menu

Aanmelden nieuwsbrief

Uit het pastoraal team 2018- 38GENERATIES VOOR VREDE!
We bidden al meer dan tweeduizend jaar om vrede. We bidden elke zondag om vrede in de kerk. Maar meer 2000 jaar na Jezus is er nog steeds geen vrede in de wereld. Dit jaar is het thema van de vredesweek: “Generaties voor vrede.” In de zaligsprekingen zegt Jezus: “Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.” (Mt 5,9) Wij worden allemaal opgeroepen vredestichters in onze generatie te zijn.
Ten opzichte van oorlogsgeweld buiten ons eigen land voelen wij ons vaak machteloos, maar toch staan wij niet met lege handen. Wij kunnen deze week bidden voor vrede in ons hart en voor een betere wereld en we kunnen ook organisaties ondersteunen. Bovendien kunnen we invloed uitoefenen op onze eigen overheid en kerk opdat zij bijdragen aan de vrede in de wereld en aan de bestrijding van het onrecht.
Bij de vredeswens op zondagen, geven wij niet zomaar een hand, uit beleefdheid, het is een heilig aanraken, het is als het ware de hand van Jezus Christus, die wij elkaar toesteken. Door dit gebal worden wij met elkaar verbonden om vredestichters te zijn.
Edmund Owuso

Gedachte 2018 - 38''Rust wanneer je vermoeid bent. Verfris en vernieuw je lichaam, je gedachten, je geest. Pak daarna het werk op.''

Ralph Marston

Trefwoord(en):

De wereld van FranciscusDe wereld van Franciscus Vrijdag 5 oktober 15.00 uur (Dymphnakapel) Pater Richard van Grinsven - kapucijner- houdt een verhaal over Franciscus, aansluitend thee en licht werk in de kapeltuin. Daarna is er soep en gelegenheid vragen te stellen aan Richard. Een vrijwillige bijdrage stellen we op prijs.

Taizéviering in de Michaelkerk<-b>Op zaterdag 6 oktober, 19.00 uur is er in de Michaelkerk, weer een Taizéviering.
De viering heeft onder andere tot doel te bidden voor de eenheid onder de christenen. Thema is de macht van barmhartigheid. Een belangrijke rode draad in de Bijbel. Door de woorden van Jezus te overwegen vinden we alle ruimte om met anderen ons geloof vieren. En zo kunnen we samen een weg van hoop en vertrouwen inslaan. Dat schept weer ruimte voor onszelf, voor onze eigen zoektocht en ruimte om ons te openen voor God. De sfeer van de viering wordt bepaald door muziek, zang, gebed en stilte. Er zijn gemakkelijk mee te zingen liederen. Stilte om het evangelie tot je door te laten dringen.
Van harte welkom.

Trefwoord(en):

Vespers Kapel Maria Mater Dei Zaterdag 22 september, om 19.00 uur, bidden de zusters van de congregatie Allen voor Alles samen met ons de vespers in de kapel van Maria Mater Dei, Brabantlaan 5, Breda.
De apostel Paulus schrijft: zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen. De vespers wordt al eeuwen door de Kerk gebeden, en bestaat uit psalmen, het evangelie van de zondag en stille overweging. We stellen omwille van het roepingenpastoraat in het bisdom het Sacrament uit, en aanbidden. Heel die vespers is dus een bijzondere intentie voor roepingen.
We bidden dat God mensen roept die met ons mee willen doen in de parochie, of die ons willen voorgaan in geloof. Na het zingen van het Tantum Ergo volgt de zegen met het Sacrament. Graag nodigen wij u uit met de zusters en met ons mee te bidden, te zingen en te mediteren.

Op naar het eeuwfeest van de Willibrorduskerk Op naar het eeuwfeest van de Willibrorduskerk
Wist u dat:
- De kerk van Teteringen over 9 jaar 100 jaar bestaat
- We op 23 september dus al weer de 91ste verjaardag vieren.
- We dit doen tijdens de viering van 10.00uur
- We na afloop zoals elke zondag feestelijk koffie drinken en elkaar ontmoeten.
- U natuurlijk van harte welkom bent

Presentatie over DementieWIJKRAAD BREDA NOORD OBN
nodigt u uit voor een Presentatie over Dementie.

Deze presentatie wordt gehouden in de Franciscuskerk op dinsdag 9 oktober aanvang 19.00 uur.
Gastsprekers zijn Hugo Borst en Petra van Oers – Surplus.
Petra van Oers is muziektherapeute ‘Dementerende en muziek’.

Toegangskaarten à € 2,00 per stuk zijn verkrijgbaar in Vuchterhage, Antwerpenstraat 93 tussen 9.30 en 16.00 uur.
Bij Werk aan de Wijk, Namenstraat 62, maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 11.00 uur.
En van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Franciscuskerk.
Op de tafels in de ontmoetingsruimte vindt u meer informatie over het hele programma van deze avond.

Sint Franciscusavond op donderdag 4 oktober 2018Van harte nodigen wij u uit voor de Sint Franciscusavond op donderdag 4 oktober 2018 van 17.30 tot 21.30 uur in ‘De Pelgrim’, onder de basiliek, Markt 57 te Oudenbosch.
Deze avond is bedoeld voor pastorale beroepskrachten, parochiële vrijwilligers en andere belangstellenden. Voor een broodje wordt gezorgd.
Met het thema ‘pelgrimeren’ verbinden we de weg van de parochievernieuwing die we in het bisdom willen inslaan met de voorbereiding op de bisdombedevaart in oktober 2019. Tijdens de Sint Franciscusavond willen we aan de orde stellen hoe de beleving van het op-bedevaart-zijn bijdraagt aan de verinnerlijking van het geloof en met name aan een ervaring van God zelf. Als je op bedevaart gaat, verlaat je het oude en vertrouwde om samen met anderen het geloof te beleven en God te ontmoeten. Pelgrim-zijn is ook een grondhouding van de gelovige in het algemeen om door het leven te gaan in gemeenschap met medegelovigen naar de ontmoeting met God van aangezicht tot aangezicht. Het is ook een goede houding om 'naar binnen' te reizen naar meer inzicht en meer ervaring van het geloof.
We beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Daarna laten we twee sprekers aan het woord: Toke Elshof, universitair docent aan de Tilburg School of Catholic Theology en docent catechetiek aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, legt uit hoe de beleving en verinnerlijking van de katholieke geloofstraditie kan worden benaderd met de metafoor van de pelgrimage.
Peter Hoefnagels, diaken en teamleider in de Bernardusparochie en docent kerkopbouw aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, licht toe hoe het beeld van het pelgrim-zijn concrete toepassing krijgt in zijn parochie.
Vervolgens komen we concreet in actie en geven we een aanzet tot een ‘parcours spirituel’, waarmee bezoekers in de basiliek worden uitgenodigd tot de houding van pelgrim in het kerkgebouw en in het verkennen van het katholiek geloof. Wat zien we, wat raakt ons en wat kunnen we doen, zodat ook anderen worden geraakt?
Aanmelden Website: www.sintfranciscuscentrum.nl of e-mail opgave@sintfranciscuscentrum.nl Kosten: Vrije bijdrage

Trefwoord(en):

Vredesweek Van 15 t/m 23 september vindt de Vredesweek plaats onder het motto: Vrede geef je dóór!
Zoals we allemaal weten is vrede tussen mensen een fragile, een breekbaar iets. Het kan zomaar stuk gaan. Maar vrede kun je leren. Het begint er mee dat je de ander durft te ontmoeten. Dat kost je wel iets en geeft innerlijke strijd. Soms moet je met je eigen demonen vechten. Durf de ander te ontmoeten. Dan hoor je misschien wel iets over jezelf dat je niet zo leuk vindt, maar als je dat kan veranderen, brengt het wel meer bevrijding voor jezelf. En kun je ook zien wie de ander is? Als je verschillen opzij durft te zetten, dan kun je jezelf en anderen de ruimte geven. De innerlijke strijd die ieder mens met zichzelf voert, kan er toe leiden dat we de grote strijd tussen bevolkingsgroepen kunnen voorkomen.
De generatie die de 2e Wereldoorlog heeft meegemaakt sterft uit en als je niet uitkijkt dan denken mensen bij 5 mei alleen nog maar aan een vrije dag. We moeten niet vergeten wat de generaties vóór ons gedaan hebben. Wat wij doen, doen we voor de generaties nà ons. Vrede geef je dóór!
Wij openen op deze bijzondere week op zondag 16 september a.s. om 10.30 uur in de Lucaskerk en sluiten de week op zondag 23 september om 10.30 uur in de Markuskerk.
Activiteiten in deze week: Zaterdag 15 september van 13.00 – 17.00 uur in het Mondiaal Centrum Breda aan de Roland Holstraat 71 in Breda en op woensdag 19 september vredesmaaltijd met inleiding door Erwin Bieri, werkzaam op de KMA Breda. Daarna gesprek.
U bent van harte welkom!
Pastor Ben Hendriksen

Willibrorduskerk open op woensdagmiddagWoensdagmiddag Kerk open voor bezoek. van 14.00 uur tot 16.00uur
Of u nu een kaarsje aan wilt steken, een moment van stilte of bezinning zoekt of gewoon even rond wilt kijken,
Er is koffie / thee en iemand met een luisterend oor.

Gregoriaanse vesperdienst in de Michaëlkerk.Op 29 september viert de kerk het feest van de H. Aartsengelen Michaël, Gabriël en Raphaël.
Voor dit feest zijn mooie antifonen geschreven die de beleving van de betekenis van deze aartsengelen goed weergeven. In de eerste antifoon gaat het om God, de Koning van de Engelen; in de tweede antifoon: ik zing onder het toekijken van de engelen de lof Gods; in de derde antifoon: alle engelen stonden rond de troon van God en vereerden hem; en bij de Magnificat-antifoon: Michaël, Gabriël en de cherubim en seraphim houden niet op dagelijks uit te roepen: “Waardig zijt gij, Heer, de lof te ontvangen, alleluia!”
Soms zijn de vespers wat ‘gewoner’, wat dichter bij onze eigen beleving. Maar af en toe alle verhevenheid toelaten en je niet afvragen wat het precies betekent, maar het mysterie het mysterie laten zijn: dat is soms ook wel erg mooi.
Viert u mee?
Om 18.40 uur oefenen we enkele Gregoriaanse stukken, u bent zelf het zangkoor!
Om 19.00 uur begint de vesperdienst.
Monique Tonino

Trefwoord(en):

Lezing door Manu KeirseOp zaterdag 22 september 2018 organiseren het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, en de Vrije Boekhandel te Breda een lezing door Manu Keirse ‘Hoe kunnen we elkaar helpen bij verlies en verdriet?’

Voor wie?,br> De lezing is bedoeld voor iedere geïnteresseerde en mensen die in hun persoonlijke of professionele leven geconfronteerd worden met verlies of mensen die iemand in hun omgeving willen bijstaan in het verdriet.

22 september 2018 - 9:45 tot 12:15
Sint Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8, 4811 ZL Breda

Voor meer informatie zie onderstaand link.
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/hoe-kunnen-we-elkaar-helpen-bij-verlies-en-verdriet

Trefwoord(en):

Kopij / Aanmelden NieuwsbriefAanmelden / afmelden of een wijziging voor de nieuwsbrief s.v.p. rechtsboven in via de aanmeldknop op de home pagina van deze site

Of klikken op deze link
 
Voor vragen / opmerkingen of kopie voor de nieuwsbrief kunt u de mail versturen naar: marrydon@hotmail.com

Trefwoord(en):
Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.