menu

Aanmelden nieuwsbrief

Uit het pastoraal team 2017- 48 Christus, Koning van het heelal

'Christus, Koning van het heelal’, ("Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex" in het Latijn) zo heet het feest dat we deze week vieren. In de kerk is het (zondag) al Oudejaarsdag. Volgende week beginnen we aan een nieuw kerkelijk jaar. Met de eerste zondag van de advent komen we als kerk in blijde verwachting van het nieuwe begin. Maar Christus Koning is de afsluiting van het kerkelijk jaar.
Het feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicaea. Pius XI wijdde de encycliek Quas Primas aan dit feest dat telkens het kerkelijk jaar afsluit.
‘Christus, Koning van het heelal’. En dat heelal, dat is niet niets. Het gaat om alles wat om de aarde is, om de miljarden sterren, kometen, planeten, zonnestelsels en weet ik wat nog meer. Het is miljarden jaren oud, en miljarden vierkante kilometers groot. Van dat heelal is Christus de Koning, Hij die goed 2000 jaar geleden op onze aarde leefde. Maar Hij die ook is de menswording van onze ene God, de Schepper van het al, dus ook van het heelal. Dat vieren we vandaag.
Maar vandaag is ook de laatste zondag van het liturgisch jaar. Bij die ‘laatste zondag’ mogen we zeker niet denken dat we het eindpunt bereikt hebben, dat we de boeken kunnen sluiten en kunnen zeggen: We zijn er. Nee, we zijn er nooit. Niet als mens, niet als Kerk. Altijd opnieuw blijft de kernvraag wáár we zijn, anders gezegd: wat we terechtbrengen van Jezus’ woorden en daden. Het hele jaar door hebben we het Jezus gehoord. Vandaag, op deze laatste zondag van dit liturgische jaar, houdt Hij ons in dit opzicht een spiegel voor, en vraagt Hij: Wat heb je met mijn woorden gedaan? Wat heb je ervan terechtgebracht?
Dat zijn dus de vragen die we onszelf moeten stellen, vandaag en alle dagen van ons leven: Wat doen we met Jezus’ woorden? Wat brengen we ervan terecht?

Richard Lobo

Augustinus Magazine vraagt (gast)redacteurenDe redactie van het magazine maakt elk kwartaal op basis van een gekozen thema, met vaste rubrieken en op zichzelf staande artikelen een aantrekkelijk en gewaardeerd magazine. Het schrijven is verdeeld onder de redactieleden zelf en gastredacteuren. Deze laatste groep wil de redactie uitbreiden met nieuwe schrijvers om meer variatie te krijgen en de schrijf’druk’ af te laten nemen. Bent u iemand die best eens een stukje wilt schrijven over een onderwerp dat uw aandacht heeft danwel binnen het gekozen thema, dan zou de redactie dat graag vernemen. Nieuwe ideeën zijn ook welkom! Om uw drempelvrees te verlagen, nodigt de redactie u uit om eens vrijblijvend mee te draaien bij een redactievergadering. Eventuele andere vragen kunt u ook digitaal stellen. Of u benadert een van de redactieleden persoonlijk. Kijk en lees nog eens het recente magazine door. Dat geeft u misschien inspiratie en motivatie om te reageren. Hartelijk dank.

Joop Don redactie@augustinusparochiebreda.nl

de link naar het digitale magazine: https://portal.parochiemagazin.nl/digital/1668/180/2094

Trefwoord(en):

Gedachte 2017 - 48 ''Vreugde overkomt je niet. Je moet voor vreugde kiezen en blijven kiezen.''

Trefwoord(en):

HouwkeDe viering in 't Houwke op zaterdag 16 december wordt verschoven naar zaterdag 23 december.

Kinder- & familievieringen op Kerstavond Michaëlkerk Aan alle vaders, moeders, opa's, oma's, maar vooral alle KINDEREN in onze parochie!
Het duurt nog even, maar goed om te weten is dat op 24 december, KERSTAVOND, om 19.00 uur iedereen van harte welkom is om met de Kinder- & familieviering mee te doen om de geboorte van Jezus te vieren. Samen zingen, het kerstverhaal horen, een kerstverhaal spélen en bidden tot God, de Vader van Jezus en van ons allemaal: dát is samen vieren! Een paar weken van tevoren gaan we met zoveel mogelijk kinderen oefenen om de kerstliedjes goed te kunnen zingen.

Het is dus nu hoog tijd om de repetities te gaan plannen. Noteert u al vast: Maandag 4 december 18.30 - 19.30 uur maandag 11 december 18.30 - 19.30 uur maandag 18 december 18.30 - 19.30 uur en omdat het pas 6 dagen na deze maandag kerstavond is, probeer ik nog een generale repetitie te plannen op zaterdag 23 december of zondag 24 december ’s middags, maar dat laat ik u nog weten. Eind november stuur ik iedereen de liedjes op die we gaan repeteren: ook als uw kind niet naar het koortje kan komen, kunt u toch thuis al vast een liedje oefenen, zodat als u op kerstavond naar de kerk komt, iedereen lekker mee kan zingen!
Wist u trouwens:
• dat uw kind nu al welkom is bij de Kinderkaravaan in de Annakapel? Iedere tweede zondag van de maand, van 10.30 uur tot ca. 11.45 uur. Spelletjes, tekenen, bijbelverhalen: en dat alles met een flinke groep kinderen. Neem voor meer informatie contact op met de heer Christan van Bergen c.vanbergen@topmotive.eu
• dat uw kind na de Eerste Communie misdienaar kan worden? Dat is een heel bijzondere manier om vertrouwd te raken met de liturgie. Denk er maar eens over! Koster Gerard Coremans kan u er meer over vertellen. Eens per jaar komen alle misdienaars van het bisdom Breda bij elkaar voor een heel leuk weekend. Dit jaar in Oudenbosch.

Het zou fijn zijn, als u mij kunt laten weten of uw zoon of dochter mee kan komen doen met het koortje: laat het weten op m.tonino@hccnet.nl of sms naar 06-30902747 Monique Tonino

Taizéviering in de MichaelkerkOp zaterdag 2 december, 19.00 uur is er in de Michaelkerk, weer een Taizéviering.
De viering heeft onder andere tot doel te bidden voor de eenheid onder de christenen. Thema is de macht van barmhartigheid. Een belangrijke rode draad in de Bijbel. Door de woorden van Jezus te overwegen vinden we alle ruimte om met anderen ons geloof vieren. En zo kunnen we samen een weg van hoop en vertrouwen inslaan. Dat schept weer ruimte voor onszelf, voor onze eigen zoektocht en ruimte om ons te openen voor God. De sfeer van de viering wordt bepaald door muziek, zang, gebed en stilte.
Er zijn gemakkelijk mee te zingen liederen. Stilte om het evangelie tot je door te laten dringen.
Van harte welkom.

Trefwoord(en):

Vespers in de Advent in de LucaskerkVolgende week begint de Advent, de voorbereidingstijd op kerstmis. In deze donkere periode gaan we op zoek naar het licht en stellen ons de vraag: Wie of wat verlicht ons leven? Ook al wordt mijn blik vertroebelt of verduistert door de dagelijkse hectiek of laat ik me in beslag nemen door wat misschien helemaal niet goed voor mij is, blijf kijken zeggen de Bijbelse verhalen. Blijf waakzaam en ga op zoek naar die kleine, haast onmerkbare tekenen van goddelijk Licht in het bestaan.
In deze periode van Advent vieren we iedere week op woensdagavond de Vespers. Het is een bezinnend avondgebed, als voorbereiding op Kerstmis. Zij worden gehouden in de Lucaskerk van woensdag 29 november tot en met woensdag 20 december.
Aanvang 19.30 uur.
U bent van harte welkom!

Trefwoord(en):

Vespers Kapel Maria Mater DeiZaterdag 25 november, om 19.00 uur, bidden de zusters van de congregatie Allen voor Alles samen met ons de vespers in de kapel van Maria Mater Dei, Brabantlaan 5, Breda.
De apostel Paulus schrijft: zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen. De vespers wordt al eeuwen door de Kerk gebeden, en bestaat uit psalmen, het evangelie van de zondag en stille overweging. We stellen omwille van het roepingenpastoraat in het bisdom het Sacrament uit, en aanbidden.
Heel die vespers is dus een bijzondere intentie voor roepingen. We bidden dat God mensen roept die met ons mee willen doen in de parochie, of die ons willen voorgaan in geloof. Na het zingen van het Tantum Ergo volgt de zegen met het Sacrament. Graag nodigen wij u uit met de zusters en met ons mee te bidden, te zingen en te mediteren.

Vormsel 2018Als uw zoon of dochter in groep 8 zit, mag hij of zij het sacrament van het heilig vormsel ontvangen in de kerk. De vormselviering vindt plaats op de vrijdag voor Pinksteren, 18 mei 2018. Graag bereiden we uw kind voor op het vormsel. Het doel van deze voorbereiding is om u te ondersteunen in de geloofsopvoeding van uw kind. Wij bieden uw kind de gelegenheid om op een eigen manier haar of zijn geloof verder te ontdekken, te verdiepen en te verbreden.

Het aanbod dat we de vormelingen bieden, bestaat uit de startzondag, twee zaterdagen in een klooster, en een drietal andere activiteiten.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het vormsel: Hoe wordt de voorbereiding vorm gegeven? Of Wat houdt het voor mij als ouder in?
Om op deze en andere vragen een antwoord te geven, organiseren wij een startzondag op zondag 4 maart 2018, om 10.00 uurin de Michaelkerk, Hooghout 67 in Breda. (om 9.45 uur staat de koffie klaar)

Graag horen we van u of uw kind mee wil doen met de voorbereidingen. De aanmelding kan digitaal, en wel naar emailadres hannekeoomen@online.nl. We ontvangen uw aanmelding graag zo snel mogelijk, uiterlijk 1 februari 2018. U krijgt vervolgens digitaal het aanmeldformulier toegestuurd en de data met het volledige programma. Werkgroep Vormsel

Bezinningsdag SVD & Park ZuiderhoutTegenwoordig is de vreemdeling of de ‘nieuwe Nederlander’ niet meer weg te denken uit onze samenleving. Wij zijn nieuwsgierig naar wie hij is, naar zijn verhaal en hoe hij zijn nieuwe thuisland ervaart. Graag nodigen de SVD en Park Zuiderhout u uit voor de bezinningsdag ‘Vreemdeling, wie ben je?’ op 30 november 2017.
Verbinding
Tijdens de Bezinningsdag bezinnen we ons op het leven van deze vreemdeling, deze nieuwe Nederlander. We gaan luisteren naar hun verhaal en we gaan spreken over hoe we beter met elkaar kunnen verbinden. In de ochtend kijken we vanuit de bijbel naar de vreemdelinge Ruth, die uit Moab naar het Joodse volk kwam. In de middag horen we twee verhalen. Het eerste verhaal is van een Syrische vluchteling. Hij spreekt over zijn situatie, wat hij heeft gedaan om te integreren en wat hij nu wil betekenen voor Nederland en voor de Syrische vluchteling in Nederland. Het tweede verhaal is van een Somaliër die naar ons land gevlucht is. We mogen ook zijn verhaal horen. Met het luisteren naar de verhalen en het voeren van de dialoog willen dichter tot elkaar komen.
Programma Bezinningsdag ‘Vreemdeling wie ben je?’
Ochtend:
10.00 uur Eucharistieviering rond dit thema in de kapel van Park Zuiderhout
10.30 uur Ontvangst in de Bieenkorf
11.00 uur Inleiding door Kees Maas en Annemiek Wijnker rond de figuur Ruth
12.30 uur Einde van het ochtendprogramma
Voor de gasten van buiten is het mogelijk te lunchen. De kosten voor de lunch bedragen €6,- . Graag aanmelden voor de lunch via zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl.
Middag
14.45 uur ontvangst in de Bieenkorf
15.00 uur Het verhaal van Ahmad Sherif uit Syrië
15.45 uur Het verhaal van Yusuf Abdi Mohamed uit Somalië
16.30 uur Afsluiting met een drankje
U bent van harte uitgenodigd voor de bezinningsdag. U kunt ook kiezen om een dagdeel te volgen. U kunt uzelf aanmelden door een mail te sturen naar zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl. Als u wilt deelnemen aan de lunch dan dient u dit apart te vermelden. Deelname aan dag is gratis. Ter ondersteuning van de beide vluchtelingen vragen wij om een vrijwillige bijdrage.

Trefwoord(en):

Artikel voor de nieuwsbrief?Mocht u een bericht of artikel willen plaatsen in de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u dat het snelste doen naar Marry Don: marrydon@hotmail.com
Zij maakt iedere week de nieuwsbrief klaar voor digitale verzending.

Festival of Lessons and CarolsZaterdag 16 december 19.30 uur H.Willibrorduskerk Teteringen Wij nodigen u uit voor het Festival of Lessons and Carols; een feestelijke en sfeervolle avond gevuld met prachtige liederen, gedichten en verhalen in de aanloop naar Kerstmis. Samen gaan we op weg naar Kerst. Zeer inspirerende jonge mensen vertellen hun Kerstverhalen. Dit jaar zijn dat Nina Mertens, jongerenwerker van het bisdom Breda, Stan van Ommen, bg. Voor het onderwijs en leerkracht levensbeschouwing en Silvy Kerio, 17 jarig Syrisch meisje. Diaken Vincent de Haas vertelt ons het Kerstevangelie. Het koor Consonne zingt onder de bezielende leiding van Eric Kruis met op piano Jan Marie Wouters en op fluit Brechtje de Haas
De liederen worden afgewisseld met samenzang. De avond wordt gehouden in de H.Willibrordus kerk aan de Kerkstraat in Teteringen.
Iedereen is welkom, de toegang is vrij.

Trefwoord(en):

Kerstpakkettenactie 2017Kerstpakkettenactie 2017
. Zoals elk jaar, is er ook dit jaar een actie in de advent, deze keer net als vorig jaar voor Malawi.
Maar, we willen ook iets doen dicht bij huis, daarvoor is onze jaarlijks kerstpakkettenactie. In de Augustinusparochie willen we een kerstpakketje bezorgen bij gezinnen en alleenstaanden, die een steuntje in de rug wel kunnen gebruiken.
We willen daarvoor wat luxere levensmiddelen inzamelen, die we dan mooi verpakt bezorgen. We denken hierbij aan een lekker snoepje, een kerstbrood, een luxe koekje, koffie thee een flesje sap of wijn. Iets lekkers voor kinderen, Natuurlijk kan het ook met een lekkere fles douche shampoo of een lekkere crème. Er is zoveel….. Mocht u onze actie liever financieel willen steunen, dan kan dat natuurlijk ook. Achter in de kerk is daarvoor een inzameling bus. Hij kan u niet ontgaan.
Weet u iemand in uw omgeving die ook wel eens wat extra’s kan gebruiken in de vorm van een voedselpakket, geef dat dan even aan ons door. Ook als u iemand kent die wel een steuntje in de rug kan gebruiken mag u dat aan ons melden. Wij zorgen dan voor een kleine attentie waardoor er even een beetje extra aandacht is voor die persoon.
Schrijf het op een formuliertje en doe het in de daarvoor bestemde bus, dan zorgen wij dat het voor elkaar komt. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Het Pastorale team

Trefwoord(en):

Open Kerkendag BrabantOp 26 november 2017 wordt in Brabant de Open Kerkendag gehouden. Het streven is dat op die zondag zoveel mogelijk kerken - protestants en katholiek - in onze provincie zijn geopend. Dit unieke evenement wil Brabanders bewust kennis laten nemen van het grote culturele belang van de kerken.
Ook in de Augustinusparochie zullen de kerken geopend zijn. (de Willibrorduskerk, de Michaelkerk en de Franciscuskerk) De kerken zijn geopend van 14.30uur tot 17.00uur.
Bent u benieuwd welke kerken er in de omgeving of in de provincie nog meer geopend zijn, kijk dan op de website http://www.openkerkenbrabant.nl/

Trefwoord(en):

St. Maartenfeest 2017 Op zaterdag 11 november hebben we in de Maria Dymphna kapel het feest van St. Maarten gevierd. Ondanks de kleine opkomst was het gezellig en erg sfeervol. Met lampionnen liepen we zingend door de buurt en sloten het feest af met warme chocolademelk in de kapeltuin.

Trefwoord(en):

Startbijeenkomst 500 jaar AnnakapelZondag 12 november om 13.00 uur was de start van het feestelijk jaar ter gelegenheid van 500 jaar Annakapel. Diaken Rob van Uden schetste op ludieke wijze de geschiedenis van Heusdenhout ten tijde van de bouw van de Annakapel. Aandacht was er ook voor het prachtige schilderij van de Annakapel van Huismans, dat we hebben mogen lenen van het Stedelijk Museum Breda. Het schilderij hangt achter in de Michaelkerk.
Daarna werd het programma gepresenteerd.
- 21 januari: historisch aspect; uitgebreide uitleg over de geschiedenis van de Annakpel met veel interessante foto’s van vroeger en nu.
- Maart: maatschappelijk aspect. Dit doen we samen met de basisscholen: een speciale lesbrief wordt voorbereid, een geocaching speurtocht in de buurt van de kapel, een kleurwedstrijd voor de kleintjes. Datum moet nog met de scholen worden afgesproken.
- 27 mei: religieus aspect, met o.a. workshop gregoriaans zingen, aandacht voor Luther, mooie muziek.
- 17 t/m 25 juli: noveen en feestelijke eucharistieviering op het feest van Moeder Anna op 26 juli.
- 22 juli een fietstocht langs kapellen in de buurt.
- 8 september: Feestelijke afsluiting van het jaar in het kader van Open Monumentendag: boekpresentatie en inleiding door Leo Fijen.

Noteert u de data alvast in uw agenda?
Update van het programma volgt.

Werkgroep 500 jaar Annakapel.

Kloosterweekend 2018 Catharinadal te OosterhoutKomende vastentijd bezoeken we de priorij Catharinadal te Oosterhout. De zusters vormen een contemplatieve gemeenschap. Wijsheid en stilte zijn belangrijke gaven die een klooster elke bezoeker geeft. Zoeken naar God in een gemeenschap die onophoudelijk bidt, is een ander kostbaar goed. De zusters ervaren iedere dag wat het is om God te zoeken in de stilte en in het ritme van het kloosterleven: gebed, regelmaat en soberheid. Wie wil meeleven op het ritme van het klooster, nodigen we graag uit voor een weekend (9 – 11 maart 2018) in de priorij te Oosterhout.
Tijdens dit weekend verwachten we dat de deelnemers meedoen met de gebedstijden van het klooster. En dat ze deelnemen aan de gesprekken in de groep. Diaken Vincent de Haas gaat mee als inleider. Naast momenten van stilte, gebed en bezinning is er ook ruimte voor gezellig samenzijn, rondleiding in het kasteel en door de wijngaard. Kosten voor een heel weekend all-in zijn 115 euro per persoon. Er zijn eenpersoonskamers en enkele tweepersoonskamers met douche en toilet. Het aantal plaatsen is beperkt. Geeft u zich dus snel op.
U kunt zich opgeven per email: hannekeoomen@online.nl of telefonisch 06 48 194254

De werkgroep Kloosterweekend

Trefwoord(en):

“VIER SEIZOENEN” koffiemiddag in de MichaelkerkMaandag 27 november 2017 komen wij weer samen voor de 3-maandelijkse koffiemiddag.
De aanvang is 14.00 uur en IEDEREEN is van harte welkom.
Het belooft weer een erg leuke en interessante middag te worden. De heer Ton Hinten, die ons eerder kwam verrassen met oude films over de catechisten en Kwatta, komt deze keer met een film over: de geschiedenis van woonwagenkampen in de regio Breda.

Voor deze middag, met koffie/thee en een drankje vragen wij u ter tegemoetkoming in de kosten een bijdrage van € 2,00. Als altijd hopen wij er samen met u weer een gezellige middag van te maken.

Eerste communie 2018 In 2018 zijn in de Augustinusparochie twee Eerste communievieringen:
•Kinderen van Breda-Noord en Haagse Beemden vieren hun Eerste Communie op zondag 8 april om 10.30 uur in de Franciscuskerk in Breda-Noord.
•Kinderen van Breda-Oost en Teteringen doen dat op zondag 15 april om 10.00 uur in de Willibrorduskerk in Teteringen.
Als u uw kind wilt aanmelden, stuur dan een e-mail met de naam van uw kind, uw adres en bij welke kerk u hoort naar eerstecommunie@hotmail.nl t.n.v. Annie Aarts. (06-18842219) U krijgt dan een aanmeldingspakket toegestuurd.

Leerhuis Woensdag 20 december Kijken naar kunst: Rembrandts engel Ds. Marlies Schulz
Kijken naar kunst: Rembrandts engel

Op deze avond kijken wij naar de en-gelen in Rembrandts schilderijen rondom advent en kerst. Gebaseerd zijn de verhalen en schilderijen op het gelijknamige boek van Anne Marijke Spijkerboer: bij de droom van Jozef, de aankondiging aan Maria, maar ook bij de aankondiging aan de herders staan engelen centraal.
Hoe heeft Rembrandt deze hemelsboden afgebeeld, hoe komen ze over, wat willen ze ons vandaag nog zeggen? Deze avond wordt een kijkende ontdekkingstocht rondom de schilderijen van Rembrandt en de sporen die engelen als boden van God trekken in het leven van een mens!
De avonden worden gehouden in de Lucaskerk
Tweeschaar 125,
4822 AS Breda
Elke leerhuisavond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. De kosten voor deze maaltijd zijn 5 euro.
Om 20.00 uur wordt begonnen met het thema van de avond. Voor de leerhuisavonden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Aan beide onderdelen van de avond kunt u afzonderlijk meedoen.
Voor de maaltijd moet u zich wel opgeven. Dat kan via de intekenlijst in de Lucaskerk of via www.lucaskerk.nl/formulier uiterlijk op de zondagavond vóór de leerhuisavond.

Bijbelcursus ‘Een reis door de Bijbel’Al 13 jaar zijn Bijbelboeken onderwerp van gesprek in onze Bijbelcursus.
Dit jaar staan de wijsheidsboeken centraal met het boek Spreuken, Prediker, Wijsheid, Wijsheid van Jezus Sirach en het Hooglied. In december besteden we aandacht aan de geboorteverhalen.,br> Wilt u meedoen? U kunt zich opgeven bij het parochiecentrum van de Michaelkern 076-5219087 en dat van de Willibrorduskern in Teteringen, 076-5713203. Of bij een van de begeleiders, Marga de Ridder 076-5146765 of Fer van Assche 076-5713387.
Kosten zijn 2 euro per avond, koffie/thee inbegrepen.
De bijeenkomsten zijn op de volgende data: dinsdagen 14 nov., 12 dec., 9 jan., 13 febr., 13 mrt., 10 apr. en 8 mei.
Ze worden gehouden van 20.00-22.00 uur in het parochiecentrum van de Michaelkerk aan het Hooghout.

Trefwoord(en):

Kopij / Aanmelden NieuwsbriefAanmelden / afmelden of een wijziging voor de nieuwsbrief s.v.p. rechtsboven in via de aanmeldknop op de home pagina van deze site

Of klikken op deze link
 
Voor vragen / opmerkingen of kopie voor de nieuwsbrief kunt u de mail versturen naar: webmaster@augustinusparochiebreda.nl

Trefwoord(en):
Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.