menu

Aanmelden nieuwsbrief

Uit het pastoraal team 2019- 20 Zoals u wellicht weet, bestaat het pastoraalteam van de Augustinusparochie behalve uit de pater Richard Lobo en pater Edmund Owusu ook uit enkele parochianen.
Zij vertegenwoordigende parochiekernen.
Namens de Michaelkern is dat Anja Wauben, de Bethlehemkern Ela Toebak en Ondergetekende namens de Willibrorduskern.
Helaas is de Franciscuskern al een aantal jaren niet meer vertegenwoordigd.
In het team praten we mee over alles wat de hele Augustinusparochie aangaat, maar kunnen ze ook voor allerlei zaken die in de kernen spelen aandacht vragen.
Omdat we openheid erg belangrijk vinden gaan Anja en ik een keer per maand iets schrijven over wat er in het team zoal besproken wordt.
U hoort van ons
Trudy Gerritsen

Gedachte 2019-20''Er is geen manier om een perfecte moeder te zijn,
maar er zijn miljoenen manieren om een goede moeder te zijn''.
Jill Churchill

Trefwoord(en):

1e Communiedienst voor kinderen van de Franciscus en BethlehemkernAanstaande zondag 19 mei is er een 1e Communiedienst voor kinderen van de Franciscus en Bethlehemkern. Deze wordt voorgegaan door Pater Edmund Owusu. Natuurlijk wordt deze dienst ondersteund door een koor en dat is het Jeugd- Jongerenkoor Franciscus onder leiding van dirigent Paul Jankowsi. U bent van harte welkom om deze bijzondere dienst vanaf 10:30 uur in de Franciscuskerk bij de wonen. Mede namens de 1e communicanten graag tot dan!

Bisdombedevaart 2019In oktober 2019 gaat het bisdom Breda op bedevaart. De bedevaart staat in het teken van de heilige Benedictus, die aan het eind van de vijfde eeuw leefde. We gaan naar de plaatsen waar hij zijn roeping beleefde en verdiepte: naar Subiaco en naar Monte Cassino. Het zijn bijzondere plaatsen in een indrukwekkend mooie omgeving. Tijdens de bedevaart bezoeken we verschillende grote benedictijnse abdijen, en op de terugreis bezoeken we de geboorteplaats van paus Johannes XXIII.

Het bisdom Breda heeft al vaker bedevaarten georganiseerd. Met de bisschop van Breda gaan we voor de vijfde keer op reis om elkaar te ontmoeten, de onderlinge band te versterken en ons geloofsleven te verrijken. Deze bedevaart vindt plaats van 12 oktober 2019 tot en met 19 oktober 2019. De reis wordt verzorgd door Pelikaanreizen. U kunt zich nog tot 1 juni aanmelden voor deze bedevaart.

Aanmelden kan via de website van het bisdom. Daar vindt u ook alle informatie over de bedevaart: www.bisdombreda.nl

Trefwoord(en):

Gezinsdag aan Zee: God ontmoet je in het nu!Op zaterdag 6 juli is er een gezinsdag in de strandkerk van Cadzand, op steenworpafstand van het strand en de zee.
God kan ons maar op één moment nabij zijn: nu. Gisteren is geweest en morgen is er nog niet. Hij geeft Zijn genade op dit moment, ook als het leven tegenzit. Vaak zien we pas als we terugkijken dat Hij ons gedragen heeft. Marie-José van den Heuvel is een jonge veearts, getrouwd en woont in Cadzand. Zij heeft zich in dit onderwerp verdiept en zal hierover spreken, ook uit eigen ervaring. Met de kinderen doen we een speurtocht op het strand, gaan gezellig barbecueën en vieren samen ons geloof tijdens een mooie Eucharistieviering.
Voor de allerkleinste kinderen is er een crèche. De basisschoolkinderen gaan in de ochtend naar een boerderij (met koeien) en 's middags een gezinsspeurtocht doen op het strand. De tieners hebben een uitdagend programma dat is opgezet in samenwerking met Life Teen.
Het programma is van 10.00-18.00. Deelname kost 20 euro per echtpaar, kinderen gratis. Dit is inclusief een lunch en barbecue. Het adres is: Strandkerk, Noorddijk 2, 4506 JE Cadzand
Meer info en opgave: www.gezinengeloof.nl/gezinsdag of mail naar: gezin@bisdombreda.nl.

Bijlage(s):

Hemelvaart GospelvieringHemelvaartsdag 30 mei om 11.30 uur in de Grote Kerk in Breda is de jaarlijkse Jazz/Gospeldienst

Bijlage(s):

Steek een kaarsje opHerinnert u het zich nog de inzendingen op de vraag; ik steek een kaarsje op voor….? Zowel in het Parochiemagazine als met de Startviering zijn de foto’s met bijbehorende tekst getoond. Met aandacht en soms verwondering heb ik gelezen waarvoor het kaarsje werd gebrand. Met heel verschillende gedachten en gevoelens heeft men tijd en moeite genomen en soms zelf kosten gemaakt om dat ene kaarsje te branden! Ik had wel een vermoeden dat er hier en daar nog menig kaarsje werd gebrand maar de hoeveelheid inzendingen verraste mij toch.
Zo hoorde ik laatst, dat in het jaar 2018 in de St. Jan Kathedraal, meer dan 10.000 kaarsjes zijn aangestoken! Méér dan 10.000 kaarsjes alleen al in de Kathedraal! Ik probeerde mij een voorstelling te maken van al die kaarsjes tezamen. Wauw! Ik merkte dat dit bericht bij mij binnenkwam. Zoveel kaarsjes gebrand mét evenzoveel gepaard gaande; gedachten, emoties, verlangens en niet te vergeten dankbetuigingen!
Een kaars staat symbool voor zoveel dingen: hoop, licht, vertrouwen, verbondenheid, liefde maar ook nog steeds voor God en Geloof. Met die 10.000 kaarsjes in mijn gedachten voelde ik mij niet alleen heel blij worden het maakte mij tevens hoopvol! Zoveel mensen die naar een kaarsje ‘reiken’ om dát wat hun hart beroert te willen uiten in dat lichtje. Dat ze toch willen ‘delen’ wat zich in hun leven afspeelt ook al wordt het kaarsje meestal in stilte aangestoken. Men heeft de behoefte om het buiten zichzelf ‘neer te leggen’ zodat het ook gezien en gedragen kan worden door ‘iets’ of ‘iemand’ anders! Hoe vaak zal dat ‘iets’ of ‘iemand’ anders nog God zijn? Door dit grote aantal kaarsjes die ín de kerk zijn aangestoken, vermoed ik dat er toch nog heel wat worden gebrand ten overstaan van God, Maria en de vele Heiligen.
Denkt u nog eens terug aan de vele foto’s van de kaarsjes uit ons eigen parochie. Het leeft, het kaarsje branden maakt nog steeds deel uit van ons leven! We zeggen tegen elkaar: het loopt terug wat Geloven en de Kerk aangaat. We maken ons zorgen en vragen ons af hoe moeten we verder, waar gaat het naar toe!? In het beeld van die 10.000 kaarsjes zag ik het licht schijnen op Hoop en Vertrouwen. Misschien is God nog niet zo ver naar de achtergrond verdwenen als wij soms denken? Komt Hij misschien daar in een vorm die wij nog niet kennen of herkennen?
Christien Somers

Als een lopend vuurtje….Als een lopend vuurtje…. Zaterdag 8 juni 9.30 uur - 17.00 uur (Alle) Fietsen voor een goed doel
Op zaterdag 8 juni 2019 organiseren de samenwerkende kerken West-Brabant voor de 18e keer de fietstocht ‘Lopend vuurtje’. Een fietstocht over diverse afstanden van kerk naar kerk. Stapt u ook op de fiets?
Deelnemers kiezen voor een route van circa 35 km, 45 km, 65 km en 100 km. We komen langs deelnemende kerken en kapellen. Daar kunt u, tegen een vrijwillige bijdrage, een consumptie gebruiken.
Dit jaar kunt u starten in Breda bij de Franciscuskerk en de Maria Dymphnakapel. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor een Doopboom in de Franciscuskerk.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag In vele plaatsen in Nederland wordt deze oude traditie nog steeds in ere gehouden.
De Augustinusviering met Hemelvaart is in de Franciscuskerk en het lijkt ons wederom een mooi idee om vanuit alle parochiekernen gezamenlijk te voet of per fiets naar deze viering te gaan. Loopt of fietst u mee?
Noteer het alvast in uw agenda, nadere informatie volgt.
Wij zien u heel graag komen.
Het pastoraal team

Trefwoord(en):

Met Levenskunst Zuiderhout naar de protestantse Laurentiuskerk BredaWe willen u van harte uitnodigen om met ons het voorjaarsseizoen van Levenskunst Zuiderhout af te sluiten. We gaan graag met u op bezoek in de Laurentiuskerk, een van de mooiste en meest historische monumenten van Breda. Het programma start op zaterdag 18 mei a.s. om 14.30 uur in Mariëndal, (met koffie of thee) Duivelsbruglaan 13 te 4835 JD Breda. Daar vertelt Paul van Teeffelen het een en ander over de geschiedenis van de kerk. Parkeren kan op het Schoolakkerplein te Breda.
Rond 15.15 uur wordt deze uitleg voortgezet in het kerkgebouw zelf, waar u de glas-in-loodramen afkomstig van de Limburgse kunstenaar Charles Eyck, kunt bewonderen.

Een stukje geschiedenis
Het kerkgebouw kent zijn oorsprong in de veertiende eeuw. Transept en koor zijn tegenwoordig de oudste delen en stammen uit de vijftiende eeuw. Het oorspronkelijk driebeukige schip is in 1631 herbouwd. Tijdens de Opstand was het namelijk opgeblazen. Na de oorlog zijn er vier gebrandschilderde ramen voor de kerk vervaardigd door de beroemde kunstenaar Charles Eyck. Samen met collega-kunstenaar Joep Nicolas (die de glas-in-loodramen voor het stadhuis maakte) was hij een voortrekker van de Limburgse School.

Gaat u mee?
Het bezoek duurt tot uiterlijk 16.30 uur en de kosten van deelname zijn € 5,- per persoon.
U kunt zich tot zondag 12 mei opgeven, per mail aan levenskunst@parkzuiderhout.nl of via het serviceteam op nummer (076) 578 40 00.

Graag tot 18 mei!

Op onze website www.parkzuiderhout.nl leest u meer over onze activiteiten.

Trefwoord(en):

Musical: Op zoek naar JudasMusical: Op zoek naar Judas Vrijdag 24 mei (Lucaskerk) Wie is Judas eigenlijk? In de Musical "Op zoek naar Judas" beleeft u het verhaal van Judas en zult u er achter komen waarom hij koos voor het pad dat hij, vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood bewandelde. Welke cruciale keuzes heeft Judas moeten maken in zijn leven en hoe is hij hier mee omgegaan? Al deze vragen en nog vele anderen zullen beantwoord worden in de musical “Op zoek naar Judas’’. In het weekend van 24, 25 en 26 mei zijn er drie voorstellingen. U kunt kaarten bestellen op: www.musicaljudasbreda.nl . De musical is een van de activiteiten in het kader van 25 jaar Lucaskerk.

Lucaskerk 25 jaarOp 14, 15 en 16 juni 2019 vieren we het 25-jarig bestaan van de Lucaskerk. Drie dagen! We noemen het een festival: ruimte voor ontspanning, diepgang, creativiteit, bezinning, ontmoeting en lekker eten voor alle gebruikers van de Lucaskerk en alle leden van de Protestantse Gemeente Breda. U kunt zich nu al aanmelden voor de diverse activiteiten. Komende weken informeren we u steeds meer over het programma. Het klinkt groots, en dat is het ook! We gaan een veelzijdig, veelkleurig festival tegemoet, interessant voor jong en oud. Met op zondag 16 juni een feestelijke oecumenische viering.

Wervingsbijeenkomsten bedevaart naar KevelaerBinnenkort vindt in uw regio de informatiebijeenkomst plaats over de bedevaart naar Kevelaer.
Voor de 300ste keer gaan pelgrims vanuit Breda en omstreken en Oost Zeeuws Vlaanderen (de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zij later aansloten) twee dagen (6 en 7 augustus 2019) naar het genadeoord Kevelaer, net over de grens, in Duitsland..

Het pelgrimeren ‘blijft vaak in de familie’. Van moeder op dochter, van vader op zoon, zussen en broers; vaak zijn bedevaartgangers door familiaire verbanden verbonden. Of het is een groep van vriendinnen, die er een goede gewoonte van maakte of maakt. Of het is een jaarlijkse traditie voor één iemand alleen, of voor hen die samen gaan. Maar let wel, eenieder is hartelijk uitgenodigd om mee te gaan. En Moeder Maria, in Kevelaer vereerd in haar titel Troosteres van de Bedroefden, leent aan elke mens die zich tot haar wendt haar oor, legt elke mens die daarom vraagt de arm om de schouder, is voor elke mens die daar naar verlangt een tochtgenoot, brengt de noden en de vragen van eenieder die Haar daarom bidt tot bij haar zoon Jezus; die zit aan de rechterhand van de hemelse Vader.

De bijeenkomst is:
- Woensdag 15 mei om 19.30 uur in Dorst, Baarschotsestraat 87, 4849 BK, naast de kerk

Mensen die overwegen om mee te gaan op deze bijzondere bedevaart kunnen zich op deze avonden uitgebreid laten informeren en ook alvast reisgenoten ontmoeten

Wij hopen u te ontmoeten op één van de informatieavonden en zien uit naar een inspirerende en genoeglijke bedevaart in augustus.

Trefwoord(en):

Over de heg‘Over de heg’ start op 10 mei
Je kent het wel, het weer wordt aangenamer. Buren zien elkaar weer, je maakt weer eens een praatje over de heg. Ook de Maria Dymphna kapel in de Haagse Beemden heeft een heg en hoewel de deur altijd open staat, gaan we na de meivakantie weer van start met: “Over de heg”.
Over de heg op vrijdagmiddag bij de kapel
Net als vorig jaar staat op vrijdagmiddag de koffie klaar en is er iemand aanwezig voor een praatje en een luisterend oor. De ervaringen van vorig jaar zomer, waarin het fantastisch buitenweer was, zijn zo positief dat we ook deze zomer de parasols uitklappen. Gewoon een praatje over de heg, over alledaagse dingen, wat je bezighoudt en meer.
Als de vlag uitstaat, is de koffie klaar, van 13.30 tot 15.30 uur. Bij mooi weer starten we op vrijdag 10 mei. Iedereen is van harte welkom.
Over de kapel
De H. Maria Dymphna kapel is een klein kapelletje in de wijk Gageldonk in de Haagse Beemden. Het is een monument en dagelijks geopend voor rust, inspiratie en geloof. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd in de kapel. De kapel maakt onderdeel uit van de Augustinusparochie. Het adres is Moerenpad 10, Breda.

Trefwoord(en):

Rozenkransgebed in de FranciscuskerkHet is alweer mei, dus Mariamaand. Vanaf woensdag 1 mei is er weer een rozenkrans gebed. ’s morgens voorafgaand aan de dienst van half tien in de Franciscuskerk. Dus iedere woensdag om 9.15 uur wordt de rozenkrans gebeden.

Vier seizoenen koffiemiddag in de Michaelkerk"VIER SEIZOENEN” KOFFIEMIDDAG IN DE MICHAELKERK
Maandag 20 mei 2019 komen wij weer samen voor de 3-maandelijkse koffiemiddag in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk.
Deze middag hebben we 2 mensen kunnen uitnodigen om iets te vertellen over de Herbergier in Etten-Leur. Daar zijn in een bijzonder historisch gebouw 16 appartementen met een oppervlakte variërend van 30 tot 68 m2 in ondergebracht. Het is een kleinschalige woonvorm voor mensen met geheugenproblemen. De mensen die daar wonen kunnen de ruimte naar eigen inzicht inrichten. Er is een enorme vrijheid, goede verzorging en gelegen op loopafstand van het centrum. De dames Saskia en Agnes Megens, die het geheel beheren en runnen, alsmede hun 2 kinderen, wonen er zelf ook.
Wij zijn erg blij dat Saskia en Agnes bereid waren om ons een kijkje te geven in hun bijzondere huis.
Naast deze mooie presentatie zal er nog genoeg gelegenheid zijn voor een gezellig praatje.,br> De aanvang is 14.00 uur en IEDEREEN is van harte welkom.
Voor deze middag, met koffie/thee en een drankje vragen wij u ter tegemoetkoming in de kosten een bijdrage van € 2,00. Wij kijken er weer naar uit u te ontmoeten.

Kopij / Aanmelden NieuwsbriefAanmelden / afmelden of een wijziging voor de nieuwsbrief s.v.p. rechtsboven in via de aanmeldknop op de home pagina van deze site

Of klikken op deze link
 
Voor vragen / opmerkingen of kopie voor de nieuwsbrief kunt u de mail versturen naar: marrydon@hotmail.com

Trefwoord(en):
Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.