menu

Aanmelden nieuwsbrief

Uit het pastoraal team 2019- 29HET FEEST VAN GROOTOUDERS,br> Feest van de heilige Joachim en Anna, grootouders van de Heer. Gedachtenis aan alle ouderen die hun geloof liefdevol verkondigen aan de jongeren – (26-07-2019).
De apostel Paulus herinnert ons eraan dat zelfs één ouder of grootouder grote invloed kan hebben op een gezin. Timotheüs had het voordeel dat hij van zijn moeder en grootmoeder het geloof van God leerde. Paulus herinnerde hem eraan: "Ik roep het ware geloof in u op, dat geloof dat eerst uw grootmoeder Loïs en uw moeder Eunice bezielde heeft en dat nu ook, daarvan ben ik overtuigd, leeft in u" (2 Timotheüs 1:5). Het is opmerkelijk dat alleen deze twee vrouwelijke verzorgers worden geprezen en erkend voor het uitstekende voorbeeld dat zij thuis aan de jonge Timotheüs hebben gegeven.
Zijn vader was een heiden en geen gelovige in Jezus Christus (Handelingen 16:1-3). Toch konden zij, te beginnen met Timotheus' grootmoeder Loïs en vervolgens op zijn moeder Eunice, een verschil maken in zijn opvoeding, waarna hij opgroeide tot een van de eerste predikanten van de kerk en een trouwe metgezel en medewerker naast Paulus.
Dit werd bereikt ondanks de negatieve invloeden van het leven in een heidense natie en in een huis met een ongelovige. De positieve keuzes die Loïs maakte kwamen haar nakomelingen zeker ten goede. In onze geseculariseerde wereld is ook niet makkelijk om je geloof te beleven.
In het kader van dit feest is er in de Annakapel negen dagen gebed en Eucharistieviering. Paus Johannes Paulus II leert ons, dat de heilige Joachim en Anna een voortdurende inspiratiebron zijn in het dagelijkse leven, in het leven van het gezin en de maatschappij. En hij spoorde aan: “Geef elkaar van geslacht op geslacht, samen met het gebed, heel het erfgoed van het christelijk leven door.”
Waarschijnlijk hebben ook wij de gave van het geloof ontvangen van onze vele voorouders, die deze als een schat hebben bewaard en overgeleverd. Tegelijkertijd hebben wij de dankbare plicht dit erfgoed te bewaren en aan anderen door te geven. Aan de ouders van Onze Lieve-Vrouw mogen wij gedurende deze negen dagen onze noden toevertrouwen, met name die welke betrekking hebben op de heiligheid van onze huisgezinnen.
Pater Edmund Owusu

Gedachte 2019-29''Nee zeggen vanuit je diepste overtuiging is beter dan ja zeggen om te behagen, of erger nog, om moeilijkheden te vermijden.''
Mahatma Gandhi

Trefwoord(en):

Filmmiddag extra editieIn het kader van het zomerprogramma was er op 17 juli een film gepland in de Michael. Omdat er nogal wat misverstanden waren over de datum en omdat we wat technische problemen hadden, is er besloten om de film op woensdag 24 juli nog een keer te vertonen, Dus voor de liefhebbers hebben we 24 juli opnieuw een filmmiddag in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk.
Als u door de technische storing het eind gemist heeft, spreken we af, dat u vanaf 16.00 uur welkom bent voor het laatste gedeelte, maar u kunt natuurlijk ook de film vanaf het begin komen kijken.
De filmmiddag begint om 14.30uur
Pater Richard Lobo zal de film kort inleiden, na afloop kunnen we er samen nog even over napraten.
We nodigen u hartelijk uit om onder het genot van een kopje koffie/thee en een drankje met ons mee te kijken.
Een korte samenvatting van de film is:
Als gevolg van een ongeval tijdens het para gliding moet Philippe, een rijke aristocraat, op zoek naar iemand om hem te helpen in het huis. Hij neemt Driss in dienst, een jongeman uit de voorsteden die net uit de gevangenis komt. Kortom, de minst geschikte persoon voor de job. Samen zullen ze een middenweg moeten vinden tussen Vivaldi en Earth Wind and Fire, tussen het kostuum en het trainingspak..
Van Harte Welkom. (kosten 3,50 euro)

Van het parochiebestuurOp 8 juli vergaderde het parochiebestuur.
In de bestuursvergadering werd o.a. gesproken met een kandidaat bestuurslid voor het parochiebestuur, over de voortgang van de nieuwe website, de nieuwe werkwijze mbt het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor beroepskrachten en vrijwilligers.
We bespraken ook het komende bezoek aan de Bisschop op 12 juli waarin we het parochieplan van de Augustinusparochie toelichten.
In het parochieplan wordt de visie van het parochiebestuur beschreven over de periode 2019 -2023.
De bouwstenen voor het parochieplan werden opgesteld n.a.v. de bijeenkomst met vrijwilligers in maart vorig jaar in het Newman college.
In de bijeenkomst met de Bisschop en de Bisdomstaf werd gesproken over de pastorale visie van onze parochie. Hoe willen we in de toekomst kerk zijn. Waar gaat onze energie en aandacht naar uit want we kunnen niet alles tegelijk blijven doen. Het uitnodigend samen- kerk- zijn en aandacht geven aan parochiële vernieuwing krijgen de uitdrukkelijke instemming van de Bisschop.
Over de toekomst van de kerkgebouwen werd uitvoerig nagedacht en zal in een vervolgbijeenkomst over 3 maanden opnieuw worden gesproken.
Kees Veelenturf, vice-voorzitter

Trefwoord(en):

Viering in het HouwkeDe viering in het Houwke van 20 juli gaat I.v.m. de Annanoveen die niet door

Annanoveen in de Annakapel17 juli: Start Annanoveen
Elke dag om 19.00 uur een viering in de Annakapel.
26 juli: Afsluiting Annanoveen
Viering om 12.00 uur met na afloop een drankje en een hapje in de tuin van de kapel.

Maria ten Hemelopneming in Meerseldreef Op woensdag 14 augustus sluiten we in het kader van het zomerprogramma aan bij de SV uit Teteringen.
Om 13.30 uur vieren we het feest van Maria ten Hemelopneming met een Eucharistieviering bij de Mariagrot in Meerseldreef
Na afloop is er een gezellig samenzijn met muziek op het terras tegenover.

Trefwoord(en):

Rondleiding Willibrorduskerk Bezoek aan de kerk met rondleiding, koffie en iets lekkers in Teteringen is verplaatst naar 31 juli van 14.30 uur - 16.30 uur

Statiegeld actie in Teteringen Wij bieden KERALA een helpende hand
Weet u het nog?
De vastenactie van dit jaar was bestemd voor Kerala in India. U hebt hier zeker over gehoord of gelezen.,
Er is nog een klein vervolg in Teteringen, daar is bij de Jumbo de zuil waar u statiegeld bonnetjes in kunt leveren in juli en augustus bestemd voor dit prachtige doel, in de geboortestreek van pater Richard Lobo
Als u toch lege flessen in gaat leveren.............
Voor uw gave zeggen wij u, namens de mensen in Kerala, heel hartelijk dank!

Maria ten Hemelopneming in de Annakapel 15 Augustus om19.00 een viering in de Annakapel t.g.v.Maria ten Hemelopneming.

StartvieringStartviering 25 aug: 0m 10.30 uur een gezamenlijke viering in de Franciscuskerk

ZomercaféZomercafé in de Willibrorduskerk
Elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

Zomerprogramma Augustinusparochie 2019Zomerprogramma Augustinusparochie 2019 Woensdag 17 juli (Alle) Zomerprogramma 2019
24 juli: Film in de Michaelkerk
31 juli: Bezoek en rondleiding aan/in de Willibrorduskerk Teteringen
“Zomercafé” in de Willibrorduskerk elke woensdagmiddag tot en met eind september is de kerk open voor bezichtiging meditatie rust…of om gezellig een praatje te maken met een kopje koffie of thee. 14.00-16.00u.
“Over de heg” elke vrijdagmiddag bij de Maria - Dymphnakapel in het Haagse Beemden
17 juli t/m 25 juli Annanoveen in de Annakapel Heusdenhout.
Noveenvieringen van 17 tot en met 25 juli aanvang 19.00 uur
26 juli Feest H. Anna. Viering om 12.00uur met aansluitend een glaasje en hapje in de tuin van de Annakapel
14 augustus in Meerseldreef viering bij de grot Maria Tenhemelopneming:
15 augustus feest Maria ten Hemelopneming in de Annakapel Heusdenhout
25 augustus Startviering: begin van het nieuwe werkjaar op zondag 25 augustus in de Franciscuskerk aan het België plein Breda Noord (10.30uur)

Zomerprogramma vervoer!Ook dit jaar is er weer een zomerprogramma!
(zie elders in het magazine)
Mocht u deel willen nemen en geen vervoer hebben, geef dan u naam, adres en telefoonnummer door op het parochiecentrum/secretariaat, dan nemen we contact met u op.
Pastoraal team Augustinusparochie

Over de heg‘Over de heg’ start op 10 mei
Je kent het wel, het weer wordt aangenamer. Buren zien elkaar weer, je maakt weer eens een praatje over de heg. Ook de Maria Dymphna kapel in de Haagse Beemden heeft een heg en hoewel de deur altijd open staat, gaan we na de meivakantie weer van start met: “Over de heg”.
Over de heg op vrijdagmiddag bij de kapel
Net als vorig jaar staat op vrijdagmiddag de koffie klaar en is er iemand aanwezig voor een praatje en een luisterend oor. De ervaringen van vorig jaar zomer, waarin het fantastisch buitenweer was, zijn zo positief dat we ook deze zomer de parasols uitklappen. Gewoon een praatje over de heg, over alledaagse dingen, wat je bezighoudt en meer.
Als de vlag uitstaat, is de koffie klaar, van 13.30 tot 15.30 uur. Bij mooi weer starten we op vrijdag 10 mei. Iedereen is van harte welkom.
Over de kapel
De H. Maria Dymphna kapel is een klein kapelletje in de wijk Gageldonk in de Haagse Beemden. Het is een monument en dagelijks geopend voor rust, inspiratie en geloof. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd in de kapel. De kapel maakt onderdeel uit van de Augustinusparochie. Het adres is Moerenpad 10, Breda.

Trefwoord(en):

Kopij / Aanmelden NieuwsbriefAanmelden / afmelden of een wijziging voor de nieuwsbrief s.v.p. rechtsboven in via de aanmeldknop op de home pagina van deze site

Of klikken op deze link
 
Voor vragen / opmerkingen of kopie voor de nieuwsbrief kunt u de mail versturen naar: marrydon@hotmail.com

Trefwoord(en):
Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.