breng ons niet beproeving. Moge het ons helpen op onze geloofsweg. Nog even dit: er zijn gebedskaartjes gemaakt. Die reiken we uit op zondag 27 november, zodat u genoeg kan oefenen om u de nieuwe tekst eigen te maken. En dat zal snel genoeg gaan: het gaat maar om twee kleine aanpassingen.
Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2016 - 45Het is mooi wandelen in de bossen. De herfstkleuren zijn traag, maar komen langzaam maar zeker tevoorschijn. Als je moeder sterft, klinkt een lied uit een huis. Ja, als je moeder, je vader, je partner, je kind, je lieve relatie sterft, is opeens alles anders. We zijn in november: Allerheiligen, Allerzielen. We herinneren al onze lieve doden. En we realiseren ons hoe kwetsbaar we zelf allemaal zijn. Hoeveel we ons ook inspannen om gezond te blijven, ligt er soms maar een klein dingetje op de loer dat heel ons bestaan op zijn kop zet. November is wellicht bij uitstek een maand om daar nog eens over na te denken en te filosoferen. Vanuit ons geloof realiseren we ons ook dat het einde van de wereld ook altijd op de loer ligt.
En nieuwsberichten over van alles maken ons daar niet vrolijker op. Toch mogen we ons ook altijd in Gods Hand weten. Hij is het die ons bijeen brengt, en bijeen houdt. Bijvoorbeeld omdat als Allerzielen voorbij, het feest van de heilige Hubertus voor de deur staat. zo’n diakonale heilige die zijn brood deelde met de mensen om hem heen, zodat ze maar gezond bleven. Een paar dagen later klopt de heilige Martinus op onze deur. Hij deelde zijn kleding met wie het koud in de winter had. En nog weer later is de heilige Nicolaas alweer in onze straten te vinden.
Hoeveel geef je om een ander? En heb je daar een bijzonder kadootje voor? God laat ons de kwetsbaarheid zien. Maar Hij wijst ons ook de weg hoe hard we elkaar nodig hebben om van deze wereld een mooiere plaats te maken.
Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2016 - 44Je kon er over de hoofden lopen. Rome is een grote stad. Maar overal waar we kwamen, was het druk en vol. Voortdurend konden we in de rij staan. De oproep van de paus om het jaar van Barmhartigheid te beleven en te vieren, heeft zijn effecten gehad. Velen kwamen en komen daarvoor naar de stad van Petrus en Paulus. Ze vieren hun geloof; ze gaan door de vier heilige deuren van de kathedraal en de drie basilieken; ze gaan naar de catacomben; en ze spreken met vele anderen die er ook zijn. Al vele eeuwen in Rome vieren christenen hun geloof in Christus. Het blijft bijzonder om je door hen aangesproken te weten. Quo vadis?, is de vraag die Petrus aan Christus stelt in Rome.
De vraag ‘Waar ga jij heen?’ kunnen we ook aan elkaar stellen. Waar gaan we heen met ons geloof? Wie bouwt op de hoeksteen Christus, hoeft nergens bang voor te zijn. Centraal mag blijven staan dat wat we met onze doop hebben meegekregen: houd van God, en van de mensen om je heen. De liefde, die God ons geeft, is lankmoedig en goedertieren; niet afgunstig; beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn; zij zoekt zichzelf niet; zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij; alles hoopt zij, alles duldt zij. Het zijn woorden van de apostel Paulus die ons steeds wakker houden in alles wat we zeggen en doen.
Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2016 - 43Voltooid leven.
Euthanasie na ‘voltooid leven’ mag straks ook als het aan deze regering ligt, las ik laatst in BN De Stem. Ook mensen die niet doodziek zijn mogen onder strikte voorwaarden uit het leven geholpen worden. ‘Voltooid leven’, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Een mevrouw die nog geen jaar geleden het leven niet meer zag zitten en er serieus over nadacht, zei een jaar later: ‘Ik ben weer opgelapt. Ik kan weer lachen, zingen, plezier maken.’ Je kunt je vergissen … Een voltooid leven is dus als je niet meer kan lachen, zingen of plezier maken. Lachen, zingen en plezier maken heeft te maken met kwaliteit. Daar gaat het om. Een einde laten maken aan een mensenleven is nogal wat. Leven is het kostbaarste wat je hebt. Zou de regering niet eerder alles op alles moeten zetten om de kwaliteit van leven te verhogen van het leven van ouderen i.p.v. aan beëindiging te denken? Verbinden bijvoorbeeld, mensen met elkaar in contact brengen en fijne dingen met elkaar laten doen, zodat ze weer kunnen lachen, zingen en plezier maken. Dat lijkt me trouwens veel eerder een voltooid leven.
Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2016 - 42Zondag 9 oktober 2016 was het zover. Die dag bestond het klooster Sint-Catharinadal 745 jaar. Dat is een respectabele leeftijd. Ze zijn ooit begonnen in Wouw. Maar door een van de grote overstromingen die ons land gekend heeft, is de priorij in Breda terecht gekomen. De communiteit heet een priorij, omdat er een priorin aan het hoofd staat. Nadat prins Frederik Hendrik Breda had ingenomen, kon de priorij daar niet langer blijven. Zo kwamen de zusters in Oosterhout terecht.
De zusters die met het klooster begonnen, wilden de heilige Norbertus volgen. Hij was een Nederlandse edelman die in Premontré, een nieuwe orde begon. Zij volgen de regel van de heilige Augustinus van Hippo, de patroonheilige van onze parochie. Het is een leven van samen delen, samen bidden en samen getuigen van het evangelie. Zo kan je God in jezelf en in de ander ontmoeten. Trouw staat hoog in het vaandel, naast bezinning en ontmoeting.
De kost hebben ze lang verdiend met een boekbinderij, maar het levert nu te weinig op. Ze zijn twee nieuwe uitdagingen aangegaan: het bouwen van een gastenverblijf en het stichten van een wijngaard. De zusters geloven stellig in de toekomst van hun priorij. Zo kunnen we hen dan ook steunen en van hen leren. Bezinningsdagen bij hen volgen, en na 2018 hun wijn kopen. Dat laatste duurt dus nog even. Het eerste is nu al mogelijk.
Hun wijsheid, hun trouw en hun inzet kunnen voor ons een voorbeeld zijn.
Vincent de Haas, diaken.

Uit het pastoraal team 2016 - 41Oktober is wereldmissiemaand. Opnieuw is er aandacht voor mensen die het minder goed hebben dan wij. Dit keer gaat de aandacht uit naar de Filippijnen. Lees u maar onder het kopje: Missio Wereldmissiemaand.
Maar wereldmissiemaand betekent ook aandacht hebben voor je eigen taak in de wereld. Het evangelie daagt ons uit om goed om ons heen te kijken. Welk talent heb ik gekregen? En wat doe ik daarmee? Jezus stuurt ons op pad. Ja, om het evangelie te verkondigen, maar vooral met daden. Desnoods met woorden, voegde paus Franciscus er enige tijd geleden aan toe. Het hele jaar klinkt al het woord Barmhartigheid.
Barmhartigheid is een doe-woord. Kijkt u nog eens naar het filmpjes op Katholiek Leven. Leest u nog eens het artikel Barmhartigheid Opnieuw Aan De Orde. Daarna zou u uzelf de vraag kunnen stellen: en wat doe ik nu? Of wat doe ik eigenlijk allang maar geef ik daar niet dit woord aan? Het is de moeite waar je in de maand oktober je er weer eens mee bezig te houden.
En ten slotte: de paters SVD zullen het team van de Augustinusparochie gaan versterken. Zij zijn een missie-congregatie. Het is wel interessant dat juist zij in onze parochie actief worden. Missie lijkt een woord voor ver weg. Maar het is altijd al ook dichtbij geweest. Het past ook bij ons.
Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2016 - 40Een bijzondere naam

God, wie is dat eigenlijk? Bij de naam ‘God’ denken mensen vaak aan ‘almachtige’, ‘alwetende’, ‘alomtegenwoordige’. Hij die wikt en beschikt voor mensen, ver weg, ergens in een aparte ruimte, onbereikbaar onaantastbaar. Maar de Bijbel zegt iets anders over Hem. Als Mozes vraagt : ‘Wat is uw naam’, antwoordt God: ‘Ik ben die is.’ Dus niet ver weg, ergens in een aparte ruimte, onbereikbaar onaantastbaar, maar dichtbij, in het leven van alledag, in het leven van mensen. Een heel belangrijk verhaal in de Bijbel is het verhaal over de bevrijding van het joodse volk uit de slavernij van Egypte. Bevrijding, dáár gaat het bij God om. De kinderen van God, en dat zijn álle mensen, mogen nooit ofte nimmer gevangen gehouden worden of in slavernij leven. Als het volk na zijn bevrijding, veertig jaar moeizaam door de woestijn zwerft op weg naar het beloofde land, en soms hopeloos is en stiekem weer verlangt naar het slavenhuis Egypte, houdt God zich ondertussen niet afzijdig in een aparte ruimte -onbereikbaar onaantastbaar- maar is Hij steeds op bijzondere momenten bij hen. Op die momenten wanneer zij weer kiezen voor de vrijheid, want de God van de Bijbel daalt af en trekt letterlijk met mensen mee.
Zo ook bij Jezus, een mens naar Gods hart. Alle daden en wonderen die Hij verricht –bijzondere momenten- zijn gericht op de bevrijding van mensen. Want niemand mag klein gehouden of monddood gemaakt worden.
Zo gebeurt het tot op vandaag. Tegenwoordig heb je ‘een dag’ of ‘een week’ voor iets. Een dag voor de vreemdeling, een week voor de vrede of van de eenzaamheid. Het lijkt misschien gewoon en soms wat veel, maar toch zijn het allemaal initiatieven tot bevrijding. Bijzondere momenten waarop God afdaalt en letterlijk met ons mee trekt.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2016 - 39Woensdag 21 september is de internationale dag van de vrede. Voor de kerken betekent dat we al vele jaren de vredesweek organiseren. In en buiten vieringen is er aandacht voor vrede. Maar ja, wat doe je nu echt? Je kan demonstreren; je kan je bezinnen; je kan bidden. Elke viering opnieuw wensen wij elkaar de vrede. Wat helpt nu echt dat de vrede op aarde groeit? Op dit moment dat ik dit schrijf, is er hoop dat de wapenstilstand in Syrië het houdt. Als u dit leest, weet u of dat ook zo is. Maar er is zoveel geweld op de wereld. Ach, zei een mevrouw tegen mij: het zit in feite diep in ieder van ons. Het is al een hele stap voorwaarts, als mensen zich bewust worden hoe veel geweld er in hen is. Ik moet haar gelijk geven. We proberen wel, maar we vallen vaak weer net zo hard. Elke viering wensen wij elkaar de vrede van Christus. Hij zegt: Ik geef jullie de vrede die de wereld niet kan geven. Er zit een diepe waarheid in. Wij, mensen, halen het zelf niet. Ik denk zomaar: hoe dieper we deze waarheid tot ons door laten dringen, hoe meer we in staat te worden als de mensen die Jezus zalig spreekt: Zalig zij die vrede brengen. Bidden we dus om vrede; werken we aan de vrede binnen in ons; en zetten we ons om vrede te brengen overal in onze omgeving.
Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2016 - 38Een vraag: Is een mens die gelooft een domoor, met een op hol geslagen fantasie of heeft een niet-gelovige het bij het juiste eind? Er zijn veel mensen tegenwoordig die het moeilijk vinden om in God te geloven, maar zweren bij het materialisme. Slechts het stoffelijk waarneembare is van belang. M.a.w. alleen wat te zien is bestaat. Iets wat niet te zien is –God- bestaat dus niet in hun visie. Maar daarmee krimpt de werkelijkheid tot de helft in, lijkt me.
De wereld is vol wonderen en méér dan louter materie. Alleen al het feit dat liefde bestaat en vrijheid en hoop. Het geeft aan dat een mens geen robot is, niet alleen maar een samenspel is van louter chemische reacties of een toevallige verzameling van cellen. Als God Liefde is, Vrijheid en Hoop, dan bestaat Hij in en doorheen alle zichtbare materie. Dan is Hij de motor en inspirator van alles. Als je in God kunt geloven en je je eraan kunt overgeven, als je het geestelijke toelaat in je denken, dan opent de ruimte zich voor het ongrijpbare. Dan wordt het leven voller: Zichtbaar én onzichtbaar. Onzichtbaar is niet niets, maar juist de kern, de grote waarde van het iets. Het geeft de zichtbare materie juist haar betekenis.
Een gelovige lijkt mij geen domoor, maar ten opzichte van een niet gelovige juist een completer mens, omdat hij het leven in haar volle omvang beschouwt.
Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2016 - 37We zijn weer van start. De school, het werk, de kerk, de sport, de deurcollectes, en al die andere dingen. Dit jaar voelt dat laat. Het is alweer september. Meteorologisch is de herfst al weer begonnen. Maar de wereld heeft niet stilgestaan. Dat weten we maar al te goed. de politiek staat nooit stil. De economie vraagt elk moment zijn eigen aandacht. We merken dat niet altijd in ons dagelijks leven. Zoals ook de kerk nooit echt stil staat. Elk moment is er wel iets anders te beleven. Het jaar van Barmhartigheid is nog niet om. Elk moment grijpt hij aan om zijn toehoorders er weer op te wijzen dat ze mogen en moeten nadenken over wat ze doen met hun leven. Welke rol speelt barmhartigheid in uw leven?, vraagt hij keer op keer. Het blijft indringend. Zoals we ook elke week (en voor wie wil meer keer in de week) het evangelie horen, en door Jezus tot nadenken worden aangespoord. Wat geloof je nu? En wat maak je van je leven? Het blijven centrale vragen, die steeds weer een eigen antwoord mogen krijgen. De spiegel die de liturgie voor ons leven is, is een mooie spiegel. Durf je steeds weer in die spiegel te kijken? Een ding blijft: het verrijkt hoe dan ook je leven. We beginnen ook voor onszelf weer aan een nieuw werkjaar. Moge het een rijk jaar worden.
Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2016 - 36De Eucharistieviering van vandaag staat in het teken van het begin van het pastorale jaar van onze parochiegemeenschap. Bij de opbouw ervan is iedereen belangrijk. Daar hebben we mensen voor nodig die leiderstalenten hebben, maar ook de eenvoudige goedwillende mensen die bereid zijn hun steentje hoe klein dan ook bij te dragen.
Een geest van nederigheid, bescheidenheid, eenvoud en zelfkennis en de daaruit voortvloeiende houding van elkaar respecteren zullen we daarbij hard nodig hebben. Ieder van ons is een belangrijke speler in dit grote geheel.
Zoals u waarschijnlijk al weet, zal er begin volgend jaar een missionaire religieuze gemeenschap starten: bestaande uit de missionarissen van het Goddelijk Woord, kortweg SVD genoemd. Twee van hen komen uit het buitenland; ik zelf zal de derde zijn. Vroeger zijn onze missionarissen naar verschillende missies in het buitenland gegaan. Nu komen zij hiernaartoe om ons te helpen en ons te verrijken met hun zuidelijke opvatting en beleving van het Evangelie. Want inderdaad: die is soms anders als die van ons. Wij zullen een open en hartelijke houding nodig hebben om hen gastvrij te ontvangen en van hen te leren.
Als SVD-gemeenschap komen we niet om de lakens uit te delen. Nee, we komen om ter beschikking van de parochiegemeenschap te staat, om haar te helpen te groeien in dienstbaarheid en solidariteit. Van de andere kant willen we bijzondere nadruk leggen op enkele missionaire elementen: de zorg voor mensen aan de onderkant van de samenleving, de migranten, de vluchtelingen, de mensen met andere godsdienstige overtuigingen.
Deze nieuwe SVD-gemeenschap zal uw steun, uw medewerking, uw solidariteit hard nodig hebben. we hebben elkaar allemaal hard nodig: zowel naar binnen, als naar buiten toe. Samen bouwen aan de opbouw van de parochie, en aan de groei van het Rijk van God in de wijken, in de stad; een rijk van vrede, rechtvaardigheid, solidariteit en bezorgdheid voor de meest kwetsbaren onder ons.
Dat de patroon van deze parochie, de heilige Augustinus, ons daarbij moge helpen.
Uit de preek van pater B. Wooning op zondag 28 augustus 2016.

Uit het pastorale team 2016 - 35Komende zondag is startzondag. Ware schoonheid is vaak verborgen. Dat is een mooi thema om mee aan de slag te gaan. We kijken altijd naar de buitenkant, maar we vergeten hoe de binnenkant is. Het is de feestdag van onze patroonheilige, de heilige Augustinus. Hij schrijft zelf: ik heb zo vaak buiten gezocht, en niets gevonden dat echt van waarde is. Tot ik leerde de binnenkant te zien. De binnenkant leerde me de ware schoonheid te ontdekken. Dat is de liefde die God ons heeft gegeven. Liefde is de sterkste kracht die in elk mens leeft. De Liefde om van deze wereld iets mooiers te maken. Liefde die centraal mag staan. Die onze boosheid, onze irritaties, onze neiging om slecht te denken kan wegnemen. Zoveel sluiers voor onze ogen die verborgen houden wat echt de moeite waard is. We worden door Jezus uitgedaagd om met de ogen van God naar elkaar en naar de wereld te kijken. Om barmhartigheid centraal te stellen in ons leven; om de wraak geen kans te geven; om de weg van verzoening te gaan. Dat is een hele opgave. Maar wie die weg leert zien, ontdekt de verborgen schoonheid van de schepping. Mag de startviering daar het begin van zijn.
Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2016 - 34Plotseling waren ze daar: vier militairen die samen langs het strand patrouilleerden. Automatische geweren in de aanslag; kogelvrije vesten aan. Een gevoel van kwetsbaarheid kwam bij me op. ze confronteerden me daar aan de Middellandse Zee met de situatie van deze dagen. We weten ons bedreigd. We weten niet wanneer en waar er weer een gek is die een gewelddadige aanslag zal plegen. Onveiligheid en onzekerheid worden gemaskeerd met patrouillerende soldaten en agenten. In de kathedraal van Vence hing een oproep om samen met moslims te protesteren tegen die nutteloze geweld.
Er naast hing een foto van de bisschop met een imam die samen nee zeiden tegen al die geweld, en opriepen om samen een nieuwe toekomst te bouwen. Ontroerend om te zien hoe christenen en moslims samen een halt willen toeroepen aan al deze dwaasheid. Dat kunnen wij ook. Samen onze schouders zetten onder protesten en daden die het kwade in de wereld bestrijden. Samen werken aan vrede. Het is elke dag weer nodig.
Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2016 - 33
Op verhaal komen …………..
Wij leven in onrustige tijden, er is dreiging wereldwijd.
Enerzijds groeien de gevolgen van de economie en de politiek ons boven het hoofd; mensen zijn op drift geraakt, er is van alles aan de hand. En je vraag je af: Hoe moet het verder?

En anderzijds lijkt het wel of alleen succes, geld, status en veel vrienden op facebook je geluk nog maar bepalen. Maar velen voelen zich armer en eenzamer dan ooit tevoren.
In die woelige zee proberen wij kerk van Jezus Christus te zijn. Want in het voetspoor van Hem mogen wij niet wegkijken, maar ons juist aangesproken weten door wat om ons heen gebeurt en wat mensen meemaken. Van betekenis te zijn. Maar hoe ben je als kerk van betekenis? Misschien wel wanneer we een plek kunnen zijn waar mensen weer op verhaal mogen komen. Waarom? Om uit te rusten en op adem te komen. Om de stilte te smaken. Om aan te sterken. Om weer te weten waar het om gaat. Om geloof, hoop en liefde te delen met anderen. Om het grote Verhaal te horen over God die naar ons luistert, meevoelt en redt. Om toegerust opnieuw op weg te gaan, want geloven verruimt je horizon.
Kerk, een plek om op verhaal en om op krachten te komen. Een hele uitdaging, dat wel. Maar dan ben je tenminste wel van betekenis!
Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2016 - 32De werken van barmhartigheid
Bij onze reis naar Hulst bleek daar in de basiliek dat we helemaal niet zoveel weten van de werken van barmhartigheid.

En al helemaal niet dat er veertien zijn. Die veertien zijn in twee groepen te verdelen. We kennen de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid. Er zijn daarnaast de zeven geestelijke werken van barmhartigheid.
De eerste zijn het meest bekend: de hongerigen voeden; de dorstigen te drinken geven; de naakten kleden; de vreemdelingen herbergen; de zieken bezoeken; de gevangenen bezoeken. Deze zes worden allemaal genoemd in het Matteüsevangelie (hoofdstuk 25). De zevende komt uit een ander bijbelboek, het boek Tobit: de doden begraven.
De zeven geestelijke werken hebben geen directe bijbelse grondslag, maar zijn wel alle zeven evangelisch van aard: de onwetenden onderrichten; in moeilijkheden goede raad geven; de bedroefden troosten; de zondaars vermanen; het onrecht geduldig lijden; beledigingen vergeven; voor de levenden en overledenen bidden.
De eerste drie zijn goed te doen. Bewust en onbewust zullen we zelfs concreet maken in ons leven.
De drie erop volgend zijn heel wat moeilijker: zondaars, onrecht, beledigingen. Daar ligt voor de meesten van ons een grote uitdaging. Hoe geef je daar vorm aan, zonder je zelf te verloochenen?
Toch zullen ons leven een meer evangelische kleur geven als we het aandurven er iets mee te doen in ons doen en laten, zwijgen en spreken.
Het zevende geestelijke werk ken ik goed uit de verhalen van mensen die het ’s avonds voor het slapen gaan best druk hebben. Want ze wilden voor dat ze hun hoofd te ruste legden, nog bidden voor zoveel mensen. Een mooi gebruik. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dat nog doen.
Vincent de Haas, diaken.

Uit het pastorale team 2016 - 31Zoals u wellicht gehoord hebt, ben ik, Pater Bert Wooning svd, op 1 mei 2016 door de Bisschop van Breda als administrator benoemd van de Augustinusparochie in Breda Noord waartoe ook Teteringen behoort.
Ik ben lid van de congregatie van de Missionarissen van het Goddelijk Woord ( SVD) die in Nederland haar centrum heeft hier in Teteringen in het Missiehuis.
Hier heb ik van 1960 – 1964 mijn theologische studies gedaan en ben daar ook op 15 maart 1964 priester gewijd. Een jaar later ben ik als missionaris naar Paraguay (Zuid Amerika) vertrokken waar ik bijna 40 jaar gewerkt heb. In 2004 werd ik gevraagd om in de missionaire svd communiteit in de Schilderswijk (Den Haag) te werken. De laatste jaren werkte ik vanuit het Missiehuis hier in Teteringen.
Mijn voornaamste taak in de komende maanden zal bestaan in het voorbereiden van een nieuwe missionaire svd gemeenschap in de Augustinusparochie. Vanaf januari 2017 zullen twee of drie svd missionarissen uit het buitenland zich in deze parochie gaan vestigen enerzijds om de enorme pastorale taak van de huidige pastorale beroepskrachten te verlichten, anderzijds om zich te wijden aan typisch missionaire taken zoals de zorg voor vluchtelingen en migranten, voor mensen die aan de onderkant van de maatschappij leven, contact opnemen met mensen van een andere godsdienstige overtuiging en werken met jongeren.
In de komende tijd zullen we u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen die gaande zijn aangezien we om in onze opzet te slagen zeker uw belangstelling en medewerking nodig zullen hebben waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank.
P. Bert Wooning svd

Uit het pastoraal team 2016 - 30Vakantie
Nog even en de vakantie begint. Velen zien er naar uit, naar een tijd van vrij zijn. Even niet geleefd worden door het rooster en het ritme van het werk, de school of de dagelijkse beslommeringen, maar volgens je eigen rooster. En dat valt nog niet mee. Want waar bestaat zo’n rooster dan uit. Uitslapen, luieren, niets doen? Dat is weer het andere uiterste. Nee, vakantie vieren is nog een kunst op zich. Het is balans vinden tussen twee uitersten. Want de school, het werk of de dagelijkse beslommeringen, ze kunnen je opjagen, maar bieden je aan de andere kant wel de noodzakelijke sociale contacten. En uitslapen, luieren of niets doen, kan ook een eenzame bezigheid zijn.

Mensen die met pensioen gaan, worden daar soms in begeleid. Zij moeten dan het jachtige leven ‘afleren’, om het rustige nieuwe leven aan te leren. Alsof je een oude, vertrouwde jas – die als gegoten zat – uit doet en een nieuwe – weliswaar mooie – maar nog niet lekker zittende jas aantrekt.

Dat is wat al die spirituele tijdschriften ons willen vertellen en dat is ook de boodschap die ons geloof ons mee wil geven; geef aan alles de juiste zwaarte en tijd, probeer in balans te komen

Als je nog niet aan pensioen toe bent is vakantie houden even proeven van dat rustige nieuwe leven, die mooie vreemde jas. Maar voor de meesten zal de vakantie net iets te kort zijn om die balans te vinden. Toch is het fijn om even op adem te mogen komen en te genieten van al het mooie waarmee God ons in zijn schepping heeft omgeven.

Ik wens u mooie en zonnige vakantiedagen toe!

O ja, en als u iets leuks wilt ondernemen, wij hebben voor u een zomerprogramma samengesteld, wat zeer de moeite waard is om te bezoeken of aan mee te doen.
Pastor Ben Hendriksen.

Uit het pastoraal team 2016 - 29Je kasten opruimen doe je niet zomaar een twee drie. Ik ken mensen die echt alles steeds op orde houden; en die dus alles steeds kunnen wegdoen wat ze niet meer willen bewaren. Meestal – en ik ben er zo – als je gaat verhuizen. Of als je een kamer anders wil inrichten. Met dat laatste ben ik bezig: een kamer anders inrichten. Gevaar is dat je snel verdwaald in alles wat er nog is van jaren geleden. Dat ik dat nog had …
In het bisdom is een commissie Kunst. Zij inventariseren alles in de parochies wat er aan kerkelijke kunst is. Ze constateren nogal eens hoe slordig er mee om gegaan is. Kostbaarheden die kwijtraken; of ze ontdekken nieuwe voorwerpen waarvan niemand weet waar ze vandaan komen.
Ik denk dat het in ons geloof ook zo is. Als je met elkaar in gesprek raakt over wat je nu echt gelooft, komt er gaandeweg van alles boven. Soms duurt dat even, want dan is het diep weg. Soms komt er spontaan iets boven waarvan je niet wist dat je dat nog paraat had. Met elkaar in gesprek gaan over je eigen geloof, is een kostbare zaak. Je stoft weer eens wat af. Je doet iets weg; en je ontdekt zaken die je graag bij je hebt. Het is wel eens goed om alles weer eens onder de loep te nemen. Met wie gaat u in gesprek? De zomertijd is er een aangewezen tijd voor. Heerlijk tijd nemen.
Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2016 - 28Woensdag 29 juni was het natuurlijk feest van de hh. apostelen Petrus en Paulus. Zij staan als personen voor het begin van de Kerk. Dat begin wordt als een visioen geschilderd. Christenen deelden alles, baden dagelijks samen, en vierden samen de eucharistie. Zo probeerden ze samen te bouwen aan een nieuwe wereld. Maar Petrus en Paulus hebben beiden voor hun getuigenis van hun geloof in Jezus betaald met hun leven. Daarom is de kleur ook rood van die dag, de kleur van de martelaren. Velen hebben in het begin betaald met hun leven voor hun geloof.
Zo is het ook doorgegaan. Ook vandaag de dag betalen nog altijd mensen om hun geloof in Jezus met hun leven. Er zijn nog vele martelaren. Men zegt dat het christendom de meest vervolgde godsdienst is. Dat kunnen wij nog niet echt goed voorstellen. Al voelen we ons soms goed in de hoek gezet. Maar spreek met mensen uit Pakistan, Irak, Saoedi-Arabië, Syrië of waar dan ook, en je hoort vaak de meest verschrikkelijke verhalen. Dat dat allemaal nog altijd doorgaat. Je voelt je dan tegelijk machteloos. Wat kunnen wij? In de jonge kerk bad men vurig voor allen die slachtoffer werden van vervolging. Dat kunnen wij ook: vurig en eensgezind bidden voor vervolgden. Bidden dat de vervolging stopt. En we kunnen goed luisteren naar hen die van daar naar ons toegekomen zijn. Hun verhalen mogen gehoord worden. Ook dat is de barmhartigheid en het streven naar vrede aan het licht laten komen.
Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2016 - 26Parochieuitstapje Augustinusparochie.

Op 16 juli vindt het inmiddels jaarlijkse parochieuitstapje plaats. Alle parochianen uit de Augustinusparochie mogen hier aan meedoen. Dit jaar gaat de reis naar Hulst. Nadat we de parochianen bij de vier parochiekernen hebben opgehaald, rijden we met de bus naar Hulst. Er is koffie en thee met iets lekkers. Daarnaast zal er een rondleiding zijn in de Willibrordusbasiliek in Hulst.
Deze rondleiding staat in het teken van het Jaar van Barmhartigheid, door paus Franciscus ingesteld. Vervolgens verkennen we Hulst en omgeving met een zonnetrein. Voor koffie en thee en lunch wordt gezorgd. Kosten voor dit gezellige dagje uit: €25,- , te voldoen bij opgave. Opgave: Bij de secretariaten van de parochiekernen Franciscus, Michaël, Lucas en Willibrordus.

Namens het pastorale team, pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2016 - 25Dinsdag 7 juni vierde Mgr. H. Ernst dat hij 75 jaar priester is. Zo’n jubileum omvat veel van zijn leven. Het is een leven in dienst van de Heer en van zijn Kerk. Het was bijzonder omdat van dichtbij mee te mogen maken. Kwetsbaar, broos, beperkt in zijn mogelijkheden. Maar wel dit feest willen vieren, al ben je in je honderdste levensjaar. Dankbaarheid stond voorop, ook voor allen die erbij waren.
Ook twee van zijn opvolgers waren er bij: Mgr. J. van den Hende en Mgr. J. Liesen. Mgr. M. Muskens zaliger gedachtenis zal er op zijn manier bij geweest zijn. Omgeven door zoveel lieve mensen die Mgr. Ernst op handen dragen, is zo’n feest altijd geweldig. Ik ontmoette een vrouw uit Hengstdijk (een dorp in Zeeuws-Vlaanderen) die zei dat ze tot de groep behoorde aan wie Mgr. Ernst als laatste het sacrament van het vormsel gegeven heeft. Ze stond er bij te glunderen, en was trots dat ze nu weer bij dit feest mocht zijn. Het was dan ook een aanstekelijk geheel om terug te denken wat Mgr. Ernst voor het bisdom als geheel heeft betekend, en vooral voor ieder persoonlijk.,br> Vele verhalen kwamen dan ook langs. Zo werd het ook een feest van herkenning. In de viering mocht ik degene zijn die de rolstoel met Mgr. Ernst mocht voortduwen. Een taak die ik graag op me nam, maar ik ervoer zo ook hoe kwetsbaar we allen zijn. Een kostbare ervaring die me nog lang zal bij blijven. Ik ben eigenlijk wel benieuwd welk bijzonder verhaal u over Mgr. Ernst te vertellen hebt.
Voor foto’s van die zevende juni kunt u terecht op de website van het bisdom Breda (www.bisdombreda.nl).

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2016 - 24Lange adem

Laatst vroeg iemand me: ‘Waarom zijn vrouwen van een officieel ambt in de kerk uitgesloten. In de beginnende kerk deden ze toch ook volop mee, ook als diakonessen?’ De wijding van vrouwen voor een kerkelijk ambt in de Rooms Katholieke kerk is een heikel punt en heeft Bijbelse redenen, zeggen tegenstanders van de wijding. De voornaamste reden? Er waren slechts 12 mannelijke apostelen, dus geen vrouwen! Nee, zeggen voorstanders van de wijding, het zijn vooral culturele redenen die het in de weg staan. In de beginnende kerk trokken vrouwen en mannen nog gewoon samen op, want Jezus had vrouwen én mannen in zijn gevolg. Voor Hem waren zij evenwaardig! Iets unieks voor die tijd. De vrouwen waren immers de eerste getuigen van de verrijzenis van Jezus. De cultuur in die tijd was mannelijk dominant.
Al heel snel na het hoopvolle gelijkwaardige begin, verviel men in de ‘oude’ gewoonte en werd opnieuw voorrang geboden aan een leidende positie van mannen tot in onze tijd toe; de kerk als mannenbolwerk. Toch kan ook de kerk niet heen om de veranderde maatschappelijke, sociologische, filosofische en theologische inzichten. Zoals in andere instituten en ondernemingen vandaag de dag zullen ook vrouwen uiteindelijk hun gelijkwaardige positie en kansen naast die van mannen krijgen.
En er is hoop. Paus Franciscus wil een studiecommissie instellen naar de mogelijkheid om vrouwen tot permanente diakens te wijden. Dat zei hij tegen 900 generale oversten van vrouwelijke religieuzen, die op dit moment in Rome vergaderen. Het is dus een kwestie van tijd, van de lange adem, want de molens van de kerk malen langzaam.
Pastor Ben Hendriksen

Uit het pasoraal team 2016 - 23 De afgelopen week was ik in Maarssen, een dorp tegen Utrecht aangeplakt. Daar was ik met 17 pastorale beroepskrachten uit het bisdom Rotterdam. We spraken samen over Barmhartigheid, over de grenzen en over de uitdagingen daarvan voor het pastoraat in parochies en in instellingen. We hadden boeiende gesprekken. Jouw eigen ervaringen met barmhartigheid, zo zei iemand, zullen bepalen hoe barmhartig jij nu bent. De groep werd stil en de vraag is door velen meegenomen naar huis. Ja, hoe is dat met mij? Wanneer heb ik barmhartigheid ondervonden? En hoe? En is dat inderdaad een basis voor hoe ik nu denk en handel? We waren samen in een klooster van de zusters kanunnikessen. Ze vormen een gemeenschap die behoort tot een Orde die in 1099 werd gesticht in de Kerk van het Heilig Graf te Jeruzalem. Daaraan ontlenen zij hun naam: Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf. Zij geven gestalte aan een leven dat Kerk-zijn centraal stelt: gemeenschap vormen en opbouwen. Vijftig jaar geleden is er nog een heel nieuw gebouw neergezet. Nu zijn er nog maar 4 zusters over. Ze ontvingen ons met alle egards. Dat was bijzonder. Maar het was de laatste keer voor hen. Op 31 december van dit jaar houdt het klooster op te bestaan. Het is allemaal te groot, te veel, te kostbaar om nog door te gaan. Ze bezinnen zich nog op de plekken waar ze heen zullen gaan. Het was pijnlijk om te horen, maar bijzonder hoe zelfbewust de zusters met dit besluit omgaan. Hun toekomst ligt niet meer op dit plek, maar elders. Het laat zien hoe heel onze kerk worstelt met de toekomst. Ze gaven mij mee: doe je ogen open, en luister goed naar wat het evangelie je voorhoudt. En dan komen er vanzelf inzichten hoe het verder moet. Die wijsheid geef ik graag door aan u.
Diaken Vincent de Haas

Uit het pasoraal team 2016 - 22Christenvervolging neemt toe

Je kunt het je haast niet voorstellen als je in Nederland woont, maar wereldwijd neemt de vervolging van christenen toe. In landen als Syrië en Irak worden met regelmaat christenen ontvoerd of vermoord. Ooit waren dit de landen waar het christendom begon, maar door o.a. extremistisch islamitisch geweld slaan christenen massaal op de vlucht. Volgens bronnen is in Syrië ongeveer veertig procent van de christenen gevlucht en in Irak zijn van de 850.000 christenen er nu nog slechts 250.000 over. Ook in Afrika nemen de aanslagen en het geweld tegen christenen toe.
Het is niet vergelijkbaar natuurlijk, maar ook in ons tolerante Nederland is er iets aan het gebeuren. Weliswaar is er geen openlijk geweld tegen christenen, maar iets onderhuids is toch wel gaande. Ik zou het christelijke intolerantie willen noemen. Christen zijn lijkt voor veel mensen wel heel erg suf te zijn tegenwoordig. In populaire praatprogramma’s roepen de B.N gasten om het hardst dat ze misschien ooit, maar nu absoluut niets meer met dat belachelijke geloof te maken (willen) hebben. Conferenciers durven met graagte hun hele onderbuik te legen, als het over de vredelievende stichter van het christendom gaat. Succes verzekerd, de zaal ligt plat! En ik denk: hoe is het mogelijk. Mensenrechten, humaniteit, vrijheid van meningsuiting, liefde, barmhartigheid, mededogen, vergeving, geduld, het zijn de wortels van onze vrije samenleving. Zij zijn Joods-Christelijk geïnspireerd! Zij hebben aan de wieg gestaan voor openheid en transparantie. Maar ik vrees dat velen dat niet meer in de gaten hebben. Jammer en een beetje dom ook en misschien zelfs niet ongevaarlijk: Het is als het afzagen van de tak waarop je zit!

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2016 - 20Pinksteren In het allereerste verhaal van de Bijbel staat dat toen er nog helemaal niets was, de Geest over de wateren zweefde. Maar toen God sprak kwam alles tot leven en in beweging: Hemel en aarde, licht en duisternis, water en land, zon en maan, bomen en planten, vogels en vissen. En tenslotte de mens, man en vrouw. En God blies hen zijn adem in, zijn Geest, en zij kwamen tot leven!
Er zijn mensen die vinden dat over de Geest spreken raar is of heel moeilijk. Maar dat is niet zo, het is juist heel gewoon. Die Geest kennen we allemaal en hebben daar iedere dag mee te maken.
De Geest is het levensbeginsel in alles wat is. Je hebt haar nog nooit gezien, maar zij woont in je wensen en dromen, in je werk en in al wat je denkt en doet. De Geest is het licht dat wat duister is verheldert, het vuur dat het kilste ijs ontdooit. Geest, dat zijn de ongedachte kansen die je krijgt en de onvermoede richting die je gewezen wordt. Als je goedheid vindt en liefde, dan is de Geest heel dichtbij je, dichter dan je vermoedt.
Zo wonderlijk blij, gewoon en heel bijzonder is de Geest; de heilige Geest, want ze komt van God, ieder moment weer.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2016 - 19‘Vrede laat ik u: mijn vrede geef Ik u’. Op de laatste avond met zijn leerlingen laat Jezus een veelzeggend gebaar na. Hij breekt het brood en deelt de beker, en geeft ons de opdracht: ‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’. Jezus laat ons ook een gebod na, een nieuw gebod: heb elkander lief zoals Ik jullie heb voorgedaan. Een nieuw gebod, omdat zijn liefde zich niet beperkt tot de eigen enge kring, maar over grenzen heen gaat, verder dan eigen soort, eigen volk of ras. En Hij laat zijn vrede na, nieuwe vrede. In ieder geval niet een vrede zoals de wereld die geeft. De wereld kent twee manieren om vrede te krijgen of te bewaren. De eerste manier is via de macht van de sterkste. De zaken zo regelen dat de sterkste aan het langste, en de zwakkeren altijd aan het kortste eind trekken, levert een soort vrede op waarmee de wereld genoegen neemt, maar het is niet de vrede die Jezus beloofde. De andere manier om vrede te bewaren is de problemen doodzwijgen. De lieve vrede moet bewaard worden. En dat lukt dat als je maar zwijgt over wat ons verdeeld houdt, en als je zelf geen al te duidelijke plaats inneemt. Die vredigheid is, denk ik, ook niet de vrede die Jezus ons naliet. De vrede die Jezus nalaat, is een opdracht tot luisteren, niet alleen naar de mensen die boven je staan, maar ook naar hen die naast je staan. Je hebt aan twee kanten: een oor voor wie links, en een voor wie recht van je staan. Hebben en houden wij onze oren open juist in deze tijd?
Pastoor Paul Heye

Uit het pastoraal team 2016 - 18De afgelopen weken waren er in onze parochie veel overledenen. U zult het gemerkt hebben aan het aantal intenties in de vieringen. Afscheid nemen van een overledene is altijd bijzonder, en vraag steeds weer een bijzondere aandacht. Dat doen we in onze parochie met veel aandacht en veel liefde. Definitief afscheid nemen is altijd moeilijk, hoe oud iemand ook kan zijn. Je moet toch afscheid nemen. Natuurlijk doen we dat in geloof. Natuurlijk doen we dat met de hoop dat God onze lieve dode opvangt aan de andere zijde. Maar het blijft afscheid nemen. Als, zo zegt iemand ons, het echter kan zoals in de Augustinusparochie, helpt dat enorm. Zo ervaar je dat een kerkelijke uitvaart enorm kan helpen om het verdriet en de dankbaarheid om wie iemand was, een goede plaats kan geven. Dat is dankzij de niet geringe bijdrage van de koren. Het is dankzij de kosters, en dankzij de vele vrijwilligers die zich willen inzetten dat we steeds weer een waardig afscheid kunnen nemen. Van de doden afscheid nemen op een goede manier is een belangrijk werk van barmhartigheid. Belangrijk voor de overledene zelf; nog belangrijker voor de nabestaanden. Mogen we als geloofsgemeenschap ons blijven inzetten voor dit werk van barmhartigheid. Daartoe aangespoord door de Barmhartige zelf in wiens Naam wij dit alles mogen doen.
Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2016 - 17Levensbeginsel Wij zijn op weg naar Pinksteren, het wonderlijke blije feest van de heilige Geest. Misschien wel het belangrijkste feest van de Kerk, want de Geest heeft alles te maken met Leven!

In het allereerste verhaal van de Bijbel –in het boek Genesis- staat dat toen er nog helemaal niets was, de Geest over de wateren zweefde. Toen sprak God en alles kwam tot leven en in beweging: Hemel en aarde, licht en duisternis, water en land, zon en maan, bomen en planten, vogels en vissen. En tenslotte de mens, man en vrouw. En God blies hen zijn adem in, zijn Geest, en zij kwamen tot leven. Geest is levensbeginsel!

Net vóórdat Jezus terugkeerde naar de Vader, nam Jezus afscheid van zijn vrienden met de belofte dat Hij ze niet in de steek zou laten. Hij zou hen een helper sturen, de Geest. Toen de apostelen zich uit angst verschanst hadden in een of ander huis kwam de Geest over hen. Die brengt hen in beweging en geeft hen inzicht, enthousiasme en moed, zózeer zelfs dat zij naar buiten gaan en beginnen te spreken in vreemde talen. En iedereen kon in zijn eigen taal verstaan en begrijpen wat er verteld werd over Jezus en wat God voor mensen doet.

Er zijn mensen die vinden dat over de Geest spreken raar is of heel moeilijk. Maar dat is niet zo, het is juist heel gewoon. Die
De Geest is het levensbeginsel in alles wat is en is heel bijzonder. Je hebt haar nog nooit gezien, maar zij is in ieder mens. De Geest staat aan het begin van je wensen en dromen, zij woont in je werk en in al wat je denkt en doet. De Geest is als krachtig licht dat het donker kan verhelderen, het is het vuur in de liefde dat het kilste ijs ontdooit. Geest, dat zijn de ongedachte kansen die je krijgt en de onvermoede richting die je gewezen wordt. Als je goedheid vindt en liefde, dan is de Geest heel dichtbij je, dichter dan je vermoedt.

Zo wonderlijk blij, gewoon en heel bijzonder is de Geest; de heilige Geest, want ze komt van God, ieder moment weer.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2016 - 16Zondag 17 april is het weer roepingenzondag. Roepingen gaan allereerst over onszelf. God roept ons om mens te worden, om tot onszelf te komen en voluit mens te worden. Hij roept ons om aandacht te hebben voor ieders waardigheid, en die ook te respecteren. Hij roept ons bij onze eigen naam, en vraagt of we de talenten die we hebben gekregen willen inzetten voor onszelf, voor elkaar, voor de samenleving en voor de kerk. Hij roept ons om naar het evangelie te luisteren. Dat evangelie te vieren met elkaar. En dat evangelie in praktijk te brengen (hoe maak je waar wat je hoort?). Roepingenzondag gaat over bijzondere roepingen ook. Roepingen die de geloofsgemeenschappen mogen opbouwen. Dat gaat dus om roepingen tot het diakonaat, tot priesterschap en tot het religieuze leven. Wie rondkijkt in de parochie, weet dat we ze allemaal nodig hebben. Mensen die met ons meedoen als katholieken. Mensen die actief zijn als vrijwilliger en de parochie helpen vorm te geven in welk koor of werkgroep ook. En mensen die de roepstem horen om diaken, priester of religieus te worden. We bidden er veel voor. Dat is ook onze grootste kracht. Met dat gebed dragen wij op onze manier bij aan de toekomst van onze kerk.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2016 - 15De laatste keer

In het afgelopen werkjaar was veel de laatste keer: de laatste keer Kerstmis, de laatste keer Pasen, de laatste keer Open Kerk in de Lucaskerk, en nog veel meer de laatste keer. En nu de laatste keer het pastorale stukje voor de Nieuwsbrief. Op 9 april ga ik met pensioen, en sluit ik mijn werkzame leven af, als bioloog en de laatste twintig jaar als pastor. Als bioloog heb ik onderzoek gedaan naar het leven van planten en dieren, op het niveau van de cel en het individu. Mooi en interessant werk, maar het is een facet van de werkelijkheid. Een ouderwets woord voor pastor is zielzorger. Een prachtig woord: zorg voor de ziel van de mens. Ik heb het bijzonder gevonden om met mensen in een stukje van hun leven mee te mogen lopen en oog te hebben voor hun ziel. In droeve momenten, als er ziekte en dood was, in vrolijke momenten, als een kindje gedoopt werd, bij de eerste communie of het vormsel, en bij het huwelijk. Dat is de andere werkelijkheid waar ook God ter sprake komt. God, die ons bestaan draagt, ook al beseffen we dat lang niet altijd. Op vrijdagmiddag 8 april is ter gelegenheid van mijn afscheid in de Lucaskerk een symposium over ‘Leven in verbinding met de schepping’ en op zondagmorgen 10 april in de Franciscuskerk een eucharistieviering. Ik hoop velen van u daar te treffen. Ik wens u alle goeds!

Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2016 - 13 Vroeg Pasen. Het is nog koud ’s morgens vroeg. Handschoenen aan als je naar buiten gaat. Het mag ook wel wat warmer worden in het onderlinge contact. Ik vind het soms maar koud hoe mensen zich gedragen. Schelden lijkt de normaalste zaak eworden; en andere buitensluiten en buitenhouden nog meer. We ontsteken opnieuw het vuur van Pasen. Een vuur als een licht in de nacht; een vuur als een hulp voor onderweg; een vuur om je aan te warmen. Vuur doet ons goed zowel van binnen als van buiten. Pasen is het fundament van ons christelijk geloof. Het is basis om de zin te vinden van heel ons leven. Zo kunnen we ook een antwoord vinden op het lijden, van onszelf of van anderen; en op de dood. Pasen is nieuw leven ontdekken. Christus is voor ons verrezen, zingen we. Daarmee zingen we een belijdenis uit. We geloven dat Hij het is die de dood heeft overwonnen. Daarmee is de dood niet de wereld uit. Dat willen we wel graag. Maar het blijft onvermijdelijk om de dood te ontmoeten. Alleen door de dood heen komen we in de heerlijkheid waar Jezus over spreekt. Het klinkt allemaal tegengesteld. Toch houdt Jezus ons dit voor. Ik hoop dan ook dat Pasen ons opnieuw aan het denken zet. Door Pasen te vieren vinden we ook de weg om met elkaar in de wereld barmhartig te zijn.

Het pastoraal team wenst u een zalig Pasen.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2016 - 12 Vallen en opstaan.

In de familieviering van de 4e zondag van de Veertigdagentijd hebben wij in een kindvriendelijke vertaling het verhaal van de verloren zoon gelezen. Met de kinderen gingen we opzoek naar het ‘vallen’. Ze vonden de jongen eigenlijk een beetje dom. Het verhaal roept vragen op. Wie maakt nu al zijn geld op en waarom werd hij in de steek gelaten door zijn vrienden en vriendinnen? Meer indruk maakt het verhaal wanneer wij bij het ‘opstaan’ aankomen. Het stukje waar de zoon spijt krijgt en tot inkeer komt. Voor zijn vader hebben de kinderen veel ontzag. Hij staat, ondanks de teleurstelling van het vertrek van de jongste zoon, op de uitkijk, geeft hem nieuwe kleding, een geweldig feest en het meest belangrijke is dat hij weer wordt opgenomen in de familie. Het verhaal eindigt in deze vertaling met de woorden dat Jezus zegt: ‘En die Vader, dat is God!’

De ‘Goede Week’ breekt weer aan. Een week van vallen en opstaan. Palmpasen, het feest waarop wij de Heer met gejubel begroeten. Witte Donderdag, Jezus viert met zijn leerling het Joods paasfeest en stelt de H. Eucharistie in. In de viering van de Eucharistie mogen wij een zijn met Hem. We herdenken Zijn lijden op Goede Vrijdag en vieren met Pasen Zijn opstanding, Zijn opstaan.

Laten we op dat feest ook herdenken dat God steeds bereid is een nieuwe start met ons te maken. Dat wij, net als de kinderen mij vertelden, altijd welkom bij Hem zijn. Dat Hij op de uitkijk staat en ons steeds weer helpt om op te staan.

Paul Heye, waarnemend pastoor

Uit het pastoraal team 2016 - 11Onlangs was ik in het Noord-Brabants Museum. Ja, zeker bij de tentoonstelling van de werken van Jeroen Bosch (of als u dat liever heeft: Hieronymus van Aken, hoegenaamd Bosch). De man moet een geweldige fantasie gehad hebben. Ook moet hij de verschrikkingen van zijn tijd goed gekend hebben. Nog duidelijker is het beroep dat hij op de kijkers naar zijn schilderijen doet. Dat zie je als je naar de schilderijen en tekeningen kijkt van zijn naamheilige (de heilige Hieronymus) of de heilige Antonius Abt, of de heilige Johannes de evangelist (de patroon van de kathedraal in Den Bosch). Het centrale schilderij is de hooiwagen. Hij vraagt zijn toeschouwers welke verleiding voor hen het grootst is: het geld, de seksuele verlangens of de macht. En vanuit de hemel kijkt Christus toe: wat moet er van de mensen; wat moet er van de wereld terechtkomen? Ook het laatste schilderij op de tentoonstelling vraagt naar het diepste verlangen van elk mens. En zoals gebruikelijk schildert hij het laatste oordeel. En wat heb je er dan voor over om op die plek te komen die er het mooist uitziet. En dat wat hij schildert als welkomstpoort naar het paradijs wordt graag gebruikt door mensen met een bijna-dood-ervaring. Het bracht me op het idee: hoe verbeelden wij die dingen dan? Zeker Jeroen Bosch is onnavolgbaar, maar zouden wij het anders doen? Het is een expositie die in aanloop naar Pasen een christen tot diep nadenken stemt. De moeite waard om te gaan en je op een geheel andere manier voor te bereiden.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2016 - 10Bruggenbouwers

Donald Trump president van de Verenigde Staten? Tot voor een paar maanden geleden zou het vlotte antwoord zijn geweest: Ach, welnee. Daar is het Amerikaanse volk toch te intelligent voor? Het hoogste ambt ter wereld kan toch niet bekleed worden door een paljas, een man met rascistische en seksistische uitspraken, iemand met een grote mond en symplistische ideeën, iemand voor wie het een sport is om anderen te schofferen. Iemand die het onderbuikgevoel in persoon is. Daar stemt toch geen weldenkend mens op? Maar die geruststellende gedachte maakt langzamerhand plaats voor een ongemakkelijk gevoel dat hij intussen wel heel ver komt met zijn verkiezingscampagne. Zijn directe concurrenten aan republikeinse zijde weet hij zonder veel moeite van zich af te schudden. Straks is hij de enige republikeinse tegenstander van de democratische kandidaat voor het presidentschap van Amerika. En stel dat ie zou winnen, dan zou hij de machtigste man van de wereld zijn. Wat dan? Dat lijkt me gevaarlijk! Toch is dit het directe gevolg van de libertijnse vloedgolf die over het westelijk deel van onze wereld gaat en die ook ons land flink in haar greep heeft. De libertijnse opvatting, dat er geen enkele beperking in vrijheid bestaat en dat het toegestaan is om het eigendom of de goede naam van anderen te schenden om de eigen behoeften te bevredigen of het eigen doel te bereiken.

Paus Franciscus ziet de bui al hangen en antwoordde desgevraagd een journalist, dat Trump geen christen is, vanwege zijn standpunten over immigratie. Trump zou een anti-immigratiemuur willen bouwen tussen de VS en Mexico. Waarop de paus zei: ‘Wie een muur bouwt in plaats van een brug, is geen christen.’

Christenen horen bruggenbouwers te zijn. Een mooi beeld. Om de overkant of de ander te bereiken, moet je zorgvuldig te werk gaan. En ondanks dat, mislukt het weleens en vallen je plannen of je goede bedoelingen in het water. Opstaan maar weer, want alleen dan haal je de overkant. Bruggenbouwers en vólhouders dus.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2016 - 9 Honger

Paus Franciscus heeft in november 2015 het heilig jaar van barmhartigheid uitgeroepen. In parochies in heel de wereld wordt aan het thema barmhartigheid aandacht geschonken. Zo ook in onze Augustinusparochie. In de oecumenische vesper, elke woensdagavond in de veertigdagentijd in de Lucaskerk (aanvang 19.30 u) stellen we de zeven werken van barmhartigheid centraal. ‘De hongerigen te eten geven’ is een van deze werken. Dit sluit naadloos aan bij het vastenproject dat ten doel heeft de mensen in Noord-Oeganda te helpen met het ontwikkelen van de landbouw, zodat zij een betere oogst krijgen. Dat is mooi, zou je zeggen. Onlangs las ik evenwel hoe perfide de marktwerking in de landbouw is. In veel ontwikkelingslanden vallen de oogsten door droogte de laatste jaren tegen. Daardoor worden de producten duurder. De regeringen van deze landen verkopen hun landbouwproducten liever aan koopkrachtige consumenten, zoals die in Saoedi-Arabië, in plaats van ze ter beschikking te stellen aan hun eigen bevolking. Dus de mensen daar lijden geen honger omdat er geen voedsel is; nee, dat is er wel, maar zij lijden honger omdat zij het voedsel niet kunnen betalen. Terecht dat de paus in de encycliek Laudato si zich boos maakt over deze uitwassen van onze wereldeconomie.

Frans Verkleij

Uit het pastorale team 2016 - 8Barmhartigheid is het themawoord van dit jaar. Barmhartig is de Naam van God, schrijft paus Franciscus in zijn nieuwe boek. Dat we God de Barmhartige noemen, is ook wel belangrijk voor ons beeld van God. Op die manier zullen we anders over God spreken. Anders dan de Almachtige in ieder geval. Graag doen we een beroep op die barmhartigheid van God. dat geldt allereerst voor onszelf. De vraag is natuurlijk hoe ervaren we die barmhartigheid? Wat zie ik ervan? Wij zijn de beelddragers van God. Hij nodigt ons uit om te doen wat Hij ons voordoet. Wij mogen barmhartig zijn voor elkaar. Lukt ons dat? Kent barmhartigheid geen grote grenzen? We trekken waarschijnlijk al snel grenzen. Waarom zou je barmhartig zijn? daar ligt waarschijnlijk ons grootste probleem. We denken niet ruimhartig genoeg. We passen liever op onze tellen, en zijn bang voor van alles en nog wat. ‘Kijk met de ogen van God, hoorde ik laatst iemand zeggen. Kijk zo, en de wereld zal veranderen. God is namelijk met zijn wereld begaan. Wij ook, toch?’ Ik kan dit alleen maar beamen. En ik voeg eraan toe. De wereld wordt een beetje mooier zelfs.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2016 - 7Vasten

Al weer wat jaren geleden, ik studeerde nog aan de priesteropleiding Bovendonk, raakte ik in gesprek met een groep jongeren over vasten. De vraag van hen aan mij was: Wat is vasten? Voorzichtig legde ik hen uit dat vasten onder andere is ‘veertig dagen je iets ontzeggen’. Het was niet duidelijk. ‘Je iets ontzeggen, wat is dat?, kreeg ik als vraag.’

Ik vertelde dat we veel zaken in ons leven doen zonder er bij stil te staan en daagde hen uit om met wat voorbeelden te komen. Ze noemden bijvoorbeeld, tv kijken, muziek luisteren, uitgaan etc. Veertig dagen de televisie uitlaten, het was volgens hen niet te doen. Toch ging het vasten leven voor hen. Veertig dagen geen bier, geen alcohol drinken, werd er lachend geroepen. Dat moet te doen zijn riepen er een aantal en zes gingen de strijd aan. Lukte het de zes om veertig dagen geen bier, geen alcohol te drinken? Het was moeilijk voor ze maar ze hielden vol. Na Pasen ontmoette ik hen weer. Het werd een mooi gesprek en ze vertelden dat ze er nooit bij stilgestaan hadden dat gewoontes de macht over je leven kunnen overnemen. Hoe moeilijk het was om niet een biertje maar een frisdrank te bestellen. Hoe zit dat bij ons zelf? Hoe bewust leven wij? Wat doen wij uit gewoonte? Laten we in deze vastentijd daar eens stil bij staan.

Paul Heye (pastoor)

Uit het pastorale team 2016 - 6Vastentijd

Nog even en dan begint de vasten. De vastentijd is een bijzondere periode. Het is de voorbereiding op Pasen, het feest van de opstanding van Jezus tot nieuw leven.
Opstaan tot nieuw leven, hoe gaat zoiets? Het begint met geloof, vertrouwen, moed, om in de wirwar van alledag vooruit te kijken, verder te zien dan wat je ziet; naar een nieuw begin van leven te verlangen of om persoonlijk een nieuw begin te maken
‘Kom, ga op weg’, zegt Jezus. ‘Ga altijd op weg. Blijf nooit zitten of liggen, anders sta je misschien wel nooit meer op en raak je ongemerkt bedekt door het stof dat cynisme heet of onverschilligheid. Dat maakt je bijziend, kleurenblind, humorloos, een zeur; niets nieuws zal dan nog gebeuren, geen wonder te zien.’
‘Kom, ga op weg en vertrouw op de Vader’, zegt Jezus. Daarin is Hij ons voorgegaan. Hij ging zijn weg, frank en vrij, in liefde en trouw, vertrouwend op de Vader en vond Leven. Na zijn dood herkenden zijn vriendinnen en vrienden Hem en kwamen Hem tegen!
Wij moeten onze eigen weg gaan en leven vinden. Ga je eigen weg maar, ga je weg zoals Jezus hem ging, in vertrouwen op de Vader en je zult leven vinden!
De vasten is de weg die ons voert naar Pasen. Een weg die 40 dagen duurt. We gaan die weg van 40 dagen niet alleen, maar met velen. Sommigen onder ons nemen het besluit om echt te vasten, om bewust af te zien van de dagelijkse geneugten, om iedere keer te ‘weten’ dat christenzijn een opdracht is. Anderen matigen zich in spijs en drank of doen mee met de solidariteitsmaaltijd waarvan de opbrengst naar het vastenactieproject gaat. Het zijn steuntjes voor onderweg, om in het spoor te blijven. ‘Kom, ga op weg’, zegt Jezus. ‘Blijf nooit zitten en vertrouw op de Vader.’

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2016 - 5Kapel HH Dymphna en Maria in de Haagse Beemden.

Voor veel parochianen buiten de kern Bethlehem is de wijk Haagse Beemden een buitengewest, waar je alleen komt als het echt nodig is, met het risico dat je de weg kwijt raakt in de wirwar van straten met allemaal dezelfde achternaam, zoals –erf, -moeren, -slagen, -donk. Als eerst aanspreekbare van de parochiekern Bethlehem breek ik uiteraard graag een lans voor deze groene en fiets- en wandelvriendelijke wijk. En wil ik wijzen op een schat waarmee de Augustinusparochie vanaf 1 januari een speciale band krijgt, namelijk de kapel HH Dymphna en Maria aan het Moerenpad. Deze kapel stamt uit de Middeleeuwen en is eigendom van Stichting Hendrik de Keizer in Amsterdam. Onlangs is de kapel aan de buitenkant gerestaureerd; het voegwerk is met precisie uitgevoerd en de kapel is nu een juweeltje. De Augustinusparochie is per 1 januari huurder geworden van deze kapel, en is dus verantwoordelijk voor het gebruik. Een groep toegewijde vrijwilligers zorgt ervoor dat de kapel elke dag open is; ook ziet zij erop toe dat de kapel schoon blijft en dat er steeds voldoende kaarsen zijn. Want de kapel wordt druk bezocht door voorbijgangers, die graag een kaarsje aansteken en een gebed of wens in het schrift opschrijven. Ook kunnen ouders hun kind in deze intieme kapel laten dopen.
Alle reden om een keer naar de Haagse Beemden te komen voor een bezoek aan deze prachtige kapel.

Frans Verkleij

Uit het pastorale team 2016 - 4Soms waak ik wel eens bij iemand. Dat is altijd bijzonder. Je weet je in de nabijheid van de stervende. En toch kan je je soms alleen voelen op zo’n moment. Jij alleen met die stervende. Vaak dringt langzaam maar zeker het gevoel binnen dat ook God daar is. Hij die het leven heeft gegeven, wil dichtbij zijn als het leven weer bij Hem terugkeert. Dat is bijzonder moment, omdat het dan lijkt of er een ander licht in de kamer valt. Ja, dat kan dan ook ’s nachts zijn. Als vanzelf brengen die momenten je tot bidden. Bidden dan het sterven niet zwaar mag zijn. Bidden dat Zijn Liefde ons allen mag dragen. Dat Zijn Liefde in het bijzonder voelbaar mag zijn voor de stervende. Het klinkt misschien gek, maar een gevoel van dankbaarheid komt dan ook binnen. Dankbaar op zo’n heilig moment er te mogen zijn. Dan is sterven geen angstig moment, maar een liefdevol en vredevol moment. De inkeer die er dan is, is een heel kostbaar moment die me dieper raakt dan ik me realiseer. Geloven is een gave. Geloven is op zulke momenten vanzelfsprekend. En ik weet me veilig waar ik ook ga. En dan begrijp ik ook waarom iemand ooit psalm 23 schreef: Ik ben nergens bang, want U gaat met mij.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2016 - 3 Veerkracht momenten

Het is nog niet heel duidelijk te merken, maar de dagen lengen weer! Het gaat weliswaar over een paar minuten per dag, maar toch, het voedt onze veerkracht. Wij verlangen naar licht en we weten dat het licht in aantocht is en dat de zon uitdrukkelijker haar warmte aan de aarde zal geven. Dat verlangen en die zekerheid doet mensen goed, ook al is het nog niet zo ver. Leven vanuit het verlangen en de zekerheid dat het weer goed komt, die veerkracht, is ons aangeboren, ingeschapen.
Er zijn mensen die het tegendeel beweren, die zeggen dat het niet is aangeboren, maar dat we het ons wijsmaken en aanpraten. Daar geloof ik niets van, het is ons aangeboren. Uit zichzelf geeft het donker geen enkele reden om op licht te rekenen. Het donker is slechts donker. Dit geldt voor de natuur en dus ook voor de mens. Alleen het verlangen, de hoop en de zekerheid dat het goed komt –die veerkracht- doet je ontsnappen aan het donker. Wij moeten allemaal onze eigen unieke weg door het leven gaan. Met vallen en opstaan, met donkere momenten en veerkracht momenten.
Die veerkracht momenten noem ik geloof, het is ons aangeboren en ingeschapen. Geloof geeft je veerkracht, geloof geeft hoop als je wanhoopt, geloof doet je verlangen als je niets meer verwacht. Er zijn verstandige mensen die menen het geloof te moeten afwijzen, omdat het een verzinsel is en we ons alleen maar iets wijsmaken. Het lijkt mij eerder onverstandig en kortzichtig, want je ontkent daarmee de levensnoodzakelijke veerkracht die ons allemaal aangeboren en ingeschapen is! Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2016 - 2Naar buiten. Op de voorlaatste dag van 2015 heb ik gewandeld in de Kampina, het natuurgebied bij Oisterwijk. Het was een schitterende dag. Over de weidse vlakte vol met pijpenstrootje lag een gouden gloed, het gras op de paden glinsterde van de dauw, aan de zoom stonden grillige eiken en witte berken. De column van Rob Schouten in Trouw van deze dag zat in mijn hoofd. ´2015 was een slecht jaar´, schreef hij. ´De wereld stond erger op zijn grondvesten te schudden dan voorheen: brute aanslagen, vluchtelingenstromen, boze burgers, tweespalt.’ En privé was het hem ook niet voorspoedig gegaan, veel vrienden en kennissen overleden, en allemaal veel te vroeg. Herkenbare woorden, ook voor u denk ik. Gebeurtenissen waar u en ik niets aan kunnen doen, zij overkomen ons en vaak voelen we ons machteloos. Als tegenwicht tegen deze negatieve gedachten bedacht ik al wandelend hoe fijn het is om vaak naar buiten te gaan.
Genieten van de natuur, je hoofd leegmaken, je zelf rust gunnen in de zo hectische tijd. Mijn boodschap voor het nieuwe jaar is daarom simpel: ‘Ga vaker naar buiten’. En dan hoeft de zon niet te schijnen, zoals op deze dag. Een vriendin vertelde me eens hoe fijn het is om in het bos te wandelen als het regent. Zij genoot dan van de speciale geur in het bos, het geluid van de vallende regen. En wie weet: misschien gaat het nog sneeuwen in de komende maanden. Daarom: veel buiten wens ik u toe.

Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2016 - 1 Gelukkig Nieuwjaar wensen we elkaar de komende dagen. Dat is een mooi fenomeen. We hopen op een mooie nieuwe start. Welk geluk zal het nieuwe jaar ons brengen?, is een vraag die we elkaar stellen. En soms kan je alvast genieten, omdat je al geniet van de vooruitzichten op een mooie gebeurtenis die is vastgesteld. Soms word je gevangen gehouden door vrees en angst voor anderen dingen. Wij zijn de tijden, schrijft de naamheilige van onze parochie. Wij moeten iets maken van wat er op ons afkomt. Ik hoop dat 2016 een jaar wordt waarin we weer met elkaar de schouders onder onze parochie zetten. Dat we samen in staat zijn om onze parochie tot een goede plek te maken waar het goed toeven is voor velen. Dat we samen in staat zijn om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Breda en Teteringen. Dat we in staat zijn om elkaar te helpen. En dat we samen kunnen dragen wat te moeilijk voor ons is. Laten we van 2016 een mooi dynamisch jaar maken. Voor u persoonlijk, voor ons gezamenlijk.
Zalig Uiteinde; Zalig Nieuwjaar.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2015 - 52 Kerstmis nog steeds en alweer. We vieren kerstmis. Nog steeds en alweer. In een wereld die soms op haar grondvesten schudt, vieren we nog steeds en alweer kerstmis. Een pover en mager tegengeluid op iets veel groters en omvangrijkers. Welk antwoord heb je als miljoenen op de vlucht zijn en het oorlogsgeweld maar aanhoudt, als het kleine dagelijkse verdriet aan je deur klopt, als je je partner moet afgeven of een kind verliest, je werk of je relatie stukvalt? Welk antwoord heb je dan, welk woord dat troost of verzacht? Op deze ongerijmde, verbijsterende en groteske vragen wordt ons het kerstfeest als antwoord gegeven en vertellen we nog steeds en alweer het verhaal over de geboorte van het kind Jezus. Het lijkt bijna onnozel. Maar schijn bedriegt. Het is allerminst kinderachtig. Jozef en Maria en hun kindje Jezus, de engelen, de herders en de koningen, de stal en de herberg. Het is zo levensecht als maar zijn kan. Het kerstverhaal is het verhaal van ons allemaal! Hoe gewichtig ook en druk-druk, in onze overvolle herberg zal God maar moeilijk een plekje vinden. Maar daar waar mensen – arm of rijk, van goede wil – welkom zijn, beschutting zoeken en ruimte krijgen, kwetsbaar mogen zijn en delen wat waardevol is, dáár kan een koude kille plek, een schamele stal tot een warm huis worden, waar hoopvolle gedachten en troostrijke verlangens door engelen gehoord en verhoord, hun bestemming vinden. Een ideale plek waar nieuw leven geboren kan worden, waar God heel kwetsbaar, klein en lieflijk tot spreken kan komen in ieders leven. Ik wens het u allen van harte toe. Zalige Kerstmis!

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2015 - 51Onze vriend in Rome – interview straatkrant. Op vrijdag 6 november kwam de Utrechtse daklozenkrant uit met het interview met paus Franciscus. De parochie heeft een aantal exemplaren gekocht, en die liggen ter inzage in de kerk. Het is een bijzonder interview. Alleen al het feit dat de paus die nooit interviews geeft, tijd vrij maakt om aan een onbeduidend straatkrantje in Utrecht een interview te geven tekent hem ten voeten uit. Het hart van de paus ligt bij de kleinen, de armen, de mensen die aan de rand van de samenleving staan. De interviewer vraagt de paus waar zijn engagement voor de daklozen, ontheemden en vluchtelingen vandaan komt. Hij vertelt over zijn jeugd die niet rijk was, en over een vrouw, een Italiaanse, die drie maal in de week zijn moeder hielp. Die vrouw was echt arm, en zijn moeder gaf haar wat zij kon missen. De vrouw gaf aan het eind van haar leven hem een medaillon van het heilig hart van Jezus, dat de paus nog steeds draagt. In het interview laat de paus het medaillon zien, en zegt: ‘Zo denk ik elke dag aan haar en hoe zij onder haar armoede heeft geleden. En ik denk aan alle anderen die hebben geleden.’ Hij voelt het als zijn plicht om steeds aandacht te vragen voor de kwetsbare groepen, de daklozen en de vluchtelingen. Hoewel, plicht is niet het goede woord, de paus voelt het van binnen. De paus koos ervoor om niet in het pauselijk appartement in het Apostolisch Paleis te wonen, maar in Santa Marta, het hotel waar kardinalen en bisschoppen slapen als zij in Rome zijn. Door daar te wonen, ontmoet de paus op een informele manier mensen. En dat maakt zijn gouden kooi minder een kooi. ‘ Maar’ , zegt hij, ‘ik mis de straat’. Aardig is hoe de paus zijn positie relativeert. ‘Nu heb je een belangrijke baan, maar over tien jaar kent niemand je meer’. En het slot is ernstig, als dakloze Marc aan de paus vraagt of hij zich een wereld zonder armen kan voorstellen. Nee, dat kan hij niet. Als gelovige weet hij dat de zonde in ons schuilt; de menselijke inhaligheid is van alle tijden. We moeten er altijd voor blijven strijden. Altijd weer, altijd weer.’ Een hartverwarmend interview, lees het!

Frans Verkleij

Uit het pastorale team 2015 - 50Elke dag vragen mensen wel: en hoe zal het volgend jaar zijn? Dat is het mooie van een nieuw jaar. We kunnen wel omkijken, maar niet vooruit kijken. De tijd komt naar ons toe. En sommige dingen kan je inschatten. Maar echt weten?? Nee dat kunnen we niet. Laatst sprak ik met iemand over de toekomst van de kerk. Hij zei: “we zijn een kerk in ombouw. De ‘oude’ kerk is een prachtige herinnering. Die mogen we best koesteren, omdat die ons fundament is. Maar God daagt ons vooral uit om naar de toekomst te kijken. Nee, we hebben die kerk nog lang niet in handen. Al willen we dat wel. We willen de regie hebben. Maar die hebben we gewoonweg niet. We moeten geduld hebben. De toekomst zal ons gegeven worden.” Ik werd helemaal stil van deze wijsheid uit de woestijn. Ik bedacht me hoe slecht het met mijn geduld is. En hoe moeilijk ik het heb, omdat alles zo op losse schroeven staat. ‘Het zal me gegeven worden’ zo trilde het nog na in mijn hoofd. Daar vertrouw ik maar op. In het licht van Kerst doet me dat ook goed. Het zal ons gegeven worden. Dat is de kracht van geduld die ons allemaal gegund wordt.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2015 - 49VOL VERWACHTING KLOPT ONS HART.
“Vol verwachting klopt ons hart,” zo wordt er in deze dagen gezongen. In het komende weekeinde zal in vele huizen het sinterklaasfeest worden gevierd. Kinderen zien reikhalzend uit naar de komst van de goedheilig man en vol verlangen naar wat hij brengen zal. Grote en kleine cadeaus worden gegeven. Ook ons hart klopt vol verwachting, want vol verlangen zien we allemaal toch uit naar een wereld waarin het goed is om te leven, een wereld die veilig is en niet beheerst wordt door angst en terreur, waar we veilig over straat kunnen gaan en niet bang hoeven te zijn voor aanslagen of wat voor ander onheil dan ook. We verlangen naar een wereld waarin liefde en vrede de boventoon voeren, een wereld waarin we zorgvuldig omgaan met Gods schepping. We zijn nu in de advent. Komend weekeinde wordt de tweede kaars van de adventskrans aangestoken. We zijn weer wat dichter bij kerstmis, het feest van de komst van de Vredevorst. Zien wij als gelovigen ook vol verwachting uit naar dit feest? Verlangen wij naar de komst van Jezus Christus in onze wereld, in ons hart, naar zijn gaven, de gaven van vrede, gerechtigheid en barmhartigheid? Helpen wij mee om dit te realiseren? Dan kan Christus in ons geboren worden. Zoals een bekend adventslied zingt: De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht. Dat we daar naar verlangen.

Waarnemend pastoor Jos Demmers

Uit het pastoraal team 2015 - 48Leven in het verleden of in de toekomst? Ieder land, ieder volk, ieder mens heeft een verleden. Niets en niemand staat zomaar op zijn eentje, niemand hangt in het luchtledige. Alles heeft een verleden, een begin, een fundament waarop alles wat volgt is gebouwd. Het verleden is het voertuig waarop we vandaag vooruit gaan naar de toekomst. Het verleden is dus belangrijk. Ook iedere godsdienst heeft een verleden. Ja, juist godsdienst heeft een heel uitdrukkelijk en aanwijsbaar verleden. Vaak is dat het boek waarin haar begin beschreven staat en waaruit zij put voor haar geloof. Voor de joden en de christenen is dat de Bijbel, voor de moslims is dat de Koran. Het geschreven verleden, de Bijbel of de Koran, is het voertuig naar de toekomst. Voor iedere gelovige is het verleden van haar godsdienst dus belangrijk. Maar hoe moet je als gelovige leven: het oog gericht op het verleden of op de toekomst? Als het verleden het voertuig is om vooruit te gaan naar de toekomst, dan moet je als gelovige gericht zijn op de toekomst, lijkt me. Want anders krijg je rare dingen. In de Bijbel en in de Koran staan merkwaardige straffen, die ooit in het begin van haar ontstaan gewoon waren en bij die tijd hoorden, hoe gruwelijk dat nu ook is.

pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2015 - 47Klimaattop

De maand november is extreem zacht. Het is verleidelijk om deze hoge temperatuur toe te schrijven aan de opwarming van de aarde die al decennia bezig is. Meteorologen waarschuwen voor zo’n snelle conclusie. Maar het staat inmiddels als een paal boven water dat de aarde opwarmt. Daarom is de klimaattop van de Verenigde Naties, die 30 november tot en met 11 december 2015 plaats vindt in Parijs, zo belangrijk. Tijdens deze top wordt door wereldleiders aangegeven hoe we onder de 2 graden extra temperatuurstijging van de aarde kunnen blijven. In een nieuw klimaatverdrag moet ieder land vervolgens zijn bijdrage leveren aan het beperken van verdere klimaatverandering. Het gaat dan met name om het fors verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen. In zijn encycliek Laudato si’ stelt paus Franciscus dat het klimaat een gemeenschappelijk goed is, van allen en voor allen. De ernstige gevolgen van de klimaatveranderingen zullen vooral de ontwikkelingslanden treffen. In het rijke Nederland kunnen we de dijken versterken om ons te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel; in Bangladesh hebben ze daartoe niet de middelen. Vandaar dat de paus pleit voor een politiek die de uitstoot van broeikasgassen en koolstofdioxide terugdringt. En hij dringt er op aan dat wij ons consumptiegedrag veranderen. Daar kan ieder zijn bijdrage aan leveren. Prinses Laurentien vertelde onlangs dat wij gemiddeld negen minuten onder de douche staan. Per minuut gebruiken we 8 liter. Nu kunt u zelf uitrekenen hoeveel water u per jaar bespaart als u in plaats van negen vijf minuten doucht. En u spaart ook nog geld uit!

Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2015 - 46Alweer tien jaar ben ik actief in deze parochie. Dat is een mooi tweede lustrum om dankbaar voor te zijn. We hebben samen veel meegemaakt. Veel lief gedeeld; veel leed samengedragen. We hebben een kerk afgebroken; en een kerk opgebouwd. We hebben vier parochies achtergelaten; en we zijn een nieuwe begonnen. Er zijn heel wat kinderen gedoopt; kinderen die hun eerste communie hebben gedaan; kinderen die zich hebben laten vormen. Stellen lieten hun huwelijk in de kerk inzegenen (soms van heinde en ver). Er waren volwassenen die katholiek werden. Het is heel bijzonder en mooi om in hun vorming actief te zijn. Ik heb veel vrijwilligers mogen ontmoeten die actief zijn in en rond de verschillende kerken van onze parochie, en in en rond de diaconie. Wat een kracht en vreugde stralen die uit. We leven in een onzekere tijd als het over de toekomst van de katholieke kerk gaat. We durven nauwelijks vijf jaar vooruit te kijken. De vele veranderingen bevestigen ons niet altijd in ons geloof. En toch daar doen we het wel voor. Met ons geloof voorop zijn we actief en zetten we ons in voor de kerk en voor de wijken, de buurten en het dorp waarin we wonen. Met het geloof voorop weten we dat we ons mogen en moeten inzetten voor de waardigheid van elke mens die we ontmoeten. En met het geloof voorop vinden we de parel in ons leven: onze vreugde, onze kracht, onze toekomst. En met het geloof voorop vinden we ook de troost als we een geliefde moeten loslaten. Zo zijn we samen kerk van Jezus. Ik hoop er nog veel van te mogen meemaken. Dank u wel voor alles wat we samen mochten delen de afgelopen jaren.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2015 - 45Op audiëntie

Iedere woensdag rond 10.00 uur houdt paus Franciscus zijn wekelijkse audiëntie in Rome. Gelovigen uit alle richtingen van de wereld komen dan bij hem op bezoek, op het St. Pietersplein wel te verstaan. Dat plein is daar uitermate geschikt voor n.l. groot. Een paar weken geleden waren we met 45 parochianen uit de Augustinusparochie op audiëntie bij paus Franciscus, samen met naar schatting 50.000 anderen. Zo’n audiëntie is fascinerend. Als de paus in zijn mobiel tussen de mensen door rijdt, klimmen zij op hun stoelen om een glimp op te kunnen vangen, want als je in het midden van de massa zit zie je hem niet. Behalve op de grote schermen dan.

De opbouw van het programma heeft iets weg van het programma van de tour de France; een voor- en hoofdprogramma. Vóórdat de paus verschijnt is er een soort voorprogramma, waarin de kardinalen uit verschillende landen afwisselend hun opwachting maken en iets mogen zeggen. Zo worden de toegestroomde pelgrims op het bordes voor de St. Pieter door hen in hun eigen taal verwelkomd. En iedere keer als dat gebeurde, sprongen zij van hun stoelen op en juichten en zwaaiden. ‘Wij zijn te klein in aantal’, dacht ik ‘en hoe weten ze dat wij er zijn?’ Toen kwam er een kardinaal naar voren, die de Duitstaligen en Nederlandstaligen toesprak. En hij zei: ‘Welkom aan de parochianen van de Augustinusparochie uit Breda, Nederland.’ En we sprongen op, juichten en zwaaiden als kinderen, 45 volwassen mannen en vrouwen!

Maar is dit uiteindelijk niet waar het in ieder mensenleven om gaat: Om gezien, gehoord en gekend te worden? Maar wie kent mij echt? Wij kunnen schuilen bij elkaar –we delen lief en leed en beleven dagen van hoop en vrees- en kunnen zelfs één worden in liefde. Maar een diep verlangen en heimwee naar geborgenheid blijft en is altijd onrustig aanwezig. Is dit God? Augustinus zei het heel lang geleden al: "Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U."

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2015 - 44De eerste twee dagen van november. In het katholieke kerkelijk jaar zijn 1 en 2 november bijzondere dagen: Allerheiligen en Allerzielen. Op beide dagen herdenken wij mensen die ons zijn voorgegaan. Op Allerheiligen herdenken wij bijzondere mannen en vrouwen – heiligen - die ons nog steeds tot voorbeeld strekken. In onze parochie noemen we natuurlijk de heilige Willibrordus, Franciscus en Augustinus. En vergeten we niet de naamheiligen van de twee kapellen in onze parochie, de heilige Anna en de heilige Dymphna. Op dit feest mogen we ook al de mensen herdenken die geen plaats op de heiligenkalender hebben gekregen, maar wel degelijk heilig, dat wil zeggen, helend hebben geleefd. Ook mensen in onze eigen kring. En dan raken we aan de andere dag van herdenken, Allerzielen. In onze kerken herdenken we de dierbaren die ons ontvallen zijn, met name hen in het afgelopen jaar. We noemen hun namen, we steken een kaarsje aan. Het zijn intieme vieringen die je raken, omdat het verdriet zo voelbaar is. Het is mooi als gemeenschap rond de nabestaanden te staan, hun verdriet wordt zo gedeeld. In het vertrouwen dat hun namen voorgoed geschreven staan in de palm van Gods hand.
Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2015 - 43WEES GEGROET, MARIA.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, ben ik net terug uit de Mariakapel van de kerk te Made waar we met een aantal parochianen samen waren voor een Mariaviering. Het is hier de gewoonte om in de maanden mei en oktober die toegewijd zijn aan Maria op woensdagavond samen te komen om het rozenhoedje te bidden, de geheimen van de rozenkrans te overwegen en samen Marialiederen te zingen. De kapel kan gelukkig elke dag open zijn en voorziet ook in een behoefte hier in het dorp wat blijkt uit de vele lichtjes die hier bij het beeld van Maria worden aangestoken. Enige parochianen waren onlangs naar Lourdes geweest en vertelden heel enthousiast over hun belevenissen in dit genadeoord van Maria. Met zo velen vanuit de hele wereld samen om het geloof te vieren en te delen. Hoe verschillend ook toch vindt men elkaar bij moeder Maria. Ikzelf begeleid al vele jaren elk jaar een bedevaart naar Kevelaer, naar de Troosteres der Bedroefden, met welke titel Maria daar wordt vereerd. Oktober is de rozenkrans maand. Ondanks alle veranderingen in de geloofsbeleving blijft Maria toch bij velen aanspreken. Waarom? Omdat zij zo dicht bij ons staat en ook zo dicht bij God is. Zij is een moeder die een kind ter wereld bracht in moeilijke omstandigheden. Zij is een moeder die diep bedroefd moest toezien hoe haar Kind aan het kruis stierf. Alle menselijke emoties zijn door haar heen gegaan en voor ons zo herkenbaar dat ook wij met onze gevoelens, met alles wat ons bezig houdt, gemakkelijk naar haar toe gaan om ze via haar te brengen bij haar Zoon. Daarom: moeder Maria bid voor ons, bid voor onze Kerk.
Waarnemend pastoor Jos Demmers

Uit het pastoraal team 2015 - 42Opnieuw is de wereld in rep en roer. In het Midden-Oosten wordt gevochten om elke centimeter grond die er is tussen vele en verschillende groepen. In Rome vergadert een aantal bisschoppen over het gezin. In Zürich vergadert de FIFA zich suf over de corruptie tot in de top van deze voetbalorganisatie. In Wolfsburg blijkt de top van Volkswagen ook de weg kwijt te zijn. Gebrek aan innerlijke ethiek. En ondertussen staat half Europa op zijn kop door de grote toevloed van vluchtelingen uit het Midden-Oosten. En opnieuw lopen de spanningen hoog op. Dat was al toen er zoveel vluchtelingen kwamen uit Zuidoost Azië, vooral Vietnam. Of toen er veel meer uit Afrika kwamen. En dat is nu weer aan de hand. Ze zijn wel welkom, maar niet bij ons. Dat is altijd al moeilijk geweest, en dat geldt voor alles wat er om ons heen gebeurt. Diep in ons is een angst die onze ziel dreigt op te eten. Nee, wij zijn vaak ook niet blij met de nieuwe buren die komen. Hoe gaan we dus om met de angst die we hebben. En angst is een kwade raadgever, dat weten we ook. En ik snap al die angsten wel. Wat mij nu vooral ergert is het opgeroepen beeld dat vluchtelingen potentiële criminelen zijn. Terwijl het vooral mensen zijn op zoek naar een veilig huis, zoals we dat allemaal willen. Ik mocht een aantal van hen spreken. Ze zijn ons zo dankbaar dat ze hier ‘gewoon’ eten en drinken hebben; dat ze een plek hebben om te slapen, en niet bang hoeven zijn voor bommen, tanks of welk wapentuig ook. Ze zijn zo dankbaar dat ze wat Nederlands mogen leren. En sommigen verlangen om katholiek te worden. Natuurlijk zitten er rare kwasten tussen. Maar vluchtelingen zijn vooral dankbare mensen. Samen met ons willen ze bouwen aan wereld vol vrede en vreugde. Een visioen om vast te houden.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2015 - 41Op reis ………

Van 3 oktober tot en met 11 oktober gaan we met 45 personen op reis naar Rome. Een bonte verzameling van mensen uit de 4 parochiekernen van de grote Augustinusparochie; uit de Haagse Beemden, Breda Noord, Teteringen en Breda Oost. De meesten kennen elkaar wel, de een misschien van gezicht, de ander goed bekend, heel verschillend dus. Maar de reis maakt dat we een familie gaan worden, een grote parochie in het klein.

Een parochiereis of pelgrimsreis, waar ook een thema aan verbonden is: Terug naar de bron van ons geloof. Terug naar de bron, met het oog op de toekomst. Want we moeten verder, de nieuwe tijd in, met nieuwe generaties, nieuwe communicatiemiddelen en andere vragen en verwachtingen. Hoe moet het verder met ons geloof in God, waarom zou dat eigenlijk goed en nodig zijn? Waarom kerk, waarom samenkomen en met elkaar vieren? Ooit zo vanzelfsprekend allemaal, nu helemaal niet meer.

Op pelgrimstocht gaan naar Rome, dat is de oude en de nieuwe ontmoeting aangaan met het christelijk geloof en de herinnering aan de apostelen Petrus en Paulus en de martelaren. Terug naar de bron van hoe het ooit begonnen is, om gesterkt en met vertrouwen de nieuwe tijd te omarmen.

Wij geloven in een mysterieuze God en toch lezen wij zijn Woord in door mensen geschreven verhalen. We geloven in een onzichtbare God en toch danken wij Hem in het breken en delen van het brood. Wij geloven in een God die zo anders is en mogen wij He kennen als onze Vader.

Ons geloof bestaat bij deze tweeledigheid; het doet je de ogen opslaan naar de hemel, maar laat je ook met beide voeten op de grond staan; het doet je denken aan de eeuwigheid, maar houdt je ook verbonden aan je eigen tijd.

Op pelgrimstocht naar Rome gaan is een reis maken naar de bronnen die buiten je liggen en vorm hebben gekregen in zovele kerken en monumenten, en naar de bron die in jezelf is. Een onophoudelijk proces: Gelovige zijn, is pelgrim zijn, een leven lang.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2015 - 40Vrede verbindt. Dinsdag 22 september keken we met veertig bezoekers in Chassé Cinema naar de film Welcome, die daar vertoond werd in het kader van de Vredesweek. Deze film speelt zich af in Calais, waar talloze asielzoekers proberen in Engeland te komen. We zagen hoe zweminstructeur Simon in contact komt met de jonge Koerd Bilal, gevlucht voor het geweld in zijn land Irak. Hij krijgt een band met hem, en hij leert hem zo goed zwemmen dat Bilal het erop waagt het Kanaal over te zwemmen. Het was een indrukwekkend shot vanuit de lucht om de jongeman in de wilde zee gestaag te zien zwemmen. Het thema van de Vredesweek van dit jaar is ‘Vrede verbindt’. Simon ging een verbinding aan met Bilal, wat niet zonder risico was, want de Franse overheid verbiedt vluchtelingen te helpen. Na afloop bespraken we met een groepje bezoekers in welke mate wij een verbinding aangaan met asielzoekers. Iemand verteld over de Michaelkerk. Daar krijgen asielzoekers drie ochtenden in de week taalles. Het is hartverwarmend te zien hoe vrijwilligers een binding aangaan met de asielzoekers, en ook hoe de asielzoekers onderling een band aangaan. Zo krijgen de mensen een gezicht, en zijn asielzoekers geen anonieme personen meer. Ik las in de krant dat de gemeenten een oproep aan haar inwoners doet om te helpen de toestroom van vluchtelingen in goede banen te leiden. Kijk eens of ook u ook mee kunt doen.
Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2015 - 39 Al meer dan honderd jaar staat het Missiehuis van de SVD (Societas Verbi Domini; de congregatie van het Goddelijk Woord) in Teteringen. Ze worden ook wel Missionarissen van Steyl genoemd, omdat hun stichter de heilige Arnold Jansen, daar is begonnen. Ze zijn een internationale congregatie. Velen van die missionarissen zijn uitgezonden vanuit Teteringen. En velen keren er ook weer naar terug. Het is altijd bijzonder om hun verhalen te horen, waar ter wereld ze ook gewerkt hebben. Zondag 18 oktober vieren we in de kerk van Teteringen het feit dat de SVD al 100 jaar in onze regio aanwezig is, en op hun manier een stempel hebben gedrukt ook op de parochies.
Er wordt een prachtige tentoonstelling ingericht over verleden en heden. Die tentoonstelling komt in de Willibrorduskerk te staan. Missie toen en nu zal het thema zijn. Missie in andere continenten. Missie in ons eigen land. Er zijn door de SVD nieuwe communiteiten opgericht in verschillende steden in Nederland. Getuigen zijn van het Woord; getuigen zijn van Gods barmhartigheid. Ze appelleren aan onze eigen manier van geloven. Hoe maken wij ons geloof waar in ons dagelijks leven? Zondag 18 oktober is overigens ook Wereldmissiedag. We weten ons verbonden met alle christenen overal op de aarde die hun geloof vorm en inhoud geven.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2015 - 38Er is een tijd voor … “Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd.

Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Wat is, was tevoren al; wat zal zijn, is vroeger al geweest.” Deze wijze woorden staan in het Bijbelboek Prediker. De diepe gedachte erachter is dat de mens in wezen niet eens zoveel invloed heeft op wat er allemaal gebeurt in de wereld. Op dit moment trekken duizenden vluchtelingen van elders in de wereld richting West-Europa, onze kant op. We maken een ware volksverhuizing mee. Ik weet nog dat ik er vroeger op school over las, over volksverhuizingen, maar had niet echt een idee. En nu maken we het mee. De reden of de oorzaak ervoor is moeilijk te achterhalen, het lijkt gewoon te moeten gebeuren. En zo is het eigenlijk met alles: Baren en sterven, planten en oogsten, huilen en lachen, rouwen en dansen, zoeken en verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te doen. Het lijkt wel of de wereld op bepaalde momenten steeds weer even wordt opgeschud en als alle stof is neergedwarreld, wij weer een nieuwe start moeten maken. Maar dan anders, met andere inzichten, andere verhoudingen en nieuwe verwachtingen. Het gebeurt wel met pijn, met onbeschrijflijk leed en daar is niets zinnig of troostrijk over te zeggen. Het waarom gaat ons bevatten te boven. Prediker eindigt met: Het stof keert terug naar de aarde waar het vandaan kwam en de levensgeest naar God die hem schonk. Wat ons rest is dat wij het leven voor onszelf en voor elkaar zo aangenaam mogelijk moeten maken. Over meer hoeven wij ons niet druk te maken.
Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2015 - 37 Expo 2015 in Milaan. Afgelopen zomervakantie heb ik de wereldtentoonstelling 2015 in Milaan bezocht. Het thema is ´Feeding the Planet´ – het voeden van onze planeet aarde. Landen uit de hele wereld laten in een eigen paviljoen zien wat zij daarin presteren. Het was boeiend om de verschillende paviljoens te bezichtigen, al zijn het er zoveel – 135 – dat je een paar dagen nodig hebt om ze allemaal te bekijken. Het Vaticaan heeft ook een paviljoen. En dat is heel anders dan de paviljoens van de andere landen. Die landen doen vooral aan zelfpromotie. Het Vaticaan heeft een tegengeluid. Het nodigt ons uit om op een andere manier naar voedsel te kijken. Op de gevel van het paviljoen staat de uitspraak van Jezus ‘Een mens leeft niet van brood alleen’. Voedsel is meer dan het voeden van ons lichaam. Voedsel is cultuur, het heeft met gemeenschap, met mensen die met elkaar leven, te maken. Het Vaticaan houdt ons een spiegel voor; het laat zien hoe ongelijk de verdeling van voedsel is; dat veel mensen honger lijden; op de vlucht zijn voor oorlog en geweld; dat we veel voedsel verspillen. Er worden korte filmpjes vertoond, met steeds aan het eind paus Franciscus in beeld, die kritische opmerkingen plaatst en een ander perspectief geeft. Het kan anders! Dat tegengeluid laat hij ook horen in zijn laatste encycliek ‘Laudato si’, over de zorg voor de aarde, ons gemeenschappelijke huis. Op dinsdag 29 september houden we in onze parochie hier een avond over. Ik hoop dat u met velen komt.
Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2015 - 36Op vakantie in Noord-Italië kwam ik op een bergtop in de buurt van het dorpje Carisolo een klein kerkje tegen. Het kerkje was gewijd aan de heilige Stefanus. Hij is de eerste martelaar in onze christelijke geschiedenis. Hij is gedood omdat hij trouw wilde blijven aan Jezus. Wij lezen veel over hem in het boek Handelingen van de apostelen. Bijzonder in het kerkje waren de fresco’s die het verhaal van zijn leven en dood verbeelden. Levensgroot was voor alle pelgrims de heilige Christoffel geschilderd. Zo groot geschilderd dat pelgrims hem op afstand al konden ontdekken, en zo wisten waren ze waren. Bijzonder ook was de beroemde dans van de dood die aan de buitenzijde van het kerkje geschilderd was. Levenden en doden dansen met elkaar. Ze verbeelden samen dat wie je ook bent, en hoe je ook bent, je nooit aan de dood ontsnapt. De arme niet, de rijke niet. Binnen was het laatste avondmaal geschilderd. Dit fresco is op een heel andere manier tot leven gebracht in glas. Alles wat op het fresco staat, is ook in glas te zien. Nee, niet de personen, maar wel de vis, het lam, het brood, de kreeften, het servies en het bestek. Het was betoverend om deze schoonheid daar te zien. Oogverblindend mooi werd daar de basis van onze eucharistie verbeeld. En natuurlijk was er ook een beeld van de heilige aartsengel Michael. U begrijpt dat ik de twee dames heel dankbaar was die voor mij de kerk opendeden toen ik aankwam. En God dat Hij mij naar deze plaats had laten lopen.

Diaken Vincent de Haas.

Uit het pastoraal team 2015 - 35Start nieuwe werkjaar. In deze week vieren wij het feest van de H. Augustinus van Hippo, patroon van onze grote parochie. A.s. zondag worden we uitgenodigd als parochianen van deze parochie om weer een start te maken met het nieuwe werkjaar en geïnspireerd door de H. Augustinus en met de zegen van de Allerhoogste ons ook in dit nieuwe werkjaar weer in te zetten voor onze parochie, voor dat koninkrijk van God in ons midden en met elkaar een al wat hemel op aarde te realiseren. Immers, om de heilige Augustinus te citeren: Hij die woont in de hemel heeft op aarde gewoond, zodat de mens die op aarde woont in de hemel zou wonen. Op tal van terreinen kunnen we met elkaar een glimp van het hemelse hier ter plekke laten zien, in de liturgie, in de diaconie, in de catechese, in onze zorg en aandacht voor elkaar. Voor onze parochie begint een werkjaar met vragen rondom de invulling van de vacatures voor pastorale beroepskrachten. Ik zelf kan maar voor een heel klein stukje de vacature voor pastoor invullen. Omdat ik ja heb gezegd op de vraag van de bisschop om pastoor te worden van de 6 parochies in de regio Alphen-Gilze zal ik afscheid nemen van de Vijf Heiligen Parochie in de regio Made en eind dit jaar mijn taak voor de Augustinusparochie beëindigen. Pastor Frans Verkleij zal in april afscheid nemen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Worden deze vacatures ingevuld? Zo ja, hoe dan? Helaas veel onzekerheid. Gelukkig heb ik in deze korte tijd dat ik waarnemend pastoor van de Augustinusparochie ben, mogen ervaren dat er veel mensen zijn die zich met de beroepskrachten en de teamondersteuners volop inzetten voor de Augustinusparochie. Moge dan de Heer op voorspraak van de H. Augustinus onze parochie en ons aller werk en leven zegenen ook in het nieuwe werkjaar.

Waarnemend pastoor Jos Demmers

Uit het pastoraal team 2015 - 34Honkvast

De vakantie loopt langzamerhand op zijn eind. Hopelijk hebben we nieuwe kracht op kunnen doen en zijn de kinderen weer veilig thuis. Het leven herneemt zijn normale gang. Ook wel fijn. Je kijkt uit naar de vakantie en vind het uiteindelijk ook goed dat het afgelopen is. Ik merk dat ik van structuur hou; het geeft richting en houvast. Maar ik moet eerlijk bekennen dat daar ook een gevaar in zit. Het maakt dat ik misschien wel te honkvast word of dat ik niet ontvankelijk ben voor het andere of onverwachte. Dat is zonde, want het andere en het onverwachte hebben juist nieuwe mogelijkheden in zich en wijzen me een andere richting uit. Een richting die ik zelf wellicht niet voor mogelijk had gehouden. Die ene persoon eens met andere ogen proberen te zien of eens niet te emotioneel reageren op dat voorval of die uitspraak; misschien is het gewoon anders bedoeld geweest.

Als je het van nature niet zo in je karakter hebt is het soms hard werken, maar het móet wel, want anders word je een chagrijnig en verbitterd mens. Tsja en wie zit daar nu op te wachten?
Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2015 - 33Laudato si, U zij geprezen

In deze rubriek heeft waarnemend pastoor Jos Demmers een paar weken eerder aandacht gevraagd voor de nieuwe encycliek van paus Franciscus, ‘ Laudato si, U zij geprezen’.
De Nederlandse vertaling moet nog verschijnen , ik heb de Engelse vertaling gelezen. Ik ben onder de indruk van de analyse van de paus en zijn voorstellen.
De ondertitel van de encycliek is ‘ Over de zorg voor ons gemeenschappelijke huis’. Daarmee bedoelt de paus onze wereld, de aarde, met al haar bewoners, de mensen, de planten de dieren, en alle andere niet levende wezens.
Hij wijst erop dat de hele aarde, Gods schepping, één groot netwerk is van onderlinge afhankelijkheid. En dit netwerk vertoont steeds meer scheuren vanwege het onverantwoordelijke gedrag van mensen. Hij doelt dan vooral op de mensen in de rijke landen, die op te grote voet leven en een te groot beroep doen op de natuurlijke hulpbronnen.
Scherp zet de paus uiteen dat de zware klappen vooral vallen bij de arme mensen in de wereld. Ecologische en sociale gerechtigheid gaan hand in hand, zo stelt de paus.
Paus Franciscus doet via deze encycliek een moreel appèl op ieder van ons - individuen, regeringen, bedrijfsleven - om de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, ter harte te nemen.

Frans Verkleij

Uit het pastorale team 2015 - 32Komkommertijd

De vakantietijd wordt ook wel komkommertijd genoemd. Het is een periode van het jaar waarin weinig nieuws te melden is en velen op vakantie zijn, een slappe tijd dus. Het woord gaat terug tot 1700, toen de adel in de zomer de stad verliet en hun zomerhuizen op het platteland opzochten, waardoor er voor de ambachtslieden in de steden weinig te doen was. Juist in dat zomerseizoen werden de komkommers geoogst, vandaar de naam.
Ook in onze tijd zoeken velen –ook niet adellijken- hun zomerhuizen en vakantiebestemmingen op. De artikelen in de krant worden beduidend vlakker en vluchtiger en ook op televisie wordt de ene na de andere serie herhaald. Ooit vond ik het maar niks, maar nu vind ik eerlijk gezegd dat het ook wel iets heeft. Het lijkt wel of de harde dagelijkse werkelijkheid wat minder van zich laat horen, alsof de volumeknop wat zachter is gezet en het getoeter, het geschreeuw en het gebonk is gaan liggen. Dat is niet waar natuurlijk, nog steeds zijn er excessen van tomeloos geweld tegen onschuldige mensen. Maar het is even geen aanhoudende stroom onrust die ons ’s morgens wakker maakt en houdt.
Zo’n komkommertijd maakt je er van bewust dat er eigenlijk in andere perioden veel aan stemmingmakerij wordt gedaan. Velen schijnen een mening te hebben over iets en vinden het kennelijk belangrijk genoeg om daar ongezouten uitspraken over te doen. In plaats van inzicht en vertrouwen te schenken, maakt het mensen onrustig, angstig en onzeker. Een komkommertijd is in dat opzicht dus een tijd waar we iets van kunnen leren n.l. dat er het nodige aan de hand is in onze wereld, zeker, maar dat het vaak onnodig opgeklopt en bewust met sensatie onder onze aandacht wordt gebracht. Als je dat weet wordt het een stuk betrekkelijker en –belangrijker- komt er ruimte voor vertrouwen in het goede in mensen, ook in mij. Komkommertijd, een tijd van bezinning, dat had ik nou nooit gedacht.

Pastor Ben Hendriken

Uit het pastorale team 2015 - 31 Op dit moment is het hoog zomer. We zijn midden in de vakantietijd en dat is te merken.
Bijvoorbeeld bij mij in het dorp waar het in de straten stiller is dan anders. Veel mensen zijn weg. De school die in de buurt staat van de pastorie waarin ik woon is gesloten en dat betekent dat 6 weken lang de geluiden van kinderen die naar school gaan en weer naar huis gaan niet te horen zijn, geen spelende kinderen op het schoolplein.
Het parochieleven draait op een wat lager pitje. Collega`s genieten van hun welverdiende vakantie.
Maar als parochie sluit je niet, zoals een school de deuren voor een bepaalde periode.
In de Augustinusparochie is er een speciaal zomerprogramma. Vieringen gaan gewoon door.
Ook in de vakantietijd kan de Annanoveen gehouden worden en het feest van moeder Anna gevierd worden. Kinderen worden gedoopt. Zieken krijgen bezoek. De ziekenzegening kan worden gegeven en het sacrament van de zieken wordt toegediend. Kerkelijke uitvaarten worden verzorgd.
Dit blijft allemaal mogelijk ook in vakantietijd, dankzij de vele mensen die ook in de vakantietijd zich inzetten voor hun parochie, voor hun medemens.
Zo ben je en blijf je kerk, dat wil zeggen gemeenschap van gelovigen het hele jaar door. Hartelijk dank. Waarnemend pastoor Jos Demmers

Trefwoord(en):

Uit het pastoraal team 2015 - 30Pelgrimeren
Veel mensen pelgrimeren tegenwoordig. Het lijkt wel een beetje in de mode te zijn. Pelgrimeren –zo las ik ergens- is afgeleid van per agros, wat ‘door de velden’ betekend. Pelgrims stellen zich open voor wat het veld biedt. Ze lopen in het besef dat achter iedere kronkel in de weg zich een werkelijkheid openbaart, die ze niet hebben gemaakt, maar die hen geschonken wordt en hen uitdaagt. Zo opgevat is op vakantie gaan in zekere zin terug te voeren op pelgrimeren. Velen zijn nu op vakantie, op weg door de velden en onbekende dorpjes en steden, in de hoop dat zij om de hoek van een suffig rijtje huizen of na een lange saaie weg spannende dingen meemaken en fraaie indrukken opdoen. En toch is pelgrimeren anders dan vakantie. Pelgrimeren is niet hetzelfde als nieuwsgierigheid of je laten onderdompelen door iets exotisch anders, heel ver weg. Pelgrimeren is gedurfder, het is bewust op weg gaan met het verlangen om geraakt te worden door het Andere, door dat wat groter is dan ons, maar wel alles en allen doordringt en die wij God noemen.
Bij pelgrimeren echter gaat het om de pelgrim. Het Andere, dat alles en allen doordringt , is er toch wel. Het gaat om de pelgrim, hij of zij bepaalt of die ontmoeting met het Andere lukt of niet. En hoe simpel het misschien ook klinkt, het begint er mee jezelf pelgrim te noemen: ‘Ik ben pelgrim’. Vanaf dat moment komt alles in dát teken te staan. De ontmoetingen en de gesprekken onderweg, het landschap en de natuur. Je raakt gevoelig voor en gespitst op andere dingen en het Andere voltrekt zich ongemerkt in mij.
Iedere gelovige is in wezen een pelgrim en je reis hier op aarde een pelgrimage. Daar hoef je niet heel ver voor weg te gaan, het kan zelfs in de buurt zijn. Maar dan is het goed om met regelmaat tegen jezelf te zeggen: ‘Ik ben een pelgrim’, om wat gevoeliger en meer gespitst te zijn op andere dingen.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2015 - 29Woensdag 8 juli was de uitvaart van pastor Toon Stoop. Een mooi, indrukwekkende uitvaart waar Toon zelf de belangrijkste bouwstenen voor had aangedragen. Toon was een vrolijke en hartverwarmende man. Hij stond altijd klaar en was aanwezig zonder dat te benadrukken. Op elke redelijke vraag gaf hij snel antwoord; en hij verzette zo veel werk dat anders bleef liggen. Hij was ook een attente man die door velen werd gewaardeerd. Hij zong graag, zeker in de liturgie. Onze vieringen kregen er altijd extra kleur mee. ‘Waar vriendschap is en liefde, daar is God’ was het motto van de uitvaart dat hij zelf had gekozen. En dat drukt precies waar Toon voor stond: verbondenheid, zorg voor elkaar, en geloven in God. Zeven jaar (1993 – 2000) was hij pastoor in de Michaelparochie; en van 1996 – 2000 ook pastoor van Teteringen. Vijfenvijftig jaar was hij priester van ons bisdom. Zelf zei hij dat hij een goed leven heeft gehad, een goede jeugd, en een zinvolle taak in het leven. Hij heeft veel bijgedragen aan de Kerk van het Bisdom van Breda, op verschillende plekken in ons bisdom. Nuchter als hij was accepteerde hij de leukemie die hem overkwam. En nuchter zag hij de dood tegemoet. Een bijzondere en aimabel man is ons in de dood voorgegaan. Zijn herinnering zullen we koesteren. Zijn geloof en zijn inzet voor de kerk van ons bisdom en voor onze parochie mogen voor ons een lichtend voorbeeld zijn. Moge God hem in zijn liefde hebben opgenomen. Moge hij daar met de heilige Antonius onze voorspreker zijn.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2015 - 28 Straatwandeling rond het Annahuis.

Het Annahuis, de voormalige pastorie van de al lang gesloten Annakerk, zou je het diaconale centrum van Breda kunnen noemen. Medewerkers en vrijwilligers betrokken bij het Annahuis bekommeren zich om stadsgenoten die het niet goed met het leven getroffen hebben. Het Annahuis is inmiddels een serieuze gesprekspartner van de politiek waar het gaat om bescherming van de zwakken in de samenleving. Elk jaar is een van de twaalf caritascollecten op de eerste zondag van de maand bestemd voor het Annahuis.
Veel zwervers en daklozen kennen het Annahuis. Zij kunnen daar terecht voor ondersteuning, een maaltijd en hulp bij het zoeken van onderdak. Zij worden serieus genomen. Dat merkte ik goed toen ik maandag 30 juni met collega´s uit het pastoraat en bisdomkantoor, onder wie de bisschop, meedeed met de straatwandeling, georganiseerd door het Annahuis. Na een gastvrije ontvangst en kennismaking leidden vijf mannen die voorheen op straat zwierven ons rond door de stad. Nadrukkelijk vroegen zij ons om al wandelend met hen gesprek te gaan; graag wilden zij hun verhaal kwijt. En dan realiseer je hoeveel geluk jezelf hebt gehad in je opvoeding en opleiding – er hoeft niet zoveel te gebeuren om de weg in het leven kwijt te raken. We kregen plekken te zien waar zij de nacht plachten door te brengen. Een portiek, een plek achter struiken in het park. En we gingen het stadskantoor binnen, waar sinds een paar jaar zwervers een postadres hebben. In het gesprek na de wandeling deelden we ervaringen uit. We spraken onze waardering uit voor de openheid waarmee de gastheren ons tegemoet traden. De wandelingen worden regelmatig gehouden: een mooie activiteit voor de werkgroepen diaconie of vormelingen in onze parochie. Leerzaam.

Frans Verkleij

Uit het pastorale team 2015 - 27Nieuwe encycliek paus Franciscus! Enkele weken geleden is de nieuwe encycliek van paus Franciscus gepubliceerd. Dit pauselijk document heeft als titel: Laudato si (Geprezen zijt Gij) met als ondertitel in het Nederlands vertaald: over de zorg voor het gemeenschappelijk huis. De paus verwijst naar het Zonnelied van de heilige Franciscus waarin deze God prijst om Zijn schepping. Met het gemeenschappelijk huis wordt onze wereld bedoeld, de aarde die wij met velen bewonen. De paus merkt op dat ons huis wordt geruïneerd en dat doet iedereen pijn, vooral de armsten van de samenleving. De paus doet een beroep op de verantwoordelijkheid van een ieder van ons op basis van de taak die wij allen hebben gekregen om zorgvuldig met Gods schepping om te gaan. Het is ons aller taak de tuin die de aarde is goed te verzorgen en te onderhouden. Het schrijven van de paus is niet alleen gericht tot de katholieken, maar tot alle mensen van deze wereld. De paus pleit voor veranderingen van energieverbruik en levensstijl. Hij bepleit armoedebestrijding, zorg voor de natuur en bescherming van de menselijke waardigheid vanaf het prille begin in de moederschoot tot aan het moment van overgaan naar het andere leven. Moge deze encycliek ons allen aanzetten tot kritisch kijken naar onze eigen levenswijze.

Waarnemend pastoor Jos Demmers

Uit het pastorale team 2015 - 26Vakantie

Nog even en de vakantie begint. Velen zien er naar uit, naar een tijd van vrij zijn. Even niet geleefd worden door het rooster en het ritme van het werk, de school of de dagelijkse beslommeringen, maar volgens je eigen rooster. En dat valt nog niet mee. Want waar bestaat zo’n rooster dan uit. Uitslapen, luieren, niets doen? Dat is weer het andere uiterste. Nee, vakantie vieren is nog een kunst op zich. Het is balans vinden tussen twee uitersten. Want de school, het werk of de dagelijkse beslommeringen, ze kunnen je opjagen, maar bieden je aan de andere kant wel de noodzakelijke sociale contacten. En uitslapen, luieren of niets doen, kan ook een eenzame bezigheid zijn.
Mensen die met pensioen gaan, worden daar soms in begeleid. Zij moeten dan het jachtige leven ‘afleren’, om het rustige nieuwe leven aan te leren. Alsof je een oude, vertrouwde jas -die als gegoten zat- uit doet en een nieuwe –weliswaar mooie- maar nog niet lekker zittende jas aantrekt.
Dat is wat al die spirituele tijdschriften ons willen vertellen en dat is ook de boodschap die ons geloof ons mee wil geven; geef aan alles de juiste zwaarte en tijd, probeer in balans te komen.
Als je nog niet aan pensioen toe bent is vakantie houden even proeven van dat rustige nieuwe leven, die mooie vreemde jas. Maar voor de meesten zal de vakantie net iets te kort zijn om die balans te vinden. Toch is het fijn om even op adem te mogen komen en te genieten van al het mooie waarmee God ons in zijn schepping heeft omgeven.
Ik wens u mooie en zonnige vakantiedagen toe!
O ja, en als u iets leuks wilt ondernemen, wij hebben voor u een zomerprogramma samengesteld, wat zeer de moeite waard is om te bezoeken of aan mee te doen.

Pastor Ben Hendriksen.

Uit het pastorale team 2015 - 25Het wordt weer zomer. Af en toe tropisch heet; dan weer herfstachtig koud. Variatie genoeg in het weer, zo is het tot nu toe. Tijd voor veel gezinnen om de vakantieplannen nog even te checken, dan wel nu echt vast te leggen. Tijd om uit de stress van alle dag te stappen. Zomer is bijbels gezien de tijd om onder de vijgenboom, laten wij maar zeggen onder de appelboom te genieten. Lastig is dat je soms wreed verstoord wordt, en alle rust weg is … Soms is het als een wesp die maar om je hoofd blijft cirkelen. Wat ik op zulke momenten nodig heb, is de kracht van mijn geloof. De kracht om alles wat er dan op mijn pad komt aan te kunnen. De kracht om te weten dat ik me niet voorbereid op de neergang, maar op zoek ben naar een volgende stap. Uitdagingen zijn er genoeg; en de kracht ze op te pakken wordt ons zomaar gegeven. Moge ons geloof opnieuw tot bloei komen, en ons allen helpen het goede te aanvaarden en het moeilijk te dragen. Geloof als een appelboom om onder te zitten. Zoiets?

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2015 - 24Taallessen asielzoekers. Onlangs had ik een overleg met de werkgroep die taallessen organiseert voor asielzoekers. Drie ochtenden in de week komen zo’n vijftien asielzoekers naar de Michaelkerk. Zij krijgen daar Nederlandse les van goed toegeruste vrijwilligers.

Gastvrouwen openen de deuren van de kerk en zorgen voor koffie en thee. De sfeer is goed, de asielzoekers die de lessen volgen zijn zeer gemotiveerd om de Nederlandse taal machtig te worden. Een docent vertelde mij hoe snel sommigen de taal oppikken. Zij had uitgelegd dat je in het Nederlands met het achtervoegsel ‘je’ een verkleinwoord maakt. Een van de leerlingen zou binnenkort jarig zijn, en hij zou trakteren. Met snoep. En toen schreef de leerling achter het woord snoep het achtervoegsel ‘je’ en daarna nog een keer’ je’ , dus een heel klein snoepjeje. Uiteraard pikken niet alle leerlingen de taal zo snel op. De verschillen zijn groot, ieder krijgt bijna op individueel niveau les. Mooi dat wij deze lessen kunnen aanbieden aan mensen die een heel nieuw leven moeten beginnen. Onze parochie laat zich zo van haar beste kant zien, zij treedt naar buiten.
Frans Verkleij

Uit het pastorale team 2015 - 23Kiezen voor liefde

God is liefde en daarom is liefde het levensbeginsel van alles. Heel letterlijk zie je dat als uit de liefde tussen man en vrouw nieuw leven geboren wordt. Liefde schept leven! Als je leeft met liefde, brengt dat leven voort. En daartoe kun je besluiten, daar kun je voor kiezen.

Als Jezus –uit liefde – oog heeft voor al degenen die afgeschreven langs de kant van de weg zijn geraakt, naar hen toe gaat, aanraakt en aankijkt, komen zij weer tot leven.
Christenen zijn geroepen om te leven uit de liefde, om te besluiten lief te hebben en zo leven te scheppen. Kan dat wel. Moet je dan van iedereen houden, ook van die vervelende man of vrouw? Nee, van iedereen houden kan niet en hoeft ook niet. Besluiten om in de liefde te leven, is besluiten dat iedere mens een kans verdient en gegund wordt, zoals jij zou willen dat jij een kans krijgt of een kans gegund wordt. Dat houdt in dat je jouw oordeel over een ander voor je houd en dat je niet reageert uit de emotie, maar met verstand. Dat is tegenwoordig wél moeilijk in een tijd als de onze –met al die emotieprogramma’s- waarin de rede het aflegt tegen het gevoel! Rede tegenover gevoel, misschien wordt het tijd om de balans weer wat in evenwicht te brengen en wat verstandiger te leven. Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2015 - 22Iconen schilderen, ja dat is wel wat. Of met iconen bidden. Of leren de psalmen te verstaan. Of heel de bijbel leren begrijpen.
Of je verdiepen in de geloofsbelijdenis. Of de liturgie je eigen leren maken. Of op zoek gaan naar je spiritualiteit; of je wijsheid vergroten. Of je toetsen aan de moderne spirituele leiders die de wereld kent. Allemaal onderwerpen die met regelmaat ter sprake komen als het over activiteiten in de parochie gaat. Sommige lukken omdat er inderdaad interesse is. Andere vallen weg, omdat er geen belangstelling is. Vaak zijn we druk met veel dingen. Het werken en zorgen en sporten en familierelaties onderhouden en je culturele uitjes vullen al vaak een hele week.
Zorg voor de ziel willen veel mensen wel. En als het je vak is, is het gemakkelijk om er ruimte voor te maken. Maar ja, je bent blij als je eens zit. Rondom me heen hoor ik veel klagen, dat we ons meer moeten inspannen om de aandacht te trekken. Laatst las ik een artikel: de leefstijl van mensen laat geloofsverdieping en geloofsbeleving niet meer toe. Het lezen gaf me een goed inzicht. Dit klopt met mijn eigen gevoel. Zo is het nu. Niet te druk maken. Wel duidelijk maken wat de parochie kan doen voor mensen. En wat ze er voor hun eigen belang kunnen krijgen. Niet teveel achter mensen aansjouwen, maar hen de ruimte geven. Gods ruimte. Is het niet altijd al zo geweest?

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2015 - 21PINKSTEREN, FEEST VAN DE HEILIGE GEEST.

Het is maar goed, dat Jezus gezegd heeft: Ik zal jullie een helper sturen, anders was het christelijk geloof beperkt gebleven tot de angstige gedachten van een kleine groep mensen, opgesloten in die zaal in Jeruzalem. Pasen en heel de christelijke boodschap gaan pas echt leven als die helper komt, als het Pinksteren wordt. Het smeulend vuurtje van het geloof bij de apostelen wordt op onverklaarbare wijze aangeblazen door de adem van God zelf, de heilige Geest. Door die gave van de H. Geest gaan ze als het ware de wereld zien met de ogen van God. Diezelfde Geest stuwt hen voort om te doen wat God van hen vraagt. De bange leerlingen zijn veranderd in moedige getuigen, die in alle talen Gods grote daden verkondigen en de heilige Geest doorgeven. En wij zijn het die diezelfde Geest hebben ontvangen en doorgeven. De Geest stuwt ons voort om met woord en daad te getuigen van Gods aanwezigheid in ons midden. Eens lang geleden bleken mensen van allerlei talen en afkomstig uit allerlei landen elkaar te verstaan. Het was de Geest die dit veroorzaakte, de Geest die waait waarheen Hij wil. Moge deze Geest ook ons bezielen om elkaar echt te verstaan, om de nood van mensen dichtbij en ver weg te horen en ernaar te handelen. Met Pinksteren sluiten we de Paastijd af. Gods Geest zet ons aan om te blijven getuigen van de Heer die in ons midden leeft. Ik wens ons allen toe dat wij met de verschillende mogelijkheden die een ieder van ons heeft ontvangen blijven werken aan een kerk en samenleving waarin de Geest van de levende Heer zichtbaar is. Zalig Pinksterfeest!

Waarnemend-pastoor Jos Demmers

Uit het pastorale team 2015 - 20 Mezen.
Vanuit onze keukentafel kijken we uit op een vogelhuisje. Afgelopen najaar hebben we het grondig schoongemaakt, want we gunden de koolmezen een schoon verblijf. We vreesden dat we het misschien te grondig hadden schoongemaakt. Want weliswaar zagen we een paar keer mezen het huisje inspecteren, maar tot bewoning kwam het niet. Het is gelukkig toch goed gekomen. Vader en moeder mees vliegen af en aan, met witte rupsjes in hun bek. Over een paar weken zullen de jongen uitvliegen. Het is bekend dat van een nest jonge mezen op zijn best één of twee het redden. Onze kat kijkt af en toe naar het huisje hoog boven hem. De jonge mezen die het vliegen nog niet perfect beheersen, zijn een dankbare prooi. Wat een investering getroosten mezen zich om hun jongen groot te brengen! Het is riskant om verschijnselen in de natuur op ons zelf te betrekken. Het darwinistische principe van ‘survival of the fittest’ - alleen de sterkste of best aangepaste individuen overleven- , de sturende kracht van de evolutie, geldt voor ons niet. Gelukkig maar. Hoewel ik soms door twijfel overvallen word als ik zie dat juist de mensen die in armzalige toestanden leven, het extra zwaar te verduren krijgen. Zoals nu de mensen in Nepal. Terwijl wij in het welvarende Nederland niets te duchten hebben. Nou ja, lichte aardschokken in Groningen dan. Erg genoeg, maar het staat in geen verhouding tot wat er in Nepal gebeurt. Het blijft een opdracht om aan het principe van Darwin het hoofd te bieden. Zolang mensen mensen willen zijn.

Frans Verkleij

Uit het pastorale team 2015 - 19De milde tijd

We zitten in de tijd van het herdenken. Ieder jaar rond deze tijd. Terugkijken, denken aan wat lang geleden vóór ons is gebeurd. De oorlog, de verschrikkingen die mensen hebben meegemaakt, de vervolgingen. Maar ook de vreugde en het feest van de vrede, nu al 70 jaar lang!
Het herdenken van deze zwarte periode zal langzaam verdwijnen. Zo doet de tijd dat nu eenmaal. Onze jeugd van nu heeft er steeds minder mee. En ondanks het feit dat Duitsland de herinnering aan haar dader-rol altijd heeft erkend en levend gehouden en aan haar generaties heeft overgeleverd, heeft háár jeugd van nu er ook steeds minder mee. Zo doet de tijd dat nu eenmaal.
En zo kan het gebeuren dat een Nederlandse schrijfster haar Duitse grootvader wil herdenken. Ook haar grootvader moest toentertijd als jonge jongen het leger in en werd na de oorlog als verliezer naar Frankrijk gestuurd om op het land te werken zonder eten, salaris of winterkleding.
Altijd gaat het rond 4 en 5 mei over helden, verraders, slachtoffers en lafaards; Zwart of wit! Maar het leven is grijs en dwingt ons tot nuance. Natuurlijk mag zij haar grootvader herdenken, wat krijgen we nu, eindelijk háár tijd! En ook al blijven sommige mensen nog lang vasthouden aan het zwart/wit denken, de tijd zal ze uiteindelijk breken en mild maken Zo doet de tijd dat nu eenmaal.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2015 - 18Verdronken bootvluchtelingen. Vermoorde christenen uit Egypte en uit Ethiopië. Het zijn krantenkoppen die je liever niet leest. Paus Franciscus dringt aan op een nieuwe politiek. Maar ja, er wordt gepraat en gepraat. Wat kunnen we doen? Het lijkt simpel. Maar als je daadwerkelijk wat wil doen, is het niet simpel. Mensen opvangen in hun eigen omgeving, zegt de een. Maar ze vluchten omdat het daar overal oorlog is. Mensen tegenhouden in Libië. Maar ook daar is zoveel geweld dat je graag weg wil. Mensenhandelaars oppakken. Maar die georganiseerde criminelen lachen ons uit, en zijn ons vaak een stap voor. Dan maar alles gewoon opvangen. Maar wat hebben we ze te bieden? Zelfs een bad, een brood en een bed schijnt te moeilijk te zijn, zo laat de regering weten.
Zelf een hart vol liefde hebben. Dat is nog het minste wat we zelf kunnen, en in de hand hebben. Hartelijk zijn voor de mensen die hier komen. De onverschilligheid voorbij is een belangrijke stap. Naaste zijn van hen die huis en haard verloren hebben, vaak ook familieleden, en alle zicht op een toekomst. Voor hen bidden we. Voor hen zetten we ons in, met onze eigen beperkte middelen.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2015 - 17In mijn vorige bijdrage zaten we midden de in veertigdagentijd. Ik heb u toen een statie van de kruisweg van Aad de Haas, die hangt in de kerk van Wahlwiller, laten zien. Nu zijn we in de Paastijd. Vijftig dagen, tot Pinksteren, mogen we vieren dat Christus verrezen is. Aad de Haas laat in de laatste zien wat Pasen in zijn ogen betekent. De verrijzenis was het ultieme doel van het lijden. De bomen staan weer te juichen. De middagzon schijnt op deze staties. Aad de Haas begint de kruisweg met het verraad aan de donkere zijde van de kerk en eindigt in het volle licht. Andries Govaart schreef de volgende meditatie over deze statie:
‘Louter licht,
een lichtgestalte, een lichaam, een engel, een god?
Reikend naar boven.
Ontstegen aan deze aarde, begaan met ons lot,
niet vastgehouden door de duistere machten.
Een zwart gat als gevaarlijke herinnering.
Twee verkrampte bewakers liggen daar, geworpen op de aarde,
ze bewaken de leegte.
Ze liggen voor dood
De Levende woont in het Licht,
ons toegenegen, gericht op God.

Frans Verkleij

Uit het pastorale team 2015 - 16Veldhospitaal

Paus Franciscus zegt belangrijke dingen en gebruikt daar vaak bijzondere beelden bij. Zo zou hij graag zien dat de kerk een eiland van barmhartigheid is in een wereld vol onverschilligheid. Dat is mooi. Ook heeft hij pasgeleden gezegd dat de kerk te beschouwen is als een veldhospitaal, waar gekwetste en verwonde mensen weer op adem kunnen komen en geheeld. Ook dat is een mooi beeld en heel troostrijk. Ieder mens immers raakt gekwetst in zijn of haar leven en dan een luisterend oor vinden, iemand die je écht verstaat, dat kan helend zijn.

Wij moeten allemaal onze weg door het leven gaan, maar soms dreig je het spoor wel eens bijster te raken. Je hebt een leidraad nodig. Hoe doen jonge ouders dat bijvoorbeeld met hun kinderen. Hoe zit dat met het overdragen van waarden en normen tegenwoordig, hoe moet dat met het doorgeven van het geloof? In een drukke tijd als de onze, met overvolle agenda’s en allebei een baan, word je eerder geleefd dan dat je zelf nog enigszins de leiding hebt. En toen dacht ik het volgende: Is het mogelijk om jonge ouders met elkaar in contact te brengen en zaken of thema’s te bespreken die op dit moment in hun gezinnen spelen? Zaken als school, opvoeding, geloof, waarden en normen. Ik kan een ruimte bieden, koffie of thee en ben bereid om mee te denken en te doen. Wat vindt u, lijkt het u wat, zo één keer in de maand? Als u dat wilt, laat het mij dan weten. Mijn e-mailadres is:
benhendriksen@augustinusparochiebreda.nl

Een vriendelijke groet,

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2015 - 15Paus Franciscus vraagt ons een eiland van barmhartigheid te zijn in een wereld vol onverschilligheid. Al vanaf het begin van zijn pontificaat spreekt paus Franciscus over barmhartigheid. Het is als het ware het motto van zijn pausschap. Een mens kan niet leven zonder barmhartigheid. Over heel de wereld zijn haarden van haat, geweld en verdeeldheid te vinden. De wereld zou genezing vinden als barmhartigheid meer ruimte krijgt. Barmhartigheid is op een paar manieren te omschrijven.
Een ervan is: zien, bewogen worden, in beweging komen. Barmhartigheid bestaat dan uit drie werkwoorden. Zij vraagt van ons: hoe zien wij? Waardoor worden wij bewogen? En wanneer komen wij in actie voor een ander? Natuurlijk is het verhaal van de barmhartige Samaritaan ons voorbeeld. Je mag je realiseren dat God met barmhartigheid naar ieder van ons kijkt. Hoe doe je dat dan, eiland zijn? Nou dat kan je natuurlijk als thuis doen. Of als je over straat loopt. En dan door alle onverschilligheid heen kijken.
Zondag 12 april is zondag van Barmhartigheid. Die zondag kan je je aansluiten bij de groep die zich ‘s middag (tussen 15.00 – 17.00 uur) verzamelt in de Mariakerk in IJpelaar; of in de Begijnhofkerk. Je kan ook meedoen met de Beweging van Barmhartigheid in onze eigen parochie. Maandag 13 april, 19.30 uur komt die weer samen in de Annakapel (Heusdenhout). We bidden de Vesper; we spreken met elkaar over barmhartigheid en hoe je dat concreet maakt. Doe je met ons mee?
Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2015 - 14PASEN: HIJ LEEFT!
In deze week, Goede Week, volgen wij Jezus. Zijn intocht in Jeruzalem, het laatste avondmaal, de kruisiging, de graflegging. En dan is het Paasmorgen. De steen is weggerold. Het graf is leeg. Ons verstand is ontoereikend. Het hart ziet wat het verstand niet bevat: Jezus leeft! Het leven heeft het gewonnen van de dood. Liefde is sterker dan de dood. God is liefde. Zoals de morgenhymne van Pasen het uitjubelt: “Nu zijn de tranen en de pijn voorbij. De dood zal niet meer zijn. Een stralende engel kondigt aan: de Heer is waarlijk opgestaan.” En wij mogen delen in dat leven van de Heer. Pasen is niet alleen van toen of voor later, maar ook voor hier en nu in een wereld waarin zoveel duisternis en dood heerst. Pasen zendt ons, die geloven in de verrijzenis, de wereld in. Net als Jezus de aarde bewoonbaar maken. Kiezen voor de mens. Licht en leven brengen in een wereld waarin zoveel donkere en doodse machten werkzaam zijn. Het leven koesteren, al is het nog zo verwond. Wij zijn genodigd de weg van Jezus te bewandelen. Wie Hem volgt en net als Hij de wereld om zich heen tot leven wekt, mag hopen op eeuwig leven. Dat is de blijde boodschap van Pasen. U allen een zalig paasfeest gewenst.

Jos Demmers, waarnemend pastoor

Uit het pastorale team 2015 - 13Afgelopen zaterdag was de uitvaart voor René de Waal. René was leraar klassieke talen op het Onze Lieve Lyceum. Daarnaast was hij actief in de parochie. Eerst in de Bethlehemparochie. Met hart en ziel heeft hij zich voor die parochie ingezet. En daarna voor de eenwording met de parochie van Breda-Noord, Breda-Oost en Teteringen. Met optimisme, humor en wijsheid deed hij alles. Het was altijd plezierig om hem tegen te komen, en met hem samen te werken. Hij had een passie voor Griekenland. Hij organiseerde daar ook graag reizen heen, voor school, voor liefhebbers, en privé. En zijn andere passie was Augustinus. Hij was dan ook zielsgelukkig toen deze heilige als patroon van de parochie werd gekozen. De ikoon van Augustinus kleurde dan ook de omslag van de uitvaartliturgie. En graag liet hij ons delen in de wijsheid en het geloof die hij in de boeken van de heilige Augustinus van Hippo had gelezen. Ook zijn vrouw Nicole kennen we goed. Ze is een tijd lang teamassistente geweest. Ook hun kinderen kennen we goed: Stephan, Irene en Martijn. Martijn kennen we ook nog als misdienaar, acoliet en pelgrim van de Wereldjongerendagen.

Een bijzondere en bevlogen man is te jong van ons heengegaan. Zijn herinnering zullen we koesteren. Zijn geloof en zijn inzet voor de kerk van ons bisdom en voor onze parochie mogen voor ons een lichtend voorbeeld zijn.

Moge God hem in zijn liefde hebben opgenomen. Moge hij daar met de heilige Augustinus onze voorspreker zijn. Zijn vrouw en kinderen wensen we toe dat de kracht van hun geloof hen in deze tijden draagt.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2015 - 12 Gevelde boom. Langs de Burgstsedreef, het mooie fiets- en wandelpad door de Haagse Beemden naar het landgoed De Burgst, zijn bomen gekapt. Grote beuken liggen geveld in het gras, dikke stronken zijn de overblijfsels van de eens zo hoog in de lucht stekende bomen. Vreemd genoeg kreeg ik bij het zien van deze gevelde bomen een beeld van de kruisweg van Aad de Haas voor ogen. Tijdens de oecumenische vespers, elke woensdagavond in de veertigdagentijd in de Lucaskerk, laten we een afbeelding zien van deze beroemde kruisweg die hangt in het kerkje in het Zuid-Limburgse Wahlwiller.
Ik moest denken aan de afbeelding van Jezus, waar Hij aan een op de grond liggend kruis wordt genageld. De kruisweg van Aad de Haas is heel anders dan de meeste kruiswegen. De schilderijen zijn kleurrijk en bijna poëtisch; zij schrikken niet af. In deze statie – Christus wordt gekruisigd – zien we rechts een kleine boom met neerbuigende takken en kleine blaadjes. Het lijken wel tranen. Binnenkort herdenken we op Goede Vrijdag in onze kerken het lijden en sterven van Jezus. We denken dan ook aan al het leed in de wereld dat mensen elkaar aandoen, leed dat uitzichtloos lijkt. Vanuit ons geloof blijven we erop vertrouwen dat lijden en dood niet het laatste woord hebben. Christus is uit de dood opgewekt, hij is verrezen. Hoe schitterend heeft Aad de Haas dit afgebeeld, in de zestiende statie. Die laat ik u zien in mijn volgende bijdrage.
Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2015 - 11We zijn op weg naar Pasen. Met Pasen gedenken en vieren wij Jezus’ overwinning op de dood. Maar kan dat dan, de dood overwinnen? ‘Voor wie gelooft is niets onmogelijk’, zegt Jezus en -jawel- Hij vond Leven! De dood heeft vele gestalten en duikt iedere keer onverwachts op. Natuurlijk, als de grote Spelbreker aan het einde van een mensenleven, maar ook als ontrouw in een relatie of als getreiter, als frustratie of jaloezie, als machtshonger of grootheidswaan. Iedere keer als het leven stukgemaakt wordt of als mensen geknecht, gevangen of slachtoffer worden, roert de dood haar staart. ‘Zo is dat nu eenmaal, niets aan te doen’, zeggen steeds meer mensen tegenwoordig, ‘Zorg dan vooral maar goed voor jezelf, want je leeft maar één keer’. ‘Geloof dat niet’, houdt Jezus ons voor. De dood is niet het definitieve einde of iets waar je niets aan kunt doen. Ook al heeft zij vaak het hoogste woord. Kijk het aan en kijk er niet van weg. Als je blijft hopen en geloven, als je iedere keer – wanneer dood dreigt te gebeuren – probeert het tij te keren, kan er door jou iets onverwacht nieuws gebeuren…! Is Pasen dan niet iets met een paashaas en eieren en zo? Geen idee, het zou best kunnen, maar het is mij te onnozel.
pastor Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2015 - 10 Leven uit de kracht van psalmen is de titel van een bezinningsdag die de broeders van Huijbergen in de Veertigdagentijd organiseren. Een intrigerende titel. Elke viering kent een antwoordpsalm. Dat is niet altijd heldere taal voor ons. Sommige psalmen zijn 3000 jaar oud; andere minimaal 2400. Wereldberoemd is vooral psalm 23 ‘De Heer is mijn Herder’. De meest negatieve is psalm 88. Psalmen vormen het oudste liedboek dat we in de kerk kennen.
Door ze te zingen voegen we ons in een traditie van zeker 3000 jaar. Door ze te bidden voegen we ons bij Jezus die ze minstens wekelijks gebeden heeft. We voegen ons bij al die mensen die ons in het geloof zijn voorgaan. In alle kloosters worden ze in een ritme van vier weken gebeden. En ze zeggen me: ze verhelderen mijn geloof; ze geven rust; ze verdiepen mijn geloof ook; ze geven kracht als dat nodig is; en ze geven me elke dag een regel van wijsheid voor die dag. Dat is bijzonder. Ik ken mensen die op basis van een psalm eigen liederen schrijven. Het is steeds bijzonder om te ontdekken hoe psalmen nieuwe krachten in mensen oproepen.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2015 - 9Leven en lot. De afgelopen weken heb ik elk vrij uurtje het boek ´Leven en lot´ van de Russische schrijver Vasili Grossman gelezen, een turf van bijna negenhonderd bladzijden.
Centraal staat de slag bij Stalingrad in 1942, die het keerpunt betekende in de oorlog tegen Nazi-Duitsland. Het boek is echter veel meer dan een oorlogsboek. Grossman vertelt via de talloze personages die hij opvoert over de verschrikkingen van die tijd. Over het oorlogsgeweld aan het front, over de angst voor de geheime dienst van Stalin, over de vervolging van de Joden met de massa-executies en de vernietiging in de gaskamers. In al de verschrikkingen is het toch geen cynisch boek.
Het is vol mededogen voor de mensen die in die zware tijd moesten overleven, voor de lastige keuzes waarvoor ze stonden. Het boek bevat ontroerende passages die je bijblijven, zoals de zoektocht van Ljoedmila, een van de hoofdpersonen, naar het graf van haar gesneuvelde zoon Tolja, de afscheidsbrief van Anja vanuit het getto aan haar zoon Viktor, de echtgenoot van Ljoedmila, en de overpeinzingen van de oude vrouw Alexandra, de moeder van Ljoedmila, als zij voor de ruïne staat van haar huis in het kapot geschoten Stalingrad. Voortdurend word je gewezen op het menselijk tekort, maar je blijft geloven in de mens, hoe broos ook.
Frans Verkleij

Trefwoord(en):

Uit het pastorale team 2015 - 8Aswoensdag, het begin van de 40daagse vasten als voorbereiding op Pasen, het feest van de verrijzenis van de gekruisigde Jezus van Nazareth. Vanaf Pasen heet Hij niet meer van Nazareth, maar is het Jezus Christus: Overwinnaar van de dood! Het grootste feest van ons geloof, want is er iets groter denkbaar? Met Aswoensdag begint er een tijd van bezinning, ommekeer en voorbereiding op Pasen. Aan het begin van deze tijd worden wij getekend met as om te weten wie en wat wij zijn: ‘Gedenk, o mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.’ As van verbrande palmtakken van het vorige jaar. De tekening met as is niet om ons te knechten of minderwaardig te laten voelen, maar om bewust en oprecht, bescheiden het hoofd te buigen voor Hem die onze redding is, ons Begin en ons Einde: Alpha en Omega!

Heer, onze God, van U komt alle leven en alles is uit U geboren. Hongerigen brengt Gij tot verzadiging en wie dorst lijden, voert Gij tot de bron van levend water. Leid ons in deze veertigdagentijd; vervul ons van uw heilige Geest en maak ons tot een waarachtige volgelingen van Jezus Christus, uw Zoon.
Diaken Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2015 - 7Nog even, en dan is het weer carnaval. We zetten alles weer op zijn kop, en we steken met alles de draak.
Vooral dat laatste is belangrijk. De draak steken met die wereld om je heen. er wordt eigenlijk te weinig gelachen. Te vaak zuur gedaan; te vaak gemopperd; te vaak gekat; en elkaar het leven moeilijk gemaakt. Het leven is te kostbaar. We hebben elkaar zo hard nodig om het voor elkaar wat mooier te maken.
Dat klinkt gemakkelijk, maar het is zo moeilijk. Als het niet zo moeilijk was, was de aarde allang een paradijs. Ik las: als je elke dag een moment om je zelf lacht, wordt de wereld al een beetje aangenamer. Ik kijk in de spiegel, en ik lach. En nu? Nee, volhouden, schrijft het artikel. Elke dag, een jaar lang. We gaan na carnaval de veertigendagentijd in. Veertig dagen om jezelf lachen. Dat lijkt me overzienbaar en een mooi voornemen. We kunnen dan met veel vreugde Pasen vieren. Doet u mee?

Diaken Vincent de Haas

Trefwoord(en):

Uit het pastorale team 2015 - 6Met ingang van 1 januari jl. heeft de bisschop mij benoemd tot waarnemend pastoor van de Augustinusparochie. Dit ter gedeeltelijke invulling van de vacature ontstaan na het vertrek van pastoor Wiel Wiertz. Iets over mijzelf: Ik ben geboren in 1956 in Waalwijk. Na de middelbare school en enkele jaren geschiedenisstudie aan de universiteit van Nijmegen volgde ik de priesteropleiding. In 1983 werd ik door Mgr. H. Ernst priester gewijd in de parochiekerk van Zundert. Na werkzaam te zijn geweest in een aantal parochies in ons bisdom werd ik in 2009 pastoor van de Vijf Heiligen Parochie (Made, Wagenberg, Hooge Zwaluwe en Terheijden). Woonachtig ben ik in de pastorie van Made. Ik blijf ook pastoor van deze parochie, zodat mijn inzet voor de Augustinusparochie beperkt is. Het werk zal voornamelijk bestaan uit het bijwonen van de vergaderingen van het team en het bestuur. De eerste contacten zijn door mij als zeer positief ervaren. Een enkele keer zal ik voorgaan in de Michaëlkerk. Zondag 8 februari zal dat voor de eerste keer zijn. Mogen we dan samen met elkaar de schouders eronder blijven zetten om de blijde boodschap van Jezus Christus uit te dragen. Graag wil ik daar ook in de Augustinusparochie een bijdrage aanleveren.

Waarnemend pastoor Jos Demmers

Uit het pastorale team 2015 - 5Religie achter de voordeur. Het pas uitgekomen nummer van het parochieblad van de kern Bethlehem heeft als thema ‘Religie achter de voordeur’. Is het niet een goede zaak als we religie voorlopig achter de voordeur houden?, was een vraag die redacteur Monique van Dijk zich in haar bijdrage stelde. Immers, de straat is de ruimte waar ieder zich thuis moet kunnen voelen. Waar je neutraal opstelt, en je opvattingen niet opdringt aan anderen. Waar uitingen van religie, zoals een keppeltje, een hoofddoekje of een kruisje daarom niet voorkomen.
Zeker met in ons achterhoofd het geweld in Parijs, uit naam van God gepleegd, zou daar iets voor te zeggen zijn. Haar conclusie is evenwel anders. Het is een goede zaak als we als geloofsgemeenschap wel naar buiten treden, dus achter onze voordeur vandaan komen. Zoals paus Franciscus gedaan heeft in zijn rede voor het Europese parlement in Straatsburg. Kritisch naar de wereld toe, en tegelijk bescheiden en gemeend. Zoals de eerste christenen deden, en zo lieten zien dat het anders kan in de wereld.
Frans Verkleij .

Uit het pastorale team 2015 - 4 Gouden Loeki. Ik weet niet meer hoe het kwam, maar ineens zat ik in het programma ‘de uitreiking van de Gouden Loeki’.
Jawel, Gouden Loeki, met hoofdletters geschreven. Voor een goed begrip: Loeki staat voor de reclame die dagelijks tot ultieme ergernis van velen onze televisieprogramma’s onderbreekt. En u weet wat televisiereclame is.
Precies, een leugen die op een snelle, sexy en geraffineerde wijze verpakt, door gerenommeerde acteurs gespeeld wordt om ons tot kopen te verleiden. Dat bestaat dus, een Gouden Loeki. Je wordt beduveld en vervolgens mogen wij, die dagelijks voor de gek gehouden worden, stemmen op het filmpje dat dát het beste gedaan heeft. En die wint de prijs! Normaal gesproken schaam je je toch dat je er in getrapt bent, maar nee, honderden Bekende Nederlanders en acteurs – in galakleding gehesen – klapten het hardst om hùn eigen ijdelheid en ónze stupiditeit! Gouden Loeki …
Een paar weken geleden werden in Parijs tien mensen van een kritische krant vermoord, omdat zij de leugens, de onoprechtheid en de schijnheiligheid van hooggeplaatsten aan de kaak stelden. En wij, wij kiezen de Gouden Loeki, dansten om het Gouden Kalf – hoofdletters – alsof er niets aan de hand was.

Diaken Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2015 - 3Op zondag 18 januari begint de gebedsweek om de eenheid opnieuw. ‘Dorst’ is het thema van deze week tot 25 januari 2015. Christenen over heel de wereld doen mee aan deze week. De kerken in Brazilië hebben materiaal ontwikkeld voor deze gebedsweek. De grote vraag is welke weg moeten we samen bewandelen om tot eenheid te komen. Dat is nog niet zo eenvoudig. We hebben allemaal onze eigen tradities, onze eigen overtuigingen ook. Hoe kan dus niet alleen de eenheid maar ook de verscheidenheid op de juiste manier een plaats krijgen? Over deze vragen wordt al vele jaren gesproken. Soms worden vorderingen gemaakt. Dorst is dus het thema. We verlangen allemaal naar eenheid. Dat zou zoveel meer rust en vrede brengen in de wereld. Dorst naar eenheid dus. Water speelt als symbool dus een grote rol. Daarmee raken we onze eigen doop aan. Hoe weerspiegelt die doop in ons eigen doen en laten? Als we de kerk binnenkomen, kunnen we een kruisteken maken met wijwater. Wat denkt u dan als u dat doet? En als u het niet doet, waarom niet? Vragen om over na te denken. En ook hoe kunt u een bijdrage leveren aan de oecumene? Een paar suggesties die gemakkelijk zijn: a. zaterdag 24 januari, 19.00 uur is er een oecumenische viering in de stijl van Taizé in de Michaelkerk; b. op zondag 18 januari, 19.00 uur, is er een oecumenische vesperdienst in Sint Catharinadal in Oosterhout, waarin voorgaan de priorin zuster Maria Magdalena en Henk Berflo namens de Raad van Kerken Oosterhout. Na deze dienst is er gelegenheid om samen met de zusters koffie of thee te drinken; c. zondag 25 januari zijn er in verschillende kerken oecumenische vieringen; d. dinsdag 27 januari, 19.00 uur een oecumenische viering in de stijl van Taizé in de Willibrorduskerk. En als u wilt, kunt u u opgeven voor een oecumenische gespreksgroep. Zo gemakkelijk is het ook. Ik ben benieuwd naar uw reactie.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2015 - 2Als u dit leest, is het alweer een stukje verder in het nieuwe jaar. Ik schrijf dit op Oudjaar 2014. We hebben elkander voor het nieuwe jaar gewenst: gezondheid, alle goeds, dat je wens in vervulling mag gaan; dat er licht blijft op je pad; dat de Heer je zegent; dat je nieuwe mensen mag ontmoeten; bouwen aan en in vertrouwen; vrede voor jou, voor de jouwen en hopelijk op meer plekken op aarde.
Maar wellicht bent u alweer over op de gewone orde van de dag. Gewoon werk; gewoon school; de gewone dingen van alle dag; werken aan alles wat er alweer op de kalender staat. Uw vrijwilligerswerk heeft u allang weer geroepen. De parochie staat voor nieuwe uitdagingen: hoe zijn we parochie in 2015? Hoe werken we aan nieuwe evangelisatie? Hoe bouwen we aan onze stad, aan ons dorp, aan onze wijk? Elke dag kent een nieuw begin. Laat elke dag dan maar ook open gaan voor het nieuwe dat ons die dag te wachten staat. We kunnen elke dag afwachten; we kunnen ook elke dag actief de schouders er met elkaar onderzetten. Doet u mee? Bouwen in vertrouwen aan het geheel. Alleen zo komen we verder.
Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2015 -1Door goede machten stil en trouw omgeven,
beschermd, getroost, beveiligd wonderbaar,
zo wil ik deze dagen met U leven
en met U binnengaan in 't nieuwe jaar.
Dit is de eerste strofe van het beroemd geworden gedicht dat de theoloog Dietrich Bonhoeffer schreef tijdens zijn gevangenschap in Berlijn, in de vertaling van Jan Willem Schulte Nordholt. Hij stuurde het in een brief naar zijn verloofde, en schreef erbij: ‘Het zijn nog een paar regels, die mij de laatste avond zijn ingevallen. Ze zijn een kerstgroet voor jou, onze ouders en zuster.’ Dit gedicht wordt vaak gelezen of gezongen tijdens de viering op oud- en nieuwjaar. Het getuigt van een diep geloof. Bonhoeffer wist welk lot hem wachtte. Drie maanden later, op 9 april 1945, werd hij door de nazi’s vermoord. Het is mooi dat je in zo’n benarde situatie je omgeven mag weten door ‘goede machten, stil en trouw’. Mogen ook wij ervaren dat deze machten met ons mee gaan, het nieuwe jaar in. Frans Verkleij

Uit het pastorale team 2014 - 52KERSTMIS 2014

‘Baan voor de Heer een weg in de steppe, effen voor onze God een heerbaan in de woestijn, zodat Hij tot ons kan komen.’ Het zijn woorden die heel langgeleden uitgesproken werden door de profeet Jesaja, toen het volk Israel door een donkere tijd heen moest. Een weg in de steppe aanleggen of een heerbaan in de woestijn is geen gemakkelijke klus. In zulke onherbergzame streken moet je veel werk verzetten om dat voor elkaar te krijgen.

In onze donkere tijd wachtten wij op het Licht. Donker, omdat de dagen korter werden, donker, omdat er zoveel niet goed gaat in deze wereld. In deze tijd van Advent maakten wij ons op voor de komst van de Heer. Hij komt naar ons toe en wij, wij mogen Hem tegemoet gaan. Hoe komt Hij naar ons toe? In de gestalte van een kind! In het donker van onze wereld wordt een kind geboren, een lichtje, klein en kwetsbaar. En wij moeten ons er een weg naar toe banen om er bij te komen, om het kwetsbare kind te beschermen, om het lichtje niet uit te laten gaan. Geen gemakkelijke klus, velen zeggen: ‘Onbegonnen werk, ik begin er niet aan.’

En toch, in onze onherbergzame wereld, die bol staat van de spanning en dagelijkse terroristische gruwelijkheden; onze wereld, waarin velen nog amper het hoofd boven water kunnen houden, waar mensen eenzaam en moedeloos worden en alle hoop opgeven, mensen die door het leven realistisch geworden en verbitterd zijn geraakt, in zo’n wereld zeggen en gelóven en vasthouden aan de belofte dat God kómt en dat onze redding niet gelegen is in machtsvertoon, de grote bek of cynisme, maar in het kwetsbare licht van het kind van Betlehem, dat voelt als een weg in de steppe aanleggen of een heerbaan in de woestijn.

Met Kerstmis vieren wij de belofte dat God komt in het kwetsbare kind van Betlehem en in al het kwetsbare in onze wereld. Aan ons om het te behoeden en het te beschermen en vooral het geloof en de hoop niet opgeven dat daarin onze redding ligt. Een moeilijke klus? Jazeker, maar niet ondoenlijk.
Zalig Kerstmis!
Pastor Ben Hendriksen

Trefwoord(en):

Uit het pastorale team 2014 - 51Waarom vieren jullie toch elk jaar weer Kerst?, vroeg een jongen van twaalf aan me. Elke jaar weer hetzelfde.
En jij dan, jij viert toch ook elk jaar je verjaardag. Eh, ja. Maar weet je, wat het vooral is, probeerde ik voorzichtig. Er is nog altijd niet genoeg Kerst gevierd. Moet je eens zien: Kerst is het feest van de vrede. Is er dan eindelijk vrede? Kerst is het feest van samen feesten. Nou, kijk eens om je heen. Hoeveel mensen zitten niet gewoon alleen thuis, omdat ze vinden dat ze niets te vieren hebben?
Kerst is op weg gaan naar een wereld van recht en van ieder genoeg te eten. Er moet, nog veel meer Kerst gevierd worden, bromde hij terug. Jezus komt naar ons, om ieder van ons bij de hand te nemen. Mensen die het moeilijk hebben; mensen die wat willen delen; mensen die vastgelopen zijn; mensen die wat te vieren hebben; mensen van allerlei soort; mensen van alle kanten.
We vieren opnieuw Kerst, en ik hoop dat de wereld er een beetje mooier van wordt, fluisterde hij ten slotte. Ik sluit me graag bij hem aan.
Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2014 - 50Rothko

In het GemeentemuseumDen Haag is momenteelde tentoonstelling van schilderijen van deAmerikaanse schilder Rothko te zien. Rothko is in 1903 geboren in Letland, op tienjarige leeftiijd emigreerde hij met zijn ouders naar de Verenigde Staten.
Hij is beroemd geworden om zijn menshoge schilderijen,bestaande uit grote horizontale vlakken met rafelige randen.
Hij heeft vele dunne lagen verf met niet iets afwijkende kleuren over elkaar heen aangebracht.
Dit heeft tot effect dat je als het ware opgezogen wordt in het schilderij.
Dat effect wordt versterkt doordat de schilderijen laag opgehangen zijn.
Het is een indrukwekkende, bijna spirituele ervaring, om letterlijk oog in oog met het schilderij te staan.
De werken die hij in de laatste jaren van zijn leven maakte zijn grote zwarte doeken, waar je nauwelijks een spoortje licht in kan bespeuren.
Het zijn sombere schilderijen, die zijn geestestoestand weerspiegelden.
Hij maakte in 1970 in zijn atelier een eind aan zijn leven.
Een unieke tentoonstelling, zeer de moeite waard om te bezoeken!

Frans Verkleij

Uit het pastorale team 2014 - 49Advent

De Advent is begonnen, de periode van voorbereiding op het feest van Kerstmis.


Maar amper geboren, werd dit kwetsbare begin direct al bedreigd: Koning Herodes hoorde ervan en werd er door verontrust en probeerde het te doden.

Dit is het Kerstverhaal, een wáár gebeurd verhaal. Het is het verhaal van toen, het is het verhaal van alle tijden, het is het verhaal van nu. God redt, jazeker, maar niet spectaculair groots, het begint klein en kwetsbaar en voor je het weet wordt het al bedreigd. Het vraagt om bescherming, je moet het koesteren en als het moet het met je lichaam verdedigen. Het Kerstverhaal is een realistisch verhaal van hoe het mis kan gaan met al die Herodessen die er zijn, maar ook over hoe het een onverwachte kant op kan gaan die je niet durfde te dromen, omdat er engelen en gewone herders in de buurt waren en koningen die zich klein durfden te maken en het kleine en kwetsbare beschermen en koesteren.

In iedere stad, in welk onooglijk dorp ook, wil God geboren worden. In ieder mens van goede wil die het geloof, de droom, het vertrouwen vasthoudt en koestert, kan God geboren worden. Als je engel kunt zijn of herder misschien of koning, klein en dienstbaar.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2014 - 48Het zijn bijzondere dagen. Herinneringen ophalen. Allerlei momenten uit een periode van veertien jaren met elkaar delen. Afscheid nemen, loslaten. Er is veel gebeurd. Er is ongelijktijdigheid. In pastoor-zijn van de verschillende huidige parochiekernen, in de verantwoordelijkheden als deken en vicaris, in Bovendonk en als waarnemend pastoor van verschillende parochies. Het heeft allemaal plaats gevonden in de periode die nu afgesloten wordt. Op het persoonlijke vlak heb ik heel velen mogen ontmoeten, op allerlei levensmomenten. Eenmalig of frequent. Vaak intens. Vaak hebben we gelachen. Ontelbaar zijn de keren dat ik op allerlei momenten met en voor u allen mocht vieren. In vreugde en verdriet, op de hartslag van het leven. Als een fundament onder parochie-zijn. Als een fundament onder gelovig leven. Het zijn bijzondere dagen want met mijn andere been sta ik al voorzichtig in Zeeuws Vlaanderen. Ik weet er nog niet veel van. Ik ken er nog niet veel mensen. Maar ik voel: het gaat goed komen. Mede dankzij u allen. Mede dankzij mijn thuis-zijn in het bisdom Breda. Mede vanwege mijn diepe verbondenheid met de opeenvolgende bisschoppen van Breda, nu in de persoon van bisschop Jan Liesen. Een bijzondere tijd. Een tijd van weemoed en van spannende verwachting. Dit is de tijd. Dit is de weg die ik te gaan heb. Met vertrouwen. We blijven elkaar vast en zeker in het oog houden, af en toe ontmoeten.

Alle goeds! Pastoor Wiel Wiertz

Uit het pastorale team: en dan nog even dit.... 2014 - 47 … Meer dan eens heb ik het verteld. Voor velen is het niets nieuws. Ik mag een sterke geloofservaring uit mijn kindertijd in mij mee dragen. Toen ik mijn Eerste Heilige Communie ontving sprak een stem in mij: 'Nu ben jij nooit meer alleen'. Ook in deze dagen zijn die woorden voor mij belangrijk. Er zijn vele lieve mensen om mij heen. Hier, familie en vrienden, straks in de Zeeuws Vlaamse parochies en überhaupt in ons bisdom. 'Nu ben jij nooit meer alleen!' Ik mag als priester al vele jaren met en voor anderen in de eucharistie Christus present stellen. Die Jezus trekt nu met mij als 'tochtgenoot' mee naar Zeeuws Vlaanderen. Als 'tochtgenoot' blijft Hij ook bij u, bij jou, bij jullie. En het wonderlijke is dat u en ik als ledematen van dat 'ene Lichaam van Christus' gewoon met elkaar verbonden blijven. Overal Kerk. Aan vele jaren elke week een kort stukje schrijven over de dingen van het leven, eerst het 'Kattebelletje' en het laatste jaar 'Geloof Hoop en Liefde', komt met dit stukje door de beëindiging van mijn pastoorschap van de Augustinusparochie, een einde. Dank voor uw vele betrokken reacties. Het moge u allen heel goed gaan.
Pastoor Wiel Wiertz … GHL X⚓©

Uit het pastorale team 2014 - 46 Kanarie in een kolenmijn. ´De zoveelste kanarie in een kolenmijn´ zo omschreef John Kerry, de minister van buitenlandse zaken van de VS het deze week verschenen rapport van de Verenigde Naties over het gebruik van fossiele brandstoffen. In dat rapport bepleiten onderzoekers dat landen op den duur volledig moeten stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen om verdere opwarming van de aarde te voorkomen.
Volgens Kerry is het rapport een duidelijk signaal dat er iets mis is. "Wie de overduidelijke uitkomsten betwist of negeert, brengt de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen in gevaar", zei hij. Er staan ons dus twee dingen te doen: alleen maar groene energie gebruiken en minder energie gebruiken. Op de terugreis van de bedevaart naar Polen zag je overal in Duitsland zonnepanelen, op de daken van schuren en huizen, en in het veld. Nederland loopt ver achter bij onze oosterbuur in het opwekken van groene stroom. Minder energie gebruiken: de kachel een graadje lager zetten, niet langer dan twee minuten douchen en vooral minder vlees eten. Dat is niet alleen gezonder, maar bespaart gigantisch veel energie.
De vleesloze vrijdag in onze katholieke traditie was zo gek nog niet. Was dit gebruik toen vooral gericht op je zelf iets ontzeggen en tuchtigen, nu draagt het bij aan het behoud van de schepping.
Dat is een positievere benadering. Doen dus.
Frans Verkleij, pastoraal werker

Uit het pastorale team 2014 - 45Kruisbestuiving.
Op 23 november a.s. zal pastor Wiel Wiertz onze Augustinusparochie verlaten. Hij verruild deze plek met een in Zeeuws Vlaanderen, waar al 2 jaar lang geen pastoor is. Zo wordt de pijn enigszins in het grotere geheel gedeeld; Zeeuws Vlaanderen krijgt een pastoor en wij even niet. Natuurlijk komt er een oplossing, maar die is nu nog niet bekend. Wij hebben in onze Kerk hoe dan ook te maken met krimp en zullen steun moeten zoeken bij elkaar. De bestaande grenzen tussen de verschillende parochies verdwijnen als gevolg van fusies bijna geruisloos. En dat is een goede zaak. Daardoor kan er kruisbestuiving plaatsvinden: de ene parochie levert het beste van zichzelf aan de andere en andersom. En zo bevruchten wij elkaar. In de natuur is dat nodig om weer sterk te worden en waarom zou dat in ons geval ook niet zo zijn? Een tijd van krimp is moeilijk en pijnlijk, maar als je het kunt opvatten als iets dat er gewoon bij hoort, dan ben je alleen nog maar benieuwd naar hoe het worden gaat!
pastor Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2014 - 44Allerheiligen en Allerzielen. Geen mens is zichzelf genoeg. Niemand komt tot leven zonder de ander. Vanaf het allereerste begin van menselijk leven staan we in relatie tot elkaar. We zijn tochtgenoten, delen geschiedenis, heden, en verwachtingen van toekomst. Er is vreugde, geloof, hoop en liefde. Alles lijkt perfect en o zo mooi. In de schepping is het ingeslopen: het kan niet altijd zo zijn. Wij mensen hebben te maken met de angel van de dood. Er zijn er onder ons en om ons heen die het leven leven 'op eigen kracht alleen'. De allermeesten, wereldwijd, weten zich afhankelijk, in relatie staan tot 'een hogere macht'. Tot God, zeggen en geloven wij. Die ons heeft doen weten: de dood zal niet meer zijn, geen geween, geen tandengeknars. Die ons in de geschiedenis een 'Tochtgenoot ten leven' heeft gegeven en doen kennen, Jezus Christus onze Heer. Allerheiligen en Allerzielen gaat over al die velen die geleefd hebben en die met hun mogelijkheden en talenten geprobeerd hebben te leven in navolging van Jezus, om zo de wereld mooier te maken, Hem zichtbaar en tastbaar te doen zijn in de wereld waarin wij leven. De grote heiligen, met naam en verhaal gekend in heel de kerk, hebben een speciale plek bij God. Onze lieve doden, voor ons en voor velen zo speciaal, vaak zulke lichtende voorbeelden van goed en dienstbaar leven naar het voorbeeld van Jezus, zijn op hun speciale plek bij God. Hoe en wat precies? Wat kan een mens zeggen over alles wat is voorbij die grens van het aardse leven? We hebben enkel het woord van Jezus die ons heeft gezegd: wie in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. Grote heiligen en onze kleine heiligen, ontelbaren bouwden hun leven op deze rots. Al die velen wil de Kerk eren in deze dagen van Allerheiligen en Allerzielen. En van onze lieve doden die in het afgelopen jaar gestorven zijn laten we de namen klinken. Heer, herinner U de namen ... Moge de herinnering aan hen in ons leven. Dat de herinnering ons mag sterken, troosten en verbinden. Zij die gestorven zijn leven, leven voorgoed. Grote heiligen, kleine heiligen, de heiligen van heel de Kerk, onze heiligen. Allerheiligen vieren wij voor heel de parochie op 1 november om 19.00 uur in de Franciscuskerk en tijdens de vespers om 19.00 uur in de Michaelkerk. Allerzielen vieren we in alle kerken van onze parochiekernen, op de gewone tijden op zondag 2 november.

Pastoor Wiel Wiertz

Uit het pastorale team 2014 - 43 De Voorzienigheid zal er voor zorgen. Een gevleugelde uitspraak van groot vertrouwen. Een zin die we hard nodig hebben. We moeten in deze tijd van allerlei mensen afscheid nemen. In de parochie, en in het dorp. Pastor Wiertz heeft een andere benoeming in Zeeuws-Vlaanderen. Uitzicht op een nieuwe pastoor in onze parochie is er nog niet. In Teteringen zelf is de communiteit Maria Rabboni van de zusters Dominicanessen van Bethanië opgeheven. De individuele zusters hebben onderdak gevonden in Boxmeer of Halen. En een nieuwe communiteit komt er niet. Als zulke dingen in de herfst gebeuren, dan krijgen ze een ander perspectief. Alles lijkt opeens te verkleuren. En de gedachten van veel mensen schieten alle kanten op. Ik hoor mensen die niet weten wat en hoe. Ik hoor mensen die weten hoe het allemaal moet. En ik zie mensen die graag alles regelen zoals zij denken dat het moet. Ik hoor iemand zeggen: het zal allemaal eenvoudiger moeten. Dat is een woord van wijsheid. Want we moeten koesteren wat we hebben, en doen wat we in alle eenvoud kunnen. We zullen met elkaar een weg moeten zoeken. En ik vertrouw erop dat de Voorzienigheid ons de wijsheid en het inzicht zal geven om te beslissen wat nodig is voor de toekomst. Dat kost tijd. Dat betekent soms meebewegen wat wel kan, maar niet onze voorkeur heeft. Dat betekent steeds weer geloof, hoop en liefde centraal houden. En weten dat de kracht van de liefde, van het geduld en van het gebed ons dragen en verder helpen.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2014 - 42Beste parochianen, in het weekend van 4 en 5 oktober werd bekend dat ik de Augustinusparochie ga verlaten. In de jaren dat ik uw pastoor mag zijn is er met betrekking tot wat 'de parochie' is, veel veranderd en heb ik binnen het bisdom van Breda naast het pastoorschap hier, ook andere belangrijke taken mogen vervullen. Aan alles wat ik nu mag doen komt door een nieuwe benoeming een einde. De roep die in mijzelf klonk brengt mij, bevestigd door de bisschop, tot het pastoorschap van de drie parochies van Zeeuws Vlaanderen. Een uitdaging maar ook een wezenlijke stap voor het pastoraat in organisatie en uitvoering in dat deel van ons bisdom. Een stap die ook nieuwe problemen met zich meebrengt. Onze parochie, het vicariaat, de eindverantwoordelijkheid in Etten Leur. Dankbaar ben ik en dankbaar is de bisschop dat de gezette stap goed wordt begrepen. En wordt gewaardeerd. Breed. Door velen. Ik moet er aan beginnen. In Zeeuws Vlaanderen ben ik hartelijk welkom. Hier liggen zovele goede banden en zullen we nog afscheid moeten nemen van elkaar. Mag ik rekenen op ons aller gebed. Dank, en met hartelijke groet,

Wiel Wiertz, pastoor

Vertrek W. WiertzBeste parochianen,
in het weekend van 4 en 5 oktober werd bekend dat ik de Augustinusparochie ga verlaten. In de jaren dat ik uw pastoor mag zijn is er met betrekking tot wat 'de parochie' is, veel veranderd en heb ik binnen het bisdom van Breda naast het pastoorschap hier, ook andere belangrijke taken mogen vervullen. Aan alles wat ik nu mag doen komt door een nieuwe benoeming een einde.
De roep die in mijzelf klonk brengt mij, bevestigd door de bisschop, tot het pastoorschap van de drie parochies van Zeeuws Vlaanderen. Een uitdaging maar ook een wezenlijke stap voor het pastoraat in organisatie en uitvoering in dat deel van ons bisdom. Een stap die ook nieuwe problemen met zich meebrengt. Onze parochie, het vicariaat, de eindverantwoordelijkheid in Etten Leur. Dankbaar ben ik en dankbaar is de bisschop dat de gezette stap goed wordt begrepen. En wordt gewaardeerd. Breed. Door velen.
Ik moet er aan beginnen. In Zeeuws Vlaanderen ben ik hartelijk welkom. Hier liggen zovele goede banden en zullen we nog afscheid moeten nemen van elkaar.
Mag ik rekenen op ons aller gebed.

Dank, en met hartelijke groet,
Wiel Wiertz, pastoor

Uit het pastorale team 2014 - 41Oktober is Mariamaand. In de vieringen gedurende deze maand zingen we altijd een Marialied dat uit volle borst wordt meegezongen. Het roept herinneringen op aan vroeger, denk ik. In de protestantse Lucaskerk in de Haagse Beemden, waar parochianen van de kern Bethlehem hun kerkelijk thuis hebben, zetten we deze maand een Mariabeeld neer, met een bosje bloemen ervoor. De Bisdombedevaart gaat in deze maand naar Polen. Een hoogtepunt zal het bezoek zijn aan de Zwarte Madonna in Czestochowa, de bedevaartplaats in Polen waar jaarlijks duizenden mensen naar toe trekken. Met zeven bussen uit ons bisdom gaan we op pelgrimage. Net als tijdens de vorige bedevaart naar Padua en Assisi gaat een bus mee voor bezoekers van de inloophuizen Voor Elkaar in Breda-Noord en Clement in de Haagse Beemden. Zeker voor de bezoekers van de inloophuizen is de reis een groot evenement. Velen hebben een jaar lang elke maand een bedrag opzij gelegd om de reis te bekostigen. Het is mooi dat subsidiegevers, onder wie de reisorganisatie Pelikaan en het bisdom, financiële steun hebben gegeven. We hopen dat deze bedevaart de bedevaartgangers mag sterken in hun geloof en hen mag bemoedigen. Ik kom regelmatig in de abdij Maria Toevlucht in Zundert. Wat een prachtige naam. Maria, een toevlucht voor ieder.

Frans Verkleij, pastoraal werker

Uit het pastorale team 2014 - 40Een nieuwe tijd. Er is veel aan de hand in onze wereld. Dat kan niemand ontgaan zijn. De media tonen ons de gruwelijkheden waar mensen toe in staat zijn. Het laat je niet onberoerd. Het lijkt wel of alles aan het schuiven is waar we tot voor kort van uit konden gaan dat het vast gegrondvest was: Democratie, tolerantie, waarden en normen, het recht van meningsuiting en vrijheid. Het is niet meer zo maar gewoon. We moeten ons opnieuw bezinnen over wat in vele jaren is opgebouwd en waar we als vanzelfsprekend van uitgingen. Maar waar laten we ons door leiden in dat bezinningsproces. Door angst of paniek? Het zijn slechte raadgevers, zegt de volkswijsheid, en dat is ook zo. Toch is een zekere voorzichtigheid niet verkeerd. Maar het mag niet doorslaan, we moeten hoe dan ook uitgaan van het goede dat in iedere mens leeft. Want in wezen verlangen wij allemaal hetzelfde: Rust, vrede en geluk voor onze kinderen. En de belofte dat God het werk van Zijn handen niet zal loslaten.

pastor Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2014 - 39Het is altijd boeiend om te mogen luisteren naar het verhaal van een roeping. Het is het verhaal van je aangesproken weten maar er niet van willen horen. Het verhaal van geraakt zijn en niet kunnen weerstaan. Het is het verhaal van onzeker zijn en zeker weten. Het verhaal van een radicale ommekeer. Het verhaal van je leven leggen in de handen van God. Jouw leven afstemmen op wat God van je vraagt. De verhalen komen enerzijds met elkaar overeen. Tegelijkertijd zijn ze uniek. Vanuit je roeping ga je op weg. En langzaam maar zeker neemt het leven weer een gewone gang. Anders maar met een nieuwe regelmaat. Wanneer je met iemand mag spreken die zijn of haar roeping gevolgd heeft hoor je ook dat 'de stem van God in je leven horen en het zekere gevoel hebben dat je gehoor moet geven' niet tot een enkele keer beperkt hoeft te blijven. Het hart kan opnieuw onrustig worden, de roep om een nieuwe weg te gaan kan weer gehoord worden en opnieuw moet geantwoord worden. Levend in Gods hand je roeping volgen betekent niet dat alles kan blijven zoals het is. Leven in Gods hand betekent wel: leven vanuit het vertrouwen dat, hoe wegen ook gaan, God nooit ver weg is. Betekent dat de roepende God jou en geen mens ooit alleen laat.

Wiel Wiertz, pastoor

Uit het pastorale team 2014 - 38September is altijd een bijzondere maand. Veel activiteiten beginnen weer.
Het jaarprogramma is uitgereikt. Al laat het maar een deel zien van wat we allemaal in de parochie als geheel doen en in elk van de vier kernen. Koren zijn al weer bezig met het op orde brengen en inoefenen van het repertoire van dit seizoen.
De werkgroepen denken al weer na over hun plannen voor dit jaar; zo ook de werkgroepen voor de eerste communie en het vormsel. De kinderkaravaan (voor kinderen van 3 – 7 jaar) vangt weer aan. Ook de grote karavaan (voor kinderen van 8 – 11 jaar) laat zijn gezicht weer zien. Vespervieringen op de eerste zaterdag van de maand; Taizévieringen op de vierde dinsdag en de vierde zaterdag. We pakken de draad van de oecumene weer op. We zetten ons in voor vluchtelingen en asielzoekers. De inzet van de mensen van de Inlopen is bewonderenswaardig. Vredesweek; filmavonden; Adventsproject; kloosterweekend; Vastenaktieproject enzovoorts enzovoorts.
We kunnen weer een heel jaar vooruit. Bovendien start het Jaar van het Gebed. Daarin zal aandacht zijn voor de nieuwe woorden in het aloude Onze Vader. Ook zullen de paters SVD komend jaar vieren dat ze 100 jaar in Teteringen zijn. En natuurlijk laten we ons verrassen wat er nog meer op ons pad komt. Verdieping, verstilling, actie: voor ieder is er wel wat. Ook voor u dus, voor jou, voor de buren, en ook voor mij …

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2014 - 37‘Wapen je met vrede’ is het thema van de vredesweek van dit jaar. In de week van 19 tot 28 september is er in Breda een breed scala van activiteiten die in het teken staan van de vrede.

In de media zult u daar kennis van kunnen nemen. Het programma wordt ook verspreid binnen de kerken van Breda. Ik wil speciaal uw aandacht vragen voor de interkerkelijke viering op vrijdagavond 19 september, de vooravond van de vredesweek. In de Christelijk Gereformeerde Mattheüskerk (Steendorpstraat 4, Breda Noord, aanvang 19.30 u) komen christenen van allerlei denominaties bij elkaar om te bidden voor de vrede. Vrede lijkt sinds deze zomer verder weg dan ooit: het steeds heftiger conflict in Oekraïne, de burgeroorlog in Syrië, en de snelle en gewelddadige opmars van ISIS in Irak. We voelen ons machteloos; we kunnen zo weinig doen om de vrede daar te bevorderen. Daarom is het goed om als volgelingen van Jezus samen te bidden voor vrede. Het volwassenkoor en het jongerenkoor van het Apostolisch Genootschap zullen zingen; daarnaast zingen we samen bekende liederen over vrede. Het zou geweldig zijn als veel mensen aanwezig zijn.

Frans Verkleij, pastoraal werker.

Uit het pastorale team 2014 - 36Iets doen

Er is een hoop aan de hand in onze wereld op dit moment, zij lijkt wel in brand te staan. Op vele plaatsen en in vele landen hebben mensen te kampen met oorverdovende dreiging, oorlog en gruweldaden. Een gevoel van verbijstering overvalt je en maakt je stil. Zelfs de wereldwijde organisatie als het Rode Kruis zegt dat het leed haar materieel boven het hoofd groeit.

Verbijstering, verwarring en onmacht. Hoe gaat dit verder?

Het gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Kan ik iets doen?

Binnenkort komen er een paar honderd vluchtelingen uit Syrië naar Breda. Een paar honderd ‘gelukkigen’ van de vele duizenden die op de vlucht moesten voor het geweld. Ook geloofsgenoten –christenen- die vervolgd en vermoord worden. Mensen, mannen, vrouwen en kinderen die in opperste verwarring zijn, verbijsterd en onmachtig om wat hen aan den lijve is overkomen en nu blij zijn dat voor hen een veilig heenkomen is gevonden, …….. bij ons!

Er is voor hen een welkomstcomité gevormd en de huisvesting wordt in orde gemaakt. Alleen nu nog onze hartelijke ondersteuning voor deze mensen in onze stad.

Het is misschien weinig, maar dát kan ik tenminste doen.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2014 - 35‘Babyshower’, hebt u daar ooit van gehoord? Ik niet, maar ik hoorde laatst via mijn vrouw, dat onze dochter naar een babyshower zou gaan. Wat dat is? Wel, het is iets dat uit Amerika komt. Wanneer een vrouw zwanger blijkt te zijn, dan worden haar vriendinnen uitgenodigd voor een feestelijke samenkomst in het huis van de zwangere. Het feit van haar zwangerschap wordt dan gevierd. ‘Weer een stap dichter bij de infantilisering van onze samenleving, het wordt steeds gekker’, dacht ik bij mezelf. En ja, ze wist ook al wat het zou worden: een jongetje. Dus de dresscode voor de dames was blauw!! ‘Het lijkt wel of we hoe langer hoe meer de richting kwijt raken hier’, zei ik tegen mijn vrouw.
Er blijkt zelfs op internet een babyshower-startpagina te zijn, waarop organisatietips, cadeaus en suggesties te vinden zijn voor een geslaagde babyshower! Hoe moet je je nou verhouden tot zoiets? Moet je hierover te keer gaan, het negeren of het belachelijk maken? ‘Niet te vroeg een oordeel geven en vooral geen oude zeur worden’, zei mijn vrouw. ‘Het hoort bij deze tijd en kennelijk voorziet het in een behoefte’. Zwangerschap vieren.
En toen ik aan mijn heftigheid voorbij en weer milder was geworden, schoot het verhaal mij te binnen over het bezoek van Maria aan Elisabeth. Twee vrouwen, zwanger en vol geluk over wat God in hen begon. Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem uit: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot’. En Maria sprak: ‘Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder’. Zwangerschap vieren of babyshower, het is van alle tijden.
Diaken Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2014 - 34De zomermaanden vliegen om. Waar we begonnen met warm tot zeer warm weer, zijn we nu beland in polaire lucht. Koud en nat zijn de dagen. Niet altijd prettig. We hadden de zegen mee met onze vieringen van Maria Tenhemelopneming. Op de uren dat het nodig was, was het (bijna) droog. Het gewone leven gaat weer beginnen in de parochie. De handen weer uit de mouwen en aan de slag. Met mooie dagen, en dagen van moeilijker kaliber. Zo gaat het altijd door. Veel doopouders hebben zich gemeld. Dat geeft hoop voor de toekomst. Veel activiteiten zijn alweer in de agenda ingeschreven. We zijn een actieve parochie, zowel op het terrein van de liturgie, de kerkopbouw, de katechese als op het terrein van de diakonie. We mogen ons niet vergelijken met andere parochies, maar we mogen best trots zijn op wat we allemaal doen. Zondag 31 augustus maken we een officiële begin met onze nieuwe pastorale jaar. We zullen zien welke verrassingen ons dit jaar brengt. Bent u er ook die zondag? In de Franciscus! En op Augustinustijd: 10.30 uur!! Alleen door samen te beginnen laten we zien dat ook wij SAMEN KERK zijn. Welkom, plaats genoeg.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2014 - 33Het paradijs is een tuin.
Een paar jaar geleden maakten we een trektocht door het hooggebergte in de Franse Alpen. We liepen over een vlakte, met aan weerszijden oprijzende wanden. Wij waren de enige wandelaars. Het was stil en warm. Zo hoog groeiden er geen bomen of struiken meer – overal ruimte en leegte. Boven ons in de strak blauwe lucht zweefde een gier. We voelden we ons klein en nietig in die overweldigende natuur. Hoe mooi en indrukwekkend ook, ik zou dit landschap geen paradijs noemen. Daarvoor is het te groots en te ruig. Alleen planten en dieren aangepast aan de vaak barre omstandigheden kunnen er overleven. Het is geen landschap voor mensen. Die mogen er bij goed weer doorheen wandelen. Het paradijs is anders. Het is een tuin, door mensen aangelegd en onderhouden. Weliswaar schiep God de eerste tuin, de Hof van Eden, maar hij gaf die aan de mensen om te bewerken en te beheren. In een tuin voel je je thuis, want zij is aangepast aan de menselijke schaal. De tuin is ommuurd, en dat geeft je een gevoel van veiligheid. Het paradijs is dus dichtbij. Uw eigen tuin, of het park bij u in de buurt. Geniet ervan.

Frans Verkleij

Uit het pastorale team 2014 - 32Babyshower

‘Babyshower’, hebt u daar ooit van gehoord?
Ik niet, maar ik hoorde laatst via mijn vrouw, dat onze dochter naar een babyshower zou gaan.
Wat dat is? Wel, het is iets dat uit Amerika komt. Wanneer een vrouw zwanger blijkt te zijn, dan worden haar vriendinnen uitgenodigd voor een feestelijke samenkomst in het huis van de zwangere. Het feit van haar zwangerschap wordt dan gevierd.
‘Weer een stap dichter bij de infantilisering van onze samenleving, het wordt steeds gekker’, dacht ik bij mezelf.
En ja, ze wist ook al wat het zou worden: een jongetje. Dus de dresscode voor de dames was blauw!!
‘Het lijkt wel of we hoe langer hoe meer de richting kwijt raken hier’, zei ik tegen mijn vrouw.
Er blijkt zelfs op internet een http://babyshower.startpagina.nl/ te zijn, waarop organisatietips, cadeaus en suggesties te vinden zijn voor een geslaagde babyshower!
Hoe moet je je nou verhouden tot zoiets? Moet je hierover te keer gaan, het negeren of het belachelijk maken?
‘Niet te vroeg een oordeel geven en vooral geen oude zeur worden’, zei mijn vrouw.
‘Het hoort bij deze tijd en kennelijk voorziet het in een behoefte’. Zwangerschap vieren ……..
En toen ik aan mijn heftigheid voorbij en weer milder was geworden, schoot het verhaal mij te binnen over het bezoek van Maria aan Elisabeth.
Twee vrouwen, zwanger en vol geluk over wat God in hen begon.
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met luider stemme uit:‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot’.
En Maria sprak: ‘Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder’.
Zwangerschap vieren of bayshower, het is van alle tijden.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2014 - 31Zomertijd. Dagen, even anders dan anders. Er wordt veel welk verzet in onze parochiekernen, in onze parochie. Ik ga niemand bij name noemen. Maar iedereen die mee doet op haar of zijn plaats binnen onze parochie is onmisbaar. En ook al de velen die steeds weer naar de vieringen komen, een beroep doen op ons pastoraat in allerlei omstandigheden: ik voel een diepe dankbaarheid omdat u komt, omdat u ons weet te vinden. Met elkaar bouwen we de kerk-ter-plaatse zoals we dat doen. Niet perfect maar naar beste kunnen. Niet foutloos maar ook niet alleen maar gebrekkig. Velen geven het beste van hun kunnen. Ik mag inmiddels 23 jaar priester zijn voor mensen in ons bisdom Breda. Ik ben gelukkig op mijn plek. Iets mooiers kan ik mij niet voorstellen. Ik mag met velen stukjes van hun levensweg gaan. Christus present stellen. Bijzonder. Ik zou niet kunnen doen wat ik doe zonder al die velen die altijd weer en steeds vanzelfsprekend op hun manier antwoord geven op wat God in hun hart heeft gelegd, die al dat vele doen wat gedaan moet worden, en dat is veel. Voor en achter de schermen. En het gebeurt, altijd weer, keer op keer. Daar kan ik blind op vertrouwen.

Pastoor Wiel Wiertz

Uit het pastorale team 2014 - 30 Wat leer jij van je fouten?, vroeg de man naast me in de trein. Een lastige vraag vind ik dat. Vaak stop ik fouten gauw weg. Snel vergeten. Leren van je fouten is iets anders. Dan moet je goed weten wat je fout hebt gedaan. Kijk goed naar je fouten, daar leer je het meeste van, zei hij. Hij heeft gelijk. Elke keer als we een viering beginnen, beginnen we met een schuldbelijdenis. Iets wat je als een automatisme kan afraffelen. Ook een moment om heel bewust voor je zelf nog eens te overwegen wat heb ik nu echt fout gedaan. Niet alleen een bekentenis, maar er ook een leermoment van maken, sprak de man. Ik voelde me in de hoek gezet. Dit soort dingen doe ik niet gauw. Maar hij heeft gelijk. Je moet je fouten opnieuw voor de geest halen. Alleen dan openen zich wegen om het met anderen weer goed te maken. Heer, ontferm U over ons, is niet alleen een bede die alle last van je af neemt. Het is ook een bede om tegen de Heer te zeggen: ik kies ervoor om de dingen niet in de doofpot te stoppen. Je wordt er meer open van, benadrukte de man nog eens. Ik was stil, en ik heb hem hartelijk bedankt. Ik ga de dingen anders doen.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2014 - 29Genade – gratia - is gratis

Onlangs werd ik gebeld door een vrouw die mantelzorger is van een ernstig zieke vrouw.
Zij wist het niet precies te formuleren, maar al gauw begreep ik dat de zieke vrouw bediend wilde worden.
Ik zei dat ik snel een priester zou proberen te vinden, en dat ik vervolgens weer contact met haar zou opnemen.
Verscheidene keren bracht zij ter sprake wat de kosten waren van de bediening.
Ik wimpelde dat weg – dat doet niet ter zake zei ik.
Toch wilde zij dat weten.
De bediening of ziekenzalving is een sacrament, legde ik uit.
Dat is een genademiddel, en dus gratis.
Het is een geschenk.
Want het Latijnse woord voor genade is gratia, en die is gratis.
De vraag van de mantelzorger is typerend hoe mensen in de wereld staan.
Je vraagt een dienst – bediening -, en daar betaal je voor.
Net zoals je betaalt voor een bezoek aan de huisarts of fysiotherapeut.
In de kerk werkt het gelukkig anders.
Uiteraard kan de kerk ook niet zonder financiële steun.
Daarom zijn de mensen lid van de geloofsgemeenschap en dragen daar ook financieel aan bij.
Helaas voelen steeds minder mensen zich geroepen zich aan te sluiten bij de geloofsgemeenschap.
Daarom zijn wij toch genoodzaakt mensen te vragen om te betalen voor een doop of eerste communie.
Die mensen vinden dat geen probleem.
Ik wel – het klopt niet.
Overigens was de bediening van de zieke vrouw een mooi gebeuren.
Zij was helder en begreep goed wat de priester deed.
Mooi was ook dat haar dochter aanwezig was.
Zij had een babytje van enkele weken in haar armen.
Leven en dood zijn dichtbij elkaar.

Frans Verkleij

Uit het pastorale team 2014 - 28Toevertrouwen

Velen onder ons gaan deze weken op vakantie. De een zoekt het ver weg op, een ander blijft dichtbij. Vakantie, een tijd om je zorgen en andere alledaagse beslommeringen even opzij te zetten.
Dat valt overigens niet altijd mee. Zorgen en beslommeringen zijn nu eenmaal hardnekkig en laten zich niet zomaar opzij zetten. Maar och, misschien is het weer goed, is de camping gezellig, vinden de kinderen vriendjes, rusten we heerlijk uit en lukt het ons om onze zorgen en beslommeringen voor even opzij te zetten……
Zorgen en beslommeringen zijn van alle tijden. Ook Jezus wist het. Hij zei: ‘Kom maar bij Mij, jullie die uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik schenk je rust en verlichting’.
Kan dat zomaar, geen last meer hebben van zorgen en beslommeringen? Nee, dat kan niet, dat wist Hij ook. Maar wat Hij wél kon was leven vanuit een basisvertrouwen. Hij kon zich toevertrouwen aan God, die ieder van ons kent en ziet. Hij durfde te zeggen: ‘ Vertrouw Mij maar en vertrouw op de Vader die Mij en die ons allen gezonden heeft. Je bent niet alleen en je hoeft het niet alleen te dragen.’
Dat is moeilijk en vreemd -jezelf uit handen geven- hoe doe je zoiets? Het kan helpen om te bidden tot God, om Hem je zorgen voor te leggen en je aan Hem toevertrouwen. Het schenkt rust en verlichting.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2014 - 27 De heilige Geest geve ons de moed om stappen vooruit te zetten. Deze bede staat op een kaartje dat ik meenam uit Trier. Daar in het bisdom houden ze een synode. Centrale vraag is: wat hebben we nodig om ook in de toekomst Kerk te kunnen zijn? Allereerst gebed, en in het bijzonder het gebed om de kracht van de heilige Geest. Als we ons bewust worden hoe de heilige Geest in ons werkt, zo zei de vicaris daar, weten we ook welke beslissingen we moeten nemen. Dat is mooi gezegd. Maar hoe weet je dat dan? Geduld oefenen, zei hij. Geduld om te luisteren wat ons diepe en langdurige vreugde geeft als we aan de toekomst denken. De kracht van geduld is een sterke kracht in ons. Die gunnen we ons niet altijd, zo voegde hij er aan toe. Ik was stil. En ik realiseerde hoe ongeduldig ik vaak ben. Doorpakken is een groot goed, maar ongeduldig aan de slag gaan kan grote fouten veroorzaken. Moge de heilige Geest ons geduld geven, staat er op de achterkant van diezelfde gebedskaart. Een bede die ik graag bij me houd. Want de kracht van geduld blijkt groot te zijn.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2014 - 26Het 'zomerprogramma' is een initiatief binnen onze Augustinusparochie dat we dit jaar met nog meer aandacht een vaste plek willen geven in ons jaarprogramma. Waarom? In de vakantie zijn heel wat mensen weg. Heerlijk en welverdiend! Maar er blijven ook mensen thuis. Wij denken: voor alle mensen die zich aangesproken voelen, jong en oud is het een goed idee om als parochie op een vast tijd, op een vaste dag in de week in de zomerperiode een verbindend en gezellig programma aan te bieden, met een knipoog naar verdieping.
Voor iedere woensdag op 9, 16, 23 en 30 juli en op 6 augustus is er van 14.30 tot 16.30 een programma samen gesteld dat we laten plaats vinden in een van onze kerkplekken. En u weet: iedereen is overal van harte welkom! Nadere gegevens kunt u vinden op een andere plek in deze nieuwsbrief. We hopen op een mooi aantal deelnemers zodat ons 'zomerprogramma' echt kan slagen en zich als activiteit binnen onze parochie kan vestigen. Denk niet te gauw: dat is niets voor mij. Kom en zie. Weet u welkom! Het zomerprogramma start op 5 juli met de parochiereis (daarvoor hebben zich al velen aangemeld) met als reisdoelen Hilvarenbeek en Breda en wordt op 13 augustus afgesloten in 'Meersel Dreef' waar we met de KBO afdeling Teteringen vanaf 13.30 uur een voorschot nemen op het feest van 'Maria Tenhemelopneming', waarna we gezellig samen kunnen zijn. Berichtgeving daaromtrent (onder andere met betrekking tot het vervoer) volgt. Het 'zomerprogramma' is een initiatief met grote mogelijkheden. Als u in de gelegenheid bent: tot binnenkort!

Pastoor Wiel Wiertz

Uit het pastoraal team 2014 - 25 De zevenjarige Anco stuurde een brief naar de universiteit van Groningen, met de vraag of God bestaat. De universiteit stuurde die vraag niet door naar haar medewerkers die daarvoor gestudeerd hebben, de theologen, maar naar de sterrenkundige Peter Barthel. Want, zo redeneerde de universiteit met een knipoog, sterrenkundigen staan dichtbij hemel. Voor zijn antwoord ging Barthel te rade bij de theologen Kuitert, Carel ter Linden en Hendriksen. Het antwoord liet zich raden. ‘God bestaat niet als een persoon die ver weg in de hemel woont. Hij bestaat in hoe jij en ik leven’. Anders gezegd: God is een werkwoord, God moet je doen. Ik durf erom te wedden dat veel mensen, ook die bij de kerk betrokken zijn, ver met dit antwoord mee gaan. Maar ik vind het antwoord mager. Uiteraard bestaat God niet zoals een tafel bestaat. Maar we kunnen God ervaren, ook al is Hij niet tastbaar: in de natuur, in de stilte, in de verhalen uit de bijbel, in de gemeenschap van de kerk, als we zingen en bidden. En dan mogen we beseffen dat we door Hem gedragen worden. Dat Hij er is.

Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2014 - 24PINKSTEREN, HET BEGIN. Wij leven in de dagen van Pinksteren. Pinksteren is het begin. Met Pinksteren –zo gaat het verhaal- daalde de Geest van God neer in de harten van de vrienden van Jezus. Sprakeloos waren ze, om wat er met Jezus gebeurd was. En uit angst hadden zij zich verschanst in een huis ergens in Jeruzalem. Sprakeloos en angstig. Maar als de Geest eenmaal is neergedaald, overwinnen zij hun angst en is er geen houden meer aan. Zij gooiden de ramen en de deuren van het huis open en getuigden met groot enthousiasme en vol vuur van Gods grote daden nl. dat God de gevangengenomen en omgebrachte Jezus heeft doen opstaan uit de dood! Soms maakt het leven je angstig en sprakeloos en wil je je het liefst verbergen in je huis. Wanneer de dood toeslaat en je een dierbare afneemt –een vriendin, een partner of erger nog een kind- dan ben je sprakeloos en angstig. Hoe onbegrijpelijk misschien ook, hou je blik toch op God gericht –zo gaat het verhaal verder- reken op Zijn hulp en Hij zal je een weg ten leven wijzen. Dáár moesten de vrienden van Jezus het toen mee doen. En daar moeten wij het in onze dagen ook mee doen: Wat je ook overkomt in je leven, hou God maar voor ogen en reken op Hem: Hij is je bevrijding. Is dat te weinig? Misschien, maar genoeg om niet te wanhopen en met vertrouwen in het leven te blijven staan. Oorspronkelijk was het pinksterfeest een Joods oogstfeest, een vrolijk feest en een dankfeest, waarop men God dankte voor de tarweoogst. En daarom een bijzonder beeld: Jezus die zichzelf graankorrel noemde, sterft en in de aarde gelegd, veel vrucht voortbrengt: Een wereldwijde beweging van mensen die op God rekenen en in Hem hun vertrouwen stellen.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2014 - 23Weet u, er is niet voor alles een oplossing. En het vinden van een goede weg om te gaan is meestal toch moeilijker dan je, zo op het eerste oog, denkt. Iedereen die wel eens in een verantwoordelijkheid geplaatst is herkent dit. Vaak is het al van groot belang om 'op weg te blijven'. Om de communicatie gaande te houden. Om de gezamenlijke droom te blijven vertellen en om er samen alles aan te doen die droom werkelijkheid te laten worden. Ik heb grote bewondering voor paus Franciscus. Voor de gave die hij heeft en inzet om als instrument in God's hand allerlei onderwerpen bespreekbaar te maken, zacht te houden. Onlangs weer het celibaat. 'Ik persoonlijk zou geen andere keuze maken', zegt hij. 'Maar het celibaat is om menselijke redenen door mensen ingesteld'. De discussies moeten dan eigenlijk nog beginnen. Maar voelt u de ruimte die er komt, de ruimte die iedereen krijgt, wanneer je een gevoelig onderwerp op zo'n manier midden in de discussie plaatst. Hij houdt mensen bij elkaar. Hij schiep en schept ruimte bij allerlei onderwerpen die de harten en de levens van mensen raken. Een ware herder.

Pastoor Wiel Wiertz

Uit het pastoraal team 2014 - 22Zaterdag 17 mei was ik vanuit het bisdom Breda aanwezig bij de bisschopswijding van Bert van Megen in Roermond.
Hij is door de paus tot nuntius benoemd (ambassadeur vanuit het Vaticaan) in Soedan en Eritrea. De wijdende bisschop was de kardinaal staatssecretaris, Parolin, de tweede man van het Vaticaan.
Nadat de communie aan de gelovigen was uitgereikt ging de nieuwe gewijde bisschop zegenend door de kerk. Altijd een heel bijzonder moment. Daarna viel de priesters op het priesterkoor de eer te beurt de zegen te ontvangen. Wat toen gebeurde raakte mij enorm. Toen bisschop Van Megen de trappen opliep stond kardinaal Parolin op uit zijn stoel, liep hem tegemoet en knielde voor hem neer. Hij maakte zich heel klein en boog diep zijn hoofd om de zegen te ontvangen.
Ik vond dat een intens en ontroerend moment. Waarlijk de tweede man die helemaal tot uitdrukking brengt wat de eerste man in onze Kerk steeds zegt en doet. Ik dacht: er is hoop voor onze Kerk. De tranen sprongen me in de ogen. Het mooiste moment van de hele, ruim twee uur durende plechtigheid.

Pastoor Wiel Wiertz

Uit het pastoraal team 2014 -21Clemens Hofbauer

Onlangs was ik bij de begrafenis van een oom van mijn vrouw. Hij had een grote verering voor Clemens Hofbauer. Een populaire heilige - onder andere patroon van de bakkers (de oom was bakker van beroep), die mensen aanroepen voor hulp bij hulpeloze zaken. De oudste zoon vertelde in de uitvaartmis hoe belangrijk deze heilige voor zijn vader was. Hij liet het beeldje van deze heilige zien dat zijn vader op zijn nachtkastje had staan. Een kleinzoon vertelde over het verzoek dat hij van zijn opa in de laatste maanden van zijn leven gekregen had. Hij liep voor zijn studie stage in Wenen, de stad waarvan Clemens Hofbauer de patroonheilige is. Zijn opa had hem gevraagd naar de kerk in Wenen gaan die aan Clemens Hofbauer is gewijd, daar een kaarsje aan te steken en een gift in de collectebus te doen. Na afloop van de viering sprak ik de kleinzoon aan. Het was een mooie en grote kerk, vertelde hij. Overal in de kerk hingen bordjes met dankbetuigingen, in allerlei talen, ook in het Nederlands. In de kerk was ook een museum, maar dat was gesloten toen hij er was. Hij vond het fijn dat hij dit voor zijn grootvader had kunnen doen.

Ik was geraakt door deze verhalen over Clemens Hofbauer. Bijzonder hoe een heilige van een paar eeuwen terug zo veel kan betekenen voor iemand. Wij hebben een rijk geloof, realiseer ik me weer eens.

Frans Verkleij

Uit het Pastoraal team 2014 - 20Gedenken en vieren
Op 4 en 5 mei herdachten wij de doden uit de 2e Wereldoorlog en vierden wij de bevrijding.
Het is alweer even geleden, zo snel gaat het.
Doden-herdenken en vieren, al bijna 70 jaar lang doen wij dat. Is dat belangrijk? Ik vind het wel, want daarmee houd je de band met de gestorvenen levend en vorm je een continue lijn tussen levenden en doden.
Je hoeft het ook níet te doen, maar het lijkt mij een verarming. Dan is het net of je even kwam leven hier op aarde en na een bepaalde tijd weer weg bent, alsof jouw aanwezigheid van geen of slechts geringe waarde was.
Gedenken en vieren is beseffen dat je een keten vormt met allen die in het verleden hebben geleefd, in het heden leven en in de toekomst zullen leven. We zijn één grote familie.
Ik vind gedenken en vieren belangrijk, omdat dat ook het wezenlijke kenmerk is van ons gelovige leven. Iedere keer als wij in de kerk bijeenkomen gedenken wij het lijden en de dood van Jezus, maar vieren wij ook Zijn verrijzenis, het nieuwe Leven.
Al meer dan 2000 jaar doen wij dat! En ook de doden doen gewoon mee. Wekelijks noemen wij hen bij name, omdat wij geloven dat niemand vergeefs of onopgemerkt hier was. Ieder mens is van waarde, gewild en van betekenis. Een troostrijke gedachte, dat wij deel uitmaken van een groot geheel en leven uit en in Gods hand!

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2014-19Acht uitvaarten in tien dagen in onze parochie is een voorval om extra bij stil te staan. Ook al ging het om mensen die veel leden en die verlangden naar de bevrijding van de dood. Maar er was ook iemand die onverwacht stierf. Vanuit het pastoraal team proberen we veel aandacht te geven aan stervenden; en natuurlijk ook aan families die met de dood worden geconfronteerd. Dit alles vraagt vaak om zorgvuldig, snel en accuraat handelen. Dankzij de mobiele telefoon zijn we gelukkig goed bereikbaar. Ook is er veel mogelijk omdat we nog altijd een pastoraal team hebben dat dat aankan. In deze paastijd vieren we ons verrijzenisgeloof in alle toonaarden. Maar dat is in elke uitvaart nog meer bijzonder. We mogen vieren dat de liefde van God sterker is dan de dood; en dat verbondenheid over de grenzen van de dood heen blijft. Het ontroert me elke keer weer als ik de overledene mag bewieroken, omdat een kostbaar mens ons in de dood is voorgegaan. Ik bid altijd dat ook door al deze uitvaarten onze verbondenheid groeit en sterker wordt. En dat onze liefde voor elkaar en voor God mag groeien. Dat de lieve doden over ons mogen waken. Het zal in weken als deze extra emoties oproepen. Ook dat is een teken van liefde van Godswege. Die liefde kan ons dankbaar stemmen om hen en om wat ze voor ons betekenen. Ik bid verder dat het ons geloof mag verdiepen en versterken. Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2014-18God geeft je kracht door wat jij voor een ander doet. Het is mooie zin, waar je even op moet kauwen. In elke ontmoeting die ik heb, ontvang ik energie. Door al die energie ben ik dankbaar dat ik kan doen wat ik doe. Ja, ook al voel ik me soms tekort schieten. Maar juist door die ontmoetingen ervaar ik dat ik altijd weer wijzer en rijker word. Zoveel mooie verhalen, zoveel geloof, zoveel mooie anekdotes, zoveel dankbaarheid, zoveel liefde. Ja, we delen ook de pijn en het leed. En het wonderlijke is, dat als we die pijn delen, we vaak samen groeien. Pastoraat is een mooi vak. Zondag 11 mei is roepingenzondag. We hebben veel mensen nodig in de parochie om samen kerk te zijn, om er voor elkaar te zijn; om samen het evangelie waar te maken; om samen te bidden. God geeft ons kracht door wat wij voor anderen doen.
Diaken Vincent de Haas

Uit het Pastoraal team 2014 - 17Am abend da es kühle war

Ik luister vaak naar de klassieke radiozender 4. De Goede Week heet daar Matteüsweek; het meesterwerk van Bach staat centraal. Bekende en onbekende Nederlanders vertellen waarom de Matthäus-Passion hen zo raakt, en welk stuk zij het mooiste vinden. Ik ben een trouwe bezoeker van de Matthäus-Passion. De laatste jaren ga ik naar uitvoering in de kapel van Saint Louis in Oudenbosch. Een intieme ruimte, waar je als je vooraan zit de solisten kunt aanraken. De mooiste passage is voor mij het recitatief van de bas Am abend da es kühle war. Jezus is aan het kruis gestorven, na de smartelijke laatste woorden Eli, eli., lama sabachtani, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Het koor zingt Ach nun is mein Jeus hin, en vertolkt zo de gevoelens van alle aanwezigen. Daarna zingt de bas het recitatief, dat overgaat in de aria Mache dich mein Herze rein, ich wil Jesum selb begraben. Dat recitatief straalt een grote rust en overgave uit. De pijn en het lijden zijn voorbij. De avond is koel, de duif met olijftakje in zijn bek komt weer terug, vrede en verzoening liggen in het verschiet. Het kan Pasen worden.

Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2014 - 16Een heilig mens

Maandag 7 april j.l. stierf pater Frans van der Lugt. En in een mum van tijd was het wereldnieuws: Het vaticaan, bij monde van paus Franciscus, sprak zijn afschuw erover uit. Ook in Nederland was het nieuws. De journaals en een talkshow besteedden er ruim aandacht aan.
Trouwens, al eerder was hij het nieuws geweest, toen nog levend. Het was toen hij via een videoboodschap de wereld liet weten dat het toch niet kon bestáán dat moeders en kinderen door de burgeroorlog in Syrië niet te eten hadden. Ongeacht, of het nu christenen of moslims waren.
Op deze video was een kranige oude man te zien. Aan de buitenkant weliswaar getekend door het leven, maar krachtig en vol vuur in wat hij zei. We zagen het en hoorden het, maar wisten niet goed wat te doen. En toen kwam het bericht dat hij vermoord was.
Als een stormwind kwamen mensen in actie en in vele kerken werden er wakes voor hem georganiseerd. De verontwaardiging over zijn dood bracht mensen in beweging en in één keer wisten zij wat ze moesten doen: De persoon en de boodschap van pater Frans van der Lugt in godsnaam niet vergeten; die boodschap was de boodschap van Jezus van Nazaret n.l. dat er gehoor en stem gegeven moet worden aan ontrechte, kwetsbare en onderdrukte mensen, waar ook ter wereld. De persoon, die van een vastberaden, moedige en heilige mens. Heiligen, zijn in onze Rooms katholieke traditie, mannen en vrouwen die door hun voorbeeld niet vergeten mogen. Pater Frans van der Lugt was zo iemand…….

Pastor Ben Hendriksen

Uit het Pastoraal team 2014 - 15Vorige week zei de rector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, Norbert Schnell, tijdens de vergadering van de Priesterraad iets dat we eigenlijk allemaal wel weten.
Jonge mensen, na 1985 geboren, zijn echt heel anders als het gaat om de omgang met computers en social media. Ouderen maken er gebruik van, en gaan daarna weer over tot de orde van de dag. Jongeren doen dat zo niet. Ze blijven voortdurend de werelden met elkaar verbinden. Ze wonen als het ware ook in de digitale wereld. Het hoort bij hen. En dat is echt totaal iets anders dan er even gebruik van maken omdat het zo ontzettend handig is.
Je weet het maar tegelijkertijd is het toch een eyeopener als je het zo hoort verwoorden. Je ziet het voor je als hij vervolgens zegt: Tijdens de Wereldjongerendagen in Brazilië waren al die jongeren voortdurend in contact met vrienden thuis, met familie. Over van alles en nog wat. Ze wisten alles van het thuisfront, thuis wisten ze alles van Rio en tegelijkertijd werd ook het wereldnieuws en het kleine nieuws bijgehouden en gedeeld. En het leek niet de minste moeite te kosten.
Dat is precies hoe het gaat. Dat is wat ik ook zie gebeuren in mijn eigen familie. De neefjes en nichtjes zijn voortdurend met hun smartphones in de weer. Ze zijn van alles op de hoogte en ze vertellen van alles en nog wat. Ik denk dat u het ook herkent. Dat jij dat ook herkent. Zou Jezus een vriend zijn op facebook? Zou je hem 'liken'? Een week om Jezus te leren kennen staat 'voor de deur'. Heb je tijd? Doet u, doe jij mee?
Pastoor Wiel Wiertz

Uit het pastoraal team 2014 - 14De stilte zal je de weg wijzen, zegt Jean Jacques. God zit niet te wachten op al onze verzoeken. Stil worden voor God, dat is een hele opgave. En ik dacht: wij praten liever. Wij vragen liever. Stil worden is een mystieke weg, maar dus ook een moeilijke weg. Toch kan stil worden ons allemaal goed doen. Op straat zie ik veel mensen lopen en fietsen met oortelefoontjes in hun oren. Ik denk dan: zouden die bang zijn voor de stilte? Is er nooit een moment dat je denkt: nu even helemaal niets. Wie ooit naar zonsopgang heeft gekeken zonder iets te zeggen, zonder muziek, of wat dan ook, weet wat stilte is.
Wie ooit in de kerk zonder geluid, of wat dan ook, heeft gezeten, weet wat stilte kan doen. Stilte kan ons genezen. Ja, stilte kan ons ook confronteren met onze onrust of met ons gemis. Daarom is de stilte ook zo bedreigend. We zouden in de liturgie op zondag kunnen beginnen. Gewoon even stil zijn na de preek en na het ontvangen van de communie. Even stil, alleen met God. Je zal ontdekken wat stilte voor jou kan doen. Geen confrontatie maar helen en bijeenbrengen. Ik denk dan Jean Jacques toch gelijk heeft.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pasoraal team 2014 - 13Ofcolaco Zuid-Afrika

We zijn nu midden in de veertigdagentijd.
Een van de mooiste activiteiten die we in de parochie organiseren is de vastenactie.
Voor het derde jaar gericht op het Holy Family Care Centre in Ofcolaco, Zuid-Afrika.
Weeskinderen worden daar opgevangen en krijgen nieuwe kansen.
Dit jaar zijn de activiteiten gericht op vorming en ontwikkeling, op kadervorming dus.
Want het is prachtig te beschikken over een tehuis met goede voorzieningen.
Maar als er geen mensen zijn die goed leiding kunnen geven en goede zorg kunnen bieden, dan heb je niet veel aan zo’n huis.
Zuster Elly, nauw betrokken bij dit kinderhuis, hield in de Lucaskerk op 9 maart een mooie preek.
Zij vertelde over het motto ‘You’ got a talent.’
Iedereen heeft een talent waarmee hij of zij een bijdrage aan de samenleving kan geven.
Het is zaak al die talenten tot ontplooiing te brengen.
In de vier parochiekernen worden solidariteitsmaaltijden of soberheidsmaaltijden aangeboden.
Tijdens die maaltijden wordt het project in Ofcolaco toegelicht.
Ik hoop dat veel parochianen meedoen, of al meegedaan hebben.
Of op een andere manier, zoals met de vertrouwde vastenzakjes, hun steun betuigen.
De kinderen verdienen het.

Frans Verkleij

Uit het patoraal team 2014 -12 De Vastentijd is een bijzondere periode. Het is de voorbereiding op Pasen. Pasen is het feest van de opstanding van Jezus tot nieuw leven.
Opstaan tot nieuw leven is echter niet gemakkelijk. Het vraagt geloof van mensen, vertrouwen, moed, om in de wirwar van alledag vooruit te kijken, verder te zien dan wat we zien; een nieuw begin van leven te ontdekken of om persoonlijk een nieuw begin te maken. ‘Kom, ga op weg’, zegt Jezus. ‘Ga altijd op weg. Blijf nooit zitten of liggen, anders sta je misschien nooit meer op en raak je ongemerkt bedekt door het stof dat cynisme heet of onverschilligheid.
Dat maakt je bijziend, kleurenblind, humorloos, een zeur; niets nieuws zal dan nog gebeuren, geen wonder te zien.’ ‘Kom, ga op weg’, zegt Jezus. Hij is ons daarin voorgegaan. Hij ging Zijn weg en vond Leven! Wij moeten onze eigen weg gaan en leven vinden. Ga je eigen weg maar, ga hem in Zijn Geest en in vertrouwen op Hem en je zult leven vinden!
Daar gaat een voorbereiding aan vooraf, de Vastentijd. Een periode van 40 dagen. We gaan die weg van 40 dagen niet alleen, maar met velen. Sommigen onder die velen hebben het besluit genomen om daadwerkelijk te vasten, om bewust af te zien van de dagelijkse geneugten, om iedere keer te ‘weten’ dat christenzijn een opdracht is. Laten we die weg samen gaan, laten we samen vasten, in verbondenheid met elkaar. Ons matigen in spijs en drank, of om mee te doen met de solidariteitsmaaltijd of de vastenkalender te kopen, van waar de opbrengst naar het vastenactieproject gaat. Het zijn steuntjes voor onderweg, om in het spoor te blijven. ‘Kom, ga op weg’, zegt Jezus. ‘Blijf nooit zitten of liggen …’
Een goede Vastentijd wens ik u toe.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2014 - 11 Nog niet eerder heb ik als pastoor van onze parochie aandacht gevraagd voor de aanstaande bisdombedevaart.
Dit jaar organiseren we als parochie geen eigen reis maar sluiten we aan bij de bisdombedevaart. Het duurt nog even voordat het zo ver is, want pas van 18 tot 25 oktober gaan we met elkaar, overal vandaan in ons bisdom, op bedevaart naar Chestochowa in Polen.
Maar het is goed om dat nu te weten. Om er over na te denken. Om wellicht al het besluit te nemen mee te gaan. Het is niet de eerste keer dat we als bisdom op bedevaart gaan. Eerder gingen we naar Rome, naar Lourdes en naar Assisi en Padua.
Het mooie van de bisdombedevaarten is dat je verbondenheid met velen mag ervaren. Verbondenheid en gedeeld geloof in de eigen bus, verbondenheid en gedeeld geloof tijdens de vieringen, op allerlei momenten tijdens de reis, tijdens de vele spontane gesprekken. Inmiddels wordt er ook werk van gemaakt bedevaartsgangers mee te nemen die op eigen kracht daartoe niet in de gelegenheid zijn. Een bus, met bedevaartsgangers uit onze parochiekernen, is ons streven.
Op de secretariaten van onze parochiekernen liggen de inschrijvingslijsten en is ook verdere info beschikbaar zoals het reisschema en niet onbelangrijk, de kosten. Gaat u met ons mee, vul uw naam in op een van de lijsten.

vicaris-pastoor Wiel Wiertz

Uit het pastraal team 2014 -10Carnaval voorbij. Met groepje mensen sprak ik over kleur geven aan je leven. En ik sprak met hen over het verschil maken.
De Veertigdagentijd is een heel goede tijd om eens na te denken en te mediteren over wat je nu van je leven maakt. We bereiden ons voor op Pasen. Maar wat betekent Pasen nu voor ons?
Centraal mag staan het motto: laat je leven een weerspiegeling van je doop! Dopen is je verbonden weten met Jezus. En in Hem weten dat de liefde altijd sterker is dan welke kracht ook.
Je realiseren dat je altijd weer met Hem kunt opstaan uit welke nood ook. De Vastentijd is dan een mooie periode om je af te vragen hoe de evangelische waarden een plek hebben in ons dagelijks leven. Hoe werk je aan vrede? Is verzoening voor jou belangrijk?
En zo ja, hoe maak je dat dan waar? Zorg voor de medemens vraagt om een voortdurende inzet. Hoe doe jij dat? Zo zijn er nog vele dingen om over na te denken. In de dagelijkse en wekelijkse liturgie kan deze bezinning volgehouden worden, zowel persoonlijk als in parochieel verband. We gaan weer een mooie en bijzondere tijd tegemoet.
Ik wens u en jullie allen een inspirerende Veertigdagentijd toe.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraalteam 2014 - 9Janus Nuijten Laatste avondmaal

Op 21 januari is in Leiden overleden de kunstschilder Janus Nuiten (1929-2014).
Hij is opgegroeid in Breda en heeft zijn opleiding gevolgd aan de St Joostacademie in onze stad en aan de kunstacademie in Antwerpen.
Hij was bevriend met Toon Kloet, in leven parochiaan van de Bethlehemparochie.
Via diens bemiddeling heeft Nuiten het schilderij Het laatste avondmaal geschonken aan de voormalige Bethlehemparochie; het heeft daar jaren in de kerk gehangen.
Na de sluiting van de Bethlehemkerk afgelopen zomer heeft het schilderij een plaats gekregen in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk.
Komt u in deze ruimte, kijk dan eens met aandacht naar dit bijzondere schilderij.
In slechts twee kleuren, blauw en wit, in simpele lijnen, staan rondom een tafel twaalf hoofden gegroepeerd.
In het midden staat de beker en een ronde hostie.
Links onderin ziet u het hoofd van Judas, extra zwaar aangezet.
In dagblad Trouw van 10 februari staat een mooi in memoriam, geschreven door Frans Dijkstra.
Onze parochie mag zich vereerd voelen dat zij een schilderij van deze veelzijdige kunstenaar in haar bezit heeft.

Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2014 - 8Uitnodigen of niet?
Vele mensen van nu hebben een goed gevoel bij onze huidige paus Franciscus.
Niet alleen katholieken, maar ook protestanten zien deze paus helemaal zitten, las ik. ‘Als de Nederlandse bisschoppen hem niet uitnodigen, dan doen wij het’, schreef iemand namens een wel heel enthousiaste groep protestanten.
En weet u, ik denk dat paus Franciscus er nog gevoelig voor zou zijn ook. ‘Denk je dat echt?’ ’Ja hoor, dat geloof ik’. Misschien dat aartsbisschop Eijk gelijk heeft als hij vreest dat de straten in Amsterdam niet helemaal vol zullen staan en dat de Arena niet tot de nok toe gevuld zou zijn.
Maar dat was ook de tijd van de volkskerk en die behoort tot het verleden. Dit is de nieuwe tijd. Voor een handjevol gelovigen die onder het secularisatiegeweld gebukt gaan, komt ie ook, dat weet ik zeker. Wij zijn immers zijn broeders en zusters. Maar ook die andere broeders en zusters- die van protestante huize- zouden zeker zeer welkom zijn op dit bescheiden feestje, want zo ruimhartig lijkt hij mij wel te zijn.
En misschien vullen we de Arena dan niet, het NAC-stadion moet toch wel lukken? Ik zou hem gewoon uitnodigen.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2014 - 7 'Nederland van boven', misschien hebt u er wel eens een aflevering van gezien. Ik moest aan dat programma denken toen ik op de bovenste etage van 'het Elisabeth' uitkeek over de stad Breda.
'Van de kerken die we zien zijn er heel wat dicht en een aantal kerken is al helemaal uit ons stadsbeeld verdwenen', zei degene met wie ik naar buiten stond te kijken.
'Nederland van boven' zal in de komende jaren, ook als het om kerken gaat, nog weer een heel ander beeld te zien geven dan nu. Zo gaat dat nu eenmaal. Niets is voor altijd.
'Gelukkig heb ik mijn geloof diep van binnen', zei de man vervolgens. 'En dat neemt niemand mij af. Daarop bouw ik mijn leven. Zo kan ik aan wat het leven voor mij in petto heeft'.

Vicaris-pastoor Wiel Wiertz

Uit het pastorale team 2014 - 6Laat de stilte de vloer zijn van je bestaan, hoorde ik gisteravond.
Stilte is als een huis om in te wonen. In de stilte kan je je voorbereiden op de dag die komt. In de stilte kunnen ook ervaringen verwerkt worden, zeker die ervaringen die moeilijk zijn. Wie om zich heen kijkt, weet hoeveel die stilte vooral gevuld wordt.
Altijd staat er wel muziek op; altijd is er wel een scherm aan; altijd wordt er gepraat; altijd wel oortjes in om muziek te luisteren van je smartphone, je mp3speler of zoiets.
Soms lijkt het wel of we ons alleen stilte gunnen als we naar een klooster gaan. Stilte is soms zo ver te zoeken. Terwijl ik de man van woensdag gelijk moet geven. Stilte is het fundament in je leven.
Begin of eindig de dag eens met pure stilte, zei hij, en je leven wordt anders. Alleen of samen. Misschien kunnen we het ook in de zondagse liturgie doen. Even alleen maar stil. Lukt dat?

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2014 - 5Anathema – vervloeking
Oude tijden herleven.
In mijn studie theologie, in het vak kerkgeschiedenis, bespraken we documenten van concilies.
We stootten dan op het woord Anathema, Vervloekt zij die…
En dan kwam er een uitspraak over een geloofswaarheid, die door sommigen ontkend werd.
Vooral de protestanten moesten het zwaar ontgelden – die hebben heel wat vervloekingen over zich heen gekregen.
In een interview met het Reformatorisch Dagblad stelt aartsbisschop Eijk dat deze anathema’s onverkort geldig zijn.
Deze uitspraak heeft de aartsbisschop gedaan in de week van gebed voor eenheid onder de christenen.
In veel kerken hebben protestante en katholieke gelovigen samen gevierd.
Paus Franciscus heeft onze bisschoppen aangespoord meer naar buiten te treden.
Mijn krant Trouw meldt laconiek: ‘De nieuwe aanpak verloopt niet vlekkeloos’.
Had de voorlichter of woordvoerder de aartsbisschop niet kunnen behoeden voor zo’n misstap?

Frans Verkleij, pastoraal werker

Uit het pastoraal team 2014 - 4De nieuwe goden…..

Kerk en geloof zijn in de marge van de samenleving beland. Talloze kerken moesten hun deuren sluiten bij gebrek aan gelovigen. Hoe komt dat eigenlijk?

Een oorzaak –zegt men- was de positie die de kerk in de voorbije tijden bekleedde. Vanaf haar voetstuk ‘boven’ overzag zij de wereld en sprak vervolgens op leerstellige en moralistische wijze tot de mensen ‘beneden’. Dat ging lange tijd goed totdat de nieuwe tijd dat voetstuk omver haalde en het oude instituut ter aarde viel. Geloof en kerk mogen nu nog slechts privé zijn, iets voor achter de voordeur, binnenskamers, zeg maar. Eind goed al goed?

Dat gevoel heb ik steeds minder. Een andere elite dringt zich naar boven en hijst zich op nieuwe voetstukken. Een bovenlaag, die zo haar eigen leerstellige en moralistische benadering naar de mensen heeft. De banken bijvoorbeeld die hun eigen leerstellingen en wetten hanteren, maar die er op neerkomen dat graaien en snaaien heel gewoon is. De wereldbepalende libor-rente die dagelijks wordt vastgesteld door bankmedewerkers onderling, maar die vooral tot eigen voordeel heeft gediend en miljarden heeft gekost. Onaantastbaar voelen zij zich, boven de wet verheven, goddelijk, want zij komen er gewoon mee weg. Je hoeft alleen maar een schikking te treffen. Niemand die door een rechterlijke macht veroordeeld wordt. Of de druk die de verzekeringsmaatschappijen steeds meer uitoefenen op ouders om vooral nog eens kritisch te kijken naar het beginnende leven in hun moederschoot waar misschien een ‘foutje’ aan zit.

Of de ‘zorgvuldig geregelde praktijk’ bij ons in Nederland rond euthanasie. Clubs of individuele artsen die aangewezen zijn om te beoordelen of er in sommige gevallen sprake is van ondraaglijk geestelijk of lichamelijk lijden en vervolgens hun assistentie aanbieden bij doding (Was de euthanasie op een 35 jarige psychiatrische patiënte zorgvuldig?)

Dit zijn de goden van onze tijd. Zij hebben zich neergezet op nieuwe voetstukken en oordelen over leven en dood. Zo gerust ben ik er niet op.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2014 - 3Altijd als we het feest van kerstmis en de dagen van oud en nieuw achter ons gelaten hebben, breekt de tijd aan waarin we ons gaan inspannen voor het structurele financiële fundament onder onze parochiekernen en dus onder onze parochie.
Weet u, het is niet zo makkelijk om u allen ervan te overtuigen dat uw financiële bijdrage via 'Kerkbalans' aan het parochieleven ongelooflijk belangrijk is. Velen van u kunnen niet begrijpen dat ons kerkgebouw en onze parochie niet vanuit het bisdom worden ondersteund of zelfs vanuit Rome. 'Daar heeft men toch geld genoeg', is de gedachte.
Vaak moet ik dat horen. Ik zeg dan: 'Het is precies andersom. Ook de overheid draagt onze kosten niet'. Gelukkig zijn er wel regelingen die bijdragen in het behoud van gebouwen met historische waarde, zoals de Willibrorduskerk in Teteringen en de Annakapel in Heusdenhout.
Helaas lijkt de tijd van grotere schenkingen aan de parochie al jaren wat voorbij. De parochie wordt niet meer als een goed doel gezien. Bovendien was en is er veel kritiek op de 'Kerk in het groot' te horen. En zo is onze tijd een financieel moeilijke tijd voor de parochie.
Tegelijkertijd zijn we binnen de parochiekernen en dus binnen de parochie zeer actief. De pastorale beroepskrachten, geholpen door de emeriti, samen met de vele vrijwilligers. Zo bouwen we voortdurend aan kerk-zijn. Zo hebben we hart voor de mensen nu en houden we oog voor de toekomst. Voor het goede verloop van alles wat gebeurt, van alles wat we doen, moet de financiële basis solide zijn.
Ik hoop op uw aller financiële betrokkenheid. Samen zijn we ertoe in staat die gezonde parochie in onze tijd te zijn!
Dankuwel!

Pastoor Wiel Wiertz

Uit het pastoraal team 2014 - 2 We zijn weer begonnen. We kijken een nieuwjaar in. Allerlei verwachtingen zijn er al gemaakt over 2014.
In de kranten en op het internet lees ik over voorzichtig optimisme over de economie, en over de kerk. Ik ben geen trendwatcher. Ik hoor ze wel, en ik denk er het mijne van. Ik kijk meestal dicht om me heen, naar al die mensen om me heen. Die lieve mensen, mensen met wie ik graag optrek, mensen met wie ik het (soms) moeilijk heb, mensen die lijden, mensen die het zelf moeilijk hebben, mensen die ik mis, mensen die vragen en zoeken, mensen die de weg kwijt zijn, … Zoveel mooie mensen met wie ik mag optrekken. En elke dag is er wel iemand van wie ik wat mag leren. Elke dag is er wel iemand die zo wijs is dat ik me er graag aan spiegel. Soms draag ik die wijsheden op. Ze komen me vaak van pas. Soms hoor ik complimenten; soms krijg ik klachten naar m’n hoofd. Van beide leer ik, want allemaal horen ze bij het leven.
Dat vraag ik dan maar voor 2014: mag ik wat wijzer worden. En dan denk ik aan u allen, en ik dank de goede God dat ik u mag ontmoeten.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastorale team 2014 -1Het jaar 2013 ligt achter ons. De Augustinusparochie kan terugkijken op een bijzonder jaar.
Zij heeft een vliegende start gemaakt sinds haar oprichting op 1 juli 2013. Wij kijken terug op een feestelijke Augustinusviering op 25 augustus in de Franciscuskerk.
We merken dat steeds meer activiteiten gezien worden als activiteiten van de hele Augustinusparochie.
Zoals de succesvolle kerstpakkettenactie, waar parochianen van al de vier parochiekernen samen druk in de weer zijn geweest met het maken van kerststukjes, kerstkaarten en kerstkaarten.
En de inspirerende parochieavond in het Newmancollege op 27 november.
Een nieuw jaar staat ons te wachten. Wat het ons zal brengen, weten we niet.
Laten we vol vertrouwen verder aan de slag gaan in de Augustinusparochie.
Om het verhaal van Jezus verder te vertellen.

Frans Verkleij, pastoraal werker

Trefwoord(en):

Uit het pastorale team 2013 - 52Kerstmis: Feest van het Licht

Een vreugdevolle boodschap voor heel het volk:

‘Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer’.

In de donkere wereld van alledag, zeg maar die van het journaal, van de krant, de buurt, die van ons eigen leven, komt God als Licht naar ons toe. Dat vieren wij met Kerstmis. In het nieuw geboren kind Jezus wordt Hij deel van ons –mens zoals wij- en omgekeerd, krijgen wij deel aan Zijn goddelijk leven. Maar waarom komt Hij als Licht?

Als Licht gaat Hij het donker in onze wereld te lijf. In het Kerstverhaal horen wij hoe. Alle registers gaan open: Een jonge vrouw en een man die hun kindje krijgen. Ook de herders doen in het verhaal mee, engelen en koningen, ja, zelfs de dieren. Van het allereenvoudigste tot en met de allerbelangrijkste.

Als Licht vecht God het donker in onze wereld aan, want alleen licht kan dat! Licht in vele variaties en schakeringen: Licht speelt, straalt, spreekt. Licht bruist, brandt, breekt. Licht gloort, glanst, geeft. Licht lonkt en lacht. Net zo hartstochtelijk als Jezus deed. Dat kan natuurlijk ook niet anders, de appel valt immers niet ver van de boom. Vol passie zal Hij voor zijn mensen gaan om hen uit het donker weg te halen. En zo krijgt Hij deel aan Gods leven.

Het Kerstverhaal is ons verhaal, waarin verteld wordt dat de wereld van God en die van ons alles met elkaar te maken hebben. God wil als Licht tot ons komen en deel van ons worden.

‘Kies voor het licht en niet voor het donker en je zult leven vinden.’

Ik wens u zalige feestdagen toe en een helder licht Nieuwjaar!
Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2013 - 51Bijna Kerstmis.... De wegen van God zijn wonderlijk. Geen sterke God, geen machtsvertoon, maar de zang van engelenkoren. God grijpt niet in zoals wij mensen zouden denken. God komt in alle stilte, in de heilige nacht, als een klein kind, hulpeloos en kwetsbaar. God wil onder ons wonen en nodigt ons uit plaats voor Hem te maken in ons hart. Door als klein en kwetsbaar kind onder ons te komen doet God een beroep op onze zachte krachten. Vertedering ontwapent. God gelooft in ons. Daarom komt God als klein kind bij ons. Wij kunnen de liefde zichtbaar maken. Wij kunnen vrede bewerken. God vertrouwt ons toe licht te zijn voor elkaar, licht dat sterker schijnt naarmate het donkerder wordt. Ja, Gods wegen zijn wonderlijk.
In die zin wens ik u vanuit het pastoraal team een goede voorbereidingstijd op het kerstfeest toe en alvast een Zalig Kerstfeest.
Pastoor Wiel Wiertz

Uit het pastoraal team 2013 - 50 Advent is een mooie en drukke tijd: er is veel muziek te luisteren; vele kerstconcerten bijvoorbeeld; festival of lessons and carols; er zijn veel activiteiten om aan mee te doen; kerstmarkten bezoeken.
Advent vraagt ook om stilte en inkeer. Wat verwacht ik eigenlijk met Kerst? Wat zou mij nu goed doen met Kerst? Dat koop je niet. Dat krijg je. Kerst is ook een oefening in goed doen. Meedoen aan de Adventsactie. Je inspannen om het voor andere mensen ook tot een mooie tijd te maken. Want voor veel mensen is december vooral een donkere tijd. Hoe kom je door de kou heen, letterlijk en figuurlijk? Kan je december overslaan? Soms moet je er dwars door heen!
En als er dan iemand een kaarsje voor je opsteekt; iemand je zomaar een kerststukje geeft; iemand het mogelijk maakt dat het toch gezellig is, dan is dat meer dan geweldig. Dat is de goedheid concreet maken. Wat doet u in deze tijd van Advent? Of durft u als dat nodig is te laten horen dat u graag een warm woord wil horen omdat u dat zo nodig heeft?
Advent: inkeer, goed doen, en je voorbereiden. Moge de Advent een rijke tijd voor ons allemaal zijn.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2013 - 49 Net als artsen, advocaten en vele andere beroepen wordt ook van pastorale beroepskrachten verwacht dat zij hun vak bijhouden en aan bijscholing doen. Daartoe organiseert het bisdom de Voortgezette Pastorale Vorming, die bestaat uit studiedagen in het najaar en voorjaar in Bovendonk in Hoeven.
De studiedag van het najaar had als thema de opbouw van de geloofsgemeenschap. Stijn van den Bossche, verantwoordelijk voor de catechese in Vlaanderen, hield een inspirerend verhaal. In de catechese gaan de parochies nog steeds uit van de volkskerk, waar je als christen werd geboren en vanzelfsprekend aan de hand van je ouders, school en parochie ingeleid werd in het geloof. De initiatiesacramenten doop, eerste communie (eucharistie) en vormsel pasten daar goed in. Maar gedurende de afgelopen zestig jaar is van de volkskerk vrijwel niets meer over.
Het geloof is een keuze geworden, die je, als ware het een vreemde taal, eigen moet maken. Dat betekent dat ook de initiatiesacramenten anders opgezet dienen te worden. Zij moeten meer ingebed worden in de geloofsgemeenschap. De parochiegemeenschap zelf is de eerste catechese. Bij de doop word je ondergedompeld in het water. Je leert het geloof evenwel pas echt smaken wanneer je ‘ondergedompeld’ wordt in het leven van de plaatselijke geloofsgemeenschap, in het bijzonder met haar liturgie en daadwerkelijke zorg voor mensen. Dat vraagt wel dat de geloofsgemeenschap vitaal en aantrekkelijk is voor nieuwkomers.
Hier ligt een grote uitdaging voor de pastoraal team, vrijwilligers en parochianen.

Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2013 - 48Ik zag het heel toevallig op t.v. een man die mee had gedaan met een speelprogramma van Linda de Mol. Het ging om geldbedragen die steeds maar groter werden zolang de vragen maar goed beantwoord werden. De man deed het kennelijk goed, want hij stond op een cruciaal punt. Hij mocht kiezen tussen óf een geldbedrag van meer dan € 128.000,- òf de onbekende inhoud van een koffertje.

De muziek zwol aan, de spanning steeg, alle blikken waren gericht op de man in deze toch wel heel ongemakkelijke situatie….. Wat zou ie doen? Met kracht sloeg hij zijn hand op de knop en koos de € 128.000,- . De confetti dwarrelde vrolijk en feestelijk neer en de man keek enigszins bedrukt om zich heen met een blik van: Dit was toch wel goed?!

Maar weinige ogenblikken later, toen Linda na heel veel getreuzel en allerlei suggestieve vragen als: ‘Je weet toch zeker dat je dit wilde?’, het koffertje opende zag de ‘ongelukkige’ wat ie niet gewonnen had: € 5.000.000!

Dat is jammer, denk je dan als kijker, maar hij heeft toch maar € 128.000,- gewonnen. Dat is niet niks, zeg nou zelf? Nou, hij vond het niks of z’n vrouw, z’n familie of z’n vrienden, daar kwamen we niet achter. Maar hij wilde toch liever die € 5.000.000. En dat ie het serieus meende bleek uit het feit dat ie een heuse advocaat in de arm had genomen die dat voor hem zou regelen: ‘Want zeg nou zelf, ’t is toch te gek, de hoofdprijs, zó dichtbij … ik wil hem gewoon hebben!’

Een mooi voorbeeld van een maakbaar leven. Je hoort weleens zeggen dat we in een maakbare wereld leven, van ieder-voor-zich. Alles wat we denken, be-denken of willen; het ligt binnen ons bereik, zo wordt ons gezegd. Geluk, ongeluk, gezondheid of een lang leven, het is een keuze en als ik ervoor betaal dan moet ik het hebben ook!

En dan zo’n spelletje. Je wikt en weegt en je kiest en je kiest verkeerd. Pech gehad, zo is het leven. ‘Nee, hoor, zo’n leven wil ik niet. Ik wil dat het gaat zoals ik wil’. Zie hier, een Westers mens, een willekeurige Nederlander, een dreinerig kind, verwend, inhalig en lachwekkend, als het niet om te huilen is.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2013 - 47We doen het samen! Samen zijn we op weg. Samen geloven we. Samen zijn we parochie. Ieder met eigen verantwoordelijkheden, mogelijkheden en talenten. Niemand kan gemist worden. Iedereen is waardevol. Elke bijdrage is de moeite waard. Oud of jong: in de parochie hebben we elkaar nodig. Broodnodig!
Op woensdag 27 november hebben we binnen de Augustinusparochie onze eerste openbare parochieavond. (Zie de berichtgeving elders hieromtrent) Iedereen is uitgenodigd en van harte welkom! Om te ontmoeten, te luisteren, mee te praten. Om elkaar te dragen in geloof! (Er gaat iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, zie je het niet.)
Kerk zijn is een hele klus. Dat kan alleen maar met elkaar! De parochie is groot, de middelen zijn schaars, er is op allerlei gebieden krimp. De plaats van Kerk en geloof in de samenleving en in het leven van mensen is sterk veranderd - maar de vragen blijven en er wordt voortdurend door velen (gelukkig!) een sterk appel (vaak 'op maat') gedaan op mij en mijn collega's.
Met elkaar gaan we hopelijk een goede openbare parochieavond tegemoet. Was u al van plan te komen: helemaal geweldig!
Had u aan komen (nog) niet gedacht: alstublieft denk er over na en kom. Laat uit uw aanwezigheid uw betrokkenheid bij onze parochie spreken! En in ieder geval: sterk ons en uw parochie door en in uw gebed!
Vier parochiekernen: samen sterker dan 'ieder voor zich'! Vier parochiekernen: een parochie.

Mede namens parochiebestuur en pastoraal team Pastoor Wiel Wiertz

Uit het pastoraal team 2013 - 46De laatste weken wordt er weer veel over veiligheid gesproken in onze buurten, wijken en dorpen. Maar wat is veiligheid?
Is veiligheid je wegstoppen voor alle gevaren? Is veiligheid alle gevaren ver weg houden? Maar hoe maak je je kinderen dan weerbaar tegen alle gevaren? Moet je niet alle gevaren recht in de ogen kijken? Moet je juist niet je kinderen leren om met gevaren om te gaan, zodat ze weten hoe te handelen op zulke momenten?
We zijn geneigd om gevaren te ontlopen. We denken dan dat we zo veilig zijn. het wonderlijke is dat dat precies een tegendraads effect oplevert.
Veilig zijn is juist weten hoe je in actie moet komen als er gevaar dreigt. En door de gevaren te leren kennen ontdek je nog iets bijzonders. De meeste gevaren zitten in ons hoofd. Wij denken dat er gevaar dreigt.
Maar het is onze eigen angst die een gevaar veel groter maakt dan het is. Dan moet er dus nog iets gebeuren. We weten vaak niet waar we allemaal bang voor zijn. We moeten onszelf beter leren kennen. Niet weglopen voor gevaar, maar er juist naar kijken. Niet wegduwen of proberen op een afstand te houden. Laat maar komen. En dan blijkt vaak dat het gevaar helemaal geen gevaar is, maar een ontdekking om als mens zelf te groeien.
Dit is echt participeren: namelijk met de ander die jij een gevaar vindt, kennismaken. En dan ontdekken dat we allemaal hetzelfde willen: een goed leven. En er is nog een ontdekking te doen. Wie denkt dat om ons heen alles veilig is, vergist zich. Die weet niet wat er zich allemaal afspeelt. Ontdek maar eens wat er allemaal aan gevaar is. En laten we leren er mee om te gaan. Dat helpt pas echt.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2013 - 45Vallende bladeren. Misschien komt het door de herfstwinden, de vallende bladeren, de viering van Allerzielen: ik ben de laatste weken wat zwaarmoedig gestemd.
Veel mensen die mij dierbaar zijn, parochianen, familieleden, zijn ernstig ziek of zijn overleden. Het verdriet van de nabestaanden kleeft ook aan mij.
Ik ben niet zo’n katholiek die met roomse blijmoedigheid dit leed kan relativeren in het licht van de eeuwigheid.
Het kost mij moeite gewoon verder te gaan.
Een regel uit psalm 121 klinkt in mijn hoofd.
‘De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven’.
Over leven dat voorbij gaat.
Maar ook over leven dat komt.
Op het secretariaat kwam een geboortekaartje binnen.
Een vrolijke kaart van gelukkige ouders.
De zwaarmoedigheid wordt lichter.Pastor Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2013 - 44Keuzestress De huidige jonge generatie heeft last van keuzestress, las ik in de krant. Er is iedere dag zoveel leuks te doen. Een jonge vrouw vertelde: ‘Elke avond kan ik naar een café waar live muziek te horen is. En dan heb ik nog tennis en wil ik afspreken met vrienden. En ik heb ook nog een vriend. Er is zoveel leuks.’
‘Meer dan voorheen hebben mensen tussen 25 en 35 jaar last van vragen die ze zich moeten stellen als: wel of niet trouwen, wel of geen kinderen, wel of geen carrière. Het klinkt verwend, maar het is heel ongemakkelijk. De boodschap is telkens: aan jou de taak om het goede te kiezen. En als het mislukt, dan is het je eigen schuld.’ Toch is deze generatie heel erg op zoek naar antwoorden op levensvragen. En daarom besloot de jonge vrouw de ‘Nacht van de Hoop’ te organiseren, tijdens de Paasnacht. Een moment om stil te staan en vragen te stellen: waar sta ik? Waar ben ik mee bezig? Wat geeft mij hoop? Hoe wil ik verder? Een nacht van muziek, theater en bezinning.
En ik moest denken aan paus Franciscus. Ook hij vindt dat we de wereld moeten omarmen, niet buitensluiten. Te midden van de dagelijkse stress en chaos op zoek gaan naar pareltjes die ons gevoelig maken voor het ‘ware’, het ‘schone’ en het ‘goede’, dat in onze schepping verborgen ligt. Ook hij, paus Franciscus, laat zich inspireren door muziek, toneel en hedendaagse literatuur, en niet alleen door de geschriften van wijze, maar ‘stokoude’ kerkvaders!
Ook het christelijk geloof verdiept zich door de kennismaking met de hedendaagse cultuur en andersom. Of zoals de jonge vrouw zei: ‘Bij keuzestress is de christelijke traditie een effectief medicijn. In deze traditie voel ik de ruimte om dingen niet goed te hoeven doen. Het geloof geeft me richting. Dat gevoel betekent voor mij vrijheid en rust.’

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastorale team 2013 week 43Onze vestigingen zijn alle zondagen geopend, stond er in een kerk die ik bezocht. Mooi, en er kwam een glimlach op mijn gezicht. Zo is dat al onze vestigingen zijn zondags en door de week geopend. We kunnen altijd binnenlopen, al dan niet via het parochiecentrum. Altijd iemand die bereikbaar is voor een gesprek, een troostend woord. Altijd met wie je op zoek gaan naar de wijsheid die jij nu nodig hebt.
Al onze vestigingen zijn alle zondagen geopend. Maar hoe zit dat dan met de zondagsrust? Hebben voorgangers geen recht op zondagsrust? Meestal zoeken ze die door de week. Of zijn ze soms een paar dagen weg: op vakantie, op retraite, op familiebezoek of wat dan ook. Natuurlijk moeten ook voorgangers goed voor hun innerlijke rust zorgen. Dat valt niet altijd mee. We kennen allemaal de hectiek van het leven. Druk, druk, druk is ook pastorale beroepskrachten niet onbekend. En er is altijd wel wat aan de hand. Misschien is een van onze vestigingen soms zomaar dicht. Dat kan. U snapt dan waarom. Want wat voor beroepskrachten geldt, geldt ook voor de vele vrijwilligers. Ook zij hebben hun eigen rustmomenten nodig. Hoe doet u dat? En als u denkt, acht laat ik eens meehelpen in de parochie. U bent en blijft van harte welkom. Vele handen maken licht werk. En het helpt onze vestigingen open te houden!

Diaken Vincent de Haas

Trefwoord(en):

Uit het pastoraal team 2013 - 42Elkaar ontmoeten vanuit het geloof dat in je leeft is in de parochie ook in vieringen georganiseerd. Met name daarover wil ik hier iets zeggen. Natuurlijk is de viering niet het eindpunt van je geloof. De viering is een moment van 'pas op de plaats'. Een samenkomen in een regelmatig ritme en met een terugkerende opbouw. De dag, van oudsher, om vierend samen te komen is de zondag. De dag waarop we de opstanding van Christus gedenken en vieren in de eucharistie. In de traditie van de Kerk ontwikkelde deze viering zich tot de huidige vorm. Wereldwijd herkenbaar en toch steeds ook met eigenheden. Ook in onze parochiekernen. En dat is goed zo! Al vele jaren kan ook aan de vooravond van de zondag, op zaterdagavond de zondagse eucharistie gevierd worden. Wij doen dat steeds om 19.00 uur, in de Franciscuskerk. Iedereen is daar welkom, in welke parochiekern u ook thuis bent!
Op twee zaterdagen vieren we om 17.00 uur: in 't Houwke (Heusdenhout) en in verzorgingshuis Vuchterhage (Breda Noord). Op twee zaterdagen zijn er om 19.00 uur vespervieringen in de Michaelkerk. Op zondag vieren we in alle parochiekernen. Na de vieringen drinken we overal koffie (of iets anders). Welkom! Voor velen is het samen vieren een belangrijk moment! Wij zijn blij en dankbaar dat wij in onze parochie de vieringen nog steeds zo goed kunnen organiseren. Dankzij velen die dienstbaar zijn! Met dank aan onze koren!
Ook op weekdagen vieren we. Belangrijk voor wie zich dagelijks met Jezus, in het sacrament, wil verbinden. Op de maandag en vrijdag om 9 uur en op de woensdag om 19.00 uur in de Annakapel. Op dinsdag om 19.00 uur en op donderdag om 9.00 uur in Teteringen. Op woensdag om 9.30 uur en op eerste vrijdag om 9.30 uur in de Franciscuskerk. Op woensdag is er om 12.00 uur een gebedsmoment in de Michaelkerk en op de donderdag om 14.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste in de Annakapel.
Een hele opsomming. Maar ik dacht: misschien is het toch weer eens goed om het allemaal op een rijtje te zetten. En zoals gezegd. Samenkomen om te vieren is niet het doel op zichzelf. Niet het eindpunt. Gesterkt mogen we vanuit de viering op we gaan, werken aan ons leven, werken aan de wereld waarin we leven. Wetend dat we het nooit alleen hoeven te doen. We doen het met elkaar! We gaan onze weg met Jezus Christus, onze Heer.

Pastoor Wiel Wiertz

Uit het pastoraal team 2013 - 41 Oktober Mariamaand - bedevaart naar Meerseldreef

Met de mensen van Inloop Clement uit de Haagse Beemden en Inloop Voor Elkaar uit Breda-Noord zijn we op 2 oktober op bedevaart naar Meerseldreef gegaan.
Hoewel, bedevaart: in Inloop Clement komen ook bezoekers die niet gelovig zijn.
Daarom hadden sommigen liever dat de organisatie zou spreken van een reisje naar Meerseldreef.
We hadden aardig weer, zeker als de zon doorbrak.
We begonnen met een sfeervolle viering in de kerk.
Uiteraard was er daarna koffie met een appelflap, een mooie gelegenheid voor ontmoeting.
Op ons gemak wandelden we vervolgens naar de verschillende beelden die in de tuin te zien zijn.
‘s Middags verzamelden we ons rond de Maria-grot.
Twee dames zongen een liedjein het Lingala – de taal in Congo, en in het Papiamentu.
We baden tot Maria.
Mensen stonden op en spraken een gebed uit waarin ze hun zorgen, maar ook hun dankbaarheid, neerlegden voor Maria.
Ontroerend om te merken hoe mensen van zoveel verschillende afkomst – uit Cambodja, Curaçao, Suriname, Congo, Maleisië, Vietnam, Nederland – zich zo kunnen verenigen.
Inderdaad, we zijn allemaal kinderen van Maria.


Pastor Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2013 - 40

Vorige week zijn we uit de Augustinusparochie op reis geweest, op bedevaart naar Chartres en Parijs. De redenen om op bedevaart te gaan kunnen verschillend zijn. Je kunt het doen om over God of het leven na te denken, om inspiratie te verkrijgen, om tot bezinning te komen, even afstand te nemen van het hectische bestaan of om andere mensen te ontmoeten. Zovele bedevaartgangers, zovele redenen dus, om huis en haard achter te laten.
In ons geval voor slechts 4 dagen. Je trekt de wijde wereld in met mensen die je vaak niet heel goed kent en voor even ben je familie. In den vreemde, in de steden en de stadjes, tussen zovele mensen die onbekend zijn en onbekend zullen blijven, zijn zij jouw steun en toeverlaat en word jij op jouw beurt de naaste van een ander mens. De plaats in de bus die bij aanvang wordt gekozen, wordt zelden verruild voor een andere plaats. Een mens heeft behoefte aan herkenning en structuur. Zelfs de aanvangstijden van de maaltijden, het tijdstip dat je op moet staan, worden allemaal belangrijk en verstevigen het groepsgevoel. Ze vormen het veilige kader dat nodig is om op bedevaart te kunnen gaan. Als dát er is worden gedachten, gevoelens en ervaringen verteld en gedeeld en ga je open voor het Andere, voor iets dat groter is dan jij. Veilig zijn bij elkaar is de voorwaarde. En eenmaal terug zal het vroegere leven weer haar gang hernemen. Maar voor een paar dagen, was het even héél anders. Dat is het bijzondere van een bedevaart!

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2013 - 39Deze week in deze 'woorden vanuit het pastorale team' vooral aandacht voor de teamassistente Nicole de Waal die na drie aaneengesloten jaren nu afscheid van ons gaat nemen. Om na een time out haar werkzaamheden bij ons te kunnen voortzetten ontbreken de financiële middelen. Van de zijde van het bisdom is ons dit, gelet op onze inkomsten, nadrukkelijk medegedeeld. Hoewel het niet gemakkelijk zal zijn na vele jaren nu zonder teamassistente het werk te moeten organiseren en voorbereiden, zit er voor het team niets anders op dan dit toch te gaan doen. Daarbij mogen we niet vergeten dat ook het aantal pastorale beroepskrachten binnen het team met twee is verminderd. Met elkaar hebben we geconstateerd dat de werkzaamheden van het team niet verminderd zijn. De vragen vanuit de gelovigen op velerlei gebied zijn divers en veelvuldig gebleven. We moeten eerlijk zijn en zeggen dat we de grenzen van het mogelijke bereikt hebben. Nu ook de teamassistente ons per 1 oktober verlaat en we vrijwillig ondersteund voort gaan, kan het niet anders of ook u als parochiaan en gelovige gaat daar iets van merken. Loopt u op een ongemakkelijk moment ergens tegenaan, bedenk dan: we doen wat we kunnen. Maar niet alles zal kunnen zoals het kon!
Vanaf deze plek nu vooral een heel hartelijk woord van dank aan het adres van Nicole. Ze heeft met zeer veel inzet en met een enorme betrokkenheid in de afgelopen jaren de functie van teamassistente binnen ons team vervuld! Nicole, heel hartelijk bedankt voor alles!

Pastoor Wiel Wiertz

Uit het pastoraal team 2013 - 38‘Neem het leven zoals het is’, zei ze. ‘Ja maar, het leven valt niet altijd mee. Soms is het zo moeilijk’, zegt hij. ‘Ja maar je zal het leven moeten nemen zoals het komt. En je zal zien dat je dan wat gelukkiger wordt. Je kan altijd wel verlangen dat het anders is. Maar dat helpt je niet. Je zal moeten leren accepteren. Nee, ik weet wel dat dat soms hartstikke moeilijk is. Maar het is de enige weg. Soms mag je het geluk aanvaarden dat je krijgt. Dat is ook niet altijd gemakkelijk. Soms moet je het kruis aanvaarden dat je op je pad vindt. Dat is vaak moeilijk. Maar als je het niet oppakt wordt het nog moeilijker. Ik vind de kracht door mijn geloof samen met anderen te vieren, door samen te bidden en samen te zingen. Dat doet mij goed.’ Soms ben ik zo blij dat ik op het bankje voor de kerk mag zitten, en dan dit soort gesprekken mag horen. Dat is als zalf voor de ziel. Want het leven valt ook soms zo zwaar. En dan moet je een nieuwe weg vinden. Dan zijn oude wijsheden vaak zo kostbaar. Ik kan dan alleen maar dankjewel zeggen.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2013 - 37Komt een duif van honderd pond

Komt een duif van honderd pond,
een olijfboom in zijn klauwen,
bij mijn oren met zijn mond
vol van koren zoete vrouwen,
vol van kirrende verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaalt ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.

Zo dichtte Leo Vroman toen Nederland bevrijd was van de Duitse bezetting en vrede in ons land kwam.
Vrede die voor iedereen hier in West-Europa al vele jaren vanzelfsprekend is.
Maar voor veel mensen in de wereld is er geen vrede.
Uiteraard denken we aan de hopeloze situatie in Syrië, waar het einde van de burgeroorlog niet in zicht is.
En als de oorlog eens voorbij is, zal er nog geen vrede tussen de bevolkingsgroepen zijn.
Te diepe wonden zijn geslagen.
Zij wenen niet van vreugde, maar van woede en verdriet.
In de vierde week van september (van vrijdagavond 20 september tot zondag 27 september) is het Vredesweek, een initiatief van IKV-Pax Christi.
De stichting Vredesweek Breda heeft een boeiend programma ontwikkeld.De folders liggen in de kerken.
Er zijn twee avonden die speciaal over Syrië gaan: woensdag 18 september in de Lucaskerk en maandag 23 september in de Anna Rozenkranskerk (Tuinzigt).
Natuurlijk voelen we ons behoorlijk machteloos over wat er in Syrië aan de hand is.
Maar alle goedwillende mensen in Syrië zijn we tenminste verschuldigd dat we geïnformeerd willen worden.
Dus kom naar deze avonden.

Pastor Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2013 - 36Keuzekerk

Ik was dit jaar in Spanje met vakantie. Om precies te zijn in Madrid en omstreken.
Wat mij opviel –naast vele mooie dingen- was dat je geen enkele kerk meer binnenkomt zonder entreegeld te betalen. Een klein bedrag weliswaar, maar toch. Misschien zit er beleid achter. Immers, al die mooie kerken moeten toch maar door die kleine groep kerk betrokken gelovigen in stand gehouden worden, terwijl de economische crisis -met name in Spanje-behoorlijk huishoudt. Maar die gelovigen kunnen het zelf ook bijna niet meer missen. Dus waarom vragen we die vele toeristen die onze kerken bezoeken niet om een kleine bijdrage, om indirect mee te helpen ze in stand te houden? Heel begrijpelijk, maar de consequentie was dat bijna niemand –op een enkele toerist na- de kerken meer bezocht. Al die drommen bezoekers die er voorheen te vinden waren leken wel verdampt! Ineens hoefde het niet meer.
De ‘keuzekerk’ tegenover de ‘volkskerk’. Met dit verschijnsel zijn wij in Nederland al lang vertrouwd. Ook bij ons maak je bewust een keuze of je wel of niet betrokken wilt zijn bij een kerk. En door de afnemende betrokkenheid zijn de kerkfusies daarvan een gevolg. Pijnlijk en verdrietig, want vele kerken zullen nog gesloten gaan worden. Een onvermijdelijk en onhoudbaar proces. Maar het is niet anders en het kan niet anders.
Een nieuwe tijd dient zich aan. Alles lijkt zo’n beetje op zijn kop te staan, in kerk en wereld. Wat vroeger duidelijk en gewoon was, is niet meer zo. ‘Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt God, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?’ (Jesaja 43,18v). En zo is het. Er gaat iets nieuws komen. We weten nog niet hoe of wat, maar het gebeurt, onstuitbaar. Spannend, maar ook hoopvol! Niet?

Pastor Ben Hendriken

Uit het pastoraal team 2013 - 35In Kevelaer
waar ik onlangs was, zag ik weer die plaquette met de tekst 'Wie gelooft is nooit alleen'. Een geloofstekst uit de Bijbel, nieuw leven ingeblazen door de vorige paus. En hoewel ik tijdens een eerdere bedevaart precies zo'n plaquette gekocht heb, voelde ik hoe die woorden mij op het moment dat ik ze weer las opnieuw intens raakten. Er is niet veel voor nodig om je verbonden te voelen met de Bron van je geloof. Het is een grote genade wanneer je in de omstandigheden van je leven diep in jezelf mag ervaren en wanneer je mag weten: Ik ben niet alleen. Jezus is de Levende, Hij is mijn tochtgenoot. Hij is altijd bij mij. Ik ben nooit alleen. Wat er ook gebeurt. Moge dat zo zijn.

Wiel Wiertz, vicaris

Uit het pastoraal team 2013 - 34Het was geweldig. Wat een feest. Brazilië is mooi. We hebben veel gezien: Belo Horizonte, Sabara, Aparacida, Rio de Janeiro, Nitteroi, Copacabana, Petrópolis, Igarapé, Imhotim. Het mooiste waren de ontmoetingen. Ik was mee met de Fraters CMM (uit Tilburg). Deze congregatie werkt in zeven landen: Oost-Timor, Indonesië, Namibië, Tanzania, Kenia, Brazilië en Nederland. Honderd jongeren uit al deze landen kwamen samen in Belo Horizonte om zich voor te bereiden op de Wereldjongerendagen in Rio. Een intensieve week. Bijzonder is dat zeven culturen elkaar ontmoeten, en elkaar leren verstaan. Ieder met zijn uiting van leven en geloven. Het is ontroerend om te zien hoe andere culturen op hun manier de eucharistie vieren. Hoe er gedanst, geklapt, gezongen en intens gebeden wordt. Er waren in de eerste week zes meditaties. Ontroerend waren de dagboekfragmenten die ik mocht lezen van verschillende deelnemers. Een aparte ervaring was ook de viering op het strand van Copacabana. Met 3,5 miljoen mensen samen om ons geloof te vieren. Met mensen dus van overal op de wereld. er ontbrak nauwelijks een land ter wereld of er was wel iemand of meerdere jongeren. Zo werd op die dagen in Rio de wereldkerk zichtbaar: dat je met zoveel culturen en talen en gewoontes samen eucharistie kan vieren! Dan weet je weer dat de Kerk in Nederland het niet gemakkelijk heeft, maar dat er zoveel enthousiaste jongeren zijn dat het aanstekelijk werkt als je hen ontmoet. En voorlopig zie ik op mijn netvlies als ik meedoe in de eucharistie: al die jongeren van overal vandaan die met ons meedoen in geloven, in het doen van goede werken, in het bouwen aan een nieuwe wereld. Ga zonder angst en dienend, gaf paus Franciscus al die jongeren mee. Wij gaan een nieuwe toekomst in met onze parochie. Deze ervaring kan ons helpen aan die toekomst te bouwen met elkaar.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2013 - 33Augustinuspad

Op 6 augustus is een nieuwe loot toegevoegd aan de boom van paden die ons land rijk is: het Augustinuspad.
Het pad dat de vier parochiekernen van de nieuwe Augustinusparochie met elkaar verbindt. Met een groepje van zo’n tien personen uit de vier parochiekernen gingen we welgemoed op pad. Het was ideaal wandelweer. Niet te warm, af en toe zon, nauwelijks wind.
We begonnen om 9 uur bij de Middeleeuwse kapel van Maria en Dymphna aan het Gageldonksepad in de Haagse Beemden. We wandelden naar de Lucaskerk, waar de koffie klaar stond.
Vervolgens liepen we richting Franciscuskerk. We kwamen bij een heuvel met een groot grasveld: onze pastoor werd meteen enthousiast om daar volgend jaar rond het feest van Augustinus (28 augustus) een openluchtmis te vieren. Iedereen zou op een dekentje in het gras kunnen zitten, en voor de ouderen zouden we klapstoeltjes neer kunnen zetten op het pad.
Na de Franciscuskerk, waar we ook gastvrij onthaald werden, via de Waterdonken – een nieuw wijkje met strakke huizen aan het water – werd de toren van de Willibrorduskerk ons baken. Daar kregen we heerlijke soep en nuttigden we ons meegebrachte lunch.
We deden vervolgens de Annakapel aan, en rond 15 uur kwamen we aan in de Michaelkerk. Het leuke van het Augustinuspad is dat de route nog niet vastgelegd is. Er staan nog geen bordjes of paaltjes met het Augustinuslogo. We liepen een op papier uitgezette route (veel dank aan Trudy), volgend jaar kunnen we een andere route kiezen. Zo leren we ons nieuwe parochie kennen.
Voor mij was het verrassend op plekken te komen die helemaal nieuw voor mij waren. Het Augustinuspad gaat een bloeiende toekomst tegemoet.
Doet u volgend jaar ook mee?

Pastor Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2013 - 32Het nieuwe zaaien

Sommigen vragen zich af of de nieuwe paus Franciscus de mensen ertoe kan bewegen om weer naar de kerk te gaan. Zou zijn charisma en eenvoud aanstekelijk kunnen werken en de komende generaties wederom tot nieuw geloof kunnen enthousiasmeren? Ik weet het niet. Het helpt in ieder geval wel, lijkt me, maar of het van hem afhangt? Ik denk dat ie er zich niet zo heel druk over maakt. God werkt op Zijn manier in iedere generatie. Hij is de Bron van al wat leeft, uit wie alles begint en naar wie alles weer terugkeert. Alles wat gebeurt gaat niet buiten Hem om. De nieuwe generaties zijn niet anders, maar doen het anders. Verbinden en gemeenschap zoeken met elkaar hoort wezenlijk bij ons geloof. Ook de nieuwe generaties verbinden zich en zoeken gemeenschap met elkaar. Maar nu niet meer op klein kerkelijke schaal, maar wereldwijd, via de nieuwe media als face-book en twitter. Eigenlijk is dat heel Bijbels. Zoals in de parabel over de zaaier, die Jezus eens vertelde: ‘Een zaaier ging uit om te zaaien. Een deel van het zaaigoed werd opgegeten door de vogels, een ander deel viel op rotsgrond, een ander deel tussen het onkruid. Weer een ander deel viel ten slotte in goede aarde en leverde vrucht op.’
Uit alles wat de jongere generaties zaaien via de nieuwe media ontstaan verbanden en groeit gemeenschap, voor korte of langere tijd, oppervlakkig of meer verdiept. Op voorhand weten wij niet hoe en wanneer het vrucht draagt, maar we kunnen er op vertrouwen dát het gebeurt. Heel lang geleden zei de profeet Jesaja het-namens God- al: ‘Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?’ (Jes. 43,18).
Heb maar vertrouwen in de nieuwe tijd en de nieuwe generaties; ze zijn niet anders, ze doen het anders.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2013 - 31Mag het even ietsje minder zijn?
In deze zomermaanden gebeurt er toch iets minder dan 'normaal'. En dan bedoel ik met betrekking tot het maken van afspraken en vergaderen. De 'gewone dingen van het leven' gaan natuurlijk ook in de zomermaanden gewoon door. Deze tijd mag voor ons allemaal ook een tijd zijn van even stilstaan bij je leven. Bij wat je doet of zou willen doen. Stil staan bij hoe je het doet. Misschien is er ruimte om weer eens na te denken over het geloof dat in je leeft. Wie is Jezus Christus voor mij? Wat betekent hij voor mij. Hoe geef ik daar uiting aan? Welke consequenties trek ik uit mijn gelovig mens zijn?
Op 1 juli is de nieuwe Augustinusparochie opgericht. Deze parochie is de koepel die ons allen binnen noordoost Breda gelovig met elkaar verbindt. Onder deze koepel gaan we ons langzaam thuis voelen. We hebben de tijd, we nemen de tijd. Op 25 augustus vieren we met een eucharistie de start van deze parochie. Om 10.30 uur in de Franciscuskerk, Belgieplein, een van de kerken van onze parochie. Voor die viering nodigen wij u van harte uit! Weet dat u welkom bent!
Wellicht zet deze nieuwe start u aan het denken. Kan dit wel, zo'n grote parochie? Is dat niet onoverzichtelijk? Hoor ik nog ergens bij? Wat gaat dat voor onze toekomst betekenen? Misschien brengt alle denken u er toe te overwegen mee te gaan doen. Mee te vieren misschien. Misschien een verantwoordelijkheid in te vullen. Binnen een van de parochiekernen, binnen de grote parochie. Misschien zegt u: wat mij betreft mag het in de komende tijd best ietsje meer zijn.

pastoor Wiel Wiertz

Uit het pastoraal team 2013 - 30Verkeerde afslag ………

Laatst las ik dat de pastoraal werk(st)er na een periode van meer dan 40 jaar langzaam uit onze kerk zal gaan verdwijnen. De officiële lezing is dat de parochies er geen geld meer voor hebben , maar de officieuze lezing is dat er geen plaats meer lijkt te zijn voor lekenvoorgangers. Er wordt gezegd dat dit te maken zou hebben met de clericalisering van de kerk; de priester moet weer in het centrum komen staan, want zo krijgt de kerk tenminste weer een duidelijk herkenbaar gezicht.
Waar of niet waar, ik vind het wel jammer. Het voelt hoe dan ook als een teruggang. Met de pastoraal werk(st)er kwam er iets binnen van de ‘nieuwe tijd’: het mondige, het vrouwelijke, het kerk-zijn-wij-samen, het creatieve, de uitdaging, noem het: kerk van onderop. Maar nu gaan we weer terug naar de tijd van weleer, toen de pastoraal werk(st)er nog niet uitgevonden was. Alsof er niets is gebeurd, zo van: we gaan door waar we 40 jaar geleden de verkeerde afslag namen.
Ik kan me voorstellen dat vele mannen en vrouwen, die zich met hart en ziel beroepsmatig hebben ingezet voor de verkondiging van het evangelie, van zo’n bericht een beroerd gevoel overhouden. Alsof het niets heeft voorgesteld, een vergissing. Maar ik heb ook een ander gevoel, dat mij zegt: dit poets je niet zomaar weg. Die nieuwe tijd, is ook een door God gegeven tijd. Daar doe je niet mee alsof het een vergissing was, alsof het er niet mocht zijn. Immers, het is juist God, die ons telkens zegt: ‘Zie Ik ga iets nieuws beginnen , het is al begonnen, merk je het niet’. Nee, die is niet tegen te houden……

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2013 - 29De tijden zijn veranderd.
Ook in de kerk. Ik hoef u niets te vertellen. U weet het. U ziet het. Misschien zegt of denkt u wel: eindelijk! Of 'het werd ook tijd'. Misschien vindt u het jammer. Wat we er ook van vinden, de tijden zijn veranderd. Tegenwoordig spreken we over de 'keuzekerk' tegenover de 'volkskerk', die meer van vroeger is. In de volkskerk is 'mee doen' met het kerkelijk leven min of meer vanzelfsprekend. Je doet mee omdat meedoen er bij hoort, omdat jij er bij hoort doordat je meedoet. In de keuzekerk kies je echt heel bewust om je aan de kerk te verbinden. Om ten volle mee te doen en mee te vieren. Wat is beter? Ik vind het moeilijk om hier iets over te zeggen. Voor mij is het veel meer 'én-én'. Een volkskerk, zonder dat er echt gekozen wordt, welke toekomst is er dan? Hoe wordt de waarde van geloven dan doorgegeven? Hoe delen we dan met elkaar wat het werkelijk voor je betekent? Een keuzekerk bestaande uit een kleine groep bewust gelovigen. Wie durft daar bij te horen? Wie kan daar bij horen? Overigens: in zo'n strikte keuzekerk blijven er maar weinigen over die een stukje verantwoordelijkheid willen behartigen. In een strikte keuzekerk is de kerk al gauw leeg. En dan spreek ik nog helemaal niet over de financiële basis onder kerk zijn. Een kleine groep kan enkel een kleine kerk dragen. Waar zitten we nu, wat is de stand van zaken? We komen van de volkskerk. Hebben nog niet echt de keuzekerk. Waar gaat het naartoe? Wat verlangen we van mensen? Ik vraag me weleens af: vragen we niet teveel? Moet echt iedereen helemaal begrijpen wat er gezegd wordt en gebeurt? Ik wil niemand tekort doen, maar wat mijzelf betreft, er zijn zoveel terreinen van leven waarvan ik maar deels iets begrijp... Ik weet niet hoe het u wat dit betreft vergaat. Waarom dan wel van iedereen verlangen dat als het om geloven en Kerk gaat alles geweten en begrepen moet worden..... Let wel, wie interesse heeft, wie geraakt is, wie komt en vraagt, dan mag en moet er tijd en ruimte voor uitleg en gesprek zijn! Overigens: wat ik hiervoor zeg is maar een deel van de waarheid. Het is ook waar dat velen de kerk niet meer relevant vinden, de rug hebben toegekeerd. Ze hebben het gehad met de kerk! Ze hebben hun spiritualiteit elders gezocht en gevonden. Het is dus allemaal behoorlijk complex! De tijden zijn veranderd. De tijden zijn nog steeds (zoals steeds) aan het veranderen. Waar het naartoe gaat? Ik bid dat we met elkaar en met velen op weg mogen zijn. Op weg mogen gaan. Als 'kerk' de toekomst tegemoet. Mogen velen ervoor kiezen mee te doen!

Vicaris Wiel Wiertz

Uit het pastoraal team 2013 - 28Loslaten is het moeilijkste wat er is, schrijft Aafke. Maar loslaten bestaat wel in verschillende gradaties. Je kind uit huis zien gaan is er een van, maar dat is niet de moeilijkste. Het loslaten van mensen die emigreren, is geheel anders. Maar gelukkig kan je tegenwoordig betaalbaar vliegen. Dat maakt het al weer gewoner. Maar stel je voor dat er iemand van je gezin op Mars gaat wonen. Dat is onvoorstelbaar. Je geliefden loslaten is een heel moeilijke opdracht. Ook al geloof je nog zo in de band over de grens van de dood heen. Dat kost soms jaren. Ook al weet je dat het zo niet langer kon, en was het leven voltooid. Maar wat veel meer kruim kost, is de regie over je eigen leven loslaten. Anderen die je huishouden komen doen, en overal aan en in zitten. Je kijkt, en je weet dat het goed is, maar het is toch jouw huis! Anderen die je moeten helpen met opstaan en wassen en aankleden. Het was toch mijn lichaam! Waar is mijn privé gebleven? We weten wel dat we afhankelijk zijn; dat we elkaar heel hard nodig hebben. maar als het zo ver gaat dat je helemaal afhankelijk wordt, komt er een en ander in opstand. Loslaten van je eigen regie. Natuurlijk kan je er over spreken, maar dat neemt het gevoel niet weg. He enige wat echt helpt is aanvaarden. Aanvaarden dat je mag toevertrouwen aan een ander. Als die ander dat dan maar met schroom en respect ontvangt. Als je je maar veilig weet in de handen van die ander. Nee, het is niet simpel. God, geef ons de kracht om te aanvaarden dat we leren loslaten. Dat geeft vrede in mijn hart. Deze wijsheid die ik las, wil ik graag met u delen.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2013 - 27We gaan naar Rio toe, zullen we zingen de komende jaren. De wereldkampioenschappen voetbal in Brazilië staan al bijna voor de deur. En twee jaar later zullen we daar de Olympische Spelen beleven. Spannende tijden. Maar het volk in Brazilië gelooft er niet zo in. Is het niet vooral geldverkwisting? Is het niet vooral vermaak om maar niet aan de echte problemen te werken? Brood en spelen was de oude romeinse slogan om het volk maar rustig te houden. Veel vermaak dan komen ze niet in opstand. Het werkt niet meer. Mensen doorzien dat helemaal. Ook ik ga naar Rio. Nee, niet voor de wereldkampioenschappen voetbal, ook niet voor de Olympische Spelen. Ik ga voor de Wereldjongerendagen. Die zijn dit jaar, ook al, in Brazilië. Ik mag dus drie weken Brazilië beleven. Met 100 jongeren uit zeven verschillende landen samen naar die beroemde Wereldjongerendagen. Is dat dan ook niet brood en spelen voor jonge christenen in dit geval? Ik hoop en bid van niet. Want de uitdaging is groot. We hebben wel veel bereikt op het terrein van de persoonlijke vrijheid. Maar is er bijvoorbeeld nu overal vrijheid van godsdienst? We hebben veel bereikt op het terrein van de emancipatie. Maar is het wel genoeg, en overal op de wereld? We hebben te weinig gedaan aan zuster- en broederschap wereldwijd. Ondanks het internet dat wel snel zorgt dat je veel kontakten wereldwijd hebt. Ik ga met een groep die zich Ambassadors of a Worldwide Brotherhood noemt. Ze staan voor een zuster- en broederschap die wereldomvattend is. En met zeven landen uit vier continenten zijn we al aardig op weg. We gaan naar Rio toe om ons Christusgeloof samen met paus Franciscus en met zovele jongeren te vieren. Moge het ons sterken in de wil om grenzen af te breken en te bouwen aan een wereldwijde broeder- en zusterschap. En als u beelden ziet uit Rio, bid, zing en doe maar met ons mee. We gaan iets nieuws beginnen, ook langs deze weg. Het wordt een mooie zomer.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2013 - 26Zie, ik ga iets nieuws beginnen

Op 1 juli is het zover: de nieuwe Augustinusparochie bestaat officieel.
Wat is er veel werk gezet!
Door de projectgroep, die de samenwerking van vier parochies bestuurlijk heeft aangestuurd. Door de pastores, die op pastoraal gebied de handen ineen hebben geslagen. Door de vele vrijwilligers van de vier parochies, die – aanvankelijk schoorvoetend, later met steeds meer overtuiging – met elkaar aan de slag gegaan zijn.
De harde noot van de sluiting van de Bethlehemkerk in de Haagse Beemden, en de verhuizing naar de Lucaskerk, is gekraakt. Nu is de tijd om naar voren te kijken.
In het eerste jaar van de Augustinusparochie laten we ons leiden door het motto ‘Zie, ik ga iets nieuws beginnen’, een regel uit Jesaja (43: 19). Veel betekend voegt Jesaja eraan toe: ‘Het is al begonnen, merk je het niet?’
Laten we die nieuwe kansen zien en aangrijpen.

Pastor Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2013 - 25Kompas

Red de eucharistieviering op t.v. Het kan u niet ontgaan zijn dat Leo Fijen hard in de weer is om op te komen voor de wekelijkse eucharistieviering op t.v. op de zondagochtend. Die dreigt n.l. door bezuinigingen van het televisiescherm te verdwijnen. Of het hem lukt weet ik niet. Ik hoop het natuurlijk wel, maar helemaal gerust ben ik niet. Het gaat me trouwens niet alleen om die eucharistieviering, maar het verdwijnen ervan staat symbool voor het verdwijnen van allerlei uitingen van godsdienstigheid in ons samenleven. En dat vind ik wel kwalijk. ‘Geloof moet achter de voordeur’, vinden steeds meer politieke partijen, oftewel onzichtbaar blijven. Ik vraag me af of al die politici de uiterste consequenties daarvan wel goed voor ogen hebben. Onze samenleving en ons rechtsbestel is gebaseerd op het fundamenteel joods-christelijke geloofsnoties als zorg voor je naasten, vergeving, een tweede kans krijgen, respect voor mens en natuur, eerlijke verdeling van welvaart, opkomen voor het kleine en kwetsbare in ons midden. Het achter de voordeur houden van dit gedachtengoed pakt desastreus uit voor onze samenleving. Kijk maar eens hoe mét de secularisatie de verharding, verruwing en onverschilligheid onder de mensen toe is genomen. Nee, juist een pleidooi voor zichtbaarheid en ruchtbaarheid van onze Blijde Boodschap in het leven van alledag. Jezus Christus als je roerganger, dat is zo gek nog niet. Of misschien beter nog, als je kompas, die je richting bepaalt in onze soms wel heel ingewikkelde samenleving.

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2013 - 24Ze stonden op zoals altijd. Het waren mooie dagen. De koffers pakken voor de aanstaande vakantie. En vanmiddag nog even samen op pad om een nieuwe auto te kopen. Het leven heeft tranen gekend, en nog. De enige zoon is vijfendertig jaar geleden verongelukt. Maar ze zijn nog samen, alle twee bijna tachtig jaar oud. En nu lacht het leven hen een beetje toe. Hij denkt, waar blijft ze. Even naar het toilet duurt wel erg lang. Dan gaat hij toch maar eens kijken. Opeens is alles anders. Ze lijkt wel dood op het toilet te zitten. Ze is dood.
Een aangrijpend verhaal zoals het mensen overkomt. U en ik worden ermee geconfronteerd. En het overkomt ons zelf op enig moment. Te midden van een wereld waarin van alles gebeurt opeens een persoonlijk drama. Het strijdt in ons, het persoonlijke en dat wat allen betreft. Het persoonlijke wint, maar aan dat wat allen aangaat is niet te ontkomen. Gelovige mensen hebben met allen gemeen dat ze het niet alleen hoeven te doen. Er zijn mensen om je heen die met jou de weg van het leven gaan. Die er voor je zijn als dat nodig is. Voor gelovige mensen is ook de nabijheid van God reëel ervaarbaar. Als een aanspreekbare tochtgenoot. Die er voor jou is en die met jou de weg van je leven gaat. Als je door de diepe dalen van het leven moet is Hij er, maar ook als je leeft op de top is Hij nabij.
Er is veel dat ons onrustig maakt in deze dagen. Rond werk en toekomst, rond kerk en geloof. Het leven is niet gemakkelijk. Zonder zijn vrouw moet de man nu verder. Het leven is opeens heel anders geworden. Onverwacht maar onomkeerbaar. Hopelijk zijn mensen hem nabij. Hopelijk mag hij de nabijheid van God in zijn leven juist nu ervaren. Hopelijk mogen wij de nabijheid van God op wezenlijke momenten in ons leven ervaren.

Pastoor Wiel Wiertz

Uit het pastoraal team 2013 - 23Op de bank op het kerkplein hoor je soms zulke mooie dingen. Zo hoorde ik er het volgende. “‘Bemin en doe wat je wilt’, is een van de veel gebruikte uitspraken van Augustinus. Deze kerkvader leefde van 354 tot 430, en was een zeer productief schrijver. Veel van zijn teksten zijn bewaard gebleven. Men zegt dat er van hem meer boeken bewaard zijn gebleven dan van de meeste anderen. Augustinus stond blijkbaar vanaf het begin in zo hoog aanzien, dat men zijn woorden wilde bewaren en bestuderen. ‘Beminnen’, zo zei ze verder, betekent voor Augustinus het hoogachten en respecteren van iedere medemens. En ‘doe wat je wilt’ is geen vrijbrief voor willekeur en losbandigheid. De grondwet van het christelijk geloof is namelijk de liefde. Als je handelt uit die liefde, word je een mens naar Gods hart. Door de liefde word je Gods beeld. De liefde is dan ook het grootste gebod. Houd van God en bemin je naaste als jezelf, horen we Jezus in alle evangeliën zeggen. En bij de doop zeggen we keer op keer dat we dat gebod moeten leven. Wie met, in en door de liefde leeft, laat zijn of haar leven een weerspiegeling zijn van de doop. Wie die liefde kent, wordt een echt vrij mens. Vrij van egoïsme en van onrechtvaardigheid.” Ik was zo onder de indruk dat ik dit graag met u wil delen.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2013 - 22Sacramentsdag

Donderdag na zondag Trinitatis is het Sacramentsdag, dit jaar op 30 mei.
In de vicariaten Middelburg en Breda krijgt deze dag een bijzondere invulling. Deze dag zal een etmaal van ononderbroken gebed zijn, van 00.00 u tot 24.00 u, in verschillende kerken van beide vicariaten. In de Michaelkerk zal van 00.00 u tot 06.00 u in tegenwoordigheid van het Sacrament - de monstrans - , gebeden worden. Dat de vicariaten Sacramentsdag zo willen vieren, vind ik verrassend en gedurfd. Ik ben van boven de rivieren. Voor zover ik me kan herinneren kreeg Sacramentsdag bij ons geen speciale aandacht.
Zeker niet was er de Sacramentsprocessie zoals die vroeger in het Brabantse en Limburgse land werd gehouden. Poolse parochianen vertellen mij dat in Polen de 24 uur aanbidding op Sacramentsdag een ingeburgerd gebruik is. Zonder moeite staan parochianen ’s nachts op om een uurtje naar de kerk te gaan. Het heeft iets fascinerends om in de nacht een uur of langer in stilte te bidden. Vooral lijkt het me geweldig om vlak voor het licht begint te worden in de kerk te zijn, en dan de eerste vogels te horen zingen. De aanbidding wordt dan voor mij een loflied op de schepping.
‘Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft’ (psalm 24: 1)

Pastor Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2013 - 21Een andere orde
We maken ons op voor de zomer, ik voel het aan alles. Het loopt tegen einde Mei, maar bij ieder vriendelijk zonnetje krijg ik al een zomers gevoel. Het groen dat steeds uitbundiger groeit in tuin en moestuin moeten we nu al in de hand gaan houden. Je doet je uiterste best om het zo goed mogelijk binnen de perken te houden. En als dat lukt, dan kijk je op een zomerse avond, wanneer de zon langzaam ondergaat, met een tevreden gevoel om je heen. Een tevreden gevoel, gelukkig misschien wel, want even is het ‘helemaal goed’ en klopt het allemaal.
Bijzonder eigenlijk. Wij spitten, zaaien en oogsten, belangrijk? Zeker! Maar het allerbelangrijkste doen wij niet: wij kunnen geen groeikracht geven aan wát wij zaaien. En het aardige is: dat weten we ook. Groeikracht, leven, is niet aan ons, maar iets van een andere orde. Dag in dag uit leven wij en werken wij samen met iets van een andere orde, accepteren het en vinden dat doodnormaal! Gelovigen noemen die ‘andere orde’ God en meteen is er een probleem. ‘Bewijs dat maar eens’, zegt de hedendaagse mens, ‘wij hebben geen God meer nodig, wij kunnen alles zelf!’
Ach, welnee, wij spitten, zaaien en oogsten slechts. Maar de liefde die steeds weer tussen mensen begint, dat grootse gebaar van vergeving, die trouw ondanks alles, het mededogen, -ik kan het niet bewijzen- maar die zijn volgens mij écht van een ander orde………

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2013 - 20Partir, c’est mourir un peu
Weggaan is een beetje sterven.


Op het kleinseminarie Rolduc in Kerkrade zongen we in 1966 al Partir c’est mourir un peu, een dankbaar eind is een goed begin. Nu ik 65 wordt heb ik ditzelfde gevoel weer na een arbeidzaam leven. In 2004 ben ik vanuit Chili in de parochie Breda-Noord gekomen vanwege de onlangs overleden bisschop Muskens en heb met name op diaconaal gebied dankzij deze parochie vele initiatieven kunnen ontwikkelen zoals inloopochtend Voor Elkaar (Hoge Vucht), Inloop Clement (Haagse Beemden), Steunpunt Ongedocumenteerden Breda, Stichting Kristallnacht Breda e.o. en de vele pastorale en hulpverleningsgesprekken die ik mocht voeren met mensen van overal vandaan. In Breda-Noord zijn we eigenlijk allemaal migranten, omdat er bijna niemand geboren is en overal vandaan zijn gekomen.
Met Pinksteren neem ik dan afscheid in een viering waar de 5 koren, die we nog hebben zullen zingen samen met de Chileense zanger Manel León afkomstig uit Chili, waar ik 12 jaar heb mogen werken. Vanaf 13.30 uur is er een wijkfeest met optredens uit de gehele wijk. VRIJ en ONVERVEERD is het thema van de viering en zo heb ik me ook gevoeld de afgelopen negen jaar binnen een kerk, die als zij niet dient tot niets dient. Het is zwaar weer voor de kerk als instituut en zij zal toch die openheid naar de samenleving en de moderne mens moeten scheppen, verbindingen leggen, wil zij niet tot een klein bijna sektarisch groepje verworden, die niet meer van betekenis is voor de samenleving.
Ik wens de nieuwe Augustinusparochie dat nieuwe elan toe, dat zij juist die betrokkenheid vanuit het geloof op de samenleving zal ontwikkelen en zich niet in zichzelf opsluit.
Dank aan iedereen waarmee ik heb mogen werken, het was me een waar genoegen om actief in Breda-Noord, maar ook daarbuiten actief te zijn. Het gaat u allen goed.

Jan Hopman
Pastor Breda-Noord.

Uit het pastoraal team 2013 - 19Zieken thuis bezoeken is een kostbare taak. Zieken in het ziekenhuis bezoeken is dat misschien nog wel meer. Helaas overkomt het me nog al eens dat ik pas veel later hoor dat mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. En dan is het meestal te laat. Dat vind ik erg jammer. Maar het komt omdat zulke berichten gewoon niet aan de parochie worden doorgegeven. Als pastoraal team zijn we erg afhankelijk van informatie die we krijgen van anderen. Soms weten we zelf wat er aan de hand. Maar vaak weten we niets. En dan is het fijn als iemand (familie, buren) ons een bericht geeft. We gaan graag op bezoek ook in het ziekenhuis, omdat we ons realiseren hoe belangrijk het is. Persoonlijk contact is heel waardevol. En als u denkt, daar moet ik de pastorale beroepskrachten niet mee lastig vallen: met zoiets valt u ons nooit lastig. Dit is een kerntaak in onze pastorale arbeid. En ik weet ook al wel dat u niet meteen aan de parochie denkt als er sprake is van een ziekenhuisopname. Maar we stellen het dus meer dan op prijs als u ons bericht geeft. Dat versterkt tegelijk de onderlinge band in de parochie. Misschien helpt het als u het telefoonnummer van het parochiecentrum noteert op een plek die u vaak ziet. Dank u wel.

Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2013 - 18Het is zoals het is.
Overal in ons bisdom sluiten kerken. Mensen zijn verdrietig en boos. Tegelijkertijd leggen we ons erbij neer. Minder mensen, minder geld, minder priesters en pastorale beroepskrachten. Dan ligt minder kerken voor de hand. Gek genoeg doet dat het meeste pijn. Omdat dit direct gevoeld wordt waarschijnlijk. Liever een pastor inleveren dan een kerk. Totdat ook dat geen oplossing meer is. We zijn er natuurlijk zelf schuld aan. We komen niet meer. En we betalen niet meer. Om allemaal verschillende redenen. Maar we vinden en zeggen dat het de schuld is van de Kerk. Omdat het altijd gemakkelijker is de schuld bij de ander te leggen. De parochies zijn bijna aan het einde van hun latijn. Het bisdom idem dito. Hoe gaat het verhaal verder? Weet u, er is altijd weer een morgen. Een Zuid- Amerikaanse bisschop zei onlangs dat hij haast niet kon wachten totdat zijn bisdom alle bezit kwijt zou zijn. Dan pas kunnen we echt beginnen, zei hij. Dan pas kan de Kerk zijn wat zij ten diepste is. Een kerk met open handen. Een dienende Kerk. Een afhankelijke Kerk. Een menselijke Kerk. We laten ons toch niet kisten! We gaan er voor. Er is hoop. En wat mezelf betreft: Ik heb de Kerk nodig. Juist omdat ik geloof. Paus Franciscus komt op het juiste moment. Maar het kan alleen maar slagen als ik doorga. En jij en u met mij. Dan komt er weer een morgen. Het is zoals het is!

Vicaris Wiel Wiertz

Uit het pastoraal team 2013 - 17‘Zie ik ga iets nieuws beginnen’

Op 1 juli zijn we officieel Augustinusparochie.
Het pastorale team heeft een thema of motto voor het eerste werkjaar van de nieuwe parochie bedacht. ‘Zie, ik ga iets nieuws beginnen’, een regel uit Jesaja 43.
In onze activiteiten komend jaar zal dit motto voortdurend klinken. We kunnen pas iets nieuws beginnen als we het oude achter ons laten. Dat is natuurlijk niet gemakkelijk, gehecht als we zijn aan het bekende en vertrouwde. Dat geldt voor de parochianen van de Bethlehemparochie, die een nieuw thuis in de Lucaskerk krijgen. Maar die hun vertrouwde Bethlehemkerk moeten verlaten. Dat geldt zeker ook voor de parochianen in Breda-Noord. Pastor Jan Hopman neemt op eerste Pinksterdag afscheid van hen. Dat wordt een hele happening, maar op tweede Pinksterdag moeten ze verder zonder deze geëngageerde en onvermoeibare voortrekker. Dat geldt ook voor ons, het pastorale team. Ook wij zullen Jan missen: zijn strijdbaarheid, zijn gedrevenheid om over de parochiegrenzen te kijken, zijn humor en optimisme. Maar het nieuwe komt eraan.
‘Het is al begonnen, merk je het niet?’

pastor Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2013 - 16Innerlijk geroepen

Vechten voor een ideaal. We horen de laatste tijd dat jonge moslimmannen uit verschillende Europese landen naar Syrië vertrekken om mee te vechten in wat zij als een vrijheidsstrijd zien. Vechten tegen het regime van Assaad, vechten uit vrije wil, vanwege een hoger doel. Waar heb ik dat eerder gehoord? Juist, de Zoaven! Lang geleden alweer riep in 1860 de toenmalige paus Pius IX, jonge, ongehuwde mannen op om hem bij te staan bij de dreigende ondergang van Rome, toen onderdeel van de kerkelijke staat. Opvallend was dat met name vele Nederlandse katholieke jonge mannen gehoor gaven aan die oproep en naar Italië vertrokken. De afloop was dat zij de strijd moesten staken, omdat zij slecht getraind waren en niet opgewassen waren tegen de Italiaanse overmacht. En zo werden zij weer naar huis gestuurd. Teruggekomen in Nederland raakten zij hun staatsburgerschap kwijt, omdat zij in vreemde dienst gevochten hadden. Vervolgens verdwenen zij in de anonimiteit.
Vandaag maken onze overheden zich zorgen: Wat als de jonge moslims terugkeren uit Syrië. Zijn het dan nietsontziende vechtmachines geworden, die onze samenleving zullen aanvallen? Ik geloof er niks van. Ik denk dat als je op zo’n jonge leeftijd geconfronteerd wordt met zoveel geweld, je eerder stil wordt, angstig en bezorgd dat mensen kennelijk hiertoe in staat zijn. Nee, misschien wel het tegendeel: Misschien worden het juist wel strijders voor geweldloosheid, tolerantie en dialoog, tenminste dat is wat ik wil hopen!

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2013 - 15Ik kan er onmogelijk aan voorbij gaan
het is inmiddels alweer even geleden, en misschien weer wat bij u 'weggezakt', maar de kerk en meer toegespitst de kerk van ons bisdom, was in de dagen voor Pasen negatief in het nieuws. De dingen liepen zoals ze gelopen zijn, maar eigenlijk is het een voorbeeld geweest van onbehoorlijke journalistiek. De artikelen hebben heel veel mensen geraakt en zelfs pijn gedaan. De krant schreef over het Paastriduüm en over de Paasbiecht. Allerlei reacties riep dit op. In de krant en in de parochies. Wat er gemeld werd, was steeds minder overeenkomstig de manier waarop bisschop en bisdom erover gesproken hadden en spraken. Over de biecht in relatie tot Pasen is nergens gesproken zoals de krant schreef. Ook al weet iedere katholieke gelovige dat er een samenhang is. De krant had ook anders kunnen berichten maar koos ervoor dat niet te doen. Misschien vond men dat het na alle positieve berichten over paus Franciscus, die op ieders lip lag en de aandacht van ons allen had, weer eens tijd werd voor een negatief kritische golf. Van harte hoop ik dat wij allen ons vertrouwen kunnen blijven behouden in kerk, bisdom en bisschop. Dat kan vooral door met elkaar in gesprek te blijven. Elkaar te vertellen wat in ons leeft en wat ons beweegt. Door ook echt door ons heen te laten gaan wat de kerk ons leert en doorgeeft. Omwille van de Levende Heer, die niets liever wil dan dat wij leven, ten volle! Dat zovelen zo geraakt werden doet mij verdriet. Maar ik wil u ook op het hart drukken: laat u niet zo gauw verontrusten. Vertrouw op uw eigen intuïtie, uw eigen geweten. Houd moedig stand! In voor en tegenspoed, we hebben elkaar nodig! Samen zijn we de Kerk.

vicaris Wiel Wiertz

Uit het pastoraal team 2013 - 14Beloken Pasen.

Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen, waarop het Paasoctaaf wordt afgesloten. “Beloken” komt van beluiken, een Oud-Nederlands woord dat ‘afsluiten’ betekent. Deze zondag wordt ook wel de Barmhartigheidszondag genoemd, waarbij de grote Barmhartigheid gevierd wordt die Jezus heeft en ons voorgeleefd heeft. Het is zaak om wat we met het Paastriduüm gevierd hebben, de opstanding en bevrijding van Jezus, nu in praktijk te brengen. Paus Franciscus heeft dat al gedaan met Witte Donderdag door de eucharistie te vieren in een jeugdgevangenis aan de rand van Rome. Vraag is hoever trekken we er in ons dagelijks leven consequenties uit. In hoeverre staan we open voor vreemdelingen, gevangenen en bezoeken we zieken. Passen we de werken van Barmhartigheid toe of zeggen we dat is een brug te ver. Weten we en denken we na over het waarom van de Voedselbank, weten we wat het Steunpunt Ongedocumenteerden is en waarom het er is, wat de beweging van Barmhartigheid is in de parochie. Daarover nadenken en het vooral in praktijk brengen is het paasfeest volgens mij handen en voeten geven.,br>
Jan Hopman, Pastor Breda/Noord.

Uit het pastoraal team 2013 - 13Het draait toch om de liefde. Ja, met Pasen draait het om de liefde. Pasen is de grootste kracht in ons leven. Door het Paasgeloof kunnen we alles aan. Hoezo dan? Nou, met Pasen vieren we dat de Liefde alles overwint. Het klinkt me te mooi. Het leven is niet zo mooi. Nee, het leven is niet mooi. Er zit een hoop oneerlijkheid in. Maar toch, juist het Paasgeloof leert ons daarmee om te gaan. Echt? Ja, echt. Het is juist Pasen die ons laat zien dat het de Liefde is die alles overwint. Kijk, de wereld is onze akker. Het gaat erom dat wij zelf vernieuwd worden. Maar ook de Kerk, en vooral de wereld. De wereld wacht op mensen die in het goede geloven, in gerechtigheid, in vrede, in leren samen het lijden te dragen. Op mensen die geloven dat de Liefde overwint, en dat ook laten zien in hun daden. Pasen: een kans op vernieuwing. Daarom vieren we dat samen. Samen kunnen we meer. Dat is het mooie van Pasen: het brengt mensen samen, en het brengt het beste in mensen naar boven. Laat het maar Pasen worden dan. ZALIG PASEN
Namens het pastoraal team en het parochie bestuur,
Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2013 - 12Het mes van Palmzondag
Palmzondag heb ik altijd een bijzondere viering gevonden. In de Bethlehemkerk is deze viering al vele jaren een gezinsviering, waarin de kinderen met hun palmstokken in optocht de kerk binnenkomen. De sfeer is uitgelaten en vrolijk. We lezen het verhaal van de intocht van Jezus op een ezel, in de versie van de kinderbijbel. De laatste zin van dat verhaal is droevig: ‘Maar Jezus huilde toen hij de mensen hoorde juichen. Want hij wist wat er zou gebeuren’. Dat merken we na het uitdelen van de palmtakjes. Er vindt er een omslag plaats. Er lijkt een mes te vallen dat het verhaal doormidden snijdt. Voor je het goed en wel weet, zit je midden in het verhaal van het einde van Jezus. Lijden, verraad, dood. Goed en kwaad liggen dicht bij elkaar. Aan het einde van de viering ga je stil naar huis. De Goede Week in.
Pastor Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2013 - 11Paus gezocht

Het kan niemand ontgaan zijn dat de Rooms Katholieke Kerk op zoek is naar een nieuwe paus. Zelfs in het geseculariseerde Nederland verschijnen er geregeld berichten in de media die ons van de actuele stand van zaken op de hoogte houden. Bijzonder is dat eigenlijk, omdat steeds minder mensen beweren nog in God te geloven en een nog kleiner percentage zegt kerkelijk betrokken te zijn. En desgevraagd hebben zij ook nog een ‘beeld’ bij die nieuwe herder: hij moet een man van de wereld zijn, op de hoogte van en gevoel voor mensen van deze tijd; niet teveel gebieden of verbieden, maar vooral wijs, warm en mededogend zijn. ‘Maar’, zeggen de kerkmensen, ‘mogen buitenstaanders daar wel een mening over hebben?’
Ik moest denken aan een verhaal dat Jezus eens aan omstanders vertelde over een vader die twee zonen had. De jongste van de twee vroeg zijn deel van de erfenis en trok de grote wijde wereld in. In korte tijd verkwistte hij het geld in een losbandig leven. Berooid en vol spijt verlangde hij terug naar zijn vader, maar hij durfde bijna niet op vergeving te rekenen. Toch stond zijn vader al geruime tijd op de uitkijk om te zien of zijn zoon weer in aantocht was. En eenmaal binnen gezichtsbereik snelde de vader op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem hartelijk; ondanks alles wat er gebeurd was –alle fouten, misstappen en dommigheden ten spijt- was hij alleen maar welkom thuis!
Is dát misschien wat alle mensen ten diepste hopen en verlangen –ook vandaag, kerkelijk of niet- dat er een vader is die met een brok in het hart naar je uitkijkt en onvoorwaardelijk lief is. Immers, wij struikelen allemaal in het leven en wie van ons zou eens niet –met spijt in het hart- onvoorwaardelijk opnieuw willen beginnen.
Is dát misschien het profiel van de herder-paus waar velen in de kerk op hopen? En de niet-kerkelijken, mogen die ook iets vinden en zeggen? Natuurlijk mogen zij dat, het liefst wèl. De kerk van de toekomst is niet een naar binnen-gericht clubje gelijkgezinden, maar een veelkleurige beweging die bruggen slaat naar mens en wereld. En daar hoort een bijzondere vader bij!

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2013 - 10Vasten en/of naar binnengekeerd.
Als je met moslims spreekt over de Vastentijd is het moeilijk om elkaar te verstaan. Zij hebben een duidelijk begrip en woord voor de Vastentijd, de Ramadan Het is dan voor volwassen mensen die gezond zijn, niet op reis zijn, verboden om tussen zonsopgang en zonsondergang te drinken of te eten. Deze ramadan wordt dan bij zonsondergang door middel van de Iftar verbroken met een gebed. Een groot percentage moslims houdt zich hier ook aan, hetgeen in een geseculariseerd land als Nederland niet zo gemakkelijk is. In Marokko en andere islamitische landen is de gehele maatschappij hierop ingesteld. Als je dan zegt dat het eigenlijke vasten bij de katholieken zich beperkt tot Aswoensdag en Goede Vrijdag dan kijkt men je aan dat dat toch niet erg serieus te nemen is. Ook wordt de moderne interpretatie van naar binnen gekeerd zijn, duurzaamheid, behoud van schepping en milieu door de moslims niet altijd gewaardeerd, maar het is wel de kunst om aan dat Vasten zoals aan alle traditioneel christelijke tradities invulling te geven met moderne begrippen. De moderne mens is zoekende en wil zeker inhoud geven aan zingeving in zijn of haar leven. Vaak hebben de oude ideeën afgedaan, maar is er (nog) niets voor in de plaats gekomen. Het is de uitdaging, denk ik, voor iedere christen om aan een hedendaagse vormgeving gestalte te geven. Dat zal ook door ieder instituut, dus ook de kerken gedaan moeten worden om nog mensen te bereiken.

Pastor Jan Hopman

Uit het pastoraal team 2013 - 9In de afgelopen
weken spraken heel wat mensen met mij over de serie 'Op zoek naar God'. Vijf 'bekende' jonge Nederlandse vrouwen gingen voor een week naar het klooster, op zoek naar God. Toevallig in Oosterhout. Hebt u er iets van gezien? Ik zag niet alles, maar wat ik gezien heb vond ik boeiend. Twee van de vijf vrouwen gaven in de laatste aflevering aan dat de stiltedagen hen veranderd hebben. Ze hebben God gevonden en nemen wie ze ontmoet hebben mee op hun levenspad. Wat alle vrouwen vertelden was dat ze de dagen niet meer zullen vergeten. De intense ervaringen, de stilte, elkaar. Wat je mee mag maken verandert je. Dat is voor de vrouwen zo. Dat is voor iedereen zo. Enkele dagen voor zijn dood op 4 april 1968 zei dominee Martin Luther King: 'Ik weet niet wat er gebeuren zal, wij staan voor moeilijke dagen. Maar dat betekent niets meer voor mij, omdat ik boven op de berg ben geweest. Mijn ogen hebben de heerlijkheid aanschouwd van het komende rijk. Zoals alle mensen wil ik graag lang leven, maar dat is nu niet meer mijn zorg. Ik wil alleen Gods wil vervullen. Kome wat komt.
Pastoor Wiel Wiertz

Uit het pastoraal team 2013 - 8In Teteringen heet de voetbalclub RKVV DIA. DIA is de afkorting van DUC IN ALTUM. De naamgeving is ontstaan in een tijd dat de voetbalvereniging in Teteringen ten onder dreigde te gaan. Sommigen zeggen dat het vooral betekent: ga maar hogerop. Dat zou kunnen. Maar DIA heeft nog een andere betekenis. De woorden komen uit het Lukasevangelie, en in het Nederlands staat er: ‘Vaar naar het diepe’. Ik zelf vertaal DUC IN ALTUM graag zo: spring maar in het diepe (en dus: durf het avontuur maar aan; kop omhoog)! De tijd waarin we nu leven, wordt als moeilijk ervaren. Er gaan teveel bedrijven failliet. Er vallen teveel ontslagen. We allemaal moeten meer inleveren. De Kerk staat onder zware kritiek, en het geloven in God is niet vanzelfsprekend. Het ligt voor de hand om in een hoekje te gaan zitten of om bij de pakken neer te zitten. Maar DUC IN ALTUM is een roepingsverhaal. Waarom zou je aan de kant gaan zitten, als je ook anders kan kiezen? Hoeveel vertrouwen heb je in de oproep die de tijd, die een ander en die God aan jou doet? We zijn alweer een week in de Veertigdagentijd. Dat vraagt om een verdieping: hoe sta je in het leven? Hoe sta je in je relatie? Hoe sta je in de maatschappij? Hoe sta je in je geloof? En de wapenspreuk DUC IN ALTUM kan ons helpen op onze weg. Dat helpt ons in ons persoonlijk leven; dat helpt ons in ons maatschappelijk leven; dat helpt om de tijd weer goed te maken; het helpt ons om het samenwerkingsproject van de parochies verder vorm te geven.
Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2013 - 7Oefenen in leven

In de vespervieringen in de veertigdagentijd laten we ons inspireren door de zeven woorden van het Latifa-gebed, een eeuwenoud gebed of meditatie, waarbij je verschillende woorden uitspreekt, bewust ademhaalt en met je handen verschillende plaatsen op je lichaam aanraakt. Dit gebed heeft zijn oorspong heeft in het soefisme, een mystieke stroming van de Islam.
Deze zeven woorden zijn:
bestaan
verlangen
hopen
geloven en vertrouwen
loslaten
liefhebben
bereid zijn.

Het zijn zeven werkwoorden, die heel het leven omvatten.
Loslaten en bereid zijn, dat zijn denk ik de werkwoorden die ons in de vier parochies nu het meeste aangaan. We staan voor de opgave om vertrouwde zaken in onze parochies – parochiekernen in de toekomst - los te laten. En we staan voor de opgave om met een open geest in de nieuwe Augustunusparochie te stappen, zodat dit loslaten vruchtbaar kan zijn en tot iets nieuws kan leiden.
In de vespervieringen, die in de veertigdagentijd, vanaf 20 februari, elke woensdagavond in de Lucaskerk (Haagse Beemden, aanvang 19.30 u) gehouden worden, zullen we ons laten leiden door een van de woorden van dit gebed. In de leerhuisavond op 20 februari in de Lucaskerk zal Miriam Dirkx een inleiding geven over dit gebed, en zij zal dan ook de vesperviering leiden.br>
Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2013 - 6Geloof achter de voordeur
De trend was al veel eerder ingezet, maar nu wordt het ook vaker openlijker gezegd dat godsdienst nog wel mag, maar het liefst achter de voordeur, zeg maar privé. Immers, steeds minder mensen zeggen nog gelovig te zijn of gaan zelfs een stapje verder en laten zich uitschrijven. Hoe erg is dit?
Dat mensen verklaren niet meer te geloven en als uiterste consequentie daarvan niet meer bij een kerkgenootschap willen horen, is natuurlijk heel erg, want daar zit een heleboel persoonlijk verdriet en frustratie onder. En die wond is bijna niet te helen. Maar dat godsdienst voorlopig iets privé moet worden, lijkt mij niet zo erg. Ik zie het eerder als een kans!
Gelovige mensen, zijn mensen die leven met een Verhaal; een geloofsverhaal. Maar de taal van dat verhaal wordt niet meer verstaan in onze huidige moderne samenleving. Een kloof die steeds groter wordt. Maar geloof in God is niet iets dat vreemd of onbegrijpelijk moet zijn wil het gelóóf in het Heilige zijn. Geloof moet deel uitmaken van onze dagelijkse werkelijkheid en zich bedienen van de taal en de beelden die wij nu gebruiken. Bruggen slaan dus en het geloof bij de tijd brengen. Dat vraagt om een moeizame vertaling, maar die inspanning zullen wij moeten doen. En ik heb zelfs het idee dat God ons wat in die richting duwt en forceert! Ga maar achter je voordeur of beter misschien, ga in de luwte van je achterkamer en vraag je af hoe doodnormaal en alledaags dat kan zijn: Een mens te zijn met anderen, maar wel met een Verhaal!

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2013 - 4Samen geven wij kleur aan de wereld waarin wij leven. Dat doen we allereerst door wie wij zijn. Unieke mensen met geweldige mogelijkheden en talenten. Al die mensen samen met al die verschillende mogelijkheden bouwen onze samenleving in al haar facetten. We gaan relaties aan, vriendschappen, soms voor het leven. We spelen, studeren, lopen stage, werken, geven vorm en inhoud aan vrije tijd, genieten van het pensioen. We zijn gezond of ziek. We kunnen omgaan met een handicap of worden enorm beperkt. We doen vrijwilligerswerk, zijn lid van verenigingen, we zijn op zoek naar de zin van ons leven of niet,we maken ons druk en protesteren, we horen de roepstem diep in ons en geven er gehoor aan of niet, we voelen ons thuis in de kerk en vieren mee of niet, we zetten ons in vanuit de kerk of niet, we leven ons leven met of zonder kerk, met of zonder god. Het gebeurt allemaal. We zijn allemaal verschillend, maar houden met en ondanks alle verschillen van elkaar. En soms ook niet. Dit is zoals wij leven, zo zijn wij, en u of jij kunt dit nog aanvullen of met jouw accent kleuren. Ik ben er vast van overtuigd dat wie we ook zijn en hoe we ook zijn, God ons draagt in zijn hand. Hij is met ons op weg, Hij is er als wij Hem aanspreken. In Jezus komt Hij ongelooflijk dicht bij ons. Niet iedereen is dit met mij eens. Niet iedereen staat zoals ik in het leven. Niet iedereen kan dit zo ervaren. En dat hoeft ook niet. Zoals ook ik niet iedereen begrijp of kan volgen. Maar in ieder geval in ons mens-zijn kunnen we elkaar nabij komen en nabij zijn. We kunnen elkaar aanspreken en in de ogen kijken. We kunnen elkaar de hand reiken en samen zingen en samen feesten. Maar ook samen huilen als dat van ons gevraagd wordt. Het leven delen in al zijn facetten. Samen bouwen aan de wereld waarin wij leven. Zo treed ik het leven tegemoet. Zo treed ik mensen tegemoet. Als gelovige, als man van de kerk. Hopelijk tot geluk van mezelf en tot geluk van velen.Pastoor Wiertz

Uit het pastoraal team 2013 - 5 (1)Balans opmaken. Het is altijd goed om aan het einde van een werkperiode de balans op te maken en zeker als je 65 wordt en als pastoraal werker volgens de regels van het Bisdom met pensioen gaat. Vanaf maart 2004 werk ik na 12 in Chili gewerkt te hebben, met veel vreugde in de parochie Breda-Noord en vind het jammer dat ik de parochie en de wijk op 19 mei moet loslaten. Dat loslaten is nog niet zo’n gemakkelijk proces, merk ik nu al. Je probeert nu al dingen over te dragen, maar je voelt dat collega’s en groepen en mensen nog niet zover zijn. Toch is het goed, denk ik, dat je het aankaart, omdat ook degene die een beroep op je doen of gewend zijn steun te vragen er aan zullen moeten wennen dat je er na het afscheidsfeest op 19 mei gewoon niet meer bent, tenminste niet meer in de parochie en ook niet in het samenwerkingsverband. Dat wil niet zeggen dat je nooit meer je gezicht laat zien, maar niet meer met de stempel en de verantwoordelijkheid, die je nu hebt. (zie ook (2)

Uit het pastoraal team 2013 - 5 (2)Het is ook goed om na negen jaar terug te treden en wat anders te zoeken en plaats te maken voor anderen, die het ongetwijfeld anders zullen doen. Wel zullen ze de rijke traditie van Breda-Noord kunnen benutten om er een eigen gezicht aan te geven. Ik kijk met grote tevredenheid terug op een boeiende tijd, waar ik veel mensen heb mogen ontmoeten in en buiten parochieverband, een aantal mensen heb mogen helpen en voor enkelen zelfs van existentiële betekenis geweest ben met name in de toeleiding naar het generaal pardon.
Daarnaast is er zeker ook structureel iets tot stand gekomen. Ik denk aan de oprichting van de Stichting Vredesweek Breda e.o. en het S.T.O.B. (Steunpunt ongedocumenteerden Breda e.o.) en niet te vergeten de beide Inlopen (Inloop Clement Haagse Beemden) en (Inloop Voor Elkaar). Ik heb ook zelf veel van mensen geleerd, hoe sommigen een groot geloof hadden en ondanks veel tegenslag toch verder konden. De uitdaging is nu voor mij om nieuwe zingeving in het leven te vinden, maar de zin in het leven vind je vanuit de christelijke inspiratie bij de mens zelf.

Pastor Jan Hopman.

Uit het pastoraal team 2013 - 3Op straat hoor ik mensen klagen. Klagen over het weer, maar dat is van alle tijden. Klagen over de buren, maar dat is ook altijd al. Klagen over de regering; maar ook dat hoort er bij. Klagen over de kerk, dat is helemaal in. Klagen over de dokter, ook in. We klagen wat af met elkaar. Soms terecht; soms gewoon omdat mensen wel iets opvangen, maar vergeten door te vragen. Klagen is een sterke uiting van wat ons dwarszit; of omdat het ons niet zint; of omdat we perse gelijk willen hebben. Mopperen ligt er vlak tegen aan. En je raakt er aan gewoon. Zo af en toe ben ik helemaal verrast als iemand zomaar dankbaar is. Dankbaar voor het weer; dankbaar omdat er in zijn ogen een klein wondertje gebeurd is; dankbaar voor onverwachte aandacht; dankbaar voor wat de kerk doet; dankbaar om de gezondheidszorg nog altijd iets kan doen. Dankbaar is een krachtig element in ons geloof. Naast vertrouwen, naast vooral liefde. Het jaar 2013 wordt een mooi jaar als we er samen en schouders onder zetten. We groeien door de kracht van dankbaarheid en door de liefde voor elkaar. Dat schept evenwicht tussen klagen en danken.
Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2013 - 2Wat doen we met de kerststal? Op zondag 6 januari, het feest van de Openbaring van de Heer, hebben we de periode van kerstmis afgesloten. De kerststal is afgebroken, de beelden zijn opgeslagen voor de volgende keer.
In de Bethlehemkerk heeft de kerststal voor het laatst gestaan.
‘Wat zullen we met de kerststal doen?’ vroeg de bouwer mij toen we overlegden op welke dag in januari we de stal zouden afbreken.
Ik had daar zo gauw geen antwoord op.
De stal bij het grof vuil te zetten - zijn suggestie - vond ik wel erg cru.
Dit voorval – wat doen we met de kerststal?- geeft aan dat op weg naar de nieuwe Augustinusparochie veel moeten loslaten.
Dat geldt zeker voor de Bethlehemparochie.
Maar er kan iets moois voor in de plaats komen.
Dat lukt als we elkaar blijven vasthouden.
En als we ervoor blijven inzetten het verhaal van Jezus door te vertellen.
Al zal dat voor de parochianen van de Bethlehemparochie, en voor de kinderen van de basisscholen van de Haagse Beemden, met kerstmis 2013 bij een andere kerststal zijn.

Pastor Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2013 - 1Het kleine en kwetsbare …………..

Met Kerstmis vieren wij dat God in een pasgeboren kind in onze wereld wil wonen en onze redding wil zijn. Maar hoe is dat mogelijk, een kind?! Hoe kan een pasgeboren kind onze Redder zijn? Een pasgeboren kind is het enige dat écht is; het is kwetsbaar en broos, en het maakt je stil………..
Maar pas op, het is zó kapot!
Het kleine en het kwetsbare, dat wat ons stil maakt in onze wereld, is steeds weer het begin van iets goddelijk nieuws! In niets anders dan in het kleine, kwetsbare en stille komt God aan het licht. Maar steeds weer wordt het óók bedreigd, in de kiem gesmoord door grof geweld of door plat gevat amusement.
Je zou je erdoor verslagen kunnen voelen, je dan maar gewonnen geven, je niet meer laten leiden door verlangens, hoop of verwachting. Niet meer dromen van iets nieuws –óóit. We kunnen toch niets doen aan de ellende in de wereld, zoals zovelen tegenwoordig zeggen. Maar, is dat waar, kunnen we niets meer doen?
In Gods naam, we kunnen wél wat doen, je kunt altijd wat doen. Het kleine, kwetsbare, stille in onze wereld vraagt om instemming: ‘Wil je me koesteren, beschermen, verder dragen, alsjeblieft …… of niet?! Het kleine en kwetsbare in onze wereld; de droom, het verlangen, de hoop, je kunt er voor kiezen!
Goddeloosheid zal onze wereld teniet doen, wereldse begeerten zijn eindig; Maar God eren door het kleine en weerloze recht te doen heeft de toekomst. Uit eigen kracht alleen zullen wij niet overleven, echt niet. Het kwetsbare, broze Kind uit de kribbe brengt ons samen en maak ons stil. Hij is onze Redder, want Hij is écht!

Pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2012 - 52We hebben Kerstmis gevierd en gaan op weg naar het Nieuwe Jaar.

Je ziet dat mensen het Kerstfeest op veel verschillende manieren invullen.

Dit bleek wel uit de straatinterviews, die jongeren van het Newmancollege hielden tijdens de maatschappelijke stage. De één deed er helemaal niets aan, ging op wintersport, voor de ander was het gezelligheid thuis met de gehele familie en een redelijk luxe maaltijd, voor weer een ander was het verdriet, omdat je de eenzaamheid nog sterker voelde. Voor een belangrijke groep was ook het bezoek aan de kerk belangrijk en dat blijkt ieder jaar weer uit het massale bezoek, juist met Kerstmis. Voor mij was het bijzonder dat Hassan Lammou van de Stichting Marokkaanse jongeren en de Stichting Heroes ons tijdens de jongerenviering in de Franciscuskerk toesprak over het thema respect hebben voor elkaar.

Hij zei: “Voor velen is het Kerstverhaal een louter gebeuren. Dat kan gezien worden als een Nederlandse feestdag, puur voor de gezelligheid. Voor een ander deel heeft Kerst zeker nog wel een religieuze lading. En ook met deze groep delen moslims iets heel belangrijks: Jezus. Een verschil in benadering van deze bijzondere persoon is dan wel dat de ene groep deze ziet als God en de ander als Profeet (mens), maar beiden zien hem als inspiratiebron.
Ik denk als mensen met een verschillende religieuze achtergrond met respect over elkaar spreken en vooral ook zo met elkaar omgaan, dat dan de boodschap van vrede op aarde vorm gegeven wordt.

Pastor Jan Hopman

Uit het pastoraal team 2012 - 51Weet u,
ik kan u alleen maar uitnodigen om de ontwikkelingen op weg naar de ene Augustinusparochie van dichtbij te volgen en om met ons mee te doen waar u maar kunt. Geloven was vroeger iets dat hoorde bij het ritme van je leven. Het hoorde erbij als in- en uitademen. Ikzelf ben, wat het bewuste geloven betreft, helemaal van 'na' het Tweede Vaticaanse Concilie. Ik heb veel 'van vroeger' nooit meegemaakt. Ik ben opgegroeid in een 'moderne' parochie. Maar toch, tegelijkertijd.....ook in mijn leven hoort geloven erbij als in- en uitademen, tot op de dag van vandaag. Geloven, meedoen met alle gelovigen, op weg zijn als vitale parochiekern naar die ene nieuwe parochie, daartoe nodig ik u uit. Denk er eens echt over na.
Soms kunt u geconfronteerd worden met iets waarvan u denkt: hoe kan dat nou, wat is dat nou? Weet dan dat in de Augustinusparochie zal gelden dat: de parochie daar is waarvan wij afspreken dat de parochie daar is (!). Met 'Oud en Nieuw' brengen we de gang naar de ene parochie voor het eerst (vooruitlopend) liturgisch in beeld. We vieren Oudjaar om 17.00 uur in de Michaelkerk en Nieuwjaar om 11.00 uur in de Franciscuskerk. Vieringen waar iedereen uit de vier parochiekernen hartelijk welkom is! Tijdens een van de informatieavonden zei iemand: Het is ook heel symbolisch om juist met Oud en Nieuw alle parochianen uit te nodigen naar de gezamenlijke viering te komen. Door te komen laten we zien 'dat we van Oud naar Nieuw' gaan. In relatie tot de groei naar onze Augustinusparochie een prachtige opmerking, midden in de roos.

Pastoor W. Wiertz

Uit het pastoraal team 2012 - 50Nu de sneeuw valt, is het weer tijd om te dromen. Dromen van mooie dagen en van een vredige wereld. Alle geluiden worden gedempt. De wereld is zelf is woelig. Alles is in beweging. De crisis lijkt nog steeds niet ten einde. Tijd om ook om over je geloof na te denken. Waar gaat het mij, ons nu echt om? En wat helpt het ons nu? Als we uitkijken naar het Kerstkind, kan ons dat op vele manieren in beweging zetten. Geloven beschermt ons niet tegen van alles. Wat doet het dan wel. Geloven is op zoek zijn naar je eigen ziel, je hoop, je liefde en je vertrouwen. Dat is het fundament zoeken in alles. Vooral vertrouwen hebben we nu nodig. Vertrouwen in onszelf, vertrouwen in elkaar, vertrouwen dat we samen aan een goede toekomst kunnen bouwen, vertrouwen in God. Zonder vertrouwen raken we het overzicht kwijt. Zonder vertrouwen raken we de weg kwijt. Toch mooi, dat de sneeuw valt. Het geeft je tijd om even zelf stil te vallen. Diaken Vincent de Haas

Uit het pastoraal team 2012 - 49Advent Verwachten én staande blijven Verwachten én staande blijven. Dat zijn de twee basishoudingen van de christen in de advent. Verwachten; uitkijken naar de bevrijdende komst van God en intussen zelf aan de slag gaan om die komst mogelijk te maken. Staande blijven. Dat is lang niet altijd gemakkelijk als u tegenslag meemaakt. In uw persoonlijke leven, in uw werk. Het geldt ook voor onze parochies Volgend jaar gaan zij op in de nieuwe Augustinusparochie. De beweging naar een grote parochie vindt formeel zijn voltooiing; de huidige parochies worden parochiekernen. In het komende jaar staan wij voor de uitdaging hoe we verder naar elkaar toe kunnen groeien tot een bloeiende parochie. Daarnaast staan we voor de uitdaging om ook onze eigen parochiekernen vitaal te houden. Want de nieuwe parochie wordt gevoed vanuit de parochiekernen – als die niet vitaal zijn, dan kan de nieuwe parochie dat ook niet zijn. Zeker is dat komend jaar veel over ons heen zal komen. We hebben elkaar nodig om staande te blijven. Wij kunnen staande blijven vanuit het vertrouwen dat we er niet alleen voor staan God is met ons. In het kerstkind heeft Hij zich naar ons toegewend. Hoopvol wachten wij op zijn komst. Ik wens u een inspirerende adventsperiode toe. Pastor Frans Verkleij

Uit het pastoraal team 2012 - 48Advent

De Advent is begonnen, dat is kerkelijke taal voor aankomst. Een voorbereidingstijd van 4 zondagen. Met Advent gaan we op weg, dóór donker naar licht, om tenslotte aan te komen bij het Licht, de geboorte van het kind Jezus.

Een tijd van verwachting en verlangen naar verlichting in ons leven. En wie hoopt daar niet op?

Advent staat eigenlijk model voor de weg die ieder mens moet gaan. Het leven ontmoedigt ons vaak. Steeds maar weer zien wij verwachtingsvol uit naar beter en verlangen en hopen wij op licht.

De bijbelse verhalen die we elkaar onderweg vertellen, moedigen ons aan om vooral uit te zien naar licht, naar boven, naar verder dan je neus lang is, want verlichting –let maar op- zal komen! En denk niet: ‘Och, dat zijn slechts mooie verhalen van heel lang geleden, die gebeuren niet meer’. Soms sta ik er verbaasd over hoe ‘wonderlijk’ het in een mensenleven kan gaan, hoe onverwacht en wonderlijk mijn leven is gegaan en gaat.

Bijbelse verhalen zijn niet wonderlijker dan onze verhalen, maar vertellen ons dat de onvermoede Bron van ons leven –God- steeds weer op onverwachte wijze redding brengt.

Advent is de weg gáán door het donker naar het Licht. Met deze belangrijke tip er nog bij:

let vooral op de wonderlijke tekens die je onderweg ziet gebeuren: het zijn momenten waar God in het spel is. Dus, wees waakzaam, hoop op beter en kijk verder dan je neus lang is: je redding is nabij!

pastor Ben Hendriksen

Uit het pastoraal team 2012 - 47Liturgie en diaconie.

Interessant is het debat over de vraag of en hoe de zondagse liturgie aan moet sluiten bij de werkelijkheid van alledag. Dat debat is niet nieuw. Ik herinner me nog wel dat we op de kleinseminarie tijd, dat was tussen 1960 en 1966 dat debat al voerden. Het was de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie en alle deuren en ramen werden toen open gesteld. Leken kregen meer invloed op de liturgie en de volkstaal werd ingevoerd. Ook maatschappelijke vraagstukken kwamen terug in de liturgie en het was het begin van jongeren vieringen. Dat debat wordt anno 2012 heden ten dage wederom gevoerd. Gaat het om het vieren van de Eucharistie met al zijn implicaties, gaat alles volgens de voorschriften, wat is de rol van de priester, de diaken, de pastorale werker en wat is de relatie met maatschappelijke vraagstukken, met wat er in het leven van mensen gebeurt, met dingen die zich in de wereld voordoen. Komt de diaconie terug in het wekelijkse vieren. U begrijpt wellicht dat ik daar een warm voorstander van ben.. Het debat hierover is nog niet gesloten.

Pastor Jan Hopman

Uit het pastoraal team week 2012 - 46Pesten is iets van alle tijden. Je hebt in gradaties. Verdrietige ouders hebben de onverwachte zelfgekozen dor van hun enigst kind een prominente plrek gegeven te midden van de rouwadvertenties. Hij hield het niet meer uit. Jarenlang gepest. Wat is er door de pesters tegen hem gezegd en over hem . Hij sprak Hij sprak er niet over met zijn ouders, hij sprak er met niemand over. Hij zat helemaal vast, twintig jaar oud. Het hoefde voor hem niet meer.
Hij kon niet meer. Pesten? Hebt u, heb jij wel eens iemand gepest? Genadeloos? Alleen of met anderen samen? Lekker sterk. Bent u of ben jij gepest? Of word je nu gepest? Met wie praat je erover? En u? Heb ik wel eens iemand gepest? Niet echt. Maar ik heb ook nooit iets gedaan om een ander ervan te weerhouden pestgedrag te vertonen.
Ken ik iemand die gepest werd?
Ja, in de loop van de jaren ben ik heel wat mensen tegen gekomen die moeilijke tijden hebben gekend. Soms lukte een verandering van omgeving en stopte het pestgedrag, maar ook heb ik verhalen gehoord van mensen die ook na een verandering, in een andere omgeving toch weer gepest werden. Soms vertelden mensen dat ze gaandeweg het leven geleerd hebben weerbaar te zijn.
Blijkbaar is dat nodig. Al dat pesten betekende en betekent (!!!!) diep verdriet
. Het stelselmatige en voortdurende pesten van een ander gaat haar of diens leven volledig beheersen. In het alleruiterste geval hoeft het dan niet meer. Niemand wil zich zo apart gezet voelen. Zo buiten gesloten. Niemand.

pastoor Wiel Wiertz

Uit het pastoraal team week 2012 - 45BIJEENKOMST BEWEGING VAN BARMHARTIGHEID BREDA. Op maandag 6 februari om 19.30 uur komt de Beweging van Barmhartigheid weer bijeen in de Michaelkerk. De bijeenkomst op 6 februari staat in het teken van de lezing van de dag: Mc. 6, 53–56. Dit evangelie gaat over de genezing van zieken door Jezus. Ook wij we gaan regelmatig met zieken op weg. Doen we dat met vertrouwen? Vertrouwen in Hem?

Uit het pastoraal team week 2012 - 47Het gaat om menselijke waardigheid en om goedheid, zei hij. Ik keek deze Turkse moslim blij verrast aan. We waren in de ontmoetingsruimte over Kerst aan het spreken. En omdat de deur van de kerk openstond, kwamen op drie momenten mensen binnen. Een oude bekende die al 30 jaar weg was, twee mensen die een fietstocht aan het maken waren, en een man en een vrouw uit Turkije. Hij noteerde voor me ook nog het adres van een kerk in Antalya die ik absoluut bezoeken moest omdat hij zo leek op onze kerk. We waren onmiddellijk op het goede spoor van Kerst. Je kan wel over menselijke waardigheid spreken, en dat belangrijk vinden, maar je moet het vooral doen. Deze moslim gaf ons een inkijk in zijn overtuiging. Zij gaven ons samen nog meer te denken. over banden bouwen over grenzen heen. En we wilden helemaal niet gestoord worden in ons gesprek. Maar daar was op drie momenten een inbreuk die ons drie keer iets moois gaf. We zetten te weinig de deur van de kerk open. Als we meer durf en meer vertrouwen hebben, zouden we meer openstaan voor ontmoetingen en voor verrassingen. En inderdaad: wat doen we aan menselijke waardigheid en aan goedheid? Niet alleen met Kerst, maar elke dag. Diaken Vincent de Haas