menu

Aanmelden nieuwsbrief

Augustinusparochie Breda kan geen garanties geven met betrekking tot de werking van de website en de beschikbaarheid ervan.

Augustinusparochie Breda geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem wordt geraadpleegd of die via dit systeem wordt uitgewisseld. Evenmin kan Augustinusparochie Breda garantie bieden betreffende de veiligheid van de website noch voor de schade die direct of indirect het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website. 

Augustinusparochie Breda is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door het bezoek en/of gebruik van de website. Augustinusparochie Breda behoudt zich het recht voor om gebruikers te weigeren zonder opgave van reden. Van dit recht kan zowel vooraf als achteraf gebruik worden gemaakt. Gebruikers kunnen hierbij geen aanspraak maken op een vergoeding van eventuele schade.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Augustinusparochie Breda.

De website kan enkel gebruikt worden op de daarvoor aangegeven manieren, het op een andere manier gebruiken is verboden.

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen of in licentie te geven.

Het is niet toegestaan een hyperlink naar deze website zo in te richten dat een internetgebruiker de website van Augustinusparochie Breda in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Augustinusparochie Breda behoudt zich het recht voor om in de toekomst wijzigingen aan te brengen in zowel codes als functionaliteit van de website.

Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.