menu

Aanmelden nieuwsbrief

Uit het pastoraal team 2018- 46Wanneer gij al deze dingen ziet, weet dan dat het einde nabij is, ja voor de deur staat. Marcus 13: 29
Ons geloof heeft in de eeuwen door heel veel spannende tijden meegemaakt. Toen Marcus zijn evangelieverhaal opschreef, was het een heel spannende tijd. De tempel was in het jaar 70 verwoest, met de grond gelijk gemaakt. Dat was een heel schokkende ervaring voor de joden, de tempel was immers het middelpunt van hun godsdienstbeleving. Maar ook voor de christenen was deze gebeurtenis schokkend, zeker ook omdat veel christenen van joodse afkomst waren. Op talloze plaatsen werden zij vervolgd, velen werden gemarteld om hun geloof, velen vonden de dood. Veel christenen vroegen zich angstig af: overleven we dit? We zijn nu bijna 20 eeuwen verder in de tijd. Het is een totaal andere tijd, toch is het ook nu best spannend. Voor veel gelovige mensen is deze tijd best spannend en leeft bij velen de vraag: overleven we dit? niet als individu maar als geloofsgemeenschap. Het gaat niet goed met de Kerk van Jezus, tenminste niet hier in Nederland en in heel West-Europa.
Het is best spannend en ik zou best willen weten hoe de Kerk van Jezus er over 50 jaar uit zal zien. En eigenlijk gaat het ook nu om de vraag: komt Jezus spoedig terug? Dezelfde vraag als bijna 20 eeuwen geleden maar wel met een heel andere inhoud. Toen dacht men aan het einde van de wereld en dan zou Jezus op de wolken verschijnen om alles te voltooien. In die zin verwacht niemand van ons de terugkomst van Jezus.
Misschien denkt u: is hij dan weggegaan? Hij is toch altijd bij ons gebleven in de kerk, in de sacramenten, in onze gebeden, in onze liederen. Dat klopt, voor ons tenminste, voor ons die nog regelmatig in de kerk komen. Maar hoeveel ouders leren hun kinderen nog verhalen over Jezus? Wat weten ze zelf nog van zijn boodschap? Hoeveel mensen verdiepen zich in de bijbelverhalen? Hoeveel mensen praten wel eens over hun gelovig zijn?
Het is best spannend. Zakt het geloof in Jezus helemaal weg in onze samenleving, of komt hij toch terug, raken mensen toch weer in Hem geïnteresseerd. Maar laten we wel bedenken: welke kant het opgaat, hangt voor een groot deel van ons af, hoe wij ons gelovig zijn beleven en zichtbaar maken, hoe ons leven anderen zal inspireren. Tegelijk mogen we ook de hoop hebben dat Jezus zijn Kerk ook in de toekomst blijft ondersteunen. Als die Kerk alleen maar mensenwerk was geweest, dan was ze allang over de kop gegaan.
Richard Lobo

Gedachte 2018 - 46 ''Goede communicatie versterkt elke relatie.''
Bond Zonder Naam

Trefwoord(en):

Het werk van de Broeders van Huijbergen in Breda van 1866 tot 2014.Op donderdag 29 november om 19.30 uur zal in het Mondiaal Centrum aan de Roland Holsstraat 71 Broeder Bram Hommel allereerst een overzicht geven van de communiteiten en werkzaamheden van de Broeders in Breda in de periode van 1865 tot 2014. Zij gaven vorm en inhoud aan het onderwijs in West-Brabant, richtten tal van scholen op en hadden ook een jongenskweekschool. Maar ook stonden zij aan de wieg van voetbalclub S.A.B. en JEKA omdat zij vonden dat sporten een nuttige bezigheid is en mensen verbindt.
Het hoofdaccent van de avond, die met een powerpointpresentatie begeleid wordt ligt op de spiritualiteit van de congregatie, wat waren hun uitgangspunten, wat was hun inspiratie van waaruit zij hun werk konden doen. Hun verhouding met de lange spirituele traditie van Woestijnvaders, Benedictus, Franciscus, Ignatius en Vincentius (Don Bosco)
In het verlengde hiervan zal hij proberen uitgaande van het `Rijk Gods` als metafoor oude waarden zoals deemoed en belangeloze liefde herkenbaar maken in hedendaagse termen

Hoe kunnen we in deze tijd ontvankelijk zijn en daardoor creatief zijn voor de invloed van een God die ons denken en spreken te boven gaat. Het is het open staan voor een ondergaan en ervaren van diens invloed, die niet consumptief is, maar ons energie geeft om de waarheid, schoonheid en liefde te realiseren.

Hierbij gaat het ook om na te denken over de belangeloosheid van de liefde, want onze liefde bevat steeds een bepaalde graad van eigenbelang. Jezelf daarvan bewust zijn en steeds proberen de ander lief te hebben zoals hij/zij is. Het gaat erom dat je je liefde steeds moet proberen uit te zuiveren en niet slechts kijkt vanuit de bril van je behoeften.

Aansluitend zal een vertegenwoordiger van het Mondiaal Centrum laten zien hoe het opvangen van ongedocumenteerden (mensen zonder papieren), de Naald en Draadgroep de Inloop en Samen Eten in het verlengde liggen van het werk van de Broeders van Huijbergen en waar hedendaagse begrippen zoals compassie en presentie centraal staan. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en is er koffie en thee om wat na te spreken. Zie ook website www.mondiaalcentrumbreda.nl

Trefwoord(en):

Vespers Kapel Maria Mater Dei, bidden de zusters van de congregatie Allen voor Alles samen met ons de vespers in de kapel van Maria Mater Dei, Brabantlaan 5, Breda. De apostel Paulus schrijft: zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen. De vespers wordt al eeuwen door de Kerk gebeden, en bestaat uit psalmen, het evangelie van de zondag en stille overweging. We stellen omwille van het roepingenpastoraat in het bisdom het Sacrament uit, en aanbidden. Heel die vespers is dus een bijzondere intentie voor roepingen. We bidden dat God mensen roept die met ons mee willen doen in de parochie, of die ons willen voorgaan in geloof.
Na het zingen van het Tantum Ergo volgt de zegen met het Sacrament. Graag nodigen wij u uit met de zusters en met ons mee te bidden, te zingen en te mediteren.

Wat geloof ik eigenlijk? Praat je wel eens met iemand over je geloof? Wat geloof je? Hoe belangrijk is het geloof voor je? Wat voor rol speelt je geloof in je leven? Nog een stap verder: waarom leef ik eigenlijk, wat is de zin van mijn leven. Ben ik gelukkig zoals ik nu leef?

Een aanbod voor jou
Vragen die ieder mens heeft. Heel herkenbaar. Antwoorden zijn niet zo eenvoudig. Wil je een poging doen om samen een antwoord te vinden? Meld je dan aan voor een 10-daagse cursus. Een aanbod van de katholieke kerken in Breda.

Succesvol
Deze zogeheten Alpha cursus wordt met veel succes al tientallen jaren gegeven in veel landen over de hele wereld. In Nederland hebben ongeveer 220.000 mensen zo’n cursus gevolgd en velen zijn er erg enthousiast over.

Hoe ziet het programma eruit?
De bijeenkomsten bestaan uit een gezamenlijk maaltijd, een korte lezing en een groepsgesprek. De lezingen geven een verdieping in het katholieke geloof en behandelen vragen als: Wie is Jezus nu eigenlijk, Hoe kun je geloven? Waarom zou je de Bijbel lezen, Wie is de H. Geest, Hoe zit het met het kwaad in de wereld en wat is de betekenis van bidden. In de groepsgesprekken spreken we met elkaar als (niet-) (of een beetje-) gelovige over de onderwerpen.

11 bijeenkomsten: waar en wanneer?
Er zijn 11 bijeenkomsten om de week op donderdagvond en een op zaterdag.
Plaats: de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk, Hooghout 67, in Breda
Aanvang: 18.00 uur tot 21 uur.
We beginnen op 17 januari 2019, de laatste bijeenkomst is gepland op 23 mei 2019.
Meer informatie vragen of aanmelden kan bij Hanneke Oomen

Trefwoord(en):

AugustinuskoorOp Tweede Kerstdag zal het Augustinuskoor o.l.v. Rikie Bansberg de Augustinusviering opluisteren. De Eucharistieviering is om 10.30 uur in de Lukaskerk.
De repetities voor deze viering zijn op zaterdag 15 en 22 december van 9.30 uur tot 11.30 uur in de Franciscuskerk aan het Belgiëplein te Breda.
Heeft u nog nooit meegezongen met het Augustinuskoor, geeft u dan op bij hannekeoomen@online.nl

Vormsel 2019Als uw zoon of dochter in groep 8 zit, mag hij of zij het sacrament van het heilig vormsel ontvangen in de kerk. De vormselviering vindt plaats op de vrijdag voor Pinksteren, 7 juni 2019. Graag bereiden we uw kind voor op het vormsel. Het doel van deze voorbereiding is om u te ondersteunen in de geloofsopvoeding van uw kind. Wij bieden uw kind de gelegenheid om op een eigen manier haar of zijn geloof verder te ontdekken, te verdiepen en te verbreden.

Het aanbod dat we de vormelingen bieden, bestaat uit de startzondag, twee zaterdagen in een klooster, en een drietal andere activiteiten.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het vormsel: Hoe wordt de voorbereiding vorm gegeven? Of wat houdt het voor mij als ouder in?
Om op deze en andere vragen een antwoord te geven, organiseren wij een startzondag
op zondag 24 februari 2019, om 10.00 uur
in de Michaelkerk, Hooghout 67 in Breda. (om 9.45 uur staat de koffie klaar)


Graag horen we van u of uw kind mee wil doen met de voorbereidingen. De aanmelding kan digitaal, en wel naar emailadres hannekeoomen@online.nl. We ontvangen uw aanmelding graag zo snel mogelijk, uiterlijk 1 februari 2018. U krijgt vervolgens digitaal het aanmeldformulier toegestuurd en de data met het volledige programma.

Werkgroep Vormsel

BijbelQuiz 2018Zoals jullie weten wordt elk jaar de Bredase BijbelQuiz georganiseerd, en zo ook dit jaar.
Op 16 november aanstaande is het zo ver, de 11e Bredase BijbelQuiz. Wij willen graag alle pastorale beroepskrachten, vrijwilligers en andere parochianen uitnodigen hieraan deel te nemen en te proberen om de felbegeerde eerste prijs in de wacht te slepen.
In de bijlage vinden jullie meer informatie over de tijd en locatie. De posters die jullie kunnen ophangen in de kerk hebben jullie als het goed is al binnen, zo niet, of voor meer exemplaren, kunnen jullie mij benaderen of deze zelf afdrukken.
Namens het team van de Bredase Bijbelquiz Martijn Kurstjens Pastoraal werker Parochie van de Heilige Familie M: 06-18466512

Bijlage(s):

DopenIn onze parochie worden de laatste jaren ongeveer 60 kinderen per jaar gedoopt. Meestal gaat het dan om baby’s of kleine kinderen. Toch zien we de laatste jaren ook het aantal volwassenen dat gedoopt wordt toenemen. Een mooie ontwikkeling. Die volwassenen gaan een apart traject in, waarbij ze in een periode van meerdere maanden worden voorbereid op de Doop, Eerste Heilige Communie en Vormsel.
Dit vind plaats in een reguliere viering, dus in aanwezigheid van de geloofsgemeenschap waarin de dopeling wordt opgenomen. Voor kleine kinderen is dat een ander verhaal. De ouders worden als voorbereiding uitgenodigd voor een voorbereidingsavond, waarbij we spreken over de betekenis van dopen voor de ouders en voor het kind. We leggen ook de rituelen rond de doop uit en tenslotte plannen we de doopdatum. Tot nu tot worden de kinderen individueel gedoopt.
Vanaf 1 januari 2019 komt daar verandering in. We gaan vanaf dat moment de kinderen in een groep dopen. Dat betekent dat door de aanwezigheid van meerdere gezinnen er een kleine gemeenschap ontstaat waarin de kinderen worden opgenomen. We zien dan op kleine schaal gebeuren wat bij volwassenen op grote schaal gebeurt, want uiteindelijk betekent dopen toch dat je toetreedt tot de grote gemeenschap van de wereldkerk.
Het brengt een aantal veranderingen met zich mee, die we bij de aanmelding voor een doop met de doopouders zullen bespreken. Samen met de pastores en de doopvoorbereidingswerkgroep zullen we gaan werken aan de voorbereiding van mooie doopvieringen.
Namens het pastoraal team en de werkgroep.
Anja Wauben.

Trefwoord(en):

Vier seizoenen koffiemiddag in de MichaelkerkMaandag 19 november 2018 komen wij weer samen voor de 3-maandelijkse koffiemiddag in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk.
De aanvang is 14.00 uur en IEDEREEN is van harte welkom.
De heer Ton Hinten, bij ons inmiddels welbekend vanwege zijn leuke historische filmpjes laat ons dit keer een filmpje zien over de geschiedenis van V&D met de titel “van manufacturenwinkel tot warenhuis”.
Voor deze middag, met koffie/thee en een drankje vragen wij u ter tegemoetkoming in de kosten een bijdrage van € 2,00.
Wij kijken er weer naar uit u te ontmoeten.

Mededeling MichaelkernMet ingang van 1 november is het parochiecentrum van de Michaelkern op weekdagen geopend van 9.30 tot 12.00 uur.

Trefwoord(en):

Zing ie Graag?Kerkkoor Consonne zoekt projectzangers
Zing mee met Lessons and Carols op zaterdag 22 december en in de nachtmis op 24 december.
Beide in de Willibrorduskerk in Teteringen
We zingen prachtige Engelse Carols en mooie Nederlanse kerstliederen
Alle stemmen zijn welkom
Meld je aan via mevanbaar@kpnmail.nl
We repeteren op woensdag van 19.30 tot 20.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Willibrorduskerk
24- 31 okt
14- 28 nov
12- 19 dec

Trefwoord(en):

Augustinus magazine nummer 12 'Omzien naar elkaar'Het nieuwe Augustinus magazin is verschenen
U kunt het lezen via deze link
https://portal.parochiemagazin.nl/digital/2130/180/3959

Trefwoord(en):

Eerste Communie 2019 Augustinusparochie BredaIn 2019 zijn er in de Augustinusparochie twee vieringen voor de Eerste Communie:
• Kinderen van Breda-Noord en Haagse Beemden doen hun Eerste Communie op zondag 19 mei om 10.30 uur in de Franciscuskerk in Breda-Noord.
• Kinderen van Breda-Oost en Teteringen doen dat op zondag 26 mei om 10.00 uur in de Willibrorduskerk in Teteringen.
De voorbereidingstijd vindt plaats tussen carnaval en Pasen.
Als u uw kind wilt aanmelden, stuur dan een e-mail met de naam van uw kind, uw adres en bij welke kerk u hoort naar 1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl t.n.v. Annie Aarts. (06-18842219) U krijgt dan een aanmeldingspakket met alle informatie toegestuurd.
Annie Aarts
Coördinator Eerste Communie
Augustinusparochie Breda

Kopij / Aanmelden NieuwsbriefAanmelden / afmelden of een wijziging voor de nieuwsbrief s.v.p. rechtsboven in via de aanmeldknop op de home pagina van deze site

Of klikken op deze link
 
Voor vragen / opmerkingen of kopie voor de nieuwsbrief kunt u de mail versturen naar: marrydon@hotmail.com

Trefwoord(en):
Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.