menu

Aanmelden nieuwsbrief

Uit het pastoraal team 2019- 03Op 15 januari vierde de kerk het feest van Heilige Arnold Janssen, de stichter van onze congregatie. Hieronder leest u zijn levensverhaal
Arnold Janssen werd geboren op 5 November 1837 in de Duitse plaats Goch, als tweede kind van de voerman Gerhard Janssen en zijn vrouw Anna Katherina. Hij groeide op met 5 broers en 2 zussen en studeerde mathematiek en natuurwetenschap in Münster en Bonn. Na zijn priesterwijding in 1861 werkte hij eerst als leraar aan een gymnasium in Bocholt.
Gevormd door zijn opvoeding in een diep religieus katholiek gezin voelde hij zich op een bijzondere wijze verbonden in en bewogen door gebed. Hij kwam in aanraking met het 'Apostolaat van het gebed' een missionaire beweging uit Frankrijk, die zich ten doel stelde de mensen in gebed tot levend geloof te brengen. Het contact met deze beweging bracht in deze eenvoudige, wat schuchtere priester, een ommekeer teweeg. Hij investeerde al zijn tijd, geld en creativiteit in de verbreiding van dit Apostolaat.
In 1875 stichtte hij in het Nederlandse dorpje Steyl een missiecongregatie voor mannen, de SVD (Societas Verbum Divini) "Het Gezelschap van het Goddelijk Woord". Samen met zuster Maria Helena Stollenwerk en zuster Josefa Hendrina Stenmans stichtte hij in 1889 de missiecongregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest, en later in 1896 de missiecongregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest van de eeuwigdurende aanbidding.
De congregaties groeiden enorm en breidden zich uit over alle werelddelen. 'Arnoldus familie' bestaat vandaag de dag uit meer dan 10.000 leden uit alle continenten. Arnold Janssen werd op 5 november 2003 door Paus Johannes II heiligverkaard tesamen met zijn medebroeder Josef Freinademetz, de eerste SVD Missionaris in China.
Zijn liefde voor Christus spoorde hem aan om nieuwe wegen te zoeken ondanks alle tegenslagen. Het waren de moeilijke tijden maar hij deed het gewoon alledaagse op een buitengewone manier. Zijn onwankelbaar Gods vertrouwen is voor velen een inspiratie.
Laat heilige Arnold Janssen onze voorspreker zijn.
. Pater Richard Lobo (SVD)

Gedachte 2019-3''Bewust leven vertraagt de tijd.''

Trefwoord(en):

Arnold Janssen: een zegen voor vele volkenZoals in het voorjaar de kracht van de zon ontelbare knoppen opent en nieuwe twijgen, nieuwe bladeren, nieuwe bloemen en vruchten onder haar voortdurende werkzaamheid tevoorschijn laat komen uit de verstarring van de winter, zo moge de genade van de Heilige Geest zich werkzaam tonen in onze harten en over het aanschijn van heel de wereld.
Pater Arnold Janssen

Eerste Communie 2019 Augustinusparochie BredaEerste Communie 2019 Augustinusparochie Breda

In 2019 zijn er in de Augustinusparochie twee vieringen voor de Eerste Communie:
• Kinderen van Breda-Noord en Haagse Beemden doen hun Eerste Communie op zondag 19 mei om 10.30 uur in de Franciscuskerk in Breda-Noord.
• Kinderen van Breda-Oost en Teteringen doen dat op zondag 26 mei om 10.00 uur in de Willibrorduskerk in Teteringen.
De voorbereidingstijd vindt plaats tussen carnaval en Pasen.
Als u uw kind wilt aanmelden (vóór 1-2-2019!), stuur dan een e-mail met de naam van uw kind, uw adres en bij welke kerk u hoort naar 1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl t.n.v. Annie Aarts. (06-18842219) U krijgt dan een aanmeldingspakket met alle informatie toegestuurd.

Annie Aarts
Coördinator Eerste Communie
Augustinusparochie Breda

Kerkbalans 2019 heeft als motto “Geef voor je kerk”.
“Geef voor je kerk” doe je als je geeft óm je kerk: je betrokken voelen en betrokken zijn bij onze geloofsgemeenschap die deel uitmaakt van de Augustinusparochie.
In het evangelie van vandaag werd al van de betrokkenheid van Jezus verteld doordat hij een helpende hand uitstak op een bruiloft die in nood dreigde te gaan verkeren.
“Geef óm je kerk” dat doe je door deel te nemen aan de vieringen waaraan de drie beschikbare pastorale beroepskrachten veel aandacht besteden.
Bij hun werkzaamheden worden ze bijgestaan door een grote groep vrijwilligers en vrijwilligsters die een helpende hand bieden en waar we best trots op mogen zijn.
Maar geven óm je kerk vraagt ook om geven vóór je kerk: weten dat voor de pastorale zorg financiën nodig zijn.
Immers: de beroepskrachten, het kerkgebouw en de inventaris moeten worden onderhouden, verlichting, verwarming, verzekering en belastingen moeten worden betaald.
Daarvoor wordt de Actie Kerkbalans gehouden: om te zorgen dat parochie en parochiekernen hun financiële verplichtingen kunnen nakomen.
Vandaar onze oproep om deelnemer te worden of, als u al deelnemer bent, dat te blijven.
De omvang van uw bijdrage is uiteraard afhankelijk van uw financiële mogelijkheden; ieders bijdrage, hoe groot of klein die ook kan zijn, is welkom.
We willen u nu al bedanken voor uw hulp om de pastorale zorg ook in 2019 handen en voeten te geven.

Trefwoord(en):

KinderkaravaanAfscheid van de kinderkaravaan
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, is op zondag 13 januari de voor de laatste keer kinderkaravaan geweest in de Annakapel.
Afgelopen zomer waren we in gesprek met de ouders die zich de laatste jaren ingezet hebben voor deze vieringen. Ze hebben het met veel plezier en toewijding gedaan, maar inmiddels zijn hun eigen kinderen op een leeftijd gekomen dat ze aan een volgende uitdaging toe zijn. Kinderkaravaan is voor jongere kinderen.
Helaas zijn er geen ouders die op dit moment het stokje over kunnen/willen nemen.
De ouders die nu afscheid nemen van het fenomeen kinderkaravaan, maken wel een “doorstart” omdat ze zich nu bezighouden met de gezinsvieringen in onze parochie. Daar zijn we heel erg blij mee,
Dat neemt niet weg dat we hen op dit moment via deze weg heel hartelijk willen bedanken voor alles wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben. Ze kunnen terugkijken op een mooie tijd met mooie vieringen in de Annakapel.
We willen hen ook zeker heel veel succes wensen met de nieuwe uitdaging en hopen dat ze ook hier weer hun energie in kwijt kunnen.
Heel veel dank en succes.
Namens het pastoraal team,
Anja Wauben.

Zin om met R.K. leeftijdsgenoten te gaan wandelen?Zin om met R.K. leeftijdsgenoten te gaan wandelen?
25 - 55 jaar
Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers te ontmoeten en het R.K. geloof samen te delen.
We gaan één keer per maand wandelen, soms gecombineerd met het bijwonen van een H. mis en desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan eten na afloop.
Kijk op
http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/Georgiuswandelingen.html

Trefwoord(en):

Bisdombedevaart informatie avondVan 12 tot en met 19 oktober 2019 organiseert het bisdom een achtdaagse bedevaart naar Italië. Onder het motto ‘Ora et labora’ treden we in het voetspoor van de heilige Benedictus.
De woorden ‘Ora et labora’ (bid en werk) drukken kernachtig de spiritualiteit van de heilige Benedictus van Nursia uit.
Tegelijk is het een geestelijke reis om de benedictijnse weg van geloof en stilte te ontdekken en een oefening in het verwelkomen van de vreemdeling. De Regel van Benedictus zegt hierover: “Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: ‘Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen".
Wij willen graag dat veel parochianen van de Augustinusparochie op bedevaart gaan. Daartoe wordt op donderdag 24 januari 19.30 uur, in de Michaelkerk, Hooghout 67, een informatieavond georganiseerd.
In verband met de logistiek graag aanmelden voor de informatiebijeenkomst. Dat kan via email: bedevaart@bisdombreda.nl.
Wij hopen daarom dat u zich met velen aanmeldt, en we zien uit naar een inspirerende en genoeglijke reis.

Voorprogramma bedevaart: In het spoor van BenedictusTer voorbereiding op de bisdombedevaart biedt het Sint Franciscuscentrum een inhoudelijk programma aan ‘In het spoor van Benedictus’.
In het programma zijn onder andere filmavonden en enkele bijzondere lezingen over Benedictus en de benedictijnse manier van leven opgenomen. Bijvoorbeeld op 23 januari spreekt Leo Fijen in Hoeven over Ontdek de monnik in jezelf.
Het volledige aanbod van de activiteiten staat in de folders die in alle kerken van onze parochie liggen en is digitaal te vinden op de site www.sintfranciscuscentrum.nl
De activiteiten zijn niet alleen voor diegenen die aan de bedevaart deel willen nemen, maar voor iedereen die geïnteresseerd is.,br>

Trefwoord(en):

Kloosterweekend te Echt Dit jaar bezoeken we de cisterciënzer abdij van de Trappisten in het Nederlands-Limburgse Echt. De abdij voorziet grotendeels in haar levensonderhoud door een eigen boerderij: akkerbouw, scharrelvarkens, koeien en een imkerij. De landbouw en teelttechnieken zijn zo veel mogelijk biologisch. . Wijsheid en stilte zijn belangrijke gaven die een klooster elke bezoeker geeft. Zoeken naar God in een gemeenschap die onophoudelijk bidt, is een ander kostbaar goed. De trappisten ervaren iedere dag wat het is om God te zoeken in de stilte en in het ritme van het kloosterleven: gebed, regelmaat en soberheid. Wie wil meeleven op het ritme van het klooster, nodigen we graag uit voor een weekend (22 – 24 maart 2019) in de abdij te Echt.
Tijdens dit weekend verwachten we dat de deelnemers meedoen met de gebedstijden van het klooster. En dat ze deelnemen aan de gesprekken in de groep. Naast momenten van stilte, gebed en bezinning is er ook ruimte voor gezellig samenzijn. Kosten voor een heel weekend all-in zijn 70 euro per persoon. Er zijn 7 eenpersoonskamers en één tweepersoonskamer (douche en toilet op de gang). Het aantal plaatsen is beperkt. Geeft u zich dus snel op.
U kunt zich opgeven per email: hannekeoomen@online.nl of telefonisch 06 48 194254.

De werkgroep Kloosterweekend

Trefwoord(en):

Vormsel 2019Als uw zoon of dochter in groep 8 zit, mag hij of zij het sacrament van het heilig vormsel ontvangen in de kerk. De vormselviering vindt plaats op de vrijdag voor Pinksteren, 7 juni 2019. Graag bereiden we uw kind voor op het vormsel. Het doel van deze voorbereiding is om u te ondersteunen in de geloofsopvoeding van uw kind. Wij bieden uw kind de gelegenheid om op een eigen manier haar of zijn geloof verder te ontdekken, te verdiepen en te verbreden.

Het aanbod dat we de vormelingen bieden, bestaat uit de startzondag, twee zaterdagen in een klooster, en een drietal andere activiteiten.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het vormsel: Hoe wordt de voorbereiding vorm gegeven? Of wat houdt het voor mij als ouder in?
Om op deze en andere vragen een antwoord te geven, organiseren wij een startzondag
op zondag 24 februari 2019, om 10.00 uur
in de Michaelkerk, Hooghout 67 in Breda. (om 9.45 uur staat de koffie klaar)


Graag horen we van u of uw kind mee wil doen met de voorbereidingen. De aanmelding kan digitaal, en wel naar emailadres hannekeoomen@online.nl. We ontvangen uw aanmelding graag zo snel mogelijk, uiterlijk 1 februari 2018. U krijgt vervolgens digitaal het aanmeldformulier toegestuurd en de data met het volledige programma.

Werkgroep Vormsel

Kopij / Aanmelden NieuwsbriefAanmelden / afmelden of een wijziging voor de nieuwsbrief s.v.p. rechtsboven in via de aanmeldknop op de home pagina van deze site

Of klikken op deze link
 
Voor vragen / opmerkingen of kopie voor de nieuwsbrief kunt u de mail versturen naar: marrydon@hotmail.com

Trefwoord(en):
Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.