menu

Aanmelden nieuwsbrief

Uit het pastoraal team 2019- 12Een christelijk democratisch geluid?

De verkiezingen zijn voorbij. In de krant stond de kop te lezen dat Thierry Baudet de gevestigde politiek een ongekende draai om de oren heeft gegeven. Ja dat is waar, van 0 naar 10 zetels in de Eerste Kamer! Dat is een flinke dreun. Het CDA krijgt ook flinke klappen: van 12 naar 8 zetels. De reactie van voorman Sybrand Buma was: ‘We kunnen zien dat het politieke landschap in Nederland verschuift en dat het ook verder versplintert.’ Deze constatering is waarschijnlijk juist, maar is ook een wat zeurderig antwoord. Evenals zijn hele campagne trouwens.
Of je het nu eens bent met Thierry Baudet of niet of zijn analyses kloppen of niet, hij spreekt zich in ieder geval duidelijk uit. Dat is wat het CDA nu al vele jaren niet doet en daar hebben mensen tóch behoefte aan. Tijdens het televisiedebat kwam hij niet heel veel verder dan ándere partijen te vertellen dat zij vooral samenwerking moesten zoeken. Dat is prima natuurlijk, maar was er geen eigen prikkelend christelijk democratisch verhaal te vertellen? Zijn kleurloze optreden en kefferig gedrag heeft mij als christen in ieder geval niet enthousiast gemaakt of trots. Wederom een gemiste kans.

Pastor Ben Hendriksen

Gedachte 2019- 12Vriendschap in 't leven, kan men altijd geven
De wereld wordt dan ideaal
en liefde spreekt een verstaanbare taal
Ria. v/d Linden

Trefwoord(en):

"24 Uur voor de Heer” Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart vinden de“24 uur voor de Heer” plaats.
In 2015 nam paus Franciscus het initiatief op in de bul Misericordiae vultus, waarin hij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afkondigde. Daarna is het elk jaar onderdeel van de veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen geweest.
De “24 uur voor de Heer” nodigen ertoe uit het sacrament van verzoening te vieren in een context van eucharistische aanbidding.
Het bisdom Breda sluit zich hierbij aan en houdt de “24 uur voor de Heer” in estafette op vijf plekken: de basilieken in Hulst, Oudenbosch en Oosterhout, de kathedraal in Breda en de Lourdeskerk in Bergen op Zoom.
In de H. Antoniuskathedraal in Breda is de aanbidding op 30 maart tussen 7.00 en 12.00 uur
Augustinusparochie neemt deel in de aanbidding van 10.00 uur tot 12.00 uur

Chrismamis 2019 in de Augustinusparochie BredaOp woensdag 17 april wordt de chrismamis gevierd.
Tijdens deze plechtigheid worden de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving gezegend en wordt het heilig Chrisma gewijd. De bisschop is de celebrant van de chrismamis.
Uit alle parochies, caritasinstellingen, kloosters, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen wordt een afvaardiging uitgenodigd naar deze viering. Na afloop van de viering ontvangen zij in de kerk de olie voor de doopleerlingen, voor de ziekenzalving en het heilig Chrisma.
Iedere parochie wordt vriendelijk gevraagd om naar de chrismamis een kleine gave -luxere levensmiddelen- mee te brengen voor de voedselbank.
Ook de Augustinusparochie wil gehoor geven aan deze vraag en heeft in de 4 parochiekernen een doos klaarstaan waar de parochianen hun gaven in kunnen doen.
De chrismamis 2019 vindt plaats op woensdag 17 april om 19.00 uur in de kerk van de H. Willibrordus, Kerkstraat 1, Teteringen.

Kinderen in het Amphia Ziekenhuis te Breda Het Amphia Ziekenhuis in Breda realiseert de nieuwbouw van een afdeling kindergeneeskunde. Kinderen die voor langere tijd moeten worden opgenomen tobben niet alleen met hun ziekte en de behandeling, maar voelen zich ook verloren, zo los van thuis. De mensen van het Amphia willen hun ziek-zijn draaglijker maken door een sfeer te bieden die warm, welkom en gastvrij aanvoelt. Een beetje thuisgevoel laten ervaren.
Kinderen mogen een hele wand van hun eigen patiëntenkamer naar hartenlust versieren met grote kleurige plakfiguren. Met duurzame materialen voor een jarenlang en steeds herhaalbaar gebruik.
U kunt een steentje bijdragen voor dit project door papiergeld in een enveloppe mee te brengen naar de chrismamis op 17 april; of door overmaking van een bedrag op NL 48 RABO 0150 9915 25 t.n.v. Caritas parochie H. Augustinus o.v.v. Kind in Amphia.

Trefwoord(en):

Taizéviering in de Michaelkerk Op zaterdag 6 april, 19.00 uur is er in de Michaelkerk, weer een Taizéviering.
De viering heeft onder andere tot doel te bidden voor de eenheid onder de christenen.
Thema is de macht van barmhartigheid. Een belangrijke rode draad in de Bijbel. Door de woorden van Jezus te overwegen vinden we alle ruimte om met anderen ons geloof vieren. En zo kunnen we samen een weg van hoop en vertrouwen inslaan. Dat schept weer ruimte voor onszelf, voor onze eigen zoektocht en ruimte om ons te openen voor God. De sfeer van de viering wordt bepaald door muziek, zang, gebed en stilte.
Er zijn gemakkelijk mee te zingen liederen.
Stilte om het evangelie tot je door te laten dringen.
Van harte welkom.

Trefwoord(en):

Vastenactie 2019 Wij bieden Kerala een helpende hand!

In de provincie Kerala in India is het district Idukki het zwaarst getroffen door de overstromingen. De meeste dorpen waren van de buitenwereld afgesloten vanwege aardverschuivingen en ingestorte bruggen. De zware regenbuien zijn gestopt, maar het zal nog jaren duren om op te bouwen wat verloren is gegaan.
Een team van de paters SVD en andere hulporganisaties heeft een groot aantal gezinnen bezocht, de schade opgenomen en een plan van aanpak gemaakt. Door de handen ineen te slaan, wordt het voor deze mensen mogelijk om hun leven weer op te bouwen. Helpt u mee?
Dank zij uw hulp, kunnen deze mensen weer aan hun toekomst werken.

Vespers Kapel Maria Mater Dei Zaterdag 30 maart, om 19.00 uur, bidden de zusters van de congregatie Allen voor Alles samen met ons de vespers in de kapel van Maria Mater Dei, Brabantlaan 5, Breda.
De apostel Paulus schrijft: zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen. De vespers wordt al eeuwen door de Kerk gebeden, en bestaat uit psalmen, het evangelie van de zondag en stille overweging. We stellen omwille van het roepingenpastoraat in het bisdom het Sacrament uit, en aanbidden. Heel die vespers is dus een bijzondere intentie voor roepingen. We bidden dat God mensen roept die met ons mee willen doen in de parochie, of die ons willen voorgaan in geloof. Na het zingen van het Tantum Ergo volgt de zegen met het Sacrament.
Graag nodigen wij u uit met de zusters en met ons mee te bidden, te zingen en te mediteren.

Tijd voor de schoonmaakOp zaterdag 30 maart gaan we weer aan de slag om de Maria Dymphna kapel te poetsen.
We starten om 10.00 uur. En na afloop is er een gezamenlijke lunch bij het Aardrijk. We kunnen uw hulp goed gebruiken.
Graag even aanmelden bij het secretariaat 076-5410194. Ook de kapelfolder voor het nieuwe programma tot aan de zomer 2019 is gereed. U vindt het in de bijlage. Tot gauw!

Met vriendelijke groeten, Angelique Herremans

Trefwoord(en):

Vastenactie 2019: Vasten project- Kerala(India)
Onze wereld is door allerlei ellendes getroffen. Iedere keer opnieuw lezen en horen wij wat er in onze wereld gebeurt. Maar gelukkig zijn er heel veel mensen die op allerlei manieren de helpende hand bieden om anderen bij te staan in hun nood.
Dit jaar doet de Augustinusparochie niet mee met de landelijke vastenactie, maar heeft zij gekozen voor een eigen vastenproject, nl. de mensen helpen in de provincie Kerala in India.
In de maanden juli en augustus van 2018 is de provincie Kerala in het zuidwesten van India getroffen door enorme overstromingen als gevolg van de ergste en langstdurende regen sinds mensenheugenis. De verhalen doen denken aan de watersnood in Nederland in 1953. Mensen die wachten op het dak van hun huis, terwijl vissersboten over het overstroomde land varen om hen te redden. Dankzij de enorme onderlinge hulp is het dodental beneden de 400 gebleven. De verwoesting is onbeschrijfelijk. Huizen zijn weggevaagd, alle wegen en andere infrastructuur zijn verwoest door overstroming en landverschuiving. Meer dan een miljoen mensen verblijven in duizenden vluchtelingenkampen, scholen, kerken en moskeeën. Nu de omvang van de ramp duidelijk wordt, komt de vraag: “Hoe nu verder?” De toekomst van miljoenen mensen staat op het spel.
Wat kunnen we doen voor onze medechristenen in Kerala. We moeten realistisch zijn. De verwoesting is zo ontzettend groot. Onze hulp kan alleen maar kleinschalig zijn. Aan de algehele wederopbouw van het land kunnen wij weinig bijdragen. Het zou al geweldig zijn als we een aantal arme families kunnen helpen om hun bestaan weer op te bouwen. Dit zijn kleine boeren die al hun vee hebben verloren en hun huis zijn kwijt geraakt . Met een kleine veestapel kunnen ze weer door met hun leven. Maar het is ook belangrijk dat hun kinderen weer naar school kunnen. Ook zij zijn alles kwijtgeraakt.
De priesters van de congregatie Gezelschap van het Goddelijk Woord (SVD) die daar werkzaam zijn, zullen zorgen voor een goed en juist gebruik van de giften. Ze zijn daar al volop mee bezig. Pater Richard komt uit India en is lid van deze congregatie. Hij heeft nauwe contacten met zijn medebroeders in Kerala. Een paar weken geleden heeft hij bericht ontvangen dat ze land gekocht hebben om huizen te bouwen voor de arme gezinnen.
De communicantjes van dit jaar gaan samen aan de slag om geld in te zamelen voor schoolspullen. Zij doen dit door klusjes te doen waar ze een klein geldbedrag voor ontvangen.
En terwijl de kinderen hier zich inzetten voor de kinderen daar, kunt u uw bijdrage leveren voor de boeren, zodat zij hun leven weer kunnen oppakken.
Voor uw gave zeggen wij u, namens de mensen in Kerala, heel hartelijk dank!
Het project wordt in de zondagsvieringen toegelicht; 17 maart in de Lucas- en de Michaelkerk, en op 14 april in de Franciscus- en de Willibrordus

Trefwoord(en):

Vastenwandeling “het Augustinuspad”Op zaterdagmorgen 23 maart organiseren we een wandeling door de Augustinusparochie, “het Augustinuspad”.
Een wandeling om het hoofd eens leeg te laten waaien en weer nieuwe energie op te doen in de voorbereiding op het naderende Paasfeest.
We verzamelen om 9.30 uur vóór de Lucaskerk Tweeschaar 125 en wandelen achtereenvolgens naar de Franciscuskerk, de Willibrorduskerk en de Michaelkerk.
In elke kerk pauzeren we voor een korte meditatie en om er iets te drinken. In de Michaelkerk eten we soep. Het is ook mogelijk een gedeelte van het Augustinuspad te lopen.
In verband met de organisatie vragen wij u, u op te geven. Dit kan tot en met 20 maart op het secretariaat . Ook graag aangeven of u teruggebracht wil worden.
U bent van harte uitgenodigd om mee te doen! het pastoraal team

Bijlage(s):

Zanggroep Inspiration op weg naar PasenOp weg naar Pasen
Het wordt een inspirerend samenzijn met veel zang en eigen teksten
Zaterdag 13 april
Aanvang 19.00 uur
Entree gratis

Bijlage(s):

Oecumenische vespers 40-dagentijd 2019 LucaskerkOok dit jaar worden in de Lucaskerk tijdens de 40-dagentijd weer oecumenische vespers georganiseerd.
Deze vinden plaats op de woensdagen 13, 20 en 27 maart en 3, 10 en 17 april, steeds om 19.30 uur in de Lucaskerk.
Het thema voor deze serie vespers is:
De zeven laatste woorden.
Iedereen is van harte uitgenodigd om aan een of meer van deze vieringen deel te nemen.
Peter van Gurp

Trefwoord(en):

Stilte wandeling na de kerkdienstZondag 31 maart oecumenische stiltewandeling na de kerkdienst. Midden in de veertigdagentijd (Halfvasten) nodigen we u uit om mee te wandelen langs stilteplekken aan de Mark; de zogeheten ‘poosplaatsen’, het project van de dichteres Pien Storm van Leeuwen. Deze poosplaatsen zijn natuurlijk niet meer dan een hulpmiddel om elkaar in de stilte te ontmoeten.
Na de zondagvieringen in eigen kerk verzamelen we ons om 12.30u. in Mariëndal bij de Protestantse Kerk Ginneken.
Daar lunchen wij eerst met soep en brood (wel zelf een boterhammetje meebrengen!).
Om 13.15u. gaan wij op pad en rond 15.00u. sluiten wij de wandeling af met nog een laatste stiltemoment in de kerk en een kopje koffie of thee.
We organiseren als Protestantse Gemeenten en de Augustinusparochie deze wandeling in het kader van het programma WIJS OF DWAAS en het Thema 2019: ‘Verrassend stil……’ Deelname is gratis.
Opgave en informatie bij ds. Roel Knijff: ds.knijff@kpnplanet.nl .

Vastenactie 2019 SolidariteitsmaaltijdenOm de mensen in Kerala te helpen, zijn er tijdens de vastentijd in de parochie verschillende activiteiten. Zo zijn er de bekende solidariteitsmaaltijden.
Op vrijdagavond 22 en 29 maart en 12 april is er om 17.30 uur een solidariteitsmaaltijd in de Franciscuskerk. Kosten per maaltijd € 5,-.
Na de viering van 31 maart worden er hapjes verkocht.
De solidariteitsmaaltijd in de Michaelkerk is op donderdag 4 april, aanvang 18.00 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Bij deze maaltijden zijn de parochianen van alle kernen van harte welkom.
Graag één week van tevoren aanmelden bij het secretariaat van de betreffende kern.
Werkgroep Vastenactie

Gregoriaanse vesperviering op 23 maartNiet op de 5e zaterag van de maand, maar op de 4e zaterdag deze keer:
Gregoriaanse vesperviering in de Michaëlkerk om 19.00 uur.
(De vesperviering van de 4e zaterdag moest wegens afwezigheid van de voorgangers worden verschoven naar de 5e zaterdag)
Op 23 maart vieren we de vespers van de 3e weekend van de Veertigdagentijd.
We zitten volop in de inkeertijd: we denken na over ons leven, over onze verhouding tot God en over hoe wij staan tegenover of naast de medemens.
We zingen een paar prachtige Vastengezangen, zoals het Attende Domine: het ultieme gezang van nederige smeking aan God.
Ook dehymne 'Audi benigne Conditor' zullen we zingen en natuurlijk het Magnificat, Pater Noster, en nog zo wat onderdelen.
Om 18.40 uur oefenen we deze stukjes, want we zijn samen het 'koor'.
Wees welkom om het eens mee te maken, als u er nog niet eerder bij was.
Monique Tonino

Kopij / Aanmelden NieuwsbriefAanmelden / afmelden of een wijziging voor de nieuwsbrief s.v.p. rechtsboven in via de aanmeldknop op de home pagina van deze site

Of klikken op deze link
 
Voor vragen / opmerkingen of kopie voor de nieuwsbrief kunt u de mail versturen naar: marrydon@hotmail.com

Trefwoord(en):
Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.