menu

Aanmelden nieuwsbrief

Uit het pastoraal team 2019- 45 November…
De maand november kent van oudsher veel katholieke tradities.
1 november Allerheiligen
3 november het feest van de H. Hubertus; die dag worden bij de bakkers in onze parochie de Hubkes gezegend.
Een oud gebruik het gewijde brood moest mens en dier beschermen tegen ziektes.
11 november Sint Maarten. Was dit feest tot het begin van de vorige eeuw bedoeld als bedelfeest voor de armen, nu is het vooral een kinderfeest, waarbij kinderen met lampionnen langs de huizen gaan in de hoop wat lekkers te krijgen.
Maar de dag na het feest van Allerheiligen herdenken we in onze parochiekernen vooral onze dierbare overledenen.
2 november Allerzielen,
We gedenken speciaal de overleden parochianen van het afgelopen jaar. We noemen hun namen en steken een kaarsje aan en plaatsen dit samen met een bloemetje bij hun kruisje.
Maar we gedenken niet alleen de overleden parochianen van het afgelopen jaar, maar alle dierbaren die zijn overleden.
Het is een goede en mooie gewoonte.
We blijven hun namen noemen, telkens weer in verhalen bij bijzondere gebeurtenissen en zo leven ze voort bij ons en in onze herinnering.
Want, echt dood ben je pas, als iedereen je is vergeten.
Trudy Gerritsen–van Lin

Gedachte 2019-45''Vertrouw op jezelf. Je hoeft niet de gehele weg te zien om de eerste stap te zetten.''
Martin Luther King

Trefwoord(en):

Augustinuskoor Tweede KerstdagNa een periode van rust na de intensive repetities voor de Chrismamis in april is het Augustinuskoor door het pastoraal Team van de Augustinusparochie gevraagd om te zingen in de Augustinusviering op Tweede Kerstdag om 10.30 uur in de Lucaskerk in de Haagse Beemden.
We repeteren op de zaterdagochtenden van 30 november, 14 en 21 december van 9.30-11.30 uur in de Franciscuskerk aan het Belgiëplein in Breda Noord.
Wilt u ook meedoen?
Mail uw naam en telefoonnummer en welke partij u wilt zingen door aan hannekeoomen@online.nl
Van harte welkom!
Hanneke Oomen

Trefwoord(en):

Dank, duizendmaal dank!Teteringen 30 oktober 2019

Via de bank ontvingen wij medio september van Caritas Augustinusparochie het mooie bedrag van 6.290.09 euro van de vasten actie voor in Kerala/India.
Een bedrag om stil van te worden…. Ik heb via onze medebroeder en uw pastoor Richard Lobo gehoord dat dit bedrag door de bijdragen van velen bijeen is gebracht, vooral tijdens de voorbije vastenactie. Dat de kinderen allerlei acties hebben gevoerd; dat er in de diverse kerken is gecollecteerd; dat er stille gevers zijn geweest enz. Echt een fijn gebaar van caritas, van solidariteit met onze medemensen in Kerala. Deze mensen hebben ten gevolge van hevige overstromingen bijna alles verlopen en moeten weer helemaal opnieuw beginnen. U en jullie allen hebben hen op deze geweldige manier geholpen en ze laten ervaren dat er mensen zijn die met hen meeleven…
Wij zullen zorgen dat het geld spoedig ter plaatse komt en hopen dan op een berichtje waarvoor het geld daadwerkelijk besteed is. Wij zullen binnenkort verdere informatie met foto’s en verslag naar jullie toesturen.
Nogmaals hartelijk dank en Gods zegen voor heel de Augustinus-parochie.
Namens onze provinciaal,
p. Koos van Dijk SVD, Teteringen.

Trefwoord(en):

Feestweekend 10 jaar MichaelkerkVrijdag 29 november 2019

Lezing door Leo Fijen
Thema: Vernieuwing van kerkelijk leven begint met dankbaarheid en luisteren
Inloop vanaf 19.00u
Aanvang: 19.30u

Zaterdag 30 november 2019

Filmmiddag
Met een korte inleiding en nabespreking
Film: Yo también
Inloop: 13.00u
Aanvang: 13.30u

Concert
Een concert met medewerking van
• Dames- en herenkoor Michael, ondersteund door enkele leden van het Franciscuskoor
• Zanggroep Inspiration
• Organist Jan Willems.
Inloop: 19.30u
Aanvang: 20.00u

Zondag 1 december 2019

Feestelijke eucharistieviering
In samenwerking met de Engelstalige en Antilliaanse gemeenschap
Met medewerking van Zanggroep Inspiration
Aanvang: 11.30u
Na afloop is er in de ontmoetingsruimte een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers en een drankje met een hapje.
Bekijk ook de bijlage!

Bijlage(s):

Verslag van de vergadering van het parochiebestuur 4 november j.lHet parochiebestuur heeft gesproken met de bouwkundig adviseur van het Bisdom die het bestuur adviseert en ondersteunt bij de nieuwbouwplannen voor de Franciscuskerk
De heer C. de Bonth besprak met ons o.a. het aantal gewenste plaatsen voor een kleine nieuwe kerkruimte aan het Belgiëplein. De mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting van de pastores tijdens de sloop en nieuwbouw en het tijdelijke gebruik van een vervangende kerkruimte worden onderzocht.
We spraken over de parochieplan-avonden in de parochiekerken waarvan we met de Michaelkern nog in gesprek gaan op 14 november a.s. Het parochiebestuur is blij met de ruime belangstelling, feedback en suggesties. In de volgende vergadering zullen we de resultaten bespreken en omzetten in actiepunten.
De agenda voor ons gesprek met de gezamenlijke Parochiële Kerncommissies op 20 november a.s. werd opgesteld. Daar zal ook gesproken worden over een mogelijke aanpassing van de aanvangstijden van de vieringen op zondag. Dit mede op verzoek van de parochianen om de tijd tussen de vieringen te vergroten zodat de pastores meer gelegenheid hebben voor ontmoeting met de parochianen.
De stand van zaken met de nieuwe website en de visie op het website beheer werden besproken. Het lijkt er op dat de nieuwe website per 1 januari 2020 gereed is en mogelijk eerder.
De begroting voor 2020 werd besproken alsmede de opties voor onze financiële reserves.
De financiële situatie van het kerkhof in Teteringen is door de penningmeester onderzocht met aandacht voor de financiële situatie op de lange termijn.
Het parochiebestuur zal onderzoeken of het financieel haalbaar is om een sanitaire voorziening in de Annakapel te realiseren.

Kees Veelenturf, vice-voorzitter
Teteringen 18 oktober 2019

Trefwoord(en):

Wat geloof ik eigenlijk?Praat je wel eens met iemand over je geloof? Wat geloof je? Hoe belangrijk is het geloof voor je? Wat voor rol speelt je geloof in je leven? Nog een stap verder: waarom leef ik eigenlijk, wat is de zin van mijn leven. Ben ik gelukkig zoals ik nu leef?

Een aanbod voor jou
Vragen die ieder mens heeft. Heel herkenbaar. Antwoorden zijn niet zo eenvoudig. Wil je een poging doen om samen een antwoord te vinden? Meld je dan aan voor een 10-daagse cursus. Een aanbod van de katholieke kerken in Breda.

Hoe ziet het programma eruit?
De bijeenkomsten bestaan uit een gezamenlijk maaltijd, een korte lezing en een groepsgesprek.
De lezingen geven een verdieping in het katholieke geloof en behandelen vragen als: Wie is Jezus nu eigenlijk, Hoe kun je geloven? Waarom zou je de Bijbel lezen, Wie is de H. Geest, Hoe zit het met het kwaad in de wereld en wat is de betekenis van bidden. In de groepsgesprekken spreken we met elkaar als (niet-) (of een beetje-) gelovige over de onderwerpen.

11 bijeenkomsten: waar en wanneer?
Er zijn 11 bijeenkomsten om de week op donderdagvond en een op zaterdag.
Plaats: de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk, Hooghout 67, in Breda
Aanvang: 18.30 uur tot 21.30 uur.
We beginnen op 16 januari 2020, de laatste bijeenkomst is gepland op 14 mei 2020.
Meer informatie vragen of aanmelden kan bij Hanneke Oomen

Trefwoord(en):

Kindercatechese & KoorIn de Michaëlkerk is de kindercatechese gestart voor kinderen van ca. 4 t/m 12 jaar.
Er wordt in zo mogelijk 3 leeftijdsgroepen gewerkt: 4-6 jaar (nog niet kunnen lezen), 7-9 jaar en 10-12 jaar.

Het programma op zaterdagmiddag:,br> 13.15 uur: inlopen
13.30 uur start met zingen: Kom en zing voor God de Heer
13.35 uur: de jongste groep: zingen, middelste groep: catechese, oudste groep: spel/pauze
13.55 uur: jongste groep: catechese, middelste groep: pauze/spel, oudste groep: zingen.
14.15 uur: jongste groep: spel/pauze, middelste groep: zingen, oudste groep: catechese.
14.35 uur: samen zingen tot slot.
Uitloop tot maximaal 14.55 uur.

Kinderen van alle groeperingen zijn welkom: ook de kinderen van de Arabisch-sprekende gemeenschap doen mee.
Volgende datum: zaterdag 9 november, steeds om de 2 of 3 weken
mmv pater Rodrigo (van de arabische gemeenschap), pater Richard, Mirjam Tielemans en Monique Tonino

Trefwoord(en):

Vier seizoenen koffiemiddag in de MichaelkerkMaandag 18 november 2019 komen wij weer samen voor de 3-maandelijkse koffiemiddag in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk.
Even gezellig koffiedrinken, wat buurten, enkele gedichten en……….wellicht is er nog iets te winnen.,br> Tot slot nog een lekker glaasje natuurlijk. De aanvang is 14.00 uur en IEDEREEN is van harte welkom.
Voor deze middag, met koffie/thee en een drankje vragen wij u ter tegemoetkoming in de kosten een bijdrage van € 2,00. Wij kijken er weer naar uit u te ontmoeten.

Sint Maarten met lampiontochtSint Maarten met lampiontocht Zondag 10 november 17.00 uur (Dymphnakapel) We vertellen het verhaal van Sint Maarten en gaan in een Lampionoptocht door de wijk. Na afloop is er warme chocomelk. Voor opa’s en oma’s, vaders en moeders met (klein)kinderen van 4 tot 7 jaar. Deelname: 1 euro

Aankondiging Lezing Jan Lucassen: Op woensdag 13 november om 19.30 uur zal in het Mondiaal Centrum Breda de bekende Amsterdamse historicus Jan Lucassen een lezing geven over ‘Vijf eeuwen migratie’ naar aanleiding van zijn boek met de gelijknamige titel. Iedere maand wil het Mondiaal centrum een inleiding laten geven door iemand die gespecialiseerd is in Vluchtelingen c.q Ongedocumenteerden

In ‘Vijf eeuwen migratie’ van historici Leo en Jan Lucassen staat de lange en rijke migratiegeschiedenis van Nederland centraal. De geschiedenis van de afgelopen vijf eeuwen laat zien dat onbehagen over migratie niets nieuws is, maar ook dat tijden van paniek en pessimisme worden afgewisseld door – soms lange – periodes van acceptatie. Met een nuchtere blik kun je vaststellen dat de vestiging van nieuwkomers ontegenzeglijk tot een aantal hardnekkige problemen heeft geleid, maar ook dat hun komst onze samenleving én hunzelf veel heeft opgeleverd. ‘Goed gefundeerde kennis is essentieel wanneer we de werkelijkheid beter willen begrijpen en politieke debatten op een zinvolle manier willen voeren,’ schrijven Leo en Jan Lucassen. ‘Vijf eeuwen migratie’ toetst meningen aan de historische feiten. Het boek groeide uit tot een standaardwerk over migratie in Nederland, en verschijnt nu in een geheel herziene en geactualiseerde editie.
Luister hier naar Met het oog op morgen (NOS) met Leo en Jan Lucassen
Jan Hopman

Schoonmaakmiddag H. DympnakapelSchoonmaakmiddag H. Dympnakapel Zaterdag 9 november 14.00 uur start (Dymphnakapel) De kapel is toe aan een grote schoonmaak. Reserveer vast de datum in je agenda. Je bent van harte uitgenodigd de handen uit de mouwen te steken om dit mooie monumentje weer op te frissen. Stuur een berichtje naar bethlehem@augustinusparochiebreda.nl als je mee komt helpen. Alle hulp is van harte welkom. We starten om 14.00 uur en sluiten gezellig af met een kopje soep met een broodje in de kapeltuin.

Neem je poetsdoek, boenwas en emmer mee, dan kunnen we samen aan de slag.

Vele handen maken licht werk.

Open uitnodiging parochieavonden Het parochiebestuur en pastores willen het Parochieplan 2019 – 2023 voor de H. Augustinusparochie graag bespreken met parochianen en belangstellenden.
Daarvoor zijn bijeenkomsten gepland per parochiekern in oktober en november 2019.
We presenteren de plannen voor de kerkgebouwen, de financiële situatie van onze parochie en de plannen voor parochievernieuwing.
De avond is vooral informatief maar er is ook ruimte voor discussie, het geven van advies en het maken van plannen.
De parochieavonden zijn gepland op
• 10 oktober in de Franciscuskerk,
• 24 oktober in Teteringen (Dorpsherberg),
• 31 oktober in de Lucaskerk,
• 14 november in de Michaelkerk
De aanvang is steeds om 19.30 u.
U bent van harte welkom !

Trefwoord(en):

Kopij / Aanmelden NieuwsbriefAanmelden / afmelden of een wijziging voor de nieuwsbrief s.v.p. rechtsboven in via de aanmeldknop op de home pagina van deze site

Of klikken op deze link
 
Voor vragen / opmerkingen of kopie voor de nieuwsbrief kunt u de mail versturen naar: marrydon@hotmail.com

Trefwoord(en):
Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.