menu

Aanmelden nieuwsbrief

Uit het pastoraal team 2018- 17Christen: Kers op de taart!

Vorige week vierden wij Roepingenzondag. Vieren?
Wij gelovigen vieren dat wij geroepen zijn om goede herders te worden, in het voetspoor van onze herder en voorganger Jezus Christus. Hij, de steen die door de leiders en oudsten van het volk niets waard werd geacht, maar die de hoeksteen werd van een beweging van gelovigen die er niet vandoor gaan, maar blijven en vechten voor degenen die het in onze samenleving niet redden en ten onder dreigen te gaan. Gelovigen, wij allen dus, priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en gewone gelovigen. Niet alleen priesters en diakens -die vergissing wordt nogal eens gemaakt- maar wij allemaal!
Geroepen, om eerst en vooral de mens te worden die wij moeten worden en die God voor ogen had nog voordat wij werden geboren. Gewoon die man of die vrouw dus, met dit of dat talent, met die of deze onhebbelijkheid, met dat humeurige of juist zonnige karakter. Eerst gewoon mens dus en daarnaast geroepen om christen te zijn, priester, diaken, pastoraal werk(st)er of gelovige, zeg maar als kers op de taart. Mensen, mannen en vrouwen, vrije individuen, die mee willen doen met die wereldwijde beweging –de kerk. Een beweging die de allereerste Goede Herder in gang heeft gezet om uitgeputte, vermoeide, verlamde, verstomde mensen weer op de been te helpen, zodat ze hun weg weer kunnen vervolgen. Kerk als veldhospitaal, om de gewonden van het alledaagse samenleven te verzorgen en te sterken.
Dat is moeilijk, het gaat soms tegen je natuur in, het vecht. Maar juist dáár gaat het om bij roeping! Dat je tegen je natuur in, kiest voor degene die jouw hulp nodig heeft. Dat je over je grenzen gaat en werkelijk van betekenis wordt. En dat is niet slechts voor enkelen weggelegd. Nee, wij worden allemaal geroepen! Alle reden om dat te vieren.

Pastor Ben Hendriksen

Gedachte 2018 - 17''De ware rijkdom van een mens bestaat uit het goede dat hij voor zijn medemens heeft gedaan.''
Mahatma Gandhi

Trefwoord(en):

Persbericht HemelvaartsdagDit jaar 10 mei vieren we Hemelvaart weer met vele kerkgenootschappen samen in de Grote Kerk. Vanuit verschillende achtergronden willen delen dat we geloven in de opgestane Heer.
Joany Muskiet en de More Gospel Singers gaan ons helpen om los te komen uit ons vaste patroon en nemen ons mee met in de geloofsbeleving van de Afro-Americans. Voor hen is de gospel bevrijding. Daarvan zingen ze. Hemelvaart rukt ons los uit navelstaren. We zien onszelf met andere ogen. Zweven we dan? Of hebben we meer vaste grond onder de voeten dan iedereen die het niet durft te geloven?
Aanvang 11.30 uur. Kerk open vanaf 10.45 uur. Toegang vrij.

Trefwoord(en):

Als een lopend vuurtjeLopende vuurtje - fietstocht
De samenwerkende kerken van West Brabant organiseren alweer voor de 17e keer de sponsor-fietstocht ‘Als een Lopend Vuurtje’ en kozen voor het thema: Het vuur opnieuw aan wakkeren.
De fietstocht wordt gehouden op Zaterdag 19 Mei en leidt langs diverse kerken die voor bezichtiging open zijn, ze vormen daarmee pleisterplaatsen voor ontmoetingen. In de kerken zijn gastvrouwen en gastheren aanwezig die de bezoekers ontvangen met een kopje koffie en voor de kinderen is er een glaasje limonade.
Het doel van de fietstocht is tweeledig: geld inzamelen voor de inrichting en onderhoud van de Maria Dymphna Kapel- elkaar ontmoeten en samen op weg te gaan.
De route is 35 km en wordt bij de kerken uitgereikt. Financiële ondersteuning van het goede doel is mogelijk door een sponsorbijdrage te doen in de Kapel/Kerk waar wordt gestart . Starten vanaf 9.30 uur
In de Augustinusparochie kan vanaf 9.30 uur worden gestart bij de Maria-Dymphna-Kapel aan het Moerenpad 10 en bij de Franciscuskerk aan het Belgiëplein 4.
Met Pinksteren vieren de Christenen het begin van de Kerk, een Kerk die als een lopend vuur over de wereld is gegaan omdat we het hebben aangedurfd om samen op weg te gaan.
Vuur staat voor geestdrift en zuiverheid, kernwaarden die we in de christelijke traditie regelmatig tegenkomen en die het waard zijn om door te geven.Meer informatie nodig?
Neem dan contact op met:
Monique van Dijk van de Bethlehemkern, telefoon 06-13988393
Piet Thijssen van de Franciscuskern, telefoon 06-30599404

Trefwoord(en):

Bijbelcursus ‘Een reis door de Bijbel’Al 13 jaar zijn Bijbelboeken onderwerp van gesprek in onze Bijbelcursus.
Dit jaar staan de wijsheidsboeken centraal met het boek Spreuken, Prediker, Wijsheid, Wijsheid van Jezus Sirach en het Hooglied. In december besteden we aandacht aan de geboorteverhalen.,br> Wilt u meedoen? U kunt zich opgeven bij het parochiecentrum van de Michaelkern 076-5219087 en dat van de Willibrorduskern in Teteringen, 076-5713203. Of bij een van de begeleiders, Marga de Ridder 076-5146765 of Fer van Assche 076-5713387.
Kosten zijn 2 euro per avond, koffie/thee inbegrepen.
De bijeenkomsten zijn op de volgende data: dinsdagen 14 nov., 12 dec., 9 jan., 13 febr., 13 mrt., 10 apr. en 8 mei.
Ze worden gehouden van 20.00-22.00 uur in het parochiecentrum van de Michaelkerk aan het Hooghout.

Trefwoord(en):

Foto's Palmzondag en 500 jaar Anna KapelHierbij de foto's van Palmzondag en van 500 jaar Anna Kapel

foto's van Palmzondag en 500 jaar Anna Kapel

Trefwoord(en):

Kopij / Aanmelden NieuwsbriefAanmelden / afmelden of een wijziging voor de nieuwsbrief s.v.p. rechtsboven in via de aanmeldknop op de home pagina van deze site

Of klikken op deze link
 
Voor vragen / opmerkingen of kopie voor de nieuwsbrief kunt u de mail versturen naar: marrydon@hotmail.com

Trefwoord(en):
Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.